Reklama

Niedziela Kielecka

25 lat temu Jan Paweł II był w Kielcach

Niedziela kielecka 26/2016, str. 6-7

[ TEMATY ]

rocznica

TD

Msza św. w rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Kielcach

Msza św. w rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Kielcach

Jan Paweł II był w Kielcach 3 czerwca 1991 r. Papież zakończył obrady III Synodu Diecezjalnego i spotkał się z osobami konsekrowanymi z całej Polski – natomiast 4 czerwca 2016 r., w 25. rocznicę tego wydarzenia miała miejsce uroczysta Msza św. na pl. św. Jana Pawła II z przejściem przez Bramę Miłosierdzia.

Papieski siew

W ćwierćwiecze później, po papieskiej wizycie, był czas i okazja, by powspominać.

Reklama

Jan Paweł II w Kielcach, w obecności abp. Angela Sodano, watykańskiego sekretarza stanu, prymasa Polski kard. Józefa Glempa, kard. Franciszka Macharskiego i kard. Henryka Gulbinowicza, wziął udział w uroczystościach zamknięcia III Synodu Kościoła Kieleckiego. Dokonał poświęcenia krzyża synodalnego. Spotkanie z zakonnicami i zakonnikami, wizyta w budynku Kurii diecezjalnej, poświęcenie nowego domu biskupów kieleckich, stanowiły punkty wizyty w Kielcach. Historyczna koronacja wizerunku Matki Bożej Łaskawej, związana z Kielcami, miała natomiast miejsce 3 czerwca podczas Mszy św. w Masłowie. Ponadto w Kielcach Papież gościł w Muzeum Narodowym i w WSD, gdzie spożył kolację i spotkał się ze środowiskiem seminarium.

Zamykając Synod, Jan Paweł II mówił m.in.: „Ciężar realizacji tego Synodu spoczywa na wszystkich, którzy poprzez chrzest włączeni są w szczególny sposób w tajemnicę Chrystusa. Inaczej na ludziach świeckich, inaczej na kapłanach, na rodzinach zakonnych, ale spoczywa na wszystkich. Wraz ze swym pasterzem i jego biskupami pomocniczymi macie stawać się nie tylko przewodnikami, ale jednocześnie żywymi przykładami dla własnej owczarni (por. 1 P 5, 3), wpatrzeni w Chrystusa Dobrego Pasterza. To On wybrał was spośród Ludu, abyście napełnieni Duchem Świętym byli gorliwymi pasterzami powierzonych wam wspólnot wiernych”.

Podczas pełnego entuzjazmu spotkania z osobami konsekrowanymi powiedział: „Specjalne słowo kieruję do męskich i żeńskich zakonów ściśle kontemplacyjnych. Wy macie szczególną część w działalności i życiu wierzącego i modlącego się Kościoła. Jesteście jakby na śladach apostołów, którzy oczekując zesłania Ducha Świętego, „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z (...) Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1, 14) . Wasze oddanie się Bogu, przeżywanie całego swojego życia jako swoistego dyżuru modlitwy i ascezy ukazuje i wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego”.

Reklama

Ojciec Święty wtedy, w 1991 r. wszedł na kurialny dziedziniec, rozmawiał ze znajomymi, chętnie poznawał nowe twarze. Poświęcił Dom Biskupów. Przywitał się z panem Leonem Dziedzicem, kierowcą, a zarazem świadkiem posługi i prześladowań bp Czesława Kaczmarka. Wśród zakulisowych opowieści związanych z wizytą Papieża w Kielcach, do chętnie powtarzanych należy ta, odnotowana niegdyś w rozmowie z „Niedzielą” przez śp. pana Leona. Jan Paweł II, jeszcze jako abp Karol Wojtyła dobrze poznał niegdysiejszego kierowcę bp. Kaczmarka i zawsze o niego pytał. Wtedy, w 1991 r., gdy dostojnicy kieleckiego Kościoła ustawiali się do pamiątkowego zdjęcia, Ojciec Święty zawołał: A gdzie jest Leon, jeszcze jest tu dla niego miejsce...

Kieleckie obchody

4 czerwca br. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Jan Piotrowski, w asyście bp. Piotra Skuchy z Sosnowca, bp. Mariana Florczyka – świadków tamtych wydarzeń oraz licznie zebranych kapłanów.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęło Oratorium słowo-muzyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. Stanisława Kostki. Eucharystię poprzedziła Koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z rozważaniami zaczerpniętymi z encykliki „Dives In Misericordia”.

– To co wydarzyło się ćwierć wieku temu na tej ziemi i pośród jej ludu, powinno być żywą historią, która wciąż inspiruje mieszkańców ziemi świętokrzyskiej i wiernych diecezji kieleckiej do życia według wymogów Ewangelii we wspólnocie Kościoła i świadectwa wiary – mówił bp Jan Piotrowski.

W homilii bp Piotrowski podkreślił, że przedmiotem papieskiego nauczania w Masłowie przed 25 laty była troska o rodzinę: – Jej motywacją była prawda, że rodzina znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, a Ewangelia potwierdza i pogłębia prawdę moralną o rodzinie. Tylko życie całą prawdą o małżeństwie, a w konsekwencji o macierzyństwie i ojcostwie oraz o każdym nowym poczętym życiu jest prawdziwym fundamentem rodziny i jej szczęśliwej przyszłości.

– To co wydarzyło się ćwierć wieku temu, powinno być historią żywą, która wciąż inspiruje (…) do dawania autentycznego świadectwa wiary – mówił bp Jan Piotrowski. – Co pozostało z tego wielkiego zasiewu wielkiej szansy, dokonanego ziarnami nauczania Jana Pawła II w Masłowie (…), czy nazbyt często nie żyjemy logiką zasiewu owego sługi, który zakopał swój talent? – pytał biskup kielecki.

Przypomniał, że Papież „potwierdził swoją miłość do ziemi świętokrzyskiej, kochającej wolność i prawdę”. – Czy tak rzeczywiście jest, kiedy cieszymy się wolnością i względnym powodzeniem? Powróćmy do wciąż aktualnego, zbudowanego na Ewangelii Chrystusa nauczania Jana Pawła II – zachęcał bp Piotrowski.

Po zakończonej Mszy św. celebransi i wierni przeszli w procesji z pl. Jana Pawła II do bazyliki, przekraczając, celem uzyskania odpustu zupełnego w Roku Miłosierdzia – Bramę Miłosierdzia.

W bazylice udano się przed ołtarz Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, gdzie bp Piotrowski zawierzył Kościół kielecki Jej opiece. – W macierzyńskie dłonie Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej oddajemy mieszkańców miasta i diecezji (…). W 1050-lecie chrztu Polski wyznajemy: Tyś jest naszą Matką i Królową – mówił bp Piotrowski.

Wielu uczestników uroczystości oglądało wystawę znaczków emitowanych przez Pocztę Polską z okazji kolejnych wizyt apostolskich Jana Pawła II w ojczyźnie. Znajduje się ona w bazylice przy kaplicy Jana Pawła I.

Zwieńczeniem całości wystawy jest prezentacja znaczka wydanego z okazji kanonizacji, ukazującego św. Jana Pawła II w symbolicznej aureoli złożonej z jego przesłań – zawołań, poczynając od słów „Totus Tuus!” i „Nie lękajcie się”. Przestrzenna ekspozycja została wykonana na bazie i na podstawie albumu filatelistycznego pt. „Święty Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej”, zawierającego kilkadziesiąt znaczków poświęconych Ojcu Świętemu wraz z najważniejszymi przesłaniami pontyfikatu.

Z kolei pobyt Papieża na kieleckiej ziemi, m.in. moment koronacji wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem, spotkanie z osobami konsekrowanymi czy Mszę św. podczas burzy na lotnisku w Masłowie można oglądać na wystawie planszowej rozmieszczonej wzdłuż ul. Jana Pawła II.

2016-06-23 08:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

100-lecie błędowskiej parafii

2020-09-23 09:47

Niedziela sosnowiecka 39/2020, str. V

[ TEMATY ]

parafia

rocznica

Błędów

Jarosław Ciszek

Uroczystość zgromadziła wielu wiernych

Uroczystość zgromadziła wielu wiernych

W ludzkim poczuciu czasu 100 lat to dużo – stąd wielka celebracja doniosłego jubileuszu 100-lecia erygowania parafii Trójcy Przenajświętszej w Dąbrowie Górniczej-Błędowie, w niedzielę 13 września.

Jubileuszowej Mszy św., połączonej z odpustem ku czci Matki Bożej Bolesnej, przewodniczył biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Błędowską parafię ustanowił w marcu 1920 r. biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Augustyn Łosiński. Jako pierwszego jej proboszcza mianował ks. Pawła Czaplę. Historycznie ziemie Błędowa przynależały najpierw do parafii w Sławkowie, od XV wieku do parafii w Chechle, zaś od 1802 r. do nowo powstałej parafii Niegowonice. Warto podkreślić, że od 1220 r. Błędów należał do Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Ducha w Prądniku oraz był własnością biskupów krakowskich, więc historia wiary na tych ziemiach liczy co najmniej 8 wieków.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: papież pobłogosławił dzwon z Polski – symbol prawa do życia nienarodzonych dzieci

2020-09-23 19:31

[ TEMATY ]

Franciszek

dzwon

Włodzimierz Rędzioch

Głos Nienarodzonych – to nazwa dzwonu, ufundowanego przez podkarpacką fundację Życiu Tak, który pobłogosławił papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego. Ważący blisko tonę symbol, będzie odtąd towarzyszył wydarzeniom promującym niezbywalne prawo do życia każdego poczętego dziecka.

- Kiedy na początku roku przeczytałem, że rocznie 42 mln dzieci na świecie zostaje zabitych wskutek aborcji, przyszedł czas refleksji: co możemy zrobić w ramach fundacji, powołanej do upominania się o prawo do życia dla wszystkich dzieci poczętych. Tak powstał pomysł odlania dzwonu, który udało się zrealizować dzięki pomocy ludzi dobrej woli – mówi w rozmowie z KAI Bogdan Romaniuk, wiceprezes Fundacji Życiu Tak i zarazem pomysłodawca dzwonu „Głos Nienarodzonych” – Dzwon ze swej natury ma budzić, pobudzać. Historycznie był uruchamiany także w trakcie nieszczęść i zagrożeń. Poprzez nasz dzwon chcemy przemawiać do sumień Polaków, a także osób na całym świecie.

Dzwon „Głos Nienarodzonych”, odlany w znanej pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, pobłogosławił papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej. Waży blisko tonę, a jego zdobienia posiadają głęboką symbolikę, która sama w sobie wyjaśnia podstawy niezbywalnego prawa do życia każdego poczętego dziecka.

- Na kolejnych płaszczyznach tego dzwonu widnieje następujące przesłanie. Najpierw postaci dwóch cherubinów, którzy strzegą poczętego dziecka, widocznego na zdjęciu USG i słowa proroka Jeremiasza: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki znałem cię i poświęciłem cię”. To przypomina, że każde życie powstaje w łączności z Bogiem. Na następnej płaszczyźnie są dwie tablice kamienne, symbolizujące Dekalog. Na jednej wyryte jest piąte przykazanie „Nie zabijaj”, a na drugiej słowa Chrystusa „Nie sądźcie, że przyszedłem zmienić prawo”. W ten sposób chcemy przypomnieć światu, że prawo do życia jest niezbywalne dla każdego człowieka poczętego. Na kolejnej płaszczyźnie znajdują się natomiast słowa bł. ks. Popiełuszki, że życie dziecka zaczyna się pod sercem matki – proste i mówiące o wszystkim – wyjaśnia pomysłodawca dzwonu. Jak dodaje, papież Franciszek, podczas krótkiego spotkania, potwierdził, że słyszał o tej inicjatywie i jej błogosławi.

Dzwon będzie stacjonował w parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, miejscu wybranym przez fundację wspólnie z ordynariuszem rzeszowskim bp. Janem Wątrobą – Parafia jest nieprzypadkowa. Oddajemy ten dzwon pod opiekę wszystkich świętych. I stamtąd będzie wyruszał na marsze dla życia, na które zostanie zaproszony. Już teraz mamy zaproszenie do Warszawy na 24 marca 2021 r., kiedy obchodzony jest Dzień Świętości Życia – dodaje Romaniuk – Ważne jest też to, że podczas tych uroczystości nie każdy będzie mógł w niego uderzyć. Jedynie osoby pełnoletnie, które wypełnią deklarację, że będą bronić życia od poczęcia. Będzie to symbol powziętego zobowiązania.

Fundacja Życiu Tak im. Niepokalanego Poczęcia NMP została założona trzy lata temu przez prof. Bogdana Chazana, Bogdana Romaniuka i Jacka Kotulę. Jej celem jest upominanie się o niezbywalne prawo do życia wszystkich poczętych dzieci. Więcej informacji na temat działalności fundacji można znaleźć na stronie zyciutak.com

CZYTAJ DALEJ

Tak. Pomagam!

2020-09-25 09:30

[ TEMATY ]

Caritas

zbiórka żywności

archidiecezja częstochowska

Caritas

Dziś i jutro (25-26 września) odbywa się Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam!”.

Tradycyjnie już uczestniczy w niej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W wybranych sklepach do specjalnych koszy można składać m.in. artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, ryż, płatki, olej, słodycze oraz środki higieny i utrzymania czystości.

Na terenie Częstochowy odbywa się w sklepach sieci: Biedronka (ul. Pułaskiego, ul. Jadwigi, ul. Okulickiego, al. Jana Pawła II, ul. Warszawska); Kaufland (ul. Okulickiego); Lidl (ul. Ambulatoryjna); Społem (ul. Jagiellońska, al. Wolności, ul. Obrońców Westerplatte), a także w Zawadach, Aleksandrii, Wieluniu i Wręczycy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję