Reklama

Chrzest święty w życiu człowieka

2016-08-25 08:25


Edycja podlaska 35/2016, str. 4-6

Małgorzata Kruza
Podczas przeprowadzonych lekcji uczennice opowiedziały o świętym, pokazały plakat, posłużyły się również prezentacją multimedialną

W roku szkolnym 2015/16 Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zorganizowały Diecezjalny Konkurs Religijny „Chrzest święty w życiu człowieka”, którego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych. Organizatorom zależało na uświadomieniu dzieciom i młodzieży znaczenia wydarzenia historycznego, jakim był Chrzest Polski, w 1050. rocznicę tego aktu, podkreśleniu wartości chrztu świętego jako sakramentu, poznaniu przez uczniów życia, działalności i nauczania osób, które szerzyły kult Bożego Miłosierdzia, rozwijaniu przez nich zainteresowań i zdolności, a także doskonaleniu umiejętności współpracy w grupie oraz prezentacji swojej pracy. Konkurs przebiegał w dwóch etapach – szkolnym i diecezjalnym, w trzech kategoriach: I – klasy I-III szkoły podstawowej – praca plastyczna na temat: „Chrzest w życiu człowieka”; II – klasy IV-VI szkoły podstawowej – praca literacka: „Mój chrzest święty” (wywiad z rodzicami, wiersz, praca plastyczna); III – nauczyciele katecheci wraz z grupą maksymalnie 3 uczniów – opracowanie i udokumentowanie realizacji projektu edukacyjnego obejmującego tematykę konkursu, poznanie i prezentacja postaci, której postawa wpłynęła na chrystianizację Polski. Patronat medialny nad konkursem objęła m.in. „Niedziela Podlaska”. Poniżej przedstawiamy laureatów w III kategorii: projekt edukacyjny.

Święta Królowa Jadwiga

Projekt edukacyjny klasy IV Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie – II miejsce

W ramach tegorocznego konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych „Chrzest święty w życiu człowieka” chętni mogli przeprowadzić projekt edukacyjny. Uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. 19. Pułku Ułanów Wołyńskich w Skrzeszewie postanowili przygotować przedstawienie o wybranym świętym, aby w ten sposób móc przybliżyć jego postać młodszym koleżankom i kolegom. Z kilku propozycji przedstawionych przez katechetkę Magdalenę Chomać grupa odpowiedzialna za przeprowadzenie projektu: Kinga Sawicka, Aleksandra Prochacka i Marcelina Zawadzka postanowiła wybrać Świętą Królową Jadwigę – ona, podobnie jak i patron szkoły, dla dobra kraju poświęciła swoje plany i marzenia. Dodatkowo była osobą bardzo religijną, miłosierną i pełną ufności do Boga. Istotne wydało się również to, że w chwili podejmowania ważnych decyzji – obejmowania tronu Polski, zgody na małżeństwo była praktycznie rówieśniczką dzisiejszych czwartoklasistów.

Działania prowadzono według 4 punktów: spotkania, zaprzyjaźnienia się, określenia, co w spotkaniu jest ważne dla mnie i jakie ono przyniosło owoce. Znaleziono scenariusz przedstawienia „O tym, jak Królowa Jadwiga wspomogła biednego kamieniarza”, który nawiązywał do legendy „Stópka Królowej Jadwigi”. Dobrano role do aktorów i zaczęto próby, jednocześnie szukając strojów i dekoracji. Przygotowano także krótkie streszczenie życia i dzieł świętej królowej, aby łatwiej było można zrozumieć jej dobroć i wrażliwość na krzywdę potrzebujących. W przedstawieniu udział wzięli wszyscy uczniowie klasy IV, przy dekoracji pomagali gimnazjaliści. Całość, z zainteresowaniem, obejrzeli uczniowie klas I-III, przedszkolaki, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Na przeprowadzeniu projektu zyskali wszyscy – uczniowie klasy IV, bo mogli rozwijać swoje talenty, służyć innym, ich młodsi koledzy – bo to dla nich przygotowano przedstawienie. Wszyscy poznali postać Królowej Jadwigi, zobaczyli, że poświęcenie dla Boga, Ojczyzny i potrzebujących zawsze przynosi radość i dobro.

Reklama

Święta Królowa Jadwiga żyła w II połowie XIV wieku, czyli ponad 600 lat temu. Mimo tak wielu lat nadal jest wzorem poświęcenia dla Ojczyzny, miłości do bliźniego i szerzenia wiary.

Magdalena Chomać

Św. Wojciech

Projekt edukacyjny klasy V Szkoły Podstawowej w Sterdyni – II miejsce

Jednym z zadań konkursu „Chrzest święty w życiu człowieka” było wykonanie projektu edukacyjnego. Do tego przedsięwzięcia byli zaproszeni katecheci oraz uczniowie, z którymi pracują. Ucząc w klasie V Szkoły Podstawowej w Sterdyni, ogłosiłam konkurs i zachęciłam, by moi uczniowie spróbowali swych sił właśnie w projekcie. Obawy z ich strony były duże. Ostatecznie tylko jedna grupa dotrwała do końca i wykonała pracę w całości. W skład grupy wchodziły dziewczęta z klasy V: Maria Rytel, Julia Czarnocka i Małgorzata Szajko pracujące pod moim kierunkiem.

Na początku zebrałyśmy się, by metodą burzy mózgów omówić temat, podzielić się pomysłami i wybrać postać, którą warto zaprezentować. Pojawiły się pierwsze propozycje zadań w ramach projektu. Wspólnie doszłyśmy do wniosku, że ciekawą postacią i jednocześnie znaną już z lekcji historii jest św. Wojciech. Dziewczynki przygotowujące projekt postanowiły poszukać informacji o tym świętym. Podzieliły prace pomiędzy siebie: wyszukiwanie informacji w książkach historycznych, w wydawnictwach religijnych oraz Internecie.

Na kolejnym spotkaniu każda z dziewcząt opowiedziała i zaprezentowała to, co udało się przez tydzień zgromadzić. Z zebranych materiałów powstał plakat dotyczący św. Wojciecha. Znalazły się na nim krótki życiorys oraz kilka zdjęć prezentujących miejsca związane ze świętym (znajduje się w pracowni historycznej naszej szkoły). Uczennice przygotowały również własne wystąpienie, które było tematem lekcji w klasach V i III szkoły podstawowej. Podczas przeprowadzonych lekcji opowiedziały o świętym, pokazały plakat, posłużyły się również prezentacją multimedialną. Na zakończenie zadawały wcześniej przygotowane pytania. Okazało się, że słuchacze doskonale zapamiętali fakty z życia świętego i odpowiadali na pytania.

Następnym etapem były wywiady przeprowadzone z trzema osobami: wicedyrektor uczącą języka polskiego, księdzem katechetą pracującym w gimnazjum oraz wychowawczynią klasy V, nauczycielką historii. Każdy z rozmówców odpowiadał na te same pytania. Celem rozmów było uzyskanie odpowiedzi od osób, które ucząc różnych przedmiotów, mają inne spojrzenia na tę samą osobę, inaczej postrzegają św. Wojciecha i jego dokonania.

Na zakończenie naszych prac podsumowałyśmy projekt. Na ostatnim spotkaniu wykonana została ostateczna praca konkursowa prezentująca działania. Spotkanie to dostarczyło również refleksji: co było dobrze zrobione, co należałoby poprawić, a czego w przyszłości unikać. Odpowiedziałyśmy też sobie na pytania: Czego dowiedziałyśmy się o świętym? W czym możemy go naśladować? W jaki sposób wzbogaciłyśmy naszą wiedzę? Czego możemy się nauczyć, pracując nad taką formą – projektem?

Małgorzata Kruza

Dąbrówka

Projekt edukacyjny klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim – II miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego z Sokołowa Podlaskiego również włączyła w konkurs diecezjalny „Chrzest święty w życiu człowieka”. Najpierw uczniowie narysowali prace na konkurs, z których później powstała wystawa zaprezentowana na korytarzu szkolnym. Na wystawie pojawiły się także prace uczniów koła historycznego pokazujące Mieszka I i Dobrawę oraz ówczesne warunki ich życia. Następnie wybraliśmy najlepsze prace i wysłaliśmy je na konkurs.

Równocześnie z grupą trzech uczennic: Karoliną Bogucką, Kingą Kaczmarczyk i Natalią Pogorzelską przygotowywaliśmy projekt. Opiekunem była Iwona Mergo-Golatowska. Naszą pracę rozpoczęłyśmy od wyszukania postaci, która najlepiej obrazowałaby przygotowanie Państwa Polskiego do chrztu. Ponieważ w projekcie brały udział same dziewczęta, wybrałyśmy kobietę, wzór dla nas – Dobrawę, bardziej znaną pod imieniem Dąbrówka.

Dobrawa to czeska księżniczka, którą przybyła do Polski ok. 995 r. i swoją osobistą postawą chrześcijanki zafascynowała króla Mieszka I, a także i nas. Niewiele jest o niej wzmianek w literaturze. Dlatego, zgłębiając jej postać, postanowiłyśmy udać się na spotkanie do Sokołowskiego Ośrodka Kultury na wykład Doroty Pikuli – kustosz Diecezjalnego Muzeum w Siedlcach dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nosił on tytuł „Chrzest Polski według Jana Matejki”. Po wykładzie poprosiłyśmy p. Dorotę o pomoc w przygotowaniu uroczystości związanych z Chrztem Polski w naszej szkole oraz udziałem w konkursie. Pani Kustosz wysłuchała dokładnie tego, co już zrobiłyśmy. Pochwaliła pomysł zamknięcia życia Dąbrówki w sceny, takie, jakie są umieszczone w Drzwiach Gnieźnieńskich. Podpowiedziała nam kilka ciekawych rozwiązań w przekazaniu naszej bohaterki szerszej liczbie społeczności szkolnej. Podczas szkolnych rekolekcji mogłyśmy przedstawić szkole naszą konkursową bohaterkę. Pomógł nam w tym ksiądz rekolekcjonista, a Kinga i Natalia przebrały się za Mieszka i Dąbrówkę. Przedstawiły się wszystkim, a następnie poprowadziły orszak uczniów i nauczycieli przez miasto do szkoły.

Kolejnym etapem było przygotowanie plakatu, na wzór Drzwi Gnieźnieńskich, przedstawiającego życie Dąbrówki. Znalazły się tam sceny z nawrócenia Mieszka I, Chrztu Polski oraz życia Dąbrówki jako królowej Polski. Uwieńczeniem naszego dzieła było przygotowanie prezentacji multimedialnej, w której znalazły się wszystkie etapy konkursowych działań w zdjęciach i opisie.

Iwona Mergo-Golatowska

Tagi:
konkurs

Konkurs na słuchowisko w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 2020

2019-11-15 09:08

Kaja Zemła / Polskie Radio

Program 1 Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na scenariusz słuchowiska „Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920” w związku z obchodzoną w 2020 roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. Choć temat konkursu odnosi się do konkretnego wydarzenia, ma również charakter uniwersalny, a sposób ujęcia i zakres skojarzeń związanych z tematem Bitwy Warszawskiej pozostają wyłączną domeną autorów. Najciekawsze scenariusze zostaną zrealizowane i wyróżnione nagrodami pieniężnymi.


Kadr z filmu "1920 Bitwa Warszawska"

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich, którzy kochają historię. Słuchowiska zgłoszone do konkursu oceni trzyosobowe Jury w składzie: Agnieszka Kamińska – Dyrektor-Redaktor Naczelna Programu 1 Polskiego Radia, Anna Stempniak-Juśkiewicz – Dział Kultury Programu 1 Polskiego Radia oraz Janusz Kukuła – Dyrektor Teatru Polskiego Radia. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną utworu oraz atrakcyjność i realność przedstawienia scenariusza w formie radiowego słuchowiska teatralnego.

– Polskie Radio słynie ze wspaniałych słuchowisk teatralnych. Szczycimy się dorobkiem Teatru Polskiego Radia, to nasza perła. Ogłaszając wspólnie konkurs na słuchowisko, Jedynka pragnie uczcić tę wyjątkową rocznicę – mówi Agnieszka Kamińska, Dyrektor-Redaktor Naczelna Programu 1 Polskiego Radia – Konkurs idealnie wpisuje się w edukacyjną misję nadawcy publicznego, propagując wartości historyczne i narodowe – dodaje.

Jury liczy zarówno na słuchowiska dokumentalne, jak i scenariusze oparte na fikcji literackiej. Docenione zostaną scenariusze niebanalne, a nawet nowatorskie, zarówno w treści jak i w formie, uwzględniające specyfikę radiowych środków artystycznego wyrazu oraz kontekst historyczny, polityczny i międzynarodowy, współcześnie interpretujące znaczenie wydarzeń roku 1920.

– Jest to jeden z najtrudniejszych konkursów, jakie ogłaszamy, bo jest związany z konkretnym wydarzeniem historycznym i to wydarzeniem, które miało i wciąż ma wpływ na losy całej Europy i całego świata – mówi Janusz Kukuła. – Oczekujemy na utwory, które zwłaszcza młodym ludziom przybliżą tamten czas – podkreślił. Dyrektor Teatru Polskiego Radia zaznacza, że to jedynie od wyobraźni piszących zależy, czy utwory będą opowiadały historie konkretnych postaci historycznych, czy „zwykłych” mieszkańców Warszawy lub Radzymina.

Słuchowisko w wersji realizacyjnej powinno trwać maksymalnie 45 minut co oznacza, że scenariusze nie mogą mieć więcej niż 27-30 stron. Do realizacji skierowane zostaną trzy prace wyróżnione w konkursie. Laureatom przyznane zostaną również nagrody pieniężne w wysokości: 10.000 zł (I nagroda), 7.000 zł (II nagroda) i 4.000 zł (III nagroda).

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Scenariusze można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 15 marca 2020 roku. Jury ogłosi zwycięzców do 30 kwietnia.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: polskieradio.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rekolekcje adwentowe z ks. Pawlukiewiczem

2019-12-02 15:38

Salve NET

Czekamy na Pana Jezusa. Jakieś sprytne dziecko zauważyło, że przecież Pan Jezus jest cały czas w Kościele: i w tabernakulum, i jak ksiądz mówi kazanie. I jak ksiądz czyta Ewangelię, to czyta słowo Chrystusa. Chrystus jest obecny. Jak to więc jest, że my czekamy na kogoś, kto jest obecny? To jest wielka tajemnica, że Bóg jest i Bóg przychodzi - mówi ks. Piotr Pawlukiewicz.

youtube.com

Zapraszamy na pierwszy odcinek rekolekcji ks. Piotra, kolejne będą ukazywały się w każdy poniedziałek adwentu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Hiszpania: eksperci katoliccy przestrzegają przed separatyzmem baskijskim

2019-12-05 20:28

mz (KAI/AyO) / Madryt

Separatyzm baskijski w dalszym ciągu podsyca nienawiść w Hiszpanii – uważają eksperci z uniwersytetów katolickich w tym kraju. Podczas konferencji zorganizowane na uniwersytecie katolickim w Walencji wskazali, że dzieje się tam pomimo faktu, iż 4 maja 2018 r. w trakcie zorganizowanej we francuskiej miejscowości Cambo-les-Bains uroczystości władze baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA oficjalnie ją rozwiązały.

wikipedia

Zdaniem uczestników spotkania utrzymującej się nienawiści w Kraju Basków sprzyja regularne wychwalanie przez separatystów działań ETA, która zabiła łącznie 539 osób.

Tylko w tym roku do prokuratury generalnej w Madrycie wpłynęło kilka skarg na tego rodzaju postawy ekstremistów baskijskich, podejmujących z honorami bojowników ETA wychodzących na wolność. Jeden z takich wniosków złożył rząd Pedro Sancheza.

Główne zadanie w swoich 60-letnich działaniach zbrojnych ETA widziała w utworzeniu niezależnego państwa Basków na pograniczu północn0-zachodniej Hiszpanii i południowo-zachodniej Francji. Mimo samorozwiązania się organizacji władze w Madrycie twierdzą, że pociągną do odpowiedzialności wszystkich ukrywających się przed wymiarem ścigania baskijskich terrorystów.

Z szacunków hiszpańskich służb specjalnych wynika, że policja poszukuje nadal co najmniej 50 baskijskich separatystów. Jedynie około dziesięciu z nich mieszka w Hiszpanii. Pozostali ukrywają się głównie w Ameryce Łacińskiej.

Według Pedra Ontoso, historyka ETA, tamtejszych separatystów przez wiele lat popierało wielu duchownych baskijskich, chociaż episkopat hiszpański jednoznacznie potępiał te działania. W wydanej w maju 2019 r. książce “Z Biblią i parabellum” Ontoso wymienił przypadki współpracy baskijskich duchownych z bojownikami ETA. Wskazał, że niektóre zamachy, w tym pierwszy z 2 sierpnia 1968, terroryści zaplanowali w budynkach należących do miejscowych parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem