Reklama

Z Watykanu

2016-07-05 10:12


Niedziela Ogólnopolska 28/2016, str. 4

Grzegorz Gałązka

Audiencja Generalna

Miłosierdzie bez uczynków jest martwe

Uczynki miłosierdzia nie są kwestiami teoretycznymi, ale konkretnym świadectwem. Zobowiązują do zakasania rękawów, żeby ulżyć w cierpieniach – powiedział papież Franciszek 30 czerwca br. podczas nadzwyczajnej, jubileuszowej audiencji generalnej w Watykanie.

Ojciec Święty zaznaczył, że zadaniem chrześcijan jest dokonanie rachunku sumienia z uczynków miłosierdzia. Nie jest to bowiem słowo abstrakcyjne, ale styl życia. Stwierdził, że miłosierdzie bez uczynków jest martwe samo w sobie, i zachęcił do wychodzenia naprzeciw potrzebom i niedostatkom osób znajdujących się w trudnej sytuacji duchowej i materialnej. W przeciwnym razie bylibyśmy obłudnikami popadającymi w duchowy letarg.

Franciszek wskazał, że w obliczu przemian dokonujących się w naszym świecie więcej jest różnych bied duchowych i materialnych. – Konieczne jest zatem, abyśmy byli czujni jak strażnicy, by w obliczu ubóstwa wytworzonego przez kulturę dobrobytu spojrzenie chrześcijan nie ulegało osłabieniu i nie stawało się niezdolne, by zmierzać do tego, co istotne – powiedział.

Reklama

Drugą część swej katechezy Papież poświęcił podsumowaniu swojej podróży apostolskiej do Armenii. Wyraził dziękczynienie Bogu i wdzięczność władzom tego kraju, katolikosowi Karekinowi II, patriarsze i biskupom katolickim oraz całemu narodowi ormiańskiemu za przyjęcie go „jako pielgrzyma braterstwa i pokoju”.

RV

65-lecie święceń kapłańskich Benedykta XVI

Benedykt XVI podziękował Franciszkowi za jego dobroć

Podczas uroczystości z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI Franciszek zwrócił uwagę na umiłowanie Boga przenikające całą posługę Papieża Seniora. Spotkanie Franciszka i Benedykta XVI odbyło się 28 czerwca br. w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie.

Papież Senior w spontanicznym wystąpieniu podkreślił, że istotą misji chrześcijan jest pomoc w przeistoczeniu świata, aby był światem nie śmierci, lecz życia, światem, w którym miłość zwyciężyła śmierć. Przywołał greckie słowo: „eucharistomen” – składamy dzięki. – W tym słowie, z jego wieloma wymiarami, zawarte jest wszystko, co można powiedzieć w tej chwili – wskazał Benedykt XVI i podziękował Franciszkowi za jego dobroć, „która dodaje mu sił bardziej niż Ogrody Watykańskie z całym ich pięknem”. Zwrócił uwagę, że słowo „eucharistomen” odsyła nas do rzeczywistości dziękczynienia, do nowego wymiaru, jakim obdarował nas Chrystus. – Przekształcił On w łaskę, czyli w błogosławieństwo, krzyż, cierpienie i całe zło świata, i w ten sposób substancjalnie przeistoczył życie i świat, dał nam i daje każdego dnia chleb prawdziwego życia, który przewyższa świat dzięki mocy swej miłości – powiedział Papież Senior.

Benedykt XVI wręczył zgromadzonym najnowszy – 12. tom swoich „Opera Omnia”, poświęcony kapłaństwu, pt. „Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości”. Zawiera on ponad 80 tekstów poświęconych posłudze kościelnej.

RV

Ojciec Święty do Polaków

Modlitwa w intencji ŚDM

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję wam, że towarzyszyliście mi w waszych modlitwach podczas wizyty w Armenii. Proszę was, abyście trwali w modlitwie za mnie i za młodych, którzy w Polsce i w całym chrześcijańskim świecie przygotowują się do naszego, bliskiego już spotkania w Krakowie. Niech zawsze będzie żywa w naszych sercach i w naszych czynach pamięć, że „błogosławieni są miłosierni...”. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Audiencja generalna, 30 czerwca 2016 r.

RV

Odpust w Watykanie

Błogosławieństwo paliuszy

Przed pokusą zamknięcia się w sobie Kościoła w obliczu zagrożeń przestrzegł Franciszek podczas Mszy św. w Watykanie z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła. Papież zaznaczył, że dobrym lekarstwem na tę pokusę jest modlitwa. Eucharystię koncelebrowało z Ojcem Świętym 25 nowych arcybiskupów metropolitów, którzy przybyli z okazji pobłogosławienia paliuszy. Nałożenia paliuszy dokonają nuncjusze w ich stolicach. Wśród metropolitów był abp Adam Szal z Przemyśla.

RV

Konferencja w Watykanie

Co znaczy Kościół ubogi?

Aby Kościół mógł prowadzić działalność charytatywną, potrzebuje środków finansowych. Jednak podejście teologiczne, a także ekonomiczne do tej prostej zasady wcale nie jest takie proste. Przekonali się o tym eksperci gospodarczy i katoliccy politycy z różnych krajów świata, uczestniczący w zorganizowanej w Watykanie w dniach 26-28 czerwca br. konferencji „Impact Investing”. – Jak wiadomo, na początku swojego pontyfikatu papież Franciszek powiedział, że życzyłby sobie „Kościoła ubogiego”, ale nie oznacza to, iż Kościół nie powinien niczego posiadać, bo przecież musi wspierać ludzi również finansowo – powiedziała w rozmowie z Radiem Watykańskim Carolyn Woo z Catholic Relief Services.

RV

Z twittera papieża Franciszka

Pan powtarza dziś wszystkim pasterzom Kościoła: Idź za Mną pomimo trudności; idź za Mną, głosząc Ewangelię wszystkim.

Kraków: archeologiczne odkrycia w kryptach kościoła franciszkanów

2019-12-06 14:47

md / Kraków (KAI)

Ok. 100 nieznanych dotąd pochówków odkryli archeolodzy badający krypty klasztoru ojców franciszkanów w Krakowie. Znaleźli także XVII i XVIII-wieczne dewocjonalia i męskie stroje. Badania rozpoczęły się w 2017 r. Poszukiwania na tak szeroką skalę nie były dotąd prowadzone w kryptach żadnego polskiego kościoła.

franciszkanska.pl

Za pomocą georadaru zlokalizowano 18 krypt, z których dokładnie przebadano 9. Dodatkowe 4 znajdują się pod krużgankami klasztoru. W tych miejscach odkryto niemal 100 pochówków, pochodzących z XVII i XVIII wieku.

Oprócz zakonników spoczywają w nich krakowianie: szlachta i bogaci mieszczanie. - Pod kaplicą bł. Salomei natrafiliśmy na trumny ze szczątkami rodziny szlacheckiej: rodziców i szóstki dzieci, a pod kaplicą Męki Pańskiej pochowani zostali członkowie Arcybractwa Dobrej Śmierci, co było dla nas ciekawym odkryciem - mówiła w rozmowie z KAI kierująca badaniami u franciszkanów prof. Anna Drążkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Część ciał była zmumifikowana. Większość z nich zachowała się jednak w bardzo złym stanie. Szczątki w trumnach były ułożone z rękami złożonymi na piersiach. Trumny były malowane, a najczęściej obijane tkaninami - wełną lub jedwabiem.

Przy zmarłych badacze znaleźli rośliny, które umieszczane były w poduszkach lub materacach: chaber, wrotycz, rumianek, żmijowiec, lawenda. Służyły do balsamowania zwłok, miały odstraszać owady i zapobiegać nieprzyjemnym zapachom. Jednym z niezwykłych odkryć było znalezienie szkieletu, w ustach którego połyskiwała złota blaszka. Okazało się, że była to proteza górnego podniebienia.

Zachowały się jedwabne stroje zmarłych. - Wśród męskich strojów narodowych są egzemplarze, których nie ma żadne polskie muzeum, np. ferezja – podkreślała prof. Drążkowska. Ferezja to męskie nakrycie wierzchnie pochodzenia wschodniego. Ma ono formę obszernego, długiego płaszcza z szerokimi ramionami, który narzucany był przez szlachciców na ramiona.

Jak dodała, badania na tak szeroką skalę nie były dotąd prowadzone w kryptach żadnego polskiego kościoła. W pracach uczestniczyło 4 badaczy. Oprócz prof. Drążkowskiej uczestniczyli w nich Marcin Nowak, Monika Łyczak i Michał Mleczko, wspierani przez architektów, historyków sztuki, chemików i inżynierów włókiennictwa.

Krypty zostały zinwentaryzowane przy użyciu techniki skanowania 3D. Skatalogowano wszystkie elementy wyposażenia grobowego i odzieży zmarłych, a szczątki poddane zostały badaniom antropologicznym. Do badań mikrobiologicznych specjaliści pobrali próbki, a architekci opisali wygląd pomieszczeń i ich zmiany w ciągu kolejnych stuleci.

Prace archeologiczne już zakończono. Obecnie trwa konserwacja znalezionych obiektów. Jednym z efektów projektu ma być wydanie książki.

Projekt „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych” został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uzyskał niemal 1,2 mln zł wsparcia w ramach konkursu Opus 12.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. świętujemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

2019-12-07 12:42

BPKEP / Warszawa (KAI)

W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Dla dobra duchowego wiernych należy zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – czytamy w dekrecie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.

Niepokalana wg. bł. Urszuli Leduchowskiej/fot. Graziako

Publikujemy pełną treść dekretu:

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku

DEKRET

W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.

Konferencja Episkopatu Polski, na mocy dyspensy udzielonej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Prot. 39/13/L), postanowiła podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie dnia 14 marca 2018 r., aby dla dobra duchowego wiernych zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Celebrację sprawuje się w kolorze białym, z użyciem tekstów z uroczystości, z uwzględnieniem zaleceń wymienionych w piśmie przewodnim Prefekta Kongregacji, polecającym, aby w dniu tym nie pomniejszyć znaczenia czasu Adwentu:

a) drugie czytanie mszalne bierze się II niedzieli Adwentu;

b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;

c) w modlitwie powszechnej należy użyć przynajmniej jednego wezwania nawiązującego do okresu Adwentu;

d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.

Postanowienie obejmuje wszystkie Msze odprawiane tego dnia w Kościele polskim (z udziałem ludu lub bez udziału ludu), a także oficjum Liturgii Godzin (wieczorem 7 grudnia należy użyć oficjum I Nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Komplety po I Nieszporach).

Zgodnie z objaśnieniem Kongregacji i duchem dyspensy, która zezwala na nieprzenoszenie tej uroczystości w Polsce na następny dzień, następujący poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ma rangę dnia powszedniego w Okresie Adwentu (Poniedziałek II tygodnia Adwentu).

Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do Uroczystości Narodzenia Słowa Bożego.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem