Reklama

Ze świata

Papież Franciszek o wizycie na Lesbos

Papież widział wiele łez

W niedzielę 17 kwietnia br. po modlitwie „Regina Caeli” Ojciec Święty podziękował wiernym za duchowe towarzyszenie jego wizycie na wyspie Lesbos w Grecji, która miała miejsce 16 kwietnia br. Wyznał, że podczas spotkań z uchodźcami był świadkiem wielu przelanych łez. Powiedział: – Uchodźcom i narodowi greckiemu zaniosłem solidarność Kościoła. Byli ze mną patriarcha ekumeniczny Bartłomiej oraz arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim, aby zaznaczyć jedność w miłości wszystkich uczniów Pana. Odwiedziliśmy jeden z obozów dla uchodźców, którzy pochodzą z Iraku, Afganistanu, Syrii, z wielu krajów. Pozdrowiliśmy tych trzystu uchodźców, każdego z osobna wszyscy trzej: patriarcha Bartłomiej, arcybiskup Hieronim i ja. Wielu spośród tych uchodźców to dzieci. Niektóre z nich były świadkami śmierci swoich rodziców i współtowarzyszy podróży; niektórzy zmarli, utopiwszy się w morzu. Widziałem wiele cierpienia. Chcę opowiedzieć o pewnym szczególnym przypadku: Młody człowiek, którego tam spotkałem, z dwojgiem dzieci, nie miał jeszcze 40 lat. Jest muzułmaninem, ale ożenił się z chrześcijanką. Kochali się i szanowali nawzajem. Niestety, ona została ścięta przez terrorystów, bo nie chciała zaprzeć się Chrystusa i wyrzec swej wiary. To męczenniczka. Ten człowiek wylał wiele łez...

Ojciec Święty zabrał z greckiej wyspy Lesbos trzy muzułmańskie rodziny z Syrii. Dołączyły one do dwóch rodzin, które już od jesieni mieszkają w Rzymie pod opieką Watykanu.

KAI

Rzym

Krwawa fontanna

W Rzymie 29 kwietnia br. dojdzie do wymownego wydarzenia – o godz. 20 fontanna di Trevi zabarwi się na czerwono, by w ten sposób upamiętnić krew męczenników, także dziś przelewaną za Chrystusa. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które chce w ten sposób przypomnieć o dramacie tysięcy chrześcijan prześladowanych każdego dnia za swą wiarę.

Reklama

W tym dniu ta najsłynniejsza fontanna świata stanie się też sceną, na której zabrzmią świadectwa męczeństwa. O trudnej sytuacji wyznawców Chrystusa w Syrii będzie mówił m.in. Antoine Audo – chaldejski biskup Aleppo.

RV

Lista wstydu polskich europosłów

Parlament Europejski przyjął 13 kwietnia 2016 r. rezolucję wymierzoną w polski rząd. Wyrażono w niej zaniepokojenie sytuacją w Polsce i wezwano do opublikowania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przygotowywała m.in. członkini partii komunistycznej w NRD. Za poparciem rezolucji opowiedziało się 513 posłów, 142 głosowało przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Przeciwko rezolucji głosowali węgierscy eurodeputowani z partii Fidesz, a także część europosłów z obozu Zielonych oraz kręgów liberalnych. Za rezolucją godzącą w Polskę stanęli politycy części polskiej opozycji – europosłowie PO, PSL i SLD (wyjątek stanowił tylko Jacek Saryusz-Wolski, który nie głosował w ogóle), a także chadecy, socjaliści i lewacy. Oto pełna lista polskich europosłów, którzy opowiedzieli się za rezolucją PE: Michał Boni, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Kalinowski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Dariusz Rosati, Czesław Siekierski, Adam Szejnfeld, Róża Thun, Bogdan Zdrojewski, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Danuta Hübner, Julia Pitera, Krystyna Łybacka, Bogdan Wenta, Adam Gierek, Marek Plura, Lidia Geringer de Oedenberg.

Red.

* * *

Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.
Jan Paweł II

Reklama

Krótko

• W tajnym głosowaniu Parlament Europejski zaopiniował negatywnie kandydaturę europosła PiS Janusza Wojciechowskiego na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Mimo tego polski rząd zapowiedział, że podtrzymuje tę kandydaturę.

• Rząd RP przedstawi nowych kandydatów do Komisji Weneckiej. Kończące się kadencje polskich członków: prof. Hanny Suchockiej i prof. Krzysztofa Drzewickiego nie zostaną przedłużone.

• Barack Obama – prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał się do największego błędu swojej prezydentury. Chodzi o nieprzygotowanie działań po upadku libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Dziś Libia ogarnięta jest chaosem.

• W Syrii na terenach kontrolowanych przez siły rządowe odbyły się wybory do parlamentu. Amerykanie i Brytyjczycy określili je mianem „marnej fasady”.

• Prezydent Izraela Re’uwen Riwlin podczas spotkania z przedstawicielami Rady Religijnej, które odbyło się w jego rezydencji w Jerozolimie, zaapelował do zwierzchników religijnych Ziemi Świętej o walkę z przemocą.

• Austria przygotowuje się do wprowadzenia kontroli na granicy z Włochami. W przełęczy Brenner rozpoczęto budowę płotu, który oddzieli oba kraje.

• Arsenij Jaceniuk – premier Ukrainy złożył spodziewaną dymisję. Jego miejsce zajął Wołodymyr Hrojsman – dotychczasowy przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Coquimbo stała się, według chilijskich mediów, wzorcową placówką oświatową w tym kraju dzięki pomocy Polaków. Od kilku lat chilijska szkoła, do której uczęszcza 250 uczniów, wysyła grupę dzieci na wymianę do Polski. Współpracę z placówką prowadzi Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.

2016-04-20 08:33

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Para prezydencka zainaugurowała drugą edycję akcji sadzenia drzew „sadziMY”

Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą zainaugurował w piątek II edycję ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew "sadziMY". W ramach akcji przygotowano milion sadzonek do odebrania w siedzibach nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Para prezydencka wzięła udział w sadzeniu drzew na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz (woj. pomorskie), najbardziej zniszczonym przez huragan w sierpniu 2017 r. W ramach tegorocznej edycji akcji "sadziMY" dla chętnych przygotowano milion sadzonek do odebrania w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce.

Prezydent w rozmowie z Polsat News zachęcał wszystkich do udziału w akcji. "To po pierwsze rozwijanie lasów w Polsce, po drugie to czyste powietrze, bo przecież drzewa nie tylko produkują dla nas tlen, ale przede wszystkim pochłaniają dwutlenek węgla i likwidują zanieczyszczenia. To jest ich wielka rola dla nas, dla naszego zdrowia, samopoczucia" - wskazywał prezydent. Podkreślał, że tam, gdzie są drzewa, tam można również odpocząć, co jest niezwykle cenne.

"Zachęcam wszystkich do tego, bo to jest także przyłożenie własnej ręki do ochrony klimatu nie tylko w Polsce, ale na całym świecie" - podkreślił prezydent.

Jeszcze przed przybyciem pary prezydenckiej, odbyła się konferencja prasowa ministra środowiska Michała Wosia, wiceminister środowiska Małgorzaty Golińskiej, doradcy prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej Pawła Sałka dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefa Logistyki gen. Bogdana Dziewulskiego.

„Nie tylko polscy leśnicy, ale każdy z nas może włączyć się w to, aby Polska była coraz bardziej zielona, zalesiona” – powiedział minister środowiska. Woś stwierdził, że „wbrew manipulacjom polskie lasy mają się dobrze”. „Stan lasów jest coraz lepszy, jest ich coraz więcej, zarówno pod względem powierzchni, jak i zasobności”- dodał. Podziękował wszystkim osobom, zaangażowanym w troskę o dziedzictwo, jakim są polskie lasy.

Paweł Sałek zwrócił uwagę, że lasy pełnią funkcje gospodarcze, przyrodnicze, turystyczne i społeczne. Zaznaczył, że formuła organizacyjno-prawna Lasów Państwowych jest szczególnie bliska prezydentowi Dudzie. „Model gospodarki leśnej prowadzony w polskich lasach jest najlepszy w Europie, a być może na świecie. To oznacza, że ta zrównoważona gospodarka leśna, która daje możliwość pozyskiwania różnego rodzaju dóbr i to, że lasy są powszechnie otwarte i dostępne dla obywateli pokazuje, że ta instytucja sama się finansuje, pomaga w ochronie przyrody i wypełnia wiele funkcji edukacyjnych” – powiedział doradca prezydenta.

Małgorzata Golińska zwróciła uwagę, że akcja „sadziMY” spełnia funkcję nie tylko edukacyjną, ale również integracyjną. „Dzisiaj, dzięki inicjatywie pana prezydenta, spotkają się tutaj leśnicy, a także Wojsko Polskie, służby mundurowe, uczniowie, studenci, wolontariusze. To pokazuje, że całe polskie społeczeństwo czuje się odpowiedzialne za polską przyrodę, środowisko i lasy” – zaznaczyła.

Wskazała, że ustawa o lasach nakłada na leśników obowiązek odnowienia lasu w ciągu 5 lat. Ponadto leśnicy są zobligowani do zachowania ciągłości trwania lasu i jego różnorodności biologicznej. "Działania podejmowane przez leśników to nie tylko odnawianie powierzchni lasów po nawałnicach, to również przebudowa drzewostanów w taki sposób, by stawały się one bardziej stabilne i odporne na sytuacje, z którymi przyjdzie im się mierzyć, np. susze, szkodliwe opady” – mówiła Golińska.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych podkreślił, że "huragan 100-lecia" był największym takim kataklizmem w historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby. Szacuje się, że w ciągu jednej nocy huragan uszkodził, połamał lub przewrócił nawet kilkanaście milionów drzew na obszarze dwa razy większym od Warszawy.

„Uszkodzonych zostało 100 tys. hektarów lasów, z czego 29 tys. uległo całkowitemu zniszczeniu. Największe straty objęły cztery dyrekcje – w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Szczecinku” - mówił Konieczny. Dodał, że w samym Nadleśnictwie Lipusz szkody wystąpiły na obszarze ok 18 tys. hektarów. „W ciągu jednej nocy 80 proc. powierzchni nadleśnictwa z punktu widzenia gospodarczego, przyrodniczego, społecznego przestało istnieć” – powiedział szef LP.

Poinformował, że do tej pory leśnicy posadzili tutaj nowe drzewa na powierzchni 1620 ha. „Wiosną tego roku odnowiono ponad 1030 ha, a tej jesieni nasadzenia obejmą kolejne 140 ha. Całkowity koszt likwidacji skutków klęski i odtwarzania lasów w Nadleśnictwie Lipusz do zakończenia odnowień w 2023 roku wyniesie około 25 milionów złotych, natomiast w skali całego kraju będzie to ponad miliard złotych” – przekazał Konieczny.

Akcja „sadziMY” jest inicjatywą prezydenta Dudy. Inauguracja pierwszej edycji przedsięwzięcia miała miejsce w kwietniu 2019 r. Wówczas para prezydencka wspólnie z 1000 uczestników wzięła udział w sadzeniu drzew w leśnictwie Jakubowo w Nadleśnictwie Rytel, także zniszczonych przez huragan w sierpniu 2017 r. Dzisiaj rośnie tam m.in. około 300 tys. posadzonych wtedy dębów. Podczas I edycji akcji Polakom przekazano blisko 120 tys. sadzonek drzew.

CZYTAJ DALEJ

Projekt "Kultura w sieci"

2020-09-19 09:24

[ TEMATY ]

kultura

folklor

ARCHIWUM ZESPOŁU "ŚLĄSK"

Informacje o projekcie "Kultura w Sieci" i poszczególnych wydarzeniach.

Projekt Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci" realizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Odbędą się 3 premiery koncertowe online na platformach Youtube i Facebook.

A to Polska właśnie

Data premiery: 19/09/2020, godz. 18:00.Taniec i śpiew inspirowane polskim folklorem. Będzie można podziwiać kunszt tancerzy i wspaniałe, popisowe układy choreograficzne. Uczta dla oka ze względu na przepiękne stroje prezentowane podczas tańców z różnych regionów. Słowem, muzyczno - taneczny przekrój przez całą Polskę!

Oto link do transmisji: https://www.youtube.com/channel/UC191mbM9-87K8ksS-q7U9_w

Tradycja i Patriotyzm

Data premiery: 26/09/2020 godz. 19:00. Wyjątkowe wydarzenie, retransmisja koncertu z Klasztoru na Jasnej Górze. Piosenki żołnierskie i religijne w wykonaniu Zespołu Śląsk. Niepowtarzalna okazja do zobaczenia artystów, którzy promują polską kulturę na światowych scenach.

Santo Subito

Data premiery: 14/10/2020 godz.18:00. Transmisja na żywo z Kaplicy w Koszęcinie, gdzie znajduje się siedziba Zespołu Śląsk. Świetna okazja, żeby zobaczyć artystów w miejscu, w którym na co dzień pracują. Koncert jest poświęcony Janowi Pawłowi II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję