Reklama

Misja łączenia

„Różami uwieńczmy Jej skroń” – pod takim hasłem odbyła się 11 czerwca br. XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Poczty Polskiej na Jasną Górę

Pielgrzymów, którzy przeszli ulicami Częstochowy ze sztandarami i orkiestrą, prowadził ks. prał. Jarosław Sroka – kapelan pocztowców. Symbolicznym podkreśleniem hasła pielgrzymki były czerwone róże złożone u stóp figury Maryi Niepokalanej pod jasnogórskim Szczytem.

– Doświadczamy od was wiele pomocy, uprzejmości, życzliwości i uśmiechu, dlatego z wielkim szacunkiem podchodzimy do was i dziękujemy wam za to. Wszyscy modlimy się na tym miejscu o to, abyście mieli pracę i byście mogli godnie żyć. Poczta Polska trwale wpisuje się w wydarzenia o charakterze religijnym w naszym kraju wieloma inicjatywami – powiedział o. Mieczysław Polak, który w imieniu Ojców Paulinów przywitał pielgrzymów.

Bp Antoni Długosz, przewodniczący Eucharystii, odczytał list, który w imieniu Ojca Świętego Franciszka przesłał do pracowników Poczty Polskiej abp Angelo Becciu – substytut do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. W liście przypomniano, że tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w 1050. rocznicę chrztu Mieszka I i w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. O tych, jak i o wielu innych wydarzeniach religijnych przypominają wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej. Ojciec Święty za pośrednictwem abp. Becciu podziękował za tę promocję wartości duchowych oraz za trud pośredniczenia w korespondencji, która łączy ludzi i buduje więzi społeczne.

Reklama

W homilii bp Antoni Długosz mówił o łączności człowieka z Bogiem i podkreślił, że ta łączność wyraża się poprzez pojednanie z Nim oraz z innymi ludźmi. Nadzieja na prawdziwą łączność z Bogiem i ludźmi zawarta jest w słowach wiary, przyniesionych nam przez Chrystusa, który uwierzytelnił je swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Każdy lubi otrzymywać wiadomości od kogoś, kogo darzy sympatią i życzliwością, czekamy na te znaki, które są zapewnieniem o miłości i przyjaźni, umocnieniem w cierpieniu. Ksiądz Biskup podkreślił, że historia zna wiele pięknych listów, ale najważniejszym i najbardziej wartościowym listem są dzieła Boże, przez które Stwórca mówi o swojej miłości, dobroci, wszechmocy i pięknie świata, który powołał do istnienia. Także my sami jesteśmy listem, który Bóg pisze do ludzkości. Być Chrystusowym listem to znaczy najpierw słuchać Boga, przyjąć Boże słowo jako niezwykły dar miłości i nim żyć, to chcieć podzielić się z innymi Bożym przekazem, wyjść z kryjówki swojego ego i stać się apostołem Dobrej Nowiny. Bp Długosz przypomniał, że terenem składania naszego świadectwa jest praca zawodowa, a chrześcijanin wyznaje swoją wiarę uczciwością i wiernością nakazom sumienia, z którymi podejmuje zawodowe zadania.

W pielgrzymce Poczty Polskiej na Jasną Górę uczestniczyli m.in.: Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Wiesław Włodek – wiceprezes zarządu Poczty Polskiej oraz Agnieszka Kłoda-Dębska – dyrektor Biura Marketingu i Filatelistyki, która odczytała Akt Zawierzenia.

Refleksją na temat pielgrzymki podzielił się z „Niedzielą” p. Wiesław Włodek: – Mówiono dziś wiele o misji łącznia. Jesteśmy narodowym operatorem pocztowym wpisującym się w programy rządowe, m.in. „Rodzina 500 plus”, w którym uczestniczymy bardzo mocno. Chcemy też brać udział w innych programach, by wychodzić naprzeciw potrzebom Polaków. Wiceprezes Poczty Polskiej dodał, że na kilka dni przed pielgrzymką Poczta Polska otworzyła w Watykanie wystawę znaczków o tematyce sakralnej. Jako jedna z nielicznych poczt w swoich planach emisyjnych uwzględnia ważne wydarzenia i rocznice religijne, wśród nich: Światowe Dni Młodzieży – kolejne emisje od 2014 r., Rok Bożego Miłosierdzia, 1050. rocznicę Chrztu Polski, kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego. Z okazji lipcowej wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze zostaną wydane specjalne karty pocztowe.

2016-06-15 11:44

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Carlo Acutis, przyszły błogosławiony nastolatek: Eucharystia to moja autostrada do nieba

2020-07-09 08:17

[ TEMATY ]

duchowość

Eucharystia

błogosławieni

vaticannews.va

W centrum duchowości Carla Acutis, nastolatka który w październiku ma być ogłoszony błogosławionym, było codzienne spotkanie z Panem w Eucharystii, która dla niego „była Jezusem realnie obecnym na świecie, tak jak w czasach apostołów uczniowie mogli oglądać Jego, Człowieka z krwi i kości, kiedy przechodził ulicami Jerozolimy”.

Często mawiał: „Eucharystia to moja autostrada do nieba!”. I powiedzenie to stanowi syntezę jego duchowości i trzon jego egzystencji przeżywanej w przyjaźni z Bogiem. Kiedy Carlo był jeszcze bardzo mały, mama podarowała mu pluszowego baranka o białym runie. To był jego pierwszy prezent. Chłopiec często się nim bawił i bardzo dbał o tę swoją zabawkę. Wydaje się, że ten baranek symbolizuje wielkie nabożeństwo do Jezusa Eucharystycznego.

Jak już powiedzieliśmy, Carlo, umierając, ofiarował swoje cierpienia w intencji papieża oraz za Kościół, zjednoczony z Chrystusem, który w trakcie każdej Mszy poświęca siebie samego w ofierze dla zbawienia ludzi. Życie tego chłopca stało się niczym Msza Święta, niczym życie niepokalanych baranków przeznaczonych na ofiarę podczas paschalnych uroczystości.

Eucharystia stała się najważniejszym punktem jego duchowości, jego Słońcem, które kontemplował pełen zachwytu, Słońcem jaśniejącym na mistycznym nieboskłonie, do którego postanowił wejść za wszelką cenę. Carlo mawiał: „Matka Boża jest jedyną kobietą w moim życiu!” i nigdy nie opuszczał „najzaszczytniejszego spotkania dnia”, czyli modlitwy na różańcu.

Carlo wiedział, że gdy się adoruje Przenajświętszy Sakrament przynajmniej przez pół godziny lub odmawia różaniec święty bądź w kościele, bądź w rodzinie, bądź też we wspólnocie, otrzymuje się odpust zupełny według warunków określonych przez Kościół.

To także z tego powodu często zatrzymywał się w kościele na adoracji, aby móc uzyskać odpust dla najbardziej potrzebujących dusz w czyśćcu. Mawiał: „Według mnie wielu ludzi nie pojmuje prawdziwie i dogłębnie znaczenia Mszy Świętej. Gdyby wszyscy zdawali sobie sprawę, jakim ogromnym szczęściem obdarzył nas Pan, dając nam pokarm, czyli Hostię Świętą, chodziliby do kościoła codziennie, aby uczestniczyć w spożywaniu owoców odprawianej Ofiary, a nie zajmowali się tyloma niepotrzebnymi sprawami!”.

Po Pierwszej Komunii Świętej Carlo, za zgodą swego przewodnika duchowego, który wiedział, jak wielkie jest jego nabożeństwo do Eucharystii, zaczął codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej. Często powtarzał, że „dzięki owocom codziennej Eucharystii dusze ludzkie uświęcają się w sposób wręcz niezwykły i nie ryzykują, że znajdą się w jakimś niebezpieczeństwie, które mogłoby zaszkodzić ich zbawieniu”.

Naśladując pastuszków z Fatimy, podejmuje drobne wyrzeczenia w intencji tych, którzy nie kochają Pana Jezusa w Eucharystii. Ojciec duchowy chłopca o jego wielkim nabożeństwie do Eucharystii i szacunku do kapłanów tak pisze: „Carlo był obdarzony szczególną wrażliwością i zawsze wyczuwał, czy księża pobożnie celebrują Mszę Świętą, a kiedy orientował się, że nie angażują się wystarczająco, był zasmucony. Wiele razy mi mówił, że księża, «trzymając w dłoniach Chrystusa, powinni świadczyć o Panu z entuzjazmem i być pełnym światłości Jego odbiciem, a nie osobami, które mechanicznie, bez zaangażowania serca, powtarzają rytuał liturgiczny. Wtedy nie emanuje z nich wiara w Boga».

Carlo oddawał się także adoracji eucharystycznej przed lub po Mszy Świętej, aby «podziękować Jezusowi za wielki dar dla ludzi, jakim jest Jego żywa obecność w sakramencie Eucharystii». Nieraz prosił mnie o radę, jak przekonać do uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej tych, którzy tego nie czynią. Powiedział mi też, że kiedy mówił o cudzie eucharystycznym z Lanciano i ukazaniu się pastuszkom z Fatimy anioła trzymającego Eucharystię, ludzie zdawali się doznawać natchnienia. Ja zawsze zachęcałem go do głoszenia słowa Bożego przy każdej nadarzającej się okazji. Byłem bardzo zadowolony, widząc jego wielki zapał apostolski, i żywiłem ogromną nadzieję, że pewnego dnia Carlo wybierze drogę kapłaństwa”.

Za każdym razem, kiedy Carlo przyjmował Jezusa Eucharystycznego, modlił się: „Jezu, rozgość się w moim sercu! Potraktuj je jako swój dom!”, często też powtarzał: „Ci, którzy każdego dnia przyjmują Eucharystię, pójdą prosto do nieba!”.

Carlo wielokrotnie powtarzał też te słowa: „Jezus postępuje bardzo oryginalnie, ponieważ chowa się w malutkim kawałeczku Chleba. Tylko Bóg może zrobić coś tak niewiarygodnego!”.

______________________________

Zapowiedziana na październik br. w Asyżu beatyfikacja młodego Włocha Carlo Acutisa już teraz budzi duże zainteresowanie medialne w Stanach Zjednoczonych. Stacja telewizyjna NBC i szereg innych środków przekazu w tym kraju przedstawiły programy poświęcone temu 15-latkowi, zmarłemu w 2006 na białaczkę, który ofiarował swe cierpienia w intencji Kościoła i papieża. Wielu uważa go za „geniusza internetu” i widzi w nim przyszłego patrona tej międzynarodowej sieci.

W artykule zawarte są fragmenty z książki: „Eucharystia. Moja autostrada do nieba”, wyd. eSPe. Sprawdź więcej: Zobacz

eSPe

CZYTAJ DALEJ

COMECE: budujmy bardziej sprawiedliwą i przyjazną Europę

2020-07-10 20:53

[ TEMATY ]

Unia Europejska

Europa

kryzys

COMECE

Vatican News

Wobec kryzysu i trudności, które przeżywa, Europa potrzebuje wspólnego działania, aby była bardziej sprawiedliwa, gdzie wszyscy będą mieli jednakowe szanse i będą jednakowo traktowani, gdzie poszanowany będzie zrównoważony rozwój. Opinię tę wyraził sekretarz generalny Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) po spotkaniu ze stałym obserwatorem Niemiec przy Unii Europejskiej Michaelem Claussem. Kraj ten od 1 lipca br. sprawuje prezydencję w UE.

Ks. Manuel Barrios Prieto podkreślił, że u początków powstania Unii leżała świadomość, iż tylko wspólnie można przezwyciężyć trudności i budować pokój i dobro wspólne. Wskazał także na główne tematy ważne z punktu widzenia Kościoła. Mówi sekretarz generalny COMECE

Głos Kościoła głosem biednych, obrony życia, najsłabszych

„Uważam, że głos Papieża jest dziś jednym z najbardziej autorytatywnych na poziomie światowym wśród różnych spraw, o których mówi. Są tematy, na poziomie europejskim, które są bardzo istotne, jak ochrona stworzenia, czyli temat troski o nasz wspólny dom. To jest bardzo ważne i naprawdę razem musimy się o niego troszczyć, nie tylko ludzie wierzący, ale także i wszyscy ludzie dobrej woli, gdyż rozwój Unii Europejskiej niesie ze sobą zrównoważony rozwój, dbałość o przyszłe pokolenia ze wszystkimi trudnościami, które może on ze sobą przynieść – powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego ks. Manuel Barrios Prieto. - Naszym zdaniem najważniejsze są następujące tematy: troska o najsłabszych w naszych społeczeństwach, o tych, którzy tracą pracę, o osoby, które naprawdę zostaną dotknięte kryzysem gospodarczym. Trzeba myśleć o młodych, którzy poniosą koszty tego kryzysu, a którzy będą wchodzić w świat pracy. Nie można zapominać także o temacie migracji, który dla Kościoła jest tak ważny. To czas, kiedy jako Kościół musimy zabrać głos, który jest także głosem biednych, rodzin, głosem obrony życia, obrony najsłabszych, sprawiedliwości. Obronimy się razem, tylko w ten sposób możemy przezwyciężyć kryzys. Albo wszyscy zwyciężymy, albo wszyscy poniesiemy porażkę. Istnieje bowiem ryzyko, że projekt europejski, który narodził się po II wojnie światowej, rozmyje się i to dla ludzkości byłoby wielką stratą.“

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję