Reklama

Niedziela Podlaska

Chrzest święty w życiu człowieka

W roku szkolnym 2015/16 Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zorganizowały Diecezjalny Konkurs Religijny „Chrzest święty w życiu człowieka”, którego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych. Organizatorom zależało na uświadomieniu dzieciom i młodzieży znaczenia wydarzenia historycznego, jakim był Chrzest Polski, w 1050. rocznicę tego aktu, podkreśleniu wartości chrztu świętego jako sakramentu, poznaniu przez uczniów życia, działalności i nauczania osób, które szerzyły kult Bożego Miłosierdzia, rozwijaniu przez nich zainteresowań i zdolności, a także doskonaleniu umiejętności współpracy w grupie oraz prezentacji swojej pracy. Konkurs przebiegał w dwóch etapach – szkolnym i diecezjalnym, w trzech kategoriach: I – klasy I-III szkoły podstawowej – praca plastyczna na temat: „Chrzest w życiu człowieka”; II – klasy IV-VI szkoły podstawowej – praca literacka: „Mój chrzest święty” (wywiad z rodzicami, wiersz, praca plastyczna); III – nauczyciele katecheci wraz z grupą maksymalnie 3 uczniów – opracowanie i udokumentowanie realizacji projektu edukacyjnego obejmującego tematykę konkursu, poznanie i prezentacja postaci, której postawa wpłynęła na chrystianizację Polski. Patronat medialny nad konkursem objęła m.in. „Niedziela Podlaska”. Poniżej przedstawiamy laureatów w III kategorii: projekt edukacyjny.

Niedziela podlaska 35/2016, str. 4-6

[ TEMATY ]

konkurs

Małgorzata Kruza

Podczas przeprowadzonych lekcji uczennice opowiedziały o świętym, pokazały plakat, posłużyły się również prezentacją multimedialną

Święta Królowa Jadwiga

Projekt edukacyjny klasy IV Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie – II miejsce

W ramach tegorocznego konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych „Chrzest święty w życiu człowieka” chętni mogli przeprowadzić projekt edukacyjny. Uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. 19. Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie postanowili przygotować przedstawienie o wybranym świętym, aby w ten sposób móc przybliżyć jego postać młodszym koleżankom i kolegom. Z kilku propozycji przedstawionych przez katechetkę Magdalenę Chomać grupa odpowiedzialna za przeprowadzenie projektu: Kinga Sawicka, Aleksandra Prochacka i Marcelina Zawadzka postanowiła wybrać Świętą Królową Jadwigę – ona, podobnie jak i patron szkoły, dla dobra kraju poświęciła swoje plany i marzenia. Dodatkowo była osobą bardzo religijną, miłosierną i pełną ufności do Boga. Istotne wydało się również to, że w chwili podejmowania ważnych decyzji – obejmowania tronu Polski, zgody na małżeństwo była praktycznie rówieśniczką dzisiejszych czwartoklasistów.

Działania prowadzono według 4 punktów: spotkania, zaprzyjaźnienia się, określenia, co w spotkaniu jest ważne dla mnie i jakie ono przyniosło owoce. Znaleziono scenariusz przedstawienia „O tym, jak Królowa Jadwiga wspomogła biednego kamieniarza”, który nawiązywał do legendy „Stópka Królowej Jadwigi”. Dobrano role do aktorów i zaczęto próby, jednocześnie szukając strojów i dekoracji. Przygotowano także krótkie streszczenie życia i dzieł świętej królowej, aby łatwiej było można zrozumieć jej dobroć i wrażliwość na krzywdę potrzebujących. W przedstawieniu udział wzięli wszyscy uczniowie klasy IV, przy dekoracji pomagali gimnazjaliści. Całość, z zainteresowaniem, obejrzeli uczniowie klas I-III, przedszkolaki, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Na przeprowadzeniu projektu zyskali wszyscy – uczniowie klasy IV, bo mogli rozwijać swoje talenty, służyć innym, ich młodsi koledzy – bo to dla nich przygotowano przedstawienie. Wszyscy poznali postać Królowej Jadwigi, zobaczyli, że poświęcenie dla Boga, Ojczyzny i potrzebujących zawsze przynosi radość i dobro.

Reklama

Święta Królowa Jadwiga żyła w II połowie XIV wieku, czyli ponad 600 lat temu. Mimo tak wielu lat nadal jest wzorem poświęcenia dla Ojczyzny, miłości do bliźniego i szerzenia wiary.

Magdalena Chomać

Św. Wojciech

Projekt edukacyjny klasy V Szkoły Podstawowej w Sterdyni – II miejsce

Jednym z zadań konkursu „Chrzest święty w życiu człowieka” było wykonanie projektu edukacyjnego. Do tego przedsięwzięcia byli zaproszeni katecheci oraz uczniowie, z którymi pracują. Ucząc w klasie V Szkoły Podstawowej w Sterdyni, ogłosiłam konkurs i zachęciłam, by moi uczniowie spróbowali swych sił właśnie w projekcie. Obawy z ich strony były duże. Ostatecznie tylko jedna grupa dotrwała do końca i wykonała pracę w całości. W skład grupy wchodziły dziewczęta z klasy V: Maria Rytel, Julia Czarnocka i Małgorzata Szajko pracujące pod moim kierunkiem.

Na początku zebrałyśmy się, by metodą burzy mózgów omówić temat, podzielić się pomysłami i wybrać postać, którą warto zaprezentować. Pojawiły się pierwsze propozycje zadań w ramach projektu. Wspólnie doszłyśmy do wniosku, że ciekawą postacią i jednocześnie znaną już z lekcji historii jest św. Wojciech. Dziewczynki przygotowujące projekt postanowiły poszukać informacji o tym świętym. Podzieliły prace pomiędzy siebie: wyszukiwanie informacji w książkach historycznych, w wydawnictwach religijnych oraz Internecie.

Reklama

Na kolejnym spotkaniu każda z dziewcząt opowiedziała i zaprezentowała to, co udało się przez tydzień zgromadzić. Z zebranych materiałów powstał plakat dotyczący św. Wojciecha. Znalazły się na nim krótki życiorys oraz kilka zdjęć prezentujących miejsca związane ze świętym (znajduje się w pracowni historycznej naszej szkoły). Uczennice przygotowały również własne wystąpienie, które było tematem lekcji w klasach V i III szkoły podstawowej. Podczas przeprowadzonych lekcji opowiedziały o świętym, pokazały plakat, posłużyły się również prezentacją multimedialną. Na zakończenie zadawały wcześniej przygotowane pytania. Okazało się, że słuchacze doskonale zapamiętali fakty z życia świętego i odpowiadali na pytania.

Następnym etapem były wywiady przeprowadzone z trzema osobami: wicedyrektor uczącą języka polskiego, księdzem katechetą pracującym w gimnazjum oraz wychowawczynią klasy V, nauczycielką historii. Każdy z rozmówców odpowiadał na te same pytania. Celem rozmów było uzyskanie odpowiedzi od osób, które ucząc różnych przedmiotów, mają inne spojrzenia na tę samą osobę, inaczej postrzegają św. Wojciecha i jego dokonania.

Na zakończenie naszych prac podsumowałyśmy projekt. Na ostatnim spotkaniu wykonana została ostateczna praca konkursowa prezentująca działania. Spotkanie to dostarczyło również refleksji: co było dobrze zrobione, co należałoby poprawić, a czego w przyszłości unikać. Odpowiedziałyśmy też sobie na pytania: Czego dowiedziałyśmy się o świętym? W czym możemy go naśladować? W jaki sposób wzbogaciłyśmy naszą wiedzę? Czego możemy się nauczyć, pracując nad taką formą – projektem?

Małgorzata Kruza

Dąbrówka

Projekt edukacyjny klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim – II miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego z Sokołowa Podlaskiego również włączyła w konkurs diecezjalny „Chrzest święty w życiu człowieka”. Najpierw uczniowie narysowali prace na konkurs, z których później powstała wystawa zaprezentowana na korytarzu szkolnym. Na wystawie pojawiły się także prace uczniów koła historycznego pokazujące Mieszka I i Dobrawę oraz ówczesne warunki ich życia. Następnie wybraliśmy najlepsze prace i wysłaliśmy je na konkurs.

Równocześnie z grupą trzech uczennic: Karoliną Bogucką, Kingą Kaczmarczyk i Natalią Pogorzelską przygotowywaliśmy projekt. Opiekunem była Iwona Mergo-Golatowska. Naszą pracę rozpoczęłyśmy od wyszukania postaci, która najlepiej obrazowałaby przygotowanie Państwa Polskiego do chrztu. Ponieważ w projekcie brały udział same dziewczęta, wybrałyśmy kobietę, wzór dla nas – Dobrawę, bardziej znaną pod imieniem Dąbrówka.

Dobrawa to czeska księżniczka, którą przybyła do Polski ok. 995 r. i swoją osobistą postawą chrześcijanki zafascynowała króla Mieszka I, a także i nas. Niewiele jest o niej wzmianek w literaturze. Dlatego, zgłębiając jej postać, postanowiłyśmy udać się na spotkanie do Sokołowskiego Ośrodka Kultury na wykład Doroty Pikuli – kustosz Diecezjalnego Muzeum w Siedlcach dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nosił on tytuł „Chrzest Polski według Jana Matejki”. Po wykładzie poprosiłyśmy p. Dorotę o pomoc w przygotowaniu uroczystości związanych z Chrztem Polski w naszej szkole oraz udziałem w konkursie. Pani Kustosz wysłuchała dokładnie tego, co już zrobiłyśmy. Pochwaliła pomysł zamknięcia życia Dąbrówki w sceny, takie, jakie są umieszczone w Drzwiach Gnieźnieńskich. Podpowiedziała nam kilka ciekawych rozwiązań w przekazaniu naszej bohaterki szerszej liczbie społeczności szkolnej. Podczas szkolnych rekolekcji mogłyśmy przedstawić szkole naszą konkursową bohaterkę. Pomógł nam w tym ksiądz rekolekcjonista, a Kinga i Natalia przebrały się za Mieszka i Dąbrówkę. Przedstawiły się wszystkim, a następnie poprowadziły orszak uczniów i nauczycieli przez miasto do szkoły.

Kolejnym etapem było przygotowanie plakatu, na wzór Drzwi Gnieźnieńskich, przedstawiającego życie Dąbrówki. Znalazły się tam sceny z nawrócenia Mieszka I, Chrztu Polski oraz życia Dąbrówki jako królowej Polski. Uwieńczeniem naszego dzieła było przygotowanie prezentacji multimedialnej, w której znalazły się wszystkie etapy konkursowych działań w zdjęciach i opisie.

Iwona Mergo-Golatowska

2016-08-25 08:25

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nie są obojętni na los człowieka

2020-07-02 22:44

[ TEMATY ]

życie

konkurs

pro‑life

ks. Łukasz Romańczuk

Kadr z etiudy konkursowej przygotowanej przez uczniów z Jordanowa Śląskiego

Uczniowie klasy V "a", ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim, zdobyli wyróżnienie za etiudę pt: "Nie bądź obojętny" w ramach XVI Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 

Etiuda przygotowana przez uczniów z Jordanowa Śląskiego podejmowała problem przemocy w rodzinie. Opowiada ona historię dziewczynki, która nie jest rozumiana przez swoją mamę, co prowadzi do pobicia, a w konsekwencji do śmierci dziecka. W etiudzie pojawiają się osoby, które wykazują się brakiem zainteresowania problemem głównej bohaterki. Maja Michalkiewicz, odtwórczyni głównej roli powiedziała: "Przez tę pracę konkursową chciałam przekazać, że bicie dzieci przez rodziców nie jest dobrym rozwiązaniem i może doprowadzić nawet do tragedii."

Praca jest dziełem uczniów całej klasy, którzy oprócz etiudy przygotowali także na konkurs audycje radiową oraz prace plastyczne.

Na konkurs wpłynęło ponad 1100 prac w trzech kategoriach, literackiej, plastycznej, multimedialnej

Jak zaznaczają organizatorzy konkursu: "Jesteśmy pod wielkim wrażeniem talentów młodych konkursowiczów, którzy wykazali się nieprzeciętnymi umiejętnościami, starannością, bogactwem i doborem słownictwa, a także oryginalnością ujęcia tematu. W przesłanych pracach można było dostrzec refleksję nad wartością życia i godnością człowieka. Podejmowane były tematy trudne, takie jak: trud i zmagania ludzi niepełnosprawnych, życie osób w podeszłym wieku oraz cierpienie nieuleczalnie chorych dzieci. Daliście nam konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life. Pokazaliście, że wartość ludzkiego życia jest dla Was niezwykle ważną kwestią. Za takie podejście, bardzo dziękujemy!

Udział w konkursie tak licznej grupy osób pokazał, że dzieciom nie jest obojętny los człowieka, nawet tego najmniejszego i bezbronnego. 

CZYTAJ DALEJ

Pierwsza Dama z wizytą w domu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży [galeria]

2020-07-09 10:21

[ TEMATY ]

prezydent

KSM

Andrzej Duda

para prezydencka

Agata Kornhauser‑Duda

Marcin Chmielnicki KSM

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z dziećmi z Podlasia i Mazowsza przebywającymi na letnim obozie, organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Małżonka Prezydenta RP przyjechała do Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku, aby wziąć udział we wspólnych warsztatach i ognisku z uczestnikami wakacji.

Zobacz zdjęcia: Pierwsza Dama z wizytą w domu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Pierwsza Dama dołączyła do warsztatów artystycznych z decoupage’u oraz zajęć tanecznych. Następnie została zaproszona do rozmów przy ognisku ze wszystkimi uczestnikami obozu i kadrą pedagogiczną. Agata Kornhauser-Duda, pytała dzieci i młodzież o bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku.

W trakcie spotkania wolontariusze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zapoznali Pierwszą Damę z rezultatami II edycji akcji Polak z Sercem, w której 24 tony żywności i 35 tys. złotych trafiło już do Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Małżonka Prezydenta miała okazję porozmawiać o sytuacji Polaków mieszkających na Białorusi i Ukrainie i przekazywanej im pomocy.

Pierwsza Dama została zapoznana również z planem uroczystości 30-lecia reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży, które odbędą się 10 października w Warszawie. Inicjatorem reaktywacji w 1990 roku był św. Jan Paweł II.

W wizycie Pierwszej Damy uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski, a z ramienia KSM Asystent Generalny ks. Andrzej Lubowicki, Asystenci KSM Diecezji Drohiczyńskiej ks. Piotr Jarosiewicz i ks. Daniel Plewka oraz Przewodniczący Prezydium KR KSM Patryk Czech.

Nadbużański Ośrodek Edukacji w Broku to własność KSM Diecezji Drohiczyńskiej. To pierwsza taka wizyta Małżonki Prezydenta w tym miejscu. Głównym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo we wspólnocie Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Początki łacińskiej liturgii w diecezji. Powstaje Kronika

2020-07-10 21:06

[ TEMATY ]

kronika

łacińska liturgia

MJscreen, M. Procyk

Fragment kroniki w wersji elektronicznej.

Niedawno pisaliśmy na łamach „Niedzieli” o jubileuszu 10-lecia celebracji Mszy Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i duszpasterstwa wiernych związanych z tradycyjną liturgią w diecezji bielsko-żywieckiej, które zostały zwieńczone Mszą św. 20 czerwca w kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich. A jak wyglądały początki? Zostały one przedstawione w wersji elektronicznej „Kroniki Duszpasterstwa’’, która wkrótce zostanie przeniesiona do wersji książkowej.

W Kronice zanotowano między innymi, że w kwietniu 2010 r. biskup Tadeusz Rakoczy – ówczesny ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej wyraził zgodę na celebrację Mszy św. według Mszału papieża bł. Jana XXIII. Długo wyczekiwane wydarzenie w diecezji – pierwsza Msza św. w nadzwyczajnej formie obrządku rzymskiego odbyła się w niedzielę 20 czerwca w kaplicy domu katechetycznego przy parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach o godz. 15.15.

W ten sposób opisano tę pierwszą Mszę św: „Uroczystość została poprzedzona serią wykładów naszego księdza celebransa i zarazem opiekuna ks. dr. Grzegorza Klai, które poruszały kilka istotnych kwestii pomocnych w odpowiednim przygotowaniu się do przeżywania tej formy rzymskiej Liturgii. Po spotkaniach osoby, które wyraziły taką chęć, miały okazję nauczyć się ministrantury. Msza św. została odprawiona w kaplicy kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bielsku-Białej o godzinie 15.15. We Mszy św. uczestniczyło ok. 60 wiernych, co dobrze rokowało na przyszłość duszpasterstwa. W czasie kazania nasz duszpasterz przyrównał Liturgię do sieci, w którą Kościół na polecenie Chrystusa łowi tysiące dusz. Wezwał nas także, aby wierni pozwolili porwać się Bogu. Po Mszy odbyło się spotkanie na którym można było wymienić myśli, a także lepiej się poznać”.

W Kronice zanotowano również, że przygotowanie wiernych do żywego uczestnictwa we Mszach św. odbywało się przez setki godzin wykładów. Zaprezentowano miejsca celebracji Mszy św. w NFRR w kolejnych latach. Pisano również o pielgrzymkach i wyjazdach duszpasterstwach oraz o innych zagadnieniach związanych z Mszą św. w NFRR.

Materiały i zdjęcia zebrane przez jedną z uczestniczek duszpasterstwa, Marię Procyk, będą wykorzystane do Wielkiej Księgi – Kroniki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję