Reklama

Niedziela Sandomierska

O godność osób niepełnosprawnych

Niedziela sandomierska 18/2016, str. 1, 4-5

[ TEMATY ]

niepełnosprawni

Archiwum Ośrodka

Podopieczni i personel Ośrodka „Radość Życia”

Kościół idąc za przykładem Chrystusa ukazuje ogromną wartość osoby ludzkiej, która jest jedyna i wyjątkowa. Każdy zatem człowiek, a zwłaszcza chory, cierpiący, i niepełnosprawny, jest wielkim skarbem dla Boga i wyjątkowo przez Niego umiłowanym.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w swoim przesłaniu do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, stwierdzał: „Osoby niepełnosprawne, w których z całą ostrością uwidacznia się kruchość ludzkiej kondycji, są niewątpliwie jednym z przejawów dramatu cierpienia. Dlatego w dzisiejszym świecie, opanowanym przez hedonizm i zaślepionym przez ulotne i złudne piękno, ich trudności są często postrzegane jako skandal lub prowokacja, a ich problemy jako kłopot, którego trzeba się pozbyć lub pospiesznie się z nim uporać. A przecież osoby te są żywymi ikonami ukrzyżowanego Syna”.

Poetka Jolanta Mach zauważa: „Do godnego życia nie potrzebujemy głośnych pieśni ani krzyków serca. Uwielbiamy ciszę modlitwy, spokój duszy, szczery uśmiech. Pragniemy tkliwej obecności przyjaciół kojącej niczym serdeczny dotyk Boga”. Osoba niepełnosprawna – mimo wszelkich ograniczeń i cierpień, jakie są jej udziałem – każe nam pochylić się z szacunkiem i mądrością nad tajemnicą człowieka.

Reklama

Pełni godności

Na każdą osobę – dziecko czy dorosłego – szczególnie niepełnosprawną można patrzeć bardzo różnie. Dziś, w przeddzień dnia, w którym w sposób szczególny zwracamy uwagę na godność i wartość osób niepełnosprawnych, chcemy w nich widzieć nie tylko ciężar, czy przeszkodę na drodze do życiowego sukcesu. Chcemy spojrzeć na takich ludzi oczyma człowieka głęboko wierzącego i spróbować zobaczyć tak, jak widzi Bóg oraz ocenić ich wartość nie według ludzkiej, ale Bożej, nadprzyrodzonej miary.

Niepełnosprawność, czyli bycie niewidomym, niesłyszącym lub na wózku inwalidzkim, nie stanowi wyróżnika sensu istnienia. Zależy ono, tak samo jak w przypadku każdej innej istoty ludzkiej, od trudu włożonego w spełnienie siebie jako człowieka. Św. Jan Paweł II zdecydowanie podkreślał: „Człowiek niepełnosprawny, niezależnie od stanu swojego zdrowia i umysłu jest osobą. Niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna nie jest w stanie naruszyć lub zakłócić struktury osobowej człowieka, ducha ludzkiego, który jest jej istotowym elementem. Dlatego jego wartość osobowa i wynikająca z niej godność osobowa pozostaje zawsze, od chwili poczęcia do śmierci, w każdej postaci człowieczego życia, nienaruszalna”. W osobie niepełnosprawnej objawia się wszechmoc i wielkość Boga, który jest Stworzycielem każdego człowieka. Zawsze Ojciec Święty podkreślał, że cierpiący, chorzy, niepełnosprawni są skarbem Kościoła, gdyż ubogacają go wielkim i niezastąpionym darem jakim jest cierpienie. Kościół podkreśla na nowo ich powołanie, wartość i godność. Ks. Tomasz Szostek, posługujący wśród osób niepełnosprawnych w Rudniku nad Sanem, zaznacza: – Ci, którzy cierpią więcej i zdobywają się na wysiłek sprostania temu wyzwaniu, podnoszą zazwyczaj sens swojej egzystencji na wyższy poziom. Inni – bardziej doświadczani, mniej mężni lub słabsi – poddają się chorobie, albo losowi, bywa, że upadają, złorzecząc Bogu i stanowiąc utrapienie dla ludzi. Nie znaczy to jednak, że są tym samym przegrani w aspekcie sensu ich życia.

Mają swój dzień

Krystyna Goździewska, psycholog Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, mówi: – Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma nam pokazać, że wśród nas żyją osoby, które nie mogą w pełni cieszyć się życiem bez naszej pomocy. Sami często różnią się od nas zachowaniem, fizjonomią, zupełnym brakiem mowy lub jej zaburzeniami, co niejednokrotnie powoduje, że traktowane są jako „gorsi”. Dzień dzisiejszy ma zwrócić uwagę na to, iż każdej osobie niepełnosprawnej intelektualnie winni jesteśmy szacunek, opiekę, zainteresowanie, czułość, czas i poświęcenie. Musimy pomóc im łamać bariery niezrozumienia przez innych, bariery wstydu, który sparaliżować może każde działanie, ograniczenia w poruszaniu się, zdobywaniu nowych umiejętności, w komunikowaniu się z innymi, zachowaniach przyjętych społecznie za prawidłowe. Należy przy tym pamiętać, iż pokora uwalnia pokłady miłości. Miłość daje siły do odpychania ataków na odmienność, z której drwi otoczenie. – wyjaśnia Pani psycholog i dodaje: – Obchodząc ten dzień w naszych placówkach chcemy pokazać, że osoba niepełnosprawna intelektualnie ma prawo być traktowana jak „cud narodzin” bez odrzucania wszelkich uczuć. Ma prawo do naszej troski, aby miała przed sobą kolejne jutro, aby każdy potrafił znaleźć w niej cechy, którymi można się zachwycić. Chcemy pokazać, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, potrafią być cierpliwi w znoszeniu złośliwych komentarzy i pogardliwych, bądź litościwych spojrzeń osób w pełni sprawnych, że potrafią znosić je z uśmiechem. Że mogą mieć marzenia, przyjaciół, grono osób, z którymi spędzają czas i nie są odrzucani z powodu tego, że poświęcili się osobie niepełnosprawnej. Chcemy pokazać, że radość, którą czują z najdrobniejszego osiągnięcia swego podopiecznego, chociaż tak inna niż wszystkie, jest nadal radością i pozwala zrzucić tłumiony ból niemocy – podkreśla Krystyna Goździewska. – My, pracujący w naszych placówkach, chcemy pokazać dziś, co znaczy godne życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pokazać jak pomagamy im poznawać i rozumieć to, co ich otacza, jak pomagamy im rozwijać się, tworzyć i kształtować rzeczywistość, mówić, porozumiewać się i zostać zrozumianym. Pokazać jak się przyjaźnić, tęsknić za kimś, dążyć do najmniejszego celu wytrwale, jak cieszyć się sukcesem i radzić sobie z porażką. W końcu to, jak żyć z nami, sprawnymi, nie czując się niepełnosprawnym. Dzisiaj manifestujemy nasz sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Manifestujemy miłość i szacunek dla nich, ich godność i dobro którego doświadczamy – podsumowuje psycholog z Rudnika nad Sanem.

Reklama

Radość Życia

Jednym z istotnych miejsc w diecezji, gdzie edukację i rehabilitację znajduje 184 młode osoby dotknięte niepełnosprawnością, jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu. W szkole dla uczniów ośrodka jest to czas nie tylko wytrwałej edukacji, rehabilitacji i rewalidacji, ale również radości z pokonywania własnych słabości, uśmiechu z rozwijania własnych talentów oraz szczęścia z poznawania świata, ludzi i odkrywania kolorów życia. Dyrektorem placówki jest ks. Bogusław Pitucha, który wyjaśnia: – Ośrodek „Radość Życia” to jedyna w Sandomierzu i powiecie sandomierskim placówka zajmująca się edukacją dzieci niepełnosprawnych. Codziennie do szkoły dowożone są dzieci z powiatów: sandomierskiego, tarnobrzeskiego, staszowskiego, opatowskiego i stalowowolskiego. W ramach Ośrodka funkcjonują: przedszkole (2 oddziały); 2 szkoły podstawowe; 2 gimnazja oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – wylicza Ksiądz Dyrektor. A ks. Marek Walczak, katecheta w Ośrodku „Radość Życia”, dodaje: – Katecheza w naszej szkole ma trochę inny wymiar. Nie jest to tylko przekazywanie treści katechetycznych, ale raczej towarzyszenie na drodze wiary osób, wśród których posługuję – mówi. – Prowadzę tu zajęcia dydaktyczne, ale o wiele ważniejsza jest piątkowa Msza św., albo sakrament pokuty. W naszym kalendarzu istotne są także nabożeństwa: Drogi Krzyżowej, majowe, październikowe, różne konkursy, np. na najpiękniejszy różaniec. Przygotowujemy też wraz z uczniami i nauczycielami okolicznościowe inscenizacje, np. jasełka, Misterium Męki Pańskiej. W to ostatnie włączają się chętnie klerycy WSD w Sandomierzu – wylicza Kapłan.

Zaproszenie na jubileusze

W budynku Caritas w Rudniku nad Sanem odbędzie się 5 maja uroczystość z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Połączona ona będzie z jubileuszami: 10-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej i 5-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy. Uroczystości rozpocznie Msza św. na sali widowiskowej Środowiskowego Domu Samopomocy (godz. 10), której będzie przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Przewidziane są również występy artystyczne. Na uroczystości zaprasza ks. Tomasz Szostek: – Od 10 lat Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzi w Rudniku nad Sanem placówki dla osób niepełnosprawnych. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych jest okazją, by podkreślić wartość i godność osoby niepełnosprawnej intelektualnie, przełamywać stereotypy związane z osobami niepełnosprawnymi. Nie tylko w to święto, ale każdego dnia wiele osób, pracowników i wolontariuszy pochyla się z godnością nad tymi osobami, które są również wartościowe jak wielu z nas. Tak naprawdę to te osoby uczą nas prawdziwej, miłości, szacunku do naszych bliźnich.

2016-04-28 10:34

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kraków: Fundacja Anny Dymnej działa mimo pandemii

[ TEMATY ]

niepełnosprawni

Kraków

pomoc

Archiwum Anny Dymnej

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” mimo trudnej sytuacji epidemicznej aktywnie wspomaga osoby niepełnosprawne i starsze. Wolontariuszom organizacji przewodzi hasło „Zostań w domu, ale razem mimo wszystko”.

Anna Dymna zaznacza, że osoby chore, niepełnosprawne czy w podeszłym wieku wymagają obecnie szczególnej troski, gdyż są o wiele bardziej narażone na śmiercionośne działanie COVID-19. - Dotyczy to też ich opiekunów, którzy też są już czasem starsi i opadają z sił. Potrzeba tu zainteresowania i życzliwości - podkreśla.

Trwająca epidemia koronawirusa spowodowała, że odwołane zostały standardowe zajęcia Fundacji dla podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną, a to właśnie one, prowadzone w podkrakowskiej „Dolinie Słońca” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie, nadawały swego rodzaju rytm życiu podopiecznych.

- Wielu z nich, pozbawionych tej rutyny, nie może do końca zrozumieć co się stało. Pogłębia to konieczność pozostawania w domach. Jeśli obecna sytuacja przeciągnie się w czasie, to stanie się ona kolejnym zagrożeniem dla zdrowia naszych podopiecznych. To są ludzie, których nie można zostawić bez opieki, nie poradzą sobie sami - ocenia Dymna.

Dlatego też Fundacja w każdy możliwy sposób stara się być przy podopiecznych i wypełniać im czas poza salami terapeutycznymi. Wolontariusze instytucji organizują również wyżywienia dla niepełnosprawnych i samotnych osób z terenu Krakowa i okolic. Wspierają także podopiecznych rozmowami za pośrednictwem internetowych komunikatorów oraz szyją w domach maseczki.

Terapeuci i psychologowie z ośrodka dziennego wspierają też wychowawców i terapeutów z Domu Opieki Fundacji im. Brata Alberta.

Działalność Fundacji „Mimo Wszystko” w dobie pandemii można wesprzeć na stronie www.mimowszystko.org/pomagam, a także wysyłając charytatywnego SMS-a o treści POMAGAM na numer 74711 czy tradycyjny przelew na konto 25 1090 1665 0000 0001 0838 1162.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona we wrześniu 2003 r. Jej głównym celem jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Znana aktorka pełni funkcję prezesa fundacji.

CZYTAJ DALEJ

Abp Hoser o Medjugorje: po 40 latach kontrowersji sytuacja się poprawiła

2020-08-03 15:48

[ TEMATY ]

abp Henryk Hoser

Medjugorie

Po 40 latach kontrowersji wokół Medziugoria sytuacja się poprawiła. Opinię taką wyraził wizytator apostolski tamtejszej parafii abp Henryk Hoser.

Zaznaczył on, że od 40 lat trwają kontrowersje na temat Medziugoria, związane zarówno z kwestią objawień, jak i działalności duszpasterskiej. Jedni są żarliwymi zwolennikami Medziugoria, inni zaś przeciwnikami. - Mówię im: przyjedźcie i zobaczcie, a będziecie mogli dać świadectwo – wskazał polski hierarcha.

Przypomniał, że od czasu, gdy w maju 2019 roku Stolica Apostolska zniosła zakaz organizowania pielgrzymek do Medziugoria przez księży i biskupów, przyjechało tu wielu kardynałów i biskupów, ale „pandemia przerwała wszystko”. – Nie wiemy, ile osób będzie mogło teraz przyjeżdżać, ile będzie mogło przekroczyć granicę [Bośni i Hercegowiny – KAI] z testem na koronawirusa, który potwierdza dobry stan zdrowia – zaznaczył abp Hoser.

Według niego „podejście Stolicy Apostolskiej wobec Medziugoria jest bardzo dobre i pozytywne, ale Kościół działa spokojnie i powoli”.

Wizytator apostolski zwrócił uwagę, że „Medziugorie faktycznie jest międzynarodowym sanktuarium, choć prawnie jesteśmy tylko parafią i nie mamy tytułu sanktuarium, ani narodowego, ani międzynarodowego”. Jego zdaniem „sytuacja się wciąż poprawia”, co ma także związek z nominacją nowego biskupa diecezji Mostar-Duvno, na której terenie leży Medziugorie.

Medziugorie, położone 20 km od Mostaru w Bośni i Hercegowinie, to – według grupy wizjonerów – miejsce trwających od 1981 r. objawień Matki Bożej. Ich autentyczność nie została, jak na razie, uznana przez Kościół. Negatywie o nich wypowiadali się kolejni biskupi diecezji Mostar-Duvno: Pavao Žanić (1980-1993) i Ratko Perić (1993-2020).

Papież Benedykt XVI utworzył w 2010 roku specjalną komisję ds. zbadania objawień, złożoną z kardynałów, biskupów i teologów, której przewodniczył kard. Camillo Ruini. Prace komisji obejmowały m.in. spotkania z poszczególnymi wizjonerami, którzy, jak twierdzą, od 1981 roku odbierają przesłania Matki Bożej. Poddano ich także badaniom lekarskim. W 2014 roku komisja zakończyła swoje prace. Jej raport papież Franciszek przekazał Kongregacji Nauki Wiary, która ma wydać ostateczne orzeczenie.

W 2017 roku abp Henryk Hoser został mianowany specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka w Medziugoriu. Jego misja miała na celu dokładniejsze poznanie tamtejszej sytuacji duszpasterskiej. Po zakończeniu misji abp Hoser został w 2018 roku wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym parafii w Medziugoriu. Jego zadaniem jest wdrożenie rozwiązań duszpasterskich służących temu, by Kościół mógł lepiej wyjść naprzeciw potrzebom przybywających do tego miejsca pielgrzymów z całego świata. Nie ma on natomiast rozstrzygać o autentyczności domniemanych objawień.

CZYTAJ DALEJ

W modlitwie i deszczu - [40. PPW - dzień 2] [RELACJA]

2020-08-04 20:41

Michalina Stopka

Mimo padającego deszczu, pielgrzymi grup 1 - pokutnej i 18 - karmelitańskiej z uśmiechem na twarzach, a jednocześnie w skupieniu modlitewnym przemierzali kolejne kilometry, aby przedłużyć “Sztafetę do Maryi”.

Pierwszym punktem dnia była Msza św. w Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński.

Więcej tutaj

Następnie pielgrzymi udali się na trasę w kierunku Boleścina. Był to najtrudniejszy odcinek, dzisiejszej drogi. Spowodował to padający deszcz. Podczas tego etapu konferencję wygłosił ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, przewodnik gr. 1. Na pierwszym postoju, w miejscowej kaplicy pielgrzymi odmówili z Liturgii Godzin, Godzinę Czytań

GALERIA ZDJĘĆ nr 1

Niestety z powodu problemów technicznych, nie udało się nam zarejestrować konferencji.

Na drugim etapie z Boleścina do Jaksonowic przewidziany był etap ciszy oraz konferencja o. Krzysztofa Piskorza, karmelity bosego, przewodnika gr. 18. Na postoju, w kościele pielgrzymi odmówili Modlitwę Południową z Liturgii Godzin.

GALERIA ZDJĘĆ nr 2

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję