Reklama

Niedziela Sandomierska

Rok szkolny 2016/17: tuż przed zmianami

Nowy rok szkolny to nowe nadzieje, obawy i oczekiwania. Czas wakacji, który wprowadził rozluźnienie w szyku, skończył się. Przyszedł moment, kiedy wiele z rodzin wprowadzać będzie tygodniowe czy miesięczne grafiki, na których poszczególne dni zapełni: praca, szkoła, zajęcia pozalekcyjne, trening, basen, lekcje śpiewu, korepetycje itd. To one będą wyznaczać rytm codziennego dnia.

Niedziela sandomierska 35/2016, str. 4-5

[ TEMATY ]

szkoła

BOŻENA SZTAJNER/NIEDZIELA

Caritas kielecka włączyła się w akcję "Tornister pełen uśmiechów"

Caritas kielecka włączyła się w akcję

Z niecierpliwością na nowy rok szkolny czekają dzieci i młodzież. Pełni wrażeń z wakacyjnych przygód, chcą je jak najszybciej opowiedzieć swoim przyjaciołom. Czekają już wyszykowane plecaki, nowe książki i zeszyty, które być może nieźle nadszarpnęły rodzinny budżet.

Rok zmian – dla nauczycieli

W środowisku nauczycielskim niemal powszechnie mówi się, że nowy rok szkolny będzie czasem szczególnych wyzwań.

Reklama

– Środowisko, do którego również należę, bardzo obawia się tych zmian. Nie ulega wątpliwości, że sam pomysł reformy nie jest zły, a czteroletnie liceum, które ma docelowo powstać w jej wyniku, to rozwiązanie ze wszech miar słuszne i pożądane. Jednak jest wiele niejasności i znaków zapytania, które spędzają nam – nauczycielom – sen z powiek. Wielu z nas – do których również się zaliczam – przeżyło niejedną reformę. Wielkim „edukacyjnym trzęsieniem ziemi” było powstawanie gimnazjów. Po wielu latach mówi się, że nie zdały one egzaminu. Nie mogę się z tym zgodzić, tym bardziej, że uczę właśnie w gimnazjum. Oczywiście, są szkoły lepsze i gorsze, tak samo jest w tym wypadku. Dlatego uważam, że nie można generalizować i wszystkiego tłumaczyć w ten uproszczony sposób: gimnazja należy zlikwidować. Wszyscy znamy argumenty, które przemawiają za ich likwidacją. Jednak z punktu widzenia nas – nauczycieli pracujących z młodzieżą gimnazjalną, należy powiedzieć, że w dobrych szkołach, prowadzonych na odpowiednim poziomie, można wypracować takie normy i zasady wychowania oraz poziom nauczania, z których jesteśmy dumni my – nauczyciele, rodzice oraz sami wychowankowie – przekonuje nauczycielka jednego z gimnazjum. Inna dodaje: – Na pewno proponowany system 5-klasowej szkoły podstawowej i zachowania 3-letniego gimnazjum mógłby również przynieść pożądane efekty, a spowodowałby mniejsze obawy wśród nauczycieli. Wielu z nas to osoby z długoletnim stażem, dla których kolejna reforma to ogromna obawa o to, czy będzie w przyszłości praca. Według zapewnień pani minister, nie stracimy jej. To oczywiście bardzo budujące i dające nadzieję słowa. Jednak w praktyce wszyscy wiemy, że na pewno wielu z nas zostanie odesłanych na przysłowiową zieloną łączkę. W sytuacji, kiedy do wieku emerytalnego brakuje już niewiele, a niemal każdy z nas ma uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów, trudno zaczynać wszystko od nowa i zdobywać nowe kwalifikacje. Pozostaje jeszcze sprawa podstawy programowej. Nie wiemy, czego będziemy uczyć, jaki będzie nowy kanon lektur i co z nowymi podręcznikami, które obecnie uczniowie gimnazjum otrzymują za darmo.

Rok zmian – dla rodziców

Na nowe przygotowują się również rodzice, którzy względem szkoły i nauczycieli mają swoje oczekiwania. Chcą widzieć rozwój swojej pociechy – nie tylko ten intelektualny, ale też ten emocjonalny i społeczny. Im młodsze dziecko ma pierwsze doświadczenia ze środowiskiem szkolnym, tym troska rodziców jest większa. To pewien etap, w który wchodzą razem z dzieckiem. I tu zaczyna się praca na płaszczyźnie rodzic – wychowawca, ale również praca z dzieckiem w domu. W Polsce wygląda to tak, że są to godziny wspólnie spędzane nad pracą domową, nauką czytania i pisania, i nieustanne motywowanie pociechy. Im starsze dziecko lub gdy do szkoły idzie kolejne, tym doświadczenie rodziców jest większe i mają oni mniej obaw, choć i tu pojawiają się niepokoje związane ze środowiskiem rówieśniczym młodego dorastającego człowieka.

Dzięki temu, że placówki oświatowe w naszej diecezji w większości położone są w małych miastach lub na terenach wiejskich, rodzice mogą i chcą się włączać w codzienne życie szkoły. Wspaniałym przykładem takiej wzajemnej troski o rozwój dziecka są pikniki organizowane przez szkoły wspólnie z parafiami i ośrodkami kulturalnymi. Niemal każda szkoła ma w swoim kalendarium takie wydarzenie, w które mogą zaangażować się całe rodziny. Przykładem mogą być Dni Rodziny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka i inne. Dzięki temu nie tracą one kontaktu ze szkołą i łatwiej nawiązać relacje z innymi rodzicami.

Rok zmian – dla systemu oświaty

Reklama

Funkcjonująca od 1999 r. struktura obecnego systemu szkolnictwa właśnie ulega zmianie. Ten rok szkolny jest ostatnim, w którym wszystko działa po staremu. Zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowe regulacje wejdą w życie od roku szkolnego 2017/18 i niewątpliwie najbardziej doświadczą ich uczniowie. Konkretne projekty ustaw – według zapowiedzi – mają pojawić się we wrześniu i październiku tego roku, kiedy to będą kierowane do konsultacji społecznych. Oto kilka propozycji, które zapowiedziała pani minister Anna Zalewska.

W nowej podstawie programowej będzie więcej historii. Nauka tego przedmiotu ma być skorelowana z nauką języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie. MEN zapowiada także wprowadzenie programu wspierającego rozwój czytelnictwa. W założeniach jest, że uczeń musi znać literaturę i swoją historię, bo wtedy zna swoją tożsamość.

Począwszy od września 2017 r. cała struktura obecnego systemu szkolnego ulegnie przekształceniu. Powstanie: 8-letnia szkoła powszechna, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 5-letnia dwustopniowa szkoła branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem i 2-letnim drugim stopniem.

8-letnia szkoła powszechna będzie obejmowała dwa poziomy, każdy po 4 lata – w sumie po 4 klasy. Pierwszy poziom – podstawowy i drugi poziom – gimnazjalny. Zasadą będzie prowadzenie procesu edukacyjnego w ramach 8 klas w jednym budynku szkolnym. W przypadkach uzasadnionych (szczególnie na terenach wiejskich) poziom podstawowy będzie mógł być odłączony lokalizacyjnie od głównej siedziby szkoły powszechnej. Uczniowie, którzy roku szkolnym 2017/18 skończą klasę VI szkoły podstawowej staną się automatycznie uczniami VII klasy szkoły powszechnej. Zniknie również sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej, co ma oznaczać również koniec uczenia się pod testy.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że szkoła zawodowa w dotychczasowym kształcie zniknie. W jej miejsce powstanie dwustopniowa szkoła branżowa, realizująca kształcenie zawodowe. Ukończenie drugiego stopnia tej szkoły będzie umożliwiało przystąpienie do matury zawodowej (obowiązkowe na niej będą egzaminy z języka polskiego, obcego i matematyki) i kontynuowanie nauki na studiach wyższych, które pozwolą zdobyć tytuł licencjata (aby móc ubiegać się o tytuł magistra konieczne będzie zdanie takiej matury, jaką zdają uczniowie techników i liceów). Co istotne, na każdym etapie nauki w szkole branżowej będzie można podjąć pracę. W szkole branżowej będzie można zdać maturę zawodową oraz skończyć studia licencjackie.

Na zmiany – święci!

Niech ten okres zmian mają w swojej opiece święci patronowie tacy jak św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży, którego święto patronalne obchodzimy 18 września, by na progu nowego roku szkolnego wyprosił dla nich błogosławieństwo i potrzebne łaski. Kolejnym świętym jest św. Jan de la Salle, patron pedagogów, który w swoich dziełach pisał, że „Nauczyciele mają być dla dzieci widzialnymi aniołami stróżami, przez których sam Bóg daje im możność poznania Go”. Miejmy świadomość tego, że my – jako rodzice i pedagodzy – dla każdego dziecka jesteśmy wzorem do naśladowania, dlatego bądźmy, powtarzając za św. Janem, owymi „widzialnymi aniołami” i strzeżmy te powierzone nam skarby, pamiętając by niezależnie od zmian, które przyniesie nowy rok szkolny, to ich dobro było stawiane na pierwszym miejscu.

2016-08-25 08:25

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Szef MEN: kształcenie na odległość ma pewne mankamenty; stąd decyzja o powrocie dzieci do szkół

2020-09-25 08:59

[ TEMATY ]

szkoła

Dariusz Piontkowski

PAP

Konferencja Ministra Edukacji

Konferencja Ministra Edukacji

Dane, które mamy, pokazują, że kształcenie na odległość ma jednak pewne mankamenty i warto o nich pamiętać. Stąd decyzja o powrocie dzieci do szkół – powiedział w piątek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Szef MEN został zapytany o zróżnicowany poziom zajęć szkolnych podczas lockdownu. Jak ocenił, "podobnie jest przy standardowym, stacjonarnym nauczaniu, tylko że jest to mniej widoczne, ponieważ w przypadku kształcenia na odległość rodzice często mieli podgląd na to, co się działo na lekcjach i sami oceniali, jak wygląda nauczanie".

"Ci nauczyciele, którzy solidnie wypełniają swoje obowiązki, także podczas kształcenia na odległość wkładali ogromny wysiłek w to, aby zajęcia były atrakcyjne, jak najlepiej zorganizowane. To oni starali się, aby poziom tych zajęć był jak najlepszy" – powiedział.

Dodał, że MEN chce, żeby szkoły funkcjonowały normalnie. "Te dane, które mamy i informacje ze szkół – nie tylko w Polsce – pokazują, że kształcenie na odległość ma jednak pewne mankamenty, elementy negatywne i warto o nich pamiętać. Stąd decyzja o powrocie dzieci do szkół" – wyjaśnił Piontkowski.

Przypomniał jednocześnie, że obecnie "kształcenie na odległość dotyczy tylko krótkiego czasu" i "nie powinno powodować, żeby większa grupa uczniów była wykluczona cyfrowo".

"Zresztą staramy się doprowadzać internet do szkół. Jest taki program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, wprowadzany przez ministra cyfryzacji, w wyniku którego już większość szkół ma dostęp do szybkiego internetu, a gdy zaczynaliśmy była to tylko niewielka część szkół" – zaznaczył szef MEN.

Dopytywany, kiedy uczniowie zamiast ciężkich tornistrów będą nosić do szkoły tablety, Piontkowski stwierdził, że "jeszcze nie w tej chwili, ale idziemy już w tę stronę".

"Jest kilka programów, które mają dostarczyć dodatkowy sprzęt do szkół. Ku mojemu zdziwieniu jeden z tych programów, Zdalna Szkoła Plus, w ramach którego każdy samorząd mógł otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych na zakup sprzętu, głównie laptopów i oprzyrządowania, wykorzystało większość gmin, ale jeszcze nadal kilkadziesiąt samorządów nie chciało brać w nim udziału. W niektórych sytuacjach kuratorzy dzwonili i przypominali, że taki program funkcjonuje i można do niego zgłaszać się do końca września. Usłyszeli od urzędników samorządowych, że już żadnego sprzętu nie potrzebują, nie chcą kupować i uczestniczyć w tym programie" – wspomniał. (PAP)

Autorka: Daria Porycka

dap/ joz/

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Wieczór Uwielbienia z zespołem Vox Cordis

2020-09-27 20:42

[ TEMATY ]

jubileusz

Świebodzin

Figura Jezusa Chrystusa

Karolina Krasowska

Wieczór Uwielbienia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Wieczór Uwielbienia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z okazji 10-lecia powstania Figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zorganizowało wiele wydarzeń i inicjatyw. Jednym z nich jest dzisiejszy Wieczór Uwielbienia z zespołem Vox Cordis.

– Wieczór Uwielbienia z Najświętszym Sakramentem pomyśleliśmy jako rozpoczęcie jubileuszu powstania Figury Chrystusa Króla. Później będą temu towarzyszyły kolejne wydarzenia, które są dostępne na naszej stronie parafialnej i na facebooku, które będą trwały aż do 22 listopada i zakończą się misjami parafialnymi. W ten sposób chcemy uczcić rocznicę istnienia Figury w naszym mieście i w naszej diecezji – mówi ks. Dariusz Wołczecki, opiekun zespołu Vox Cordis.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję