Reklama

Niedziela Kielecka

Wojciechowa świątynia

Wokół kościoła św. Wojciecha pochodzącego z XI wieku zaczęła się tworzyć przedlokacyjna osada, w pobliżu świątyni rozwijało się życie społeczne i religijne. To kolebka miasta i najstarsze miejsce kultu, bez którego trudno poznać w pełni historię Kielc

Niedziela kielecka 16/2016, str. 4-5

[ TEMATY ]

parafia

patron

WD

Kościół św. Wojciecha to najstarsze miejsce kultu religijnego w Kielcach

Na początku państwowości polskiej w okolicach dawnej osady handlowej rozciągała się rozległa i piękna puszcza świętokrzyska. Na łowy wybierali się tutaj królowie i biskupi, w łysogórskich lasach zwierza ścigał sam Bolesław Chrobry. Odwiedziny takich dostojników zawsze nadawały rangi osadom, gdzie wymieniano swe towary. Tutaj też powstało pierwsze miejsce kultu dedykowane męczennikowi św. Wojciechowi.

Pierwotny kościół wzniesiono w końcu XI wieku, między rokiem 1081 a 1101. Powstał za czasów Władysława Hermana, prawdopodobnie z fundacji bp. Lamberta III, następcy św. Stanisława ze Szczepanowa, okrutnie zamordowanego przez siepaczy Bolesława Śmiałego. Pierwsza modrzewiowa świątynia służyła wiernym przeszło sto lat, jako kościółek parafialny. Powstała w 1171 r. na wzgórzu świątynia kolegiacka z fundacji bp. Gedeona, nieco przyćmiła Wojciechową świątynię, niemniej jednak kościół ten, jako centrum życia religijno-społecznego w dużej mierze przyczynił się do rozwoju miasta. Ostatnie badania archeologiczne i odkrycia w Rynku, jak i na placu św. Wojciecha przy kościele potwierdzają tezę, że kościół i osada wokół niego stanowiły kolebkę przyszłego miasta.

Wojciechowy trop

Choć źródła nie odnotowały żadnej wzmianki o wizycie bp. Wojciecha, który niesiony jakimś natchnieniem Bożym wędrował na północ nieść Chrystusa pogańskim Prusom, właśnie on pojawia się w legendzie o powstaniu Kielc. W znanym wszystkim przekazie bp. Wojciech ratuje księcia, syna Bolesława Śmiałego, kiedy ten pada ofiarą napaści rycerzy. Święty uderzył pastorałem w ziemię, z której wytrysnęło źródło Silnicy. Książe skosztował wody i odzyskał siły. W miejscu, gdzie ukazał mu się święty, wdzięczny książę obiecał wystawić świątynię ku czci św. Wojciecha. I tak się też stało. Autor opracowania z 1935 r. – ks. Franciszek Mazurek, szukając związków św. Wojciecha z Kielcami, tłumaczy, że w początkowych latach państwowości polskiej Kraków z ziemiami aż po Bug i Styr, a więc i nasz gród nad Silnicą, mogły należeć do utworzonego przez cesarza Ottona I biskupstwa praskiego, kierowanego najpierw przez bp. Dythmara i św. Wojciecha.

Reklama

Cmentarna kaplica

Ok. 1213 r. biskup krakowski Wincenty Kadłubek przeniósł parafię św. Wojciecha do kolegiaty. Od tej pory modrzewiowa świątynia służyła mieszkańcom grodu jako cmentarna kaplica. Odprawiano tutaj liczne nabożeństwa za zmarłych, a wokół kościoła powstał cmentarz grzebalny, który istniał do 1817 r. O tym fakcie przypomina choćby piękna odrestaurowana figura Chrystusa Frasobliwego – latarnia zmarłych. W 1763 r. na miejscu pierwotnej drewnianej świątyni z fundacji ks. Józefa Rogalli powstał kościół murowany. Były w nim trzy ołtarze. W głównym znajdował się XVI-wieczny obraz Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach). Boczne ołtarze poświęcono św. Józefowi i Wojciechowi. W kościele odbywały się nabożeństwa żałobne. Pieczę nad kościółkiem sprawowali kanonicy kapitulni. W I połowie XVIII wieku świątynia podupadła ze względu na brak funduszy, zabranych przez rząd austriacki. Wtedy na pomoc ruszyli ks. Paweł Gnutkiewicz i Kacper Wielogłoski. Kielczanie dostarczali ofiary, materiały budowlane, oferowali pracę. Z ofiar tych wyremontowano sklepienie i wnętrze. Ważne było też wsparcie kapituły katedralnej, która powołała specjalny komitet. Rozbudową kościoła z zaangażowaniem zajął się ks. kan. Józef Ćwikliński. Powołał on bractwo kupców, którego zadaniem była opieka nad świątynią. Nie tylko łożyli oni duże składki, które wystarczały na zaopatrzenie kościoła, lecz także ufundowali i dbali o ołtarze.

Odnowienie parafii

Wiernych uczęszczających do kościoła wciąż przybywało, tak że musieli stać na cmentarzu, a kielecka kolegiata nie była w stanie pomieścić wszystkich parafian. W skład parafii katedralnej obok Kielc należało wtedy 19 wiosek, ok. 20 tys. ludzi. Istniała pilna potrzeba powołania nowej parafii w Kielcach, ale wymagało to zezwolenia władz gubernialnych carskich. Po żmudnych staraniach ówczesnego biskupa i ks. Ćwiklińskiego władze wyraziły zgodę, aby uposażeniem kościoła i nowej parafii stał się majątek po zlikwidowanej właśnie parafii w Książnicach Stopnickich. Parafia zaczęła istnieć formalnie w 1890 r. Najpierw w 1880 r. powstał bardzo potrzebny dom plebański, wkrótce, w 1885 r. zajęto się rozbudową kościoła. W tym dziele ogromne zasługi miał ks. Ćwikliński. 28 czerwca 1885 r. bp Teofil Kuliński w mury nowej świątyni wmurował kamień węgielny. Osiemnastowieczny korpus kościółka Rogalli zajęło prezbiterium. Dobudowano do niego nowy trójnawowy, bazylikowy korpus. Do południowej ściany transeptu dostawiono wysoką, czterokondygnacyjną wieżę na wysokość 37 m, a do ściany północnej – półkolistą absydę. Świątynia powstała według projektu Franciszka Ksawerego Kowalskiego. W swoim testamencie zapisał on kościołowi św. Wojciecha kwotę siedmiuset rubli, przeznaczoną na budowę kaplicy Pana Jezusa i przekazał własnoręcznie sporządzony projekt kaplicy. Ceremonia konsekracji rozbudowanego kościoła odbyła się już 20 października 1889 r. W jej wigilię w uroczystej procesji z katedry do najstarszego kieleckiego kościoła biskup kielecki wniósł relikwie św. Wojciecha.

Dzieła Jana Styki

Wchodząc przez drzwi pod wieżą kościoła na wprost można zobaczyć kaplicę z ołtarzem i obrazem Patrona, ukazującym jego męczeństwo. Dzieło namalował prawdopodobnie Paweł Gołębiowski. Ufundowali go kupcy kieleccy. W ołtarzu głównym zobaczymy słynny obraz Jana Styki „Chrystus Pan rozmnażający cudownie chleb na puszczy”. Pokazywany był on na wystawach w Wiedniu, Budapeszcie, Lwowie, Krakowie i Warszawie. W ostatnich latach przeszedł konserwację, którą wykonała Małgorzata Misztal. W świątyni znajdziemy także inne obrazy tego artysty: św. Józefa i św. Jana Nepomucena, św. Franciszka i św. Rozalii oraz Najświętszej Maryi Panny. W nawie pod chórem znajduje się ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej fundowany przez urzędników kolejarzy. Dzięki wieloletnim pracom prowadzonym za poprzedniego proboszcza ks. inf. Stanisława Malinowskiego świątynia w całości została odnowiona. Obecnie dobiegają końca kompleksowe remonty w zabytkowym domu parafialnym.

Reklama

Podobnie jak w całej Polsce, kult św. Wojciecha od początku był bardzo silny w Kielcach. W dawnych czasach odpust parafialny 23 kwietnia celebrowany był bardziej uroczyście, z dużą liczbą wiernych. W kościele śpiewano pieśń „Bogurodzica”. Do dziś często odpust poprzedzają triduum z nowenną do św. Wojciecha. Podczas Sumy odpustowej wierni mają okazję oddać cześć relikwiom patrona kościoła. W 1997 r., na tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, parafia ufundowała pomnik na placu przy kościele. Projekt wykonała Anna Grabiwoda. Poświęcenie i odsłonięcie pomnika było częścią wielkiej uroczystości miejskiej.

Jubileusze

W roku jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i w Roku Miłosierdzia w duszpasterstwie widoczne są różne działania, które służą pogłębieniu wiary parafian. W drugą niedzielę miesiąca wierni zostają pokropieni wodą święconą na pamiątkę chrztu. Do rocznicy Chrztu Polski nawiązuje również tegoroczna dekoracja grobu Pańskiego z chrzcielnicą. Przed ołtarzem Jezusa Miłosiernego z obrazem autorstwa Lesława Ojaka (fundacji Stanisławy Gawlik) sprawowane są nabożeństwa z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Z inicjatywy proboszcza ks. prał. Jana Tusienia powstała kaplica Miłosiernego Jezusa, która jest miejscem spowiedzi. Do kościoła niedługo zostaną sprowadzone relikwie św. Faustyny Kowalskiej, będą one umieszczone w ołtarzu obok relikwii św. Jana Pawła II, bł. Karoliny Kózkówny i bł. Wincentego Kadłubka.

2016-04-14 09:18

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jeden grosz za jeden kilometr

2020-07-21 13:16

Niedziela wrocławska 30/2020, str. I

[ TEMATY ]

patron

św. Krzysztof

samochody

Ks. Łukasz Romańczuk

Ks. Bernard Bekalarz z parafii Miłosierdzia Bożego w Oławie przy figurze św. Krzysztofa w Sulistrowiczkach

Christoforos, czyli niosący Chrystusa, jest jednym z najbardziej popularnych świętych Kościołów zachodniego i wschodniego. Kościół wspomina św. Krzysztofa, patrona kierowców, 25 lipca. Obchodzimy też XXI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa.

W sieci krąży dosyć humorystyczny wykaz pieśni, które należy śpiewać podczas jazdy samochodem, rozwijając określoną prędkość. I tak np. przy 130 km/h można nucić „Panie, przebacz nam...”, a przy 220 km/h „Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie...”. Mimo zabawnego charakteru tych cytatów, możemy odkryć zatrważający wniosek. My, kierowcy, nie lubimy zdejmować nogi z gazu. Widać to wyraźnie w policyjnych statystykach dotyczących wypadków drogowych. Rok temu zginęło na polskich drogach blisko 3 tys. osób. Naszym patronem jest św. Krzysztof, ale powyżej pewnej prędkości, jego miejsce zastępuje św. Piotr.

Dlaczego patron kierowców?

Dlaczego św. Krzysztof stał się patronem kierowców? Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugą stronę rzeki. Wziął je na ręce i poczuł ogromny ciężar. Zdziwiony spytał: kim jesteś? Usłyszał, że to małe dziecko to Chrystus – cały świat, który trzyma.

Kierowca, podobnie jak jego patron, dźwiga na swoich barkach odpowiedzialność za siebie i swoich pasażerów, doprowadza ich bezpiecznie do celu.

Podziękuj za szczęśliwą jazdę

Warto wspomnieć o trwającym XXI Ogólnopolskim Tygodniu św. Krzysztofa i „Akcji św. Krzysztof”. Skierowana jest ona do każdego kierowcy, który chciałby wyrazić wdzięczność za bezpieczne dotarcie do celu. Sposób wyrażenia wdzięczności jest bardzo prosty. Za każdy przejechany kilometr wpłacamy 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Dzięki temu można sfinansować zakup samochodu, łodzi, motocykli, a nawet ambulansu dla ośrodka zdrowia. Do tej pory wpłynęło 50 próśb o zakup, poinformował o tym ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, która jest organizatorem tej akcji. W ubiegłym roku udało się kupić ponad 300 pojazdów za prawie 3,5 mln zł.

CZYTAJ DALEJ

Komenda Stołeczna Policji opublikowała film z piątkowych zajść na Krakowskim Przedmieściu

2020-08-10 09:11

[ TEMATY ]

policja

PAP/Radek Pietruszka

Komenda Stołeczna Policji opublikowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej film z piątkowych zajść na Krakowskim Przedmieściu, gdzie odbył się protest w związku z aresztem dla aktywisty Michała Sz. - przedstawiającego się jako Małgorzata Sz. "Margot". Jak poinformowała KSP film opublikowano w związku z "nieuczciwym posądzaniem policjantów o nadgorliwość oraz licznymi wypowiedziami ekspertów, że działania policji były niepotrzebne".

"Wobec nieuczciwego posądzania policjantów Komendy Stołecznej Policji o nadgorliwość oraz liczne wypowiedzi ekspertów, że działania Policji były niepotrzebne, bo protestujący nie byli agresywni i zachowywali się spokojnie, przedstawiamy film, którego celem jest zobrazowanie działań z perspektywy +oczu+ policjantów" - napisano na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.

Dodano, że celem filmu nie jest obraza kogokolwiek, a jedynie prezentacja przyczyn działań funkcjonariuszy. "Jako stołeczni policjanci jesteśmy bardzo tolerancyjni, jednak jest od tego jeden wyjątek. Nigdy nie będziemy tolerować łamania prawa. Dlatego decydujemy się na upublicznienie nagrań" - wyjaśniła KSP.

Na opublikowanym przez KSP nagraniu widać m.in. osoby siedzące na nieoznakowanym policyjnym radiowozie i blokujące przejazd funkcjonariuszom. Widoczni są też demonstrujący, którzy wobec funkcjonariuszy używają wulgarnych słów i gestów.

W związku z aresztem dla aktywisty, w piątek przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. Protestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście, gdzie doszło do starć z policją - zaatakowany został m.in. radiowóz. Policja zatrzymała łącznie 48 osób.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO POLICJA.PL

Według prokuratury, Michał Sz. - przedstawiający się jako Małgorzata Sz. "Margot" - podejrzany jest o dokonanie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

W połowie lipca zgodnie z decyzją sądu wobec Sz. zastosowano policyjny dozór i poręczenie w kwocie 7 tys. zł. W piątek sąd uwzględnił zażalenie prokuratora i zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt tymczasowy. (PAP)

CZYTAJ DALEJ

USA: ekskomunika dla antypapieskiego kapłana

2020-08-10 17:17

[ TEMATY ]

ksiądz

USA

Graziako

Kapłan diecezji Sacramento w USA został ekskomunikowany za to, że jako zawieszony ksiądz odprawiał Mszę św. i publicznie szerzył swe antypapieskie nauczanie. Podczas spotkań z wiernymi ks. Jeremy Leatherby powtarzał, że Franciszek nie jest prawdziwym papieżem. Wykluczenie z udziału w życiu Kościoła to najwyższa kara kościelna.

O tym, że ks. Leatherby zaciągnął na siebie karę ekskomuniki, wyłączając się tym samym ze wspólnoty Kościoła katolickiego, poinformował biskup Sacramento Jaime Soto. Hierarcha wyjaśnił, że w czasie Eucharystii zawieszony kapłan zastąpił imię Franciszka imieniem Benedykta XVI, wyrażając jedność nie z obecnym Ojcem Świętym, lecz z jego poprzednikiem. Pominął także w modlitwie eucharystycznej imię właściwego biskupa miejsca.

Ks. Leatherby’emu zarzucano naruszenie przyrzeczeń kapłańskich jeszcze w 2016 roku. Bp Soto zapewnił wspólnotę katolicką, że ekskomunika księdza diecezjalnego nie ma związku z toczącym się od ponad dwóch lat dochodzeniem w sprawie możliwych nadużyć seksualnych tego kapłana wobec kobiet.

Pomimo zawieszenia, ks. Leatherby nadal odprawiał publiczne Msze św. Celebrował Eucharystię na prywatnych niedzielnych spotkaniach z udziałem ponad 350 osób, mimo że z powodu pandemii koronawirusa kościelne nabożeństwa wstrzymano. Zdaniem ekskomunikowanego duchownego, zamknięcie świątyń naruszało prawa kościelne.

„Wielu, którzy do mnie dołączyło, jest przekonanych, tak jak ja, że Benedykt pozostaje jedynym prawdziwym papieżem” – napisał ks. Leatherby w liście po informacji o otrzymanej karze ekskomuniki, tłumacząc, że nie czuje się w jedności z Kościołem, w którym „panuje kard. Bergoglio”. Zaznaczył, że nie chce już być związany Kościołem „poprzez więzi kanoniczne”.

Biskup przestrzegł diecezjan przed umożliwianiem ekskomunikowanemu księdzu kontynuowania posługi sakramentalnej. Wezwał też do modlitwy w intencji pojednania się ks. Leatherby’ego z Kościołem.

Ks. Leatherby jest wnukiem założycieli znanej w Sacramento sieci mleczarni. Z rodziny tej pochodzą także inny kapłan i dwie siostry zakonne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję