Reklama

W Piasku Wielkim znajdą nowy dom

2016-08-04 10:39

Katarzyna Dobrowolska
Edycja kielecka 32/2016, str. 3

W.D.

Tego życzył mieszkańcom nowej placówki Caritas Kielce bp Jan Piotrowski, który poświęcił 11 lipca odnowione i zaadaptowane pomieszczenia w odrestaurowanym budynku po dawnej szkole podstawowej. W mieszkaniach chronionych znajdzie dom docelowo dwudziestu podopiecznych, którzy otrzymają schronienie i specjalistyczne wsparcie, by móc na miarę swoich możliwości samodzielnie żyć w społeczeństwie. Pierwsi mieszkańcy już się wprowadzili.

Mieszkania chronione w Piasku Wielkim powstały w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Koszt inwestycji wyniósł 1,5 mln zł. Finansowe wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosło 447 tys. zł. Zrealizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej przedsięwzięcie wsparły również środki finansowe z PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 r. w kwocie 571 tys., ok. 50 tys. zabezpieczyła Caritas. Po kompleksowym remoncie na pierwszym piętrze w budynku powstało osiem mieszkań chronionych, a na parterze sale rehabilitacyjno-terapeutyczne i warsztatowe, kuchnie i sanitariaty. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano także teren wokół budynku, w tym wykonano utwardzoną drogę dojazdową.

To już czwarta inwestycja zrealizowana przez Caritas Diecezji Kieleckiej przy wsparciu BGK. Funkcjonują już placówki: w Kielcach, Świniarach i Morawianach, które mają łącznie 81 miejsc pobytowych.

Reklama

Uroczystość połączono z Mszą św. w kościele w Piasku Wielkim, której przewodniczył ks. dr Stanisław Słowik, dyrektor kieleckiej Caritas. Mszę św. koncelebrował dziekan ks. Marek Małczęć oraz proboszcz ks. Sławomir Dalczyński.

Podczas Mszy św. ks. Słowik podkreślał, że Caritas wciąż spotyka przykłady osób, instytucji, które chcą dzielić się częścią swego dorobku z potrzebującymi na wzór pierwszych gmin chrześcijańskich, o których mowa była w czytaniu. Dodał, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do dawania czegoś z siebie: czasu, talentów czy środków finansowych. – Owocem wspólnego wysiłku są mieszkania chronione, które powstały przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Placówka w Piasku Wielkim jest szansą i nadzieją dla osób w kryzysie, starszych, niepełnosprawnych, chorych i bezdomnych. – Ci ludzie nie zdołają utrzymać się tylko ze swoich dochodów i nie poradzą sobie bez naszej pomocy. Caritas Kielce prowadzi kilkadziesiąt placówek pomocowych przeznaczonych dla potrzebujących i przewlekle chorych. Modlimy się dziś za podopiecznych, mieszkańców tego Domu o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski. Oni będą dzielić się z nami swoją radością i bogactwem serca – powiedział. Oprawę liturgii zapewnili podopieczni nowej placówki. Za nich modlili się parafianie, wójtowie gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój oraz dyrektor PEFRON, personel placówki z terapeutami i kierownikiem Moniką Nawrot, zaprzyjaźnione ośrodki Caritas.

– Celem placówki jest aktywizacja mieszkańców w kierunku jak największej samodzielności. Będą uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej, treningach higieny, komunikacji społecznej – mówiła Monika Nawrot, podkreślając, że ma nadzieję, iż będzie to miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców, w którym odnajdą bezpieczeństwo, spokój, pewność siebie, swoje miejsce w społeczeństwie.

Po Mszy św. bp Jan Piotrowski wraz z towarzyszącymi mu gośćmi obejrzał nową placówkę i poświęcił jej pomieszczenia. Spotkał się również z jej mieszkańcami i personelem.

Mieszkania chronione to forma pośrednia między domami pomocy społecznej, dająca szansę na większą aktywizację i samodzielność jej mieszkańcom. Oprócz nowego, bezpiecznego miejsca mieszkańcy będą uczestniczyli w terapii poprzez zajęcia kulinarne, artystyczne. Jako społeczność tego domu będą troszczyli się o ład i porządek, zadbają również o teren wokół budynku, gdzie w przyszłości powstanie ogródek i warzywniak.

– Diecezja kielecka jest nasączona różnego rodzaju dziełami miłosierdzia umożliwiającymi niesienie pomocy potrzebującym na wielu płaszczyznach – mówił Biskup Jan. Wszystkie placówki Caritas, DPS, warsztaty terapii, ośrodki są radością Kościoła kieleckiego. Są to dzieła, które Kościół uwiarygodniają, ponieważ wynikają z ducha Ewangelii. Biskup Kielecki tłumaczył, że świat antyczny nie troszczył się o potrzebujących, dopiero chrześcijaństwo radykalnie zmieniło podejście do ubogich, słabych i chorych, ponieważ tak nakazywała Ewangelia. Zwracając się do mieszkańców, Ksiądz Biskup życzył, aby każdy z nich czuł się w tym miejscu doceniony i kochany oraz by ten Dom był domem na miarę prawdziwej rodziny. – Świat byłby zupełnie inny, gdybyśmy nie męczyli się miłością – podkreślał, dodając „tam, gdzie ludzie są nawzajem darem, tam jest miłość”.

Tagi:
ŚDM

Diecezja kielecka: rusza sztafeta modlitewna przygotowująca do ŚDM w Lizbonie

2019-11-27 17:25

dziar / Kielce (KAI)

Od pierwszych dni Adwentu w diecezji kieleckiej rusza sztafeta modlitewna przygotowująca do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, rozłożona na kolejne miesiące. Do modlitwy, czuwań, adoracji zaproszone są wszystkie parafie z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży, zgromadzenia zakonne, ruchy i stowarzyszenia.

Tę inicjatywę podjęło Diecezjalne Centrum ŚDM z ks. Marcinem Boryniem – diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, aby dobrze przygotować się do ŚDM w Lizbonie, które odbędą się w 2022 roku. Mottem spotkania będą słowa: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Ks. Boryń przypomina, że minął już prawie rok od Światowych Dni Młodzieży w Panamie, a Ojciec Święty Franciszek stawia przed nami nowe wyzwanie oraz zachęca, abyśmy wstali i poszli za Jezusem w dalszą drogę. - Ważne jest, by razem duchowo przygotowywać się do tego spotkania. Prosimy wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia o włączenie się do tej inicjatywy– zachęca ks. Marcin Boryń. - Dniem modlitwy za ŚDM jest 13 dzień miesiąca, dlatego zapraszamy młodych z Kielc i okolic na Wesołą 54 do kościoła Akademickiego na Mszę świętą o godz. 18.30, a potem na spotkanie formacyjne – mówi.

Od 1 grudnia jako pierwsze będą się modliły parafie z dekanatu bodzentyńskiego z siostrami albertynkami i benedyktynkami ze Świętej Katarzyny, w styczniu kolej na parafie dekanatu bodzentyńskiego i buskiego. W lutym ŚDM obejmie modlitwą dekanat buski i chęciński.

Jak informuje ks. Boryń, forma modlitwy pozostaje dowolna: może to być Msza św., adoracja np. prowadzona przez młodych, różaniec lub jakakolwiek inna modlitwa. Kalendarium sztafety modlitewnej będzie publikowane co trzy miesiące.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah: jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana!

2019-03-18 16:41

vaticannews.va / Watykan (KAI)

Nie bójmy się tego powiedzieć: Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, która dokona się przez nasze nawrócenie – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zabrał głos na temat trwającego obecnie kryzysu Kościoła.

Bożena Sztajner/Niedziela

Postrzega go z perspektywy zwyczajnych wiernych i ogromnej rzeszy porządnych księży. Kolejne odsłony słabości Kościoła zachwiały wiarą katolików i rzuciły cień podejrzenia na wszystkich kapłanów. Kard. Sarah chce im przywrócić ufność i pokój. Nie wątpcie, trwajcie przy nauczaniu Kościoła, bądźcie wytrwali w modlitwie, w Kościele zawsze będzie dość światła dla każdego, kto szuka Boga – pisze afrykański purpurat.

Nie lekceważy on jednak aktualnego kryzysu. „Kościół – zauważa - miał być miejscem światła, a stał się kolebką ciemności”. To co się w nim dzieje, postrzega w bardzo radykalnych kategoriach, zapożyczonych od papieża Franciszka. Ujawniane dziś skandale widzi przez pryzmat ewangelicznych wydarzeń: zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Twierdzi, że od dawna żyjemy tajemnicą Judasza. Zdrada dokonująca się dzisiaj, została przygotowana i spowodowana przez wiele innych zdrad, mniej widocznych, bardziej subtelnych, ale równie głębokich. Zarzuciliśmy modlitwę i pogrążyliśmy się w nurcie aktywizmu. Wstydziliśmy się Jezusa, Jego objawienia i nauczania moralnego. Aby błyszczeć przed światem, zakwestionowaliśmy prawdę objawioną i pozbawiliśmy moralność jej znaczenia. Niektórzy kapłani kwestionują znaczenie celibatu, roszczą sobie prawo do życia prywatnego, co jest sprzeczne z misją kapłana. Inni posuwają się tak daleko, że chcą mieć prawo do zachowań homoseksualnych – wylicza kard. Sarah.

Podkreśla on, że kryzys ten ma przede wszystkim charakter duchowy, jest kryzysem wiary. Diabeł natomiast chce byśmy starali się go rozwiązać jak kryzys instytucji tylko ludzkiej. „Jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana” – pisze prefekt watykańskiej kongregacji, podkreślając, że to właśnie modlitwa musi być pierwszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Tego kryzysu nie da się przezwyciężyć ludzkimi siłami. Kard. Sarah przestrzega też przed podziałami, tworzeniem frakcji w Kościele. Przyznaje, że biskupi i kapłani są niedoskonali, mają swoje słabości. Prosi jednak wiernych, by nimi nie gardzili, choć jak podkreśla, powinni od nich wymagać katolickiej wiary i sakramentów życia Bożego.

Kard. Sarah pisze o tym we wstępie do swego nowego książkowego wywiadu „Le soir approche et déjà le jour baisse” (Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił), który w środę 20 marca trafi do francuskich księgarń. Poprzednie dwa („Bóg albo nic” oraz „Moc milczenia”) okazały się światowymi bestsellerami. Tym razem prefekt watykańskiej kongregacji skupia się na duchowym kryzysie współczesnego świata. Wyznaje, że książka ta jest „krzykiem jego duszy”. „Jestem wam winien, chrześcijanie, jedyną prawdę, która zbawia – pisze afrykański purpurat. – Już niebawem stanę przed wiekuistym Sędzią. Cóż Mu powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą sam otrzymałem? My biskupi powinniśmy drżeć na myśl o naszym milczeniu, które obarcza nas winą, o milczeniu, które czyni nas wspólnikami, o naszym milczeniu, by przypodobać się światu” – dodaje kard. Sarah.

We wstępie do nowej książki wskazuje on również na szczególną rolę miłości do Następcy Piotra. Nie przypadkiem dedykuje tę pozycję dwóm papieżom: „Benedyktowi XVI, niezrównanemu w staraniach o odbudowę Kościoła, i Franciszkowi, wiernemu synowi św. Ignacego”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski: nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka

2019-12-06 19:20

bgk / Łubowo (KAI)

„Święty Mikołaj staje przed nami jako świadek ludzkiej dobroci i miłosierdzia. Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe dobra nie zastąpią człowieka i jego serca” – mówił dziś w Łubowie Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Episkopat.pl

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w miejscowym, zabytkowym kościele pw. św. Mikołaja uroczystościom odpustowym ku czci patrona. Przypominając w homilii najbardziej znany obraz skromnego biskupa Miry – zapożyczony i zniekształcony przez popkulturę – podkreślił, że historyczny biskup Mikołaj „nie potrzebował reklamy dla uczynków miłości”.

„Nie tylko się z nimi nie obnosił, ale wręcz je ukrywał, by nie czynić niczego na pokaz – mówił abp Polak dodając za papieżem Franciszkiem, że choć miłosierdzie ma oczy, by widzieć, uszy, by słyszeć i ręce, by konkretnie pomagać, samo często pozostaje w ukryciu.

„Pragnie bowiem uszanować człowieka i jego godność” – podkreślił Prymas wskazując dalej, że uczynki miłosierdzia to nie tylko te mające materialny wymiar. Uczynkiem miłosierdzia jest modlitwa za żywych i umarłych. Jest nim niesienie pokoju tam, gdzie go brakuje, co w naszych czasach jest coraz pilniejszych wezwaniem. Uczynkiem miłosierdzia – i to tym najbardziej czytelnym – jest także troska o chorych i cierpiących.

„Uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni, to proste gesty, ale bardzo ważne dla ludzi chorych, którzy tak często czują się pozostawieni samymi sobie” – mówił za papieżem Franciszkiem abp Polak dodając, że świadkiem takiej właśnie ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej miłości jest właśnie św. Mikołaj.

„Uczy jej w świecie, który pragnąc zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jakby ciągle nie rozumiał, że nawet najbardziej luksusowe rzeczy i dobra nie zastąpią samego człowieka. Nie zastąpią jego serca, jego dłoni, jego oczu. Wśród kolorowych prezentów, które rozdają dziś przydrożni mikołaje nie spotkasz bowiem prezentu z napisem człowiek. Bo człowiek może prawdziwie tylko sam siebie darować drugiemu: może dać swój czas, swoje słowo, zwykły gest ludzkiej solidarności, dobroci, uśmiechu, nawet przez łzy” – mówił na koniec Prymas Polski.

Odpustowa Msza św. w zabytkowym kościele w Łubowie była także dziękczynieniem za zakończenie remontu i renowacji tej XVII-wiecznej świątyni parafialnej – jednego z najstarszych kościołów drewnianych w Wielkopolsce. Prace rozpoczęły się w 2017 roku i zostały przeprowadzone w ramach projektu „Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków archidiecezji gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”. 

Podobnie jak kościół, także parafia w Łubowie jest jedną z najstarszych w regionie. Erygowano ją już w XII wieku. Wtedy też stanęła pierwsza drewniana świątynia, spalona doszczętnie podczas wojen szwedzkich. Po odbudowie kościół (służący wspólnocie do dziś) został poświęcony przez biskupa Stanisława Dzianotta, sufragana kijowskiego, kanonika gnieźnieńskiego i przełożonego Zakonu Maltańskiego – stąd na wieży umieszczono zachowany do dziś krzyż maltański.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem