Reklama

Ks. prof. Henryk Wejman biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

2014-11-22 12:01

tk / Warszawa / KAI / Ks. Grzegorz Wejman

Ks. Robert Gołębiowski
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

Ks. prof. Henryk Wejman, 54-letni dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Publikujemy komunikat nuncjatury apostolskiej:

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. prof. Henryka Wejmana, dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

Reklama

Warszawa, 22 listopada 2014 r.

abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman, syn Feliksa (zm. 1986 r.) i Leonardy zd. Jakubowska, urodził się 17 XII 1959 r. w Choszcznie. Ma dwóch braci Zdzisława i Grzegorza, kapłana.

Egzamin dojrzałości zdał w 1978 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Choszcznie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 IV 1984 r. w katedrze pw. św. Jakuba Ap. w Szczecinie z rąk bp. prof. Kazimierza Majdańskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu. W latach 1986-1990 odbył studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie (licencjat teologii, Rzym 13.02.1988 r., rozprawa: L’obbedienza del sacerdote riguardo al vescovo alla luce del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, Roma 1988, pp. 138 [Posłuszeństwo kapłana wobec biskupa w świetle soborowego dekretu o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1988, ss. 138]). 15 I 1990 r. przedstawił dysertację doktorską nt. Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, Roma 1990, pp. 222 (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II, Rzym 1990, ss. 222); 19.11.1991 r. nostryfikacja rozprawy doktorskiej - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii.

Po powrocie z Rzymu do kraju, w latach 1990-1991, pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Szczecinie; w tym czasie pełnił też funkcję proboszcza w parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie (1991). W kolejnych dwóch latach był proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Szczecinie. Od 1993 r. rozpoczął pracę w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie na stanowisku ojca duchownego. W tym czasie przygotowywał rozprawę habilitacyjną. 19 VI 1997 r. odbył kolokwium habilitacyjne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (habilitacja w zakresie teologii duchowości, rozprawa: Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, ss. 316, zatwierdzona: 24.02.1998 r.).

Począwszy od 1998 r., pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego, najpierw na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Filozofii (1998-1999), a następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (1999-2003). Na tej uczelni pełnił też funkcję prodziekana Wydziału Teologicznego. 21 X 2003 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Z chwilą powstania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego został na nim kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości (1 I 2004 r.); od 1.07.2004 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1 IX 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyróżnienia: Nagroda Rektora UAM w Poznaniu za osiągnięcia w dziedzinie nauki - 2000 i 2003, Nagroda Rektora US za osiągnięcia w dziedzinie nauki - 2006.

Organizacje: Stowarzyszenie Teologów Duchowości Polskich - członek od 1990, Rada Naukowa Roczników Teologicznych (Lublin) - od 2001; Komisja Bioetyczna PAM w Szczecinie - od 2008, Państwowa Komisja Akredytacyjna - ekspert (nauki teologiczne) od 2008.

Ksiądz Profesor jest autorem 21 książek (w tym 2 w języku włoskim i 2 w językach: francuskim i niemieckim) i 223 artykułów naukowych oraz promotorem licznych prac doktorskich i bardzo licznych magisterskich i licencjackich. Przygotował 2 recenzje projektu badawczego do Komitetu Badań Naukowych. Brał czynny udział w licznych sympozjach krajowych i międzynarodowych.

Specjalnością naukową Księdza Profesora jest: duchowość miłosierdzia, duchowość stanów życia, duchowość diecezjalna, metodologia teologii duchowości. Obecne zainteresowania Księdza Profesora koncentrują się wokół wyzwań kulturowych i metodologicznych stojących przez współczesną teologią duchowości. W nich bazuje na dwóch zasadach. Pierwsza z nich dotyczy uwarunkowań filozoficznych teologii duchowości (potrzeba jedności poznania rozumowego i poznania wiary), a druga - stosunku do tradycyjnych metod teologii duchowości. Wpierw chodzi o taką formułę pracy teologicznej, która w tym coraz bardziej pluralistycznym świecie uwzględniałaby uwarunkowania środowiska i kontekst wiary, wobec której teologia z natury swej ma służebny charakter. A następnie chodzi o taki sposób uprawiania teologii duchowości, który przeniknąłby duszę człowieka i doprowadził go do doświadczenia zbawczej obecności Chrystusa tu i teraz.

Specjalność: jedność poznania rozumowego i poznania wiary, uwarunkowania antropologiczne, kulturowe i społeczne duchowości człowieka; podmiotowy wymiar doświadczenia duchowego; możliwość stosowania fenomenologii w teologii duchowości.

Hobby: piłka nożna, pływanie siatkówka, muzyka poważna, literatura piękna.

Tagi:
biskup bp Henryk Wejman

Zmarła matka ks. p. Henryka Wejmana i ks. kan. Grzegorza Wejmana

2017-06-23 20:22

Ks. Sławomir Zyga

Z żalem, ale i z nadzieją wypływającą z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa informujemy, że 22 czerwca 2017 r., w wieku 83 lat, zmarła Leonarda Wejman, matka Księdza Biskupa prof. Henryka Wejmana, biskupa pomocniczego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, oraz Księdza Kanonika dr. hab. Grzegorza Wejmana, profesora i wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Graziako

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele pw. Świętej Trójcy w Suliszewie, we wtorek, 27 czerwca br., wg następującego porządku:

- godz. 11:00 – wystawienie trumny z ciałem Zmarłej i modlitwa różańcowa;

- godz. 11:30 – Liturgia Godzin za zmarłych;

- godz. 12:00 – Msza św. pogrzebowa;

- po Mszy św. złożenie ciała Zmarłej na cmentarzu w Suliszewie.

Polecajmy śp. Leonardę Wejman Bożemu Miłosierdziu

in Christo
ks. Sławomir Zyga
kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Narodowe Czytanie Pisma Świętego już 5 maja

2019-04-24 13:41

mip (KAI) / Lublin

W niedzielę 5 maja w kościołach całego kraju odbędzie się trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie zainauguruje obchody XI Tygodnia Biblijnego, który potrwa do 11 maja.

congerdesign/pixabay.com

Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały Tydzień Biblijny upłyną pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: "Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).

Wydarzenie będzie nawiązywać również do pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. – Była to przełomowa pielgrzymka, która miała ogromny wpływ nie tylko na życie duchowe, ale również społeczne Polaków. Od niej wszystko się zaczęło – przypomina ks. prof. Henryk Witczyk, pomysłodawca Tygodnia Biblijnego oraz Narodowego Czytania Biblii.

Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z siglem biblijnym. W tym roku zaproponowane fragmenty pochodzą z Ewangelii wg świętego Jana. - Po powrocie do domu otwórzmy Pismo święte i w najgłębszym skupieniu niech odczytajmy sobie otrzymany tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie, nie tylko w tym dniu, lecz przez cały rok – zachęca duchowny.

Niedzielnym obchodom towarzyszyć będą dwie transmitowane na antenach Telewizji Polskiej celebracje. O godz. 7.00 w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach Mszy św, będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Z kolei na Jasnej Górze o godz. 13.00 Eucharystie odprawi metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Na antenie telewizji publicznej emitowany będzie także spot promujący codzienną lekturę Pisma Świętego.

Nie tylko tego dnia, ale i przez cały tydzień w wielu polskich świątyniach organizowane będą liturgie słowa i nabożeństwa, które nawiązywać będą do tegorocznych obchodów Tygodnia Biblijnego. Na tę okazję przygotowano wskazania dotyczące celebracji biblijnych, opracowania na katechezę, konferencje, a także spot muzyczny. Do wykorzystania są również rozważania Drogi Światła, Kręgu Biblijnego i Lectio Divina.

Całość opublikowana została w redagowanym przez ks. prof. Witczyka „Przeglądzie Biblijnym” (nr 11, 2019), który jest biuletynem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. Materiały za pośrednictwem kurii diecezjalnych przesłane zostały do wszystkich parafii. Materiały dostępne są na stronie Dzieła Biblijnego www.biblista.pl.

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego, w sobotę 11 maja w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu dla alumnów diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. W szranki staną klerycy z 50 seminariów. Aby zdobyć nagrodę główną, ufundowaną przez księży pallotynów pielgrzymkę do Ziemi Świętej, będą musieli wykazać się m.in. doskonałą znajomością Księgi Tobiasza.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma Świętego jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, Fundacja im. Rodziny Ulmów „Soar” i Fundacja Dabar. Wydarzenie objęli patronatem honorowym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Spotkanie "Prymas jasnogórski w drodze na ołtarze"

2019-04-25 07:44

o. Mariusz Tabulski, dyr Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego

JASNOGÓRSKI INSTYTUT MARYJNY - ZAPRASZA

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach "Prymas jasnogórski w drodze na ołtarze" - 30 kwietnia (wt) 2019 o godz. 18.30 w sali Instytutu Maryjnego.

Na progu majowego miesiąca - chcemy podjąć tematykę pomocników Matki Bożej. O dziele, programie i inspiracjach Pomocników - w książce: "W Maryi pomoc", autorstwa Anny Rastawickiej. Zaprosiliśmy również na spotkanie niezwykłych Gości: Katarzynę Pazdan animatorkę Duchowej adopcji, o. Stanisława Jarosza, krajowego duszpasterza Duchowej adopcji oraz Ks. Teofila Siudego, krajowego duszpasterza Pomocników Matki Kościoła.

Spotkanie poprzedzi Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego na Jasnej Górze, w kaplicy Cudownego Obrazu o godz 17.30.

o. Mariusz Tabulski, dyr Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego


ZOBACZ WIĘCEJ
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem