Reklama

To nie musi być droga ku śmierci

2016-06-23 08:07

Ks. Adam Lechwar
Edycja sandomierska 26/2016, str. 4-5

Graziako

„Jestem matką Eryka, mam na imię Edyta. Mój syn zabił się. Znalazłam jego notatki i jedna kartka „zielony kłopot” szczególnie mnie zainteresowała. Eryk w domu zachowywał się pozytywnie, ale wiedziałam, że miał straszny problem. Czytałam wszystko, co pisał w tych notatkach, ale nie mogłam mu pomóc. Namawiałam go na odwyk, prosiłam: Zamknij się w ośrodku! A ten odpowiadał, że da sobie z tym sam radę… Eryka już nie ma i nie będzie! Miał twarz dziecka i pogodne usposobienie. Naprawdę jest mi bardzoooo źle”.

Zacytowane wyżej słowa, zaczerpnięte z jednego z forów internetowych, zdają się być świadectwem złożoności problemu określanego mianem narkomanii, czy szerzej uzależnienia od środków odurzających. Bezradność, brak wiedzy koniecznej do zrozumienia problemu, niezdolność do udzielenia skutecznej pomocy, trudne emocje, lęk przed odwykiem, wstyd, poczucie przegranej, bywa, że śmierć są udziałem nie tylko uzależnionych, ale także ich rodzin i znajomych, a w końcu całego społeczeństwa. Dlatego też całe społeczeństwo, choć w różnych jego częściach i w różny sposób, musi podejmować wysiłki, by chronić się przed straszliwymi skutkami uzależnień.

Po pierwsze profilaktyka

Termin „profilaktyka uzależnień” oznacza świadome działanie nastawione na pojedynczych ludzi lub grupy mające na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych, czyli zmieniających świadomość człowieka. Jest to zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią. Tu dla porządku warto dodać, że przez termin „substancje psychoaktywne” rozumiemy: napoje zawierające alkohol etylowy, wyroby tytoniowe zawierające nikotynę, nielegalne substancje chemiczne określane jako narkotyki, niektóre leki, np. leki nasenne, niektóre substancje chemiczne codziennego użytku np. kleje lub rozpuszczalniki, a w końcu tzw. nowe substancje psychoaktywne zwane potocznie dopalaczami.

Reklama

26 czerwca od 1987 r. obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych chciało w ten sposób wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest bowiem problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

Problem narasta

Dane statystyczne szacują, że na świecie ok. 200 mln osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku. Aż 25 mln cierpi z powodu uzależnienia. Liczbę tę trzeba byłoby zwiększyć przez odpowiedni mnożnik, by wyobrazić sobie wielkość cierpienia osób współuzależnionych w rodzinach czy środowiskach lokalnych. Corocznie na świecie co najmniej 200 tys. osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków. Trudno oddać pełną prawdę o tym problemie gdyż niemożliwą jest rzeczą wyrazić cyframi psychiczny ból, duchową degradację, zanik uczuć wyższych, a także tego, co nazywamy ludzkim nieszczęściem.

Dlaczego ludzie sięgają po narkotyki i inne substancje odurzające? Pytanie o przyczyny uzależnienia od narkotyków pozwala na odkrywanie i budowanie takich wymiarów życia, które będą chronić człowieka – najczęściej młodego – od brzemiennej w skutkach drogi uzależnienia.

Rozmowy i analiza postaw osób uzależnionych pozwalają odkryć powody, dla których ludzie sięgają po narkotyki. Ponieważ są one różnorodne, przedstawię tu niektóre z nich. Wydaje się, że wieloma osobami kieruje chęć odurzenia się dla chwili przyjemności. Łączy się to często z ciekawością poznania tego, co nieznane, niedozwolone i zakazane. Częstą i znaną przyczyną sięgania po narkotyki jest nuda, brak umiejętności organizowania wolnego czasu. Wiąże się to z przekonaniem, że bez narkotyku nie można się dobrze bawić. Szczególnie w młodym wieku wielki wpływ na decyzję o sięgnięciu po narkotyk może mieć grupa rówieśnicza i lęk przed odrzuceniem. Niektórzy ludzie szukają w ten sposób łatwych dróg ucieczki od różnych niepowodzeń i życiowych klęsk, np. zawodu miłosnego. Niebagatelne znaczenie ma także próba naśladowania osób starszych, które czymś imponują. Rozczytanie tych kwestii daje możliwość przeciwdziałania pierwszemu, a w kosekwencji i kolejnym kontaktom człowieka ze środkami odurzającymi. To właśnie przeciwdziałanie jest profilaktyką. W jej nurcie należy umieścić zwyczajne, poprawne relacje w rodzinie, wdrożenie młodego człowieka do powinności, do codziennych obowiązków, ale także stosowną edukację, rozwijanie zainteresowań i talentów. Istotnym elementem profilaktyki we współczesnym świecie jest budowanie poczucia własnej tożsamości i odrębności osobowej, wpojenie, że nie powinniśmy postępować tak jak inni, szczególnie, gdy jest to obiektywnie złe.

Wiara pomaga

Wielki program profilaktyczny zapisany jest w szczerym i głębokim życiu religijnym i odwoływanie się do chrześcijańskiej moralności. Szczególne znaczenie ma to wówczas, gdy dzieci i młodzież przynależą do różnych grup przykościelnych takich jak ministranci, oaza, KSM i inne grupy formacyjne i apostolskie. Niestety, często sami rodzice wdrukowują w psychikę swoich dzieci poczucie, że angażowanie się w te grupy to strata czasu.

Zbliżają się wakacje. Wielu milusińskich wyjedzie na kolonie, obozy, różne wycieczki i tutaj także należy zadbać o stosowną profilaktykę domową polegającą na przestrzeganiu dziecka przed spożywaniem nieznanych substancji, podawanych przez obcych ludzi, albo zachwalanych przez rówieśników. Stosownie do wieku trzeba w poczuciu rodzicielskiej troski i wymagającej miłości powiedzieć i zachęcić do dbania o siebie, często może i na wyrost mówiąc o zgubnych skutkach uzależnienia.

Uzależnienie jest efektem nawarstwiania się narkotycznych doświadczeń, dlatego czasami pierwsze próby są niezauważane przez zapracowanych rodziców, czy znikają w zbyt licznych grupach klasowych, gdzie problemy wychowawcze są zwielokrotnione do granic możliwości ich opanowania.

Fazy i etapy

Fazy uzależnienia najczęściej przebiegają według rozpoznanego już klucza. Pierwszy etap dotyczy wszystkich osób, które chociaż raz w życiu „czegoś” spróbowały. Jeśli ta inicjacja nie zniechęci człowieka zwykle następuje tzw. faza eksperymentalna. Charakteryzuje się ona „próbowaniem” narkotyków. Faza ta obejmuje chęć sprawdzenia jakie są skutki używanego narkotyku, czyli jak działa np. marihuana, a jak dopalacz, czy psychotropowe leki? Osoby, które nie rezygnują z narkotyków, wchodzą w kolejną fazę, którą psycholodzy nazywają „fazą używania substancji”. Każde jednak użycie narkotyku nie pozostaje bez konsekwencji i oznacza pojawienie się różnego rodzaju problemów w szkole, w pracy, w domu, w życiu rodzinnym czy osobistym. Etap ten przynosi coraz więcej negatywnych konsekwencji.

Czujność rodziców lub wychowawców powinna z łatwością wychwycić pierwsze objawy używania narkotyków, gdyż przynoszą one zmiany w wyglądzie i zachowaniu. Najczęściej należą do nich: dziwny zapach włosów i ubrań, większe niż zwykle używanie środków zapachowych, zaczerwienione oczy, rozszerzone źrenice, utrzymujący się dłużej niż zwykle katar albo wyraźna nadpobudliwość lub ospałość. Takie niepokojące objawy należałoby konfrontować z wychowawcami, lekarzem, pedagogiem szkolnym, czy psychologiem. Im wcześniej rozczyta się sytuację tym skuteczniej i lepiej można przeciwdziałać zgubnym skutkom, które niesie ze sobą używanie narkotyków.

– Mnie to niepotrzebne! Usłyszałem kiedyś emocjonalną odpowiedź na pytanie o to gdzie skierować osobę, która szuka pomocy bo chce się leczyć z uzależnienia? Pytanie zostało zadane osobie oddelegowanej w jednej z gmin naszej diecezji do koordynowania pracami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Może było to wynikiem zaskoczenia i efektem niewiedzy. Wiemy, że brak wiedzy w wielu przypadkach jest poczytywany jako zawinienie. A wiedzę tę w dobie Internetu i łączności komórkowej można zdobyć bardzo szybko. Trzeba jednak zachować wolność od znieczulicy i braku elementarnego zainteresowania się bliźnim, które wynika choćby z przykazania miłości bliźniego. Bywa, że nie przeszkadza nam pojechać 50, albo i więcej kilometrów do galerii handlowej, albo na jakiś festyn, ale gdy trzeba pomóc osobie uzależnionej pojawiają się najrozmaitsze przeszkody.

Gdzie szukać pomocy?

Fachową pomoc w zakresie ochrony naszych bliskich przed narkotykami i w znalezieniu właściwej terapii możemy uzyskać u psychologów szkolnych, w poradniach psychologicznych, czy poradniach leczenia uzależnień, a także w szpitalach. W dzisiejszych czasach powstało wiele organizacji pozarządowych lub wspólnot pomocowych, które współpracując z Narodowym Funduszem Zdrowia realizują programy terapeutyczne i są wsparciem dla samych uzależnionych i ich rodzin. Dużą pomoc w tym względzie także na bazie religijnej niesie Wspólnota „Cenakolo”, czyli „Wieczernik”. Inną instytucją mającą wiele placówek w Polsce jest Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

Dzisiejszy świat w wielu sprawach się śpieszy. Potrzebny jest zdrowy pośpiech i w kwestii narkomanii, bo podobnie jak w przypadku nowotworu jest to choroba śmiertelna i nie da sobie z nią rady sam uzależniony.

* * *

Ważne informacje

Sandomierz:
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego;
Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Schinzla 13, tel.: 15 833-07-31.

Ostrowiec Świętokrzyski:
Świętokrzyski Ośrodek Terapii
Poradnia Leczenia Uzależnień,
kontakt@sot.ostrowiec.pl,
ul. Denkowska 8, tel.: 41 263– 39-36.
Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „Eskulap”. Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
eskulap_80@interia.pl, ul. Sienkiewicza 80,
tel.: 41 265-14-24.

Opatów:
„TopMedicus”. Poradnia Leczenia Uzależnień,
topmedicus@op.pl, ul. Słowackiego 13,
tel.: 15 868-27-33.

Staszów:
Klasztor Franciszkanów, hostel dla Uzależnionych od Alkoholu „Wspólnota”; hostel.polaniec@franciszkanie.pl. ul. 11 listopada 15,
tel.: 15 865-07-38 lub 784-583-558.
„Promedic” Centrum Psychoterapii, Poradnia Leczenia Uzależnień; nzoz.promedic@gmail.com, ul. Mickiewicz 24, tel.: 791-063-393.

Tarnobrzeg:
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, terapia-tarnobrzeg@wp.pl, ul. Wiejska 17, tel.: 15 822-19– 84.

Nowa Dęba:
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. M. Curie– Skłodowskiej 1, tel.: 15 846-26-51.

Stalowa Wola:
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Leczenie Uzależnień,
terapia-stalowa-wola@wp.pl ,
ul. Dąbrowskiego 7, tel.: 15 844-86-16.
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, ptu@szpital-stw.com,
ul. Staszica 4, tel.: 15 843-31-19

Nisko:
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Wolności 54, tel.: 15 84-16 -831.
Rekomendacja: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

* * *

Daj sobie pomóc

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA: 080-99-990,czynny codziennie od 16 do 21; całkowity koszt połączenia – 35 gr.

NARKOMANIA – POMOC RODZINIE POGOTOWIE MAKOWE: 080-09-696, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 10-20, w soboty 10-15; całkowity koszt połączenia – 35 gr

ZATRZYMAĆ PRZEMOC: 0800-120-148. Anonimowa Bezpłatna Infolinia Komendy Stołecznej Policji czynna codziennie przez całą dobę.

ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA: www.narkomania.org.pl.

Tagi:
narkotyki

Reklama

Angola: wysoki poziom prostytucji i narkomanii

2019-10-31 11:17

mz (KAI/NAM) / Lwena

Biskup wschodnioangolskiej diecezji Lwena – Jesús Tirso Blanco SDB przestrzegł przed szybko rosnącymi patologiami wśród tamtejszej młodzieży. Pochodzący z Argentyny 62-letni obecnie hierarcha wskazał, że w Angoli występuje bardzo wysoki poziom prostytucji i narkomanii, dodając, że równie groźnym zjawiskiem jest postępujący w miejscowym społeczeństwie alkoholizm.

John Steven Fernandez / Foter.com / CC BY

Patologie te nasilają się wraz z widocznym w tym afrykańskim kraju kryzysem gospodarczym – zauważył biskup, pracujący w Angoli od ponad 20 lat. Jego zdaniem prostytucja jest postępującym zjawiskiem w tutejszym społeczeństwie, do czego częściowo przyczynił się kryzys, który doświadczyło wiele rodzin.

Ordynariusz Lweny zaznaczył, że aby przeciwdziałać coraz bardziej szerzącemu się wśród młodych zjawisku nadmiernego spożywania alkoholu i narkomanii, konieczne są “bardzo pilne działania”. "Musimy patrzeć na te zjawiska wzrokiem miłosierdzia i podejmować działania służące pomocy osobom uzależnionym" – dodał bp Blanco.

W ponad 28-milionowej ludności Angoli przeważają młodzi ludzie. Większość z nich po 2014 r., kiedy w kraju tym rozpoczął się kryzys, ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Poziom bezrobocia wynosi tam prawie 30 proc.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odnaleziono ósmą ofiarę wybuchu gazu w Szczyrku

2019-12-05 11:57

wpolityce.pl

Tragiczne wieści ze Szczyrku. Odnaleziono ósmą ofiarę wybuchu gazu. Na miejscu katastrofy pracuje około 100 strażaków.

wpolityce.pl

Została odnaleziona ósma ofiara wybuchu gazu w Szczyrku — poinformował wojewoda śląski.

Wojewoda o odnalezieniu kolejnej ofiary wybuchu gazu w Szczyrku poinformował na konferencji prasowej o godz. 9.

Z bólem muszę przekazać kolejną smutną informację. Została odnaleziona szósta ofiara tej tragedii. Jest to osoba dorosła —powiedział Wieczorek. Jak zaznaczył, poszukiwania cały czas są w toku.

Szef śląskich strażaków nadbrygadier Jacek Kleszczewski wskazał, że od 15 godzin ratownicy powtarzają te same czynności.

Przerzucamy, odgarniamy, wynosimy i robimy dostęp do miejsc, w których szukamy poszkodowanych —powiedział. Zapytany o procentowy postęp prac zaznaczył, że trudno jest podawać konkretne liczby, ale strażacy systematycznie posuwają się do przodu.

Jest już coraz więcej materiału usuniętego —zaznaczył strażak.

Do wybuchu doszło w środę wieczorem, około godz. 18.30. W budynku było prawdopodobnie osiem osób. Dotychczas znaleziono sześć ofiar. To cztery osoby dorosłe i dwoje dzieci.

Wojewoda zapewnił, że bliscy ofiar zostali otoczeni wsparciem i opieką wszystkich służb – zarówno samorządowych, jak i wojewódzkich.

Na miejscu katastrofy pracuje około 100 strażaków, a przez akcję przewinęło się ich już ponad 200, pracujących na zmiany. Kolejnych 50 dojeżdża na miejsce. Strażacy przeszukali już ponad połowę rumowiska, ale na razie trudno ocenić, jak długo potrwa jeszcze akcja ratownicza.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) poinformowała PAP w nocy ze środy na czwartek, że „najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku w środę wieczorem było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę AQUA System”.

PGS przekazała, że „roboty budowlane nie dotyczyły systemu gazowniczego, ani nie były wykonywane na zlecenie spółki gazownictwa”.

Nie były także nadzorowane przez specjalistów gazownictwa —wskazano. Spółka przekazała, że powołano specjalną komisję, która zbada bezpośrednią przyczynę uszkodzenia gazociągu, wynik jej prac powinien być znany w ciągu doby od momentu rozpoczęcia prac ekspertów.

Śledztwo w sprawie wybuchu będzie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej – przekazała PAP rzeczniczka tej jednostki Agnieszka Michulec. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem art. 163 i 155 Kodeksu karnego. Chodzi o sprowadzenie katastrofy skutkującej śmiercią ludzi oraz nieumyślne spowodowanie śmierci. Formalna decyzja o wszczęciu postępowania jeszcze nie zapadła. Prokuratorzy chcą najpierw przeprowadzić oględziny w miejscu katastrofy - kiedy tylko będzie to możliwe.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA

2019-12-05 18:38

PKN ORLEN

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

Artur Stelmasiak / Niedziela
Konferencja PKN Orlen

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy ENERGA. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, Koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Ok. 90% wyniku EBITDA Grupy ENERGA pochodzi z dystrybucji, co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom. Zakup Grupy ENERGA przez ORLEN umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez ORLEN inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Transakcja umożliwi między innymi efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Zakup akcji Grupy ENERGA to także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności, w którym PKN ORLEN konsekwentnie umacnia pozycję. Realizacja transakcji oznaczałaby powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji, niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez PKN ORLEN, Grupy ENERGA oraz Grupę LOTOS umożliwiłoby stworzenie drugiej pod względem liczby punktów infrastruktury, dysponującej 133 punktami ładowania, zapewniającej dobre pokrycie geograficzne.

Rozwój Grupy ORLEN w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla Klientów i Akcjonariuszy. W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.

Przejęcie Grupy ENERGA oznacza również wymierne korzyści dla jej pracowników oraz społeczności lokalnych. Pracownicy z branży energetycznej zatrudnieni w ENERGA, których deficyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN.

Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie. Z punktu widzenia podatkowego, Grupa ENERGA zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu.

Niezmienna pozostanie również polityka sponsoringowa Grupy ENERGA. Utrzymane zostanie wsparcie dla lokalnej społeczności. PKN ORLEN aktywnie już działa w tym zakresie na Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorganizowanie tegorocznej edycji największej polskiej imprezy motoryzacyjnej – VERVA Street Racing w Gdyni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem