Reklama

Jubileusz i historia Parafii w Cielętnikach

2016-08-04 10:39

Władysława Śnioszek
Edycja częstochowska 32/2016, str. 6-7

Archiwum parafii w Cielętnikach
Kościół Przemienienia Pańskiego

Droga prowadząca z Dąbrowy Zielonej do Gidel przebiega przez miejscowość Cielętniki, która była już wymieniana w przywileju lokacyjnym dla Przyrowa z roku 1369. Miejscowość ma więc starą metrykę, a parafia obchodzi w tym roku 255. rocznicę powstania

Początkowo Cielętniki należały do parafii Żytno. W 1742 r. właściciel Cielętnik Józef Bystrzanowski wybudował kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego. Dla tej kaplicy 28 czerwca 1761 r. dziedzic wyznaczył uposażenie, a potwierdził to później jego synowiec Sebastian Bystrzanowski w Piotrkowie 22 września 1761 r. Dzięki temu przy tej kaplicy arcybiskup gnieźnieński Władysław Łubieński w 1761 r. zatwierdził w Cielętnikach parafię. Tym samym miejscowość Cielętniki została wyłączona z macierzystej parafii Żytno.

Sama świątynia była niewielka i wybudowana na kształt cerkwi, ośmiokątna z drzewa modrzewiowego. Na dachu kościoła została wybudowana kopuła, a w oknach były szklane szyby w ołowianych ramach. Szczególne miejsce na ścianach kaplicy zajmowały postacie czterech Ewangelistów, a pod kopułą była namalowana alegoria Ośmiu błogosławieństw. W przybudówce założono sygnaturkę – dar miejscowego proboszcza. Dach świątyni przykryto gontami.

W 1826 r. w świątyni był także czwarty ołtarz pw. Matki Boskiej Bolesnej (po lewej stronie wejścia do kościoła). Kościół był dobrze utrzymany, a obrazy w ołtarzach najprawdopodobniej namalował Adrian Głębocki. Ołtarz główny z roku 1901 to dzieło Franciszka Piekarskiego z Warszawy i jego synów Józefa i Leona. Ołtarze boczne wykonali w latach 1894-1900 Władysław Wyrobiński i Wincenty Wszewski z Warszawy.

Reklama

Od 1827 r. proboszczowi wsi Cielętniki ks. Pawłowi Tarnowskiemu powierzono ponadto pobliską parafię Soborzyce. Mieszkał w Cielętnikach, ale odprawiał regularnie nabożeństwa w Soborzycach i Cielętnikach. W 1881 r., po objęciu parafii przez ks. Teofila Zychowicza (wikariusza kościoła poreformackiego w Wieluniu), dawna parafia Soborzyce była już filią parafii w Cielętnikach.

W czasie wizytacji parafii przez bp. Aleksandra Bereśniewicza w 1885 r. nakazano założyć komitet budowy i restauracji kościołów. 21 marca 1886 r. komitet został zorganizowany. Prezesem komitetu był miejscowy dziedzic Kazimierz Droszewski, a kasjerem Błażej Olczyk. Komitet liczył 6 członków, którzy czuwali nad gromadzeniem materiałów budowlanych, wypalaniem cegły i dostarczaniem furmanek na jej przewóz. Zebrano 800 rubli, zgromadzono 100 tys. sztuk cegieł, ok. 20 sążni kamienia łupanego, 10 sążni kamienia głazowego, a drzewo na budowę ofiarował dziedzic. Budowa postępowała szybko i w 1891 r. kościół już był wybudowany. Tak powstała świątynia murowana, jednonawowa, z jedną wieżą w stylu neogotyckim. Protokół odbioru komitetu budowy kościoła w Cielętnikach znajduje się w „Aktach Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego tyczącego się kościoła parafialnego w Cielętnikach”. Konsekrowany został dopiero 24 czerwca 1920 r. przez sufragana wrocławskiego bp. Władysława Krynieckiego pw. Przemienienia Pańskiego. Wówczas parafia liczyła 1687 dusz. W 1956 r. patronem parafii ogłoszono św. Józefa Rzemieślnika. Po II wojnie światowej, w roku 1947, do parafii przyłączono dwie miejscowości: Sekursko wydzielone z parafii Żytno i Michałopol wydzielony z parafii Gidle. Obok świątyni, w wybudowanej dzwonnicy, umieszczone są trzy dzwony: Piotr, Antoni i Florian.

Nieopodal kościoła znajduje się słynna lipa. Według niektórych konserwatorów zabytków przyrody, liczy ok. 700 lat. Istnieje przekonanie, że kora lipy ma zapobiegać bólowi zębów. Wierzenie to powstało na skutek tego, że po stronie zewnętrznej prezbiterium w ołtarzu znajduje się obraz św. Apolonii – patronki od bólu zębów.

Od roku 1700 przechodzi przez Cielętniki kilkutysięczna pielgrzymka na Jasną Górę na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ponadto pątnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Przedborza, dawniej Pabianic zdążają do Częstochowy, przechodząc przez Cielętniki. W parafii jest Żywy Różaniec (6 róż), Akcja Katolicka, Koło Ministrantów i chórek młodzieżowy.

W okresie przynależności do diecezji częstochowskiej ks. Tadeusz Król jest 16. proboszczem parafii Cielętniki. Z parafii Cielętniki pochodzą: ks. Teofil Strączyński, ks. Władysław Krzywański, o. Gabriel Knop – paulin, ks. Adam Konieczny oraz ks. Artur Jurczyk.

Tagi:
parafia

Prawdziwy obraz Kościoła

2019-12-04 07:36

Magda Nowak
Edycja częstochowska 49/2019, str. VI

– W praktykowaniu wiary potrzebujemy wsparcia, dlatego jest „Niedziela”, która ma pomóc w konfrontacji ze światem – mówił ks. Jarosław Grabowski do wiernych w parafii św. Faustyny Dziewicy w Częstochowie podczas spotkania Niedziela z „Niedzielą”

Magda Nowak/Niedziela
Parafia pw. św. Faustyny jest jedną z najmłodszych w naszej archidiecezji

Redaktor naczelny tygodnika głosił homilie podczas Mszy św. odprawianych w parafii 1 grudnia. Przy okazji spotkania opowiadał o historii „Niedzieli”, o tym, jakie treści przekazuje czytelnikom i jak się zmienia, by jeszcze lepiej pełnić funkcję informacyjną i opiniotwórczą wśród mediów. – Chcemy pokazywać prawdziwy obraz Kościoła, nie tylko przez pryzmat tych, którzy topią się w grzechu i są zgorszeni, również wśród ludzi Kościoła, bo to są wyjątki. Ale pokazywać Kościół taki, jaki jest przez pryzmat parafii, gdzie niedziela po niedzieli, dzień po dniu coś się dzieje. Nawet ta zwykła modlitwa to nie jest jakieś nadzwyczajne wydarzenie, ale wyraz stałości w wierze – podkreślił ks. Grabowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. świętujemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

2019-12-07 12:42

BPKEP / Warszawa (KAI)

W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Dla dobra duchowego wiernych należy zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – czytamy w dekrecie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.

Niepokalana wg. bł. Urszuli Leduchowskiej/fot. Graziako

Publikujemy pełną treść dekretu:

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku

DEKRET

W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.

Konferencja Episkopatu Polski, na mocy dyspensy udzielonej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Prot. 39/13/L), postanowiła podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie dnia 14 marca 2018 r., aby dla dobra duchowego wiernych zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Celebrację sprawuje się w kolorze białym, z użyciem tekstów z uroczystości, z uwzględnieniem zaleceń wymienionych w piśmie przewodnim Prefekta Kongregacji, polecającym, aby w dniu tym nie pomniejszyć znaczenia czasu Adwentu:

a) drugie czytanie mszalne bierze się II niedzieli Adwentu;

b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;

c) w modlitwie powszechnej należy użyć przynajmniej jednego wezwania nawiązującego do okresu Adwentu;

d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.

Postanowienie obejmuje wszystkie Msze odprawiane tego dnia w Kościele polskim (z udziałem ludu lub bez udziału ludu), a także oficjum Liturgii Godzin (wieczorem 7 grudnia należy użyć oficjum I Nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Komplety po I Nieszporach).

Zgodnie z objaśnieniem Kongregacji i duchem dyspensy, która zezwala na nieprzenoszenie tej uroczystości w Polsce na następny dzień, następujący poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ma rangę dnia powszedniego w Okresie Adwentu (Poniedziałek II tygodnia Adwentu).

Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do Uroczystości Narodzenia Słowa Bożego.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Paradyż: Nowi diakoni oraz nowe posługi

2019-12-09 09:14

Ks. Adrian Put

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nasze seminarium duchowne przeżywało bardzo podniosłą uroczystość. Tego dnia bp Stefan Regmunt udzielił święceń diakonatu oraz kandydatury i posługi akolitatu klerykom naszego seminarium.

Ks. Adrian Put
Nowi diakoni naszej diecezji

- Taki dzień jak ten, kiedy udzielane są święcenia i posługi posiada w kalendarzu seminaryjnym szczególne miejsce. To zapewne dlatego przełożeni seminaryjni wybierają na te obchody taki uroczysty dzień jak dzisiejszy czyli święto Matki Bożej – powiedział bp Stefan Regmunt. Właśnie w tak uroczysty dzień w kościele seminaryjnym święcenia diakonatu otrzymali kl. Łukasz Bajcar ze Szprotawy i kl. Jarosław Marszałek z Głogowa.

Kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu otrzymał kl. Konrad Jasiewicz z Kolska, zaś posługę akolitatu przyjęli alumni z IV roku: kl. Tomasz Dragańczuk z Lubska, kl. Paweł Marciniak z Lubiszyna oraz kl. Seweryn Szczotko ze Słońska.

Na ten dzień do seminarium w Paradyżu przyjechała najbliższa rodzina, kapłani, bliscy i przyjaciele nowych diakonów oraz ustanowionych akolitów i kandydatów do święceń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem