Reklama

Rok szkolny 2016/17: tuż przed zmianami

2016-08-25 08:25

Iwona Bańka
Edycja sandomierska 35/2016, str. 4-5

BOŻENA SZTAJNER/NIEDZIELA
Caritas kielecka włączyła się w akcję "Tornister pełen uśmiechów"

Nowy rok szkolny to nowe nadzieje, obawy i oczekiwania. Czas wakacji, który wprowadził rozluźnienie w szyku, skończył się. Przyszedł moment, kiedy wiele z rodzin wprowadzać będzie tygodniowe czy miesięczne grafiki, na których poszczególne dni zapełni: praca, szkoła, zajęcia pozalekcyjne, trening, basen, lekcje śpiewu, korepetycje itd. To one będą wyznaczać rytm codziennego dnia.

Z niecierpliwością na nowy rok szkolny czekają dzieci i młodzież. Pełni wrażeń z wakacyjnych przygód, chcą je jak najszybciej opowiedzieć swoim przyjaciołom. Czekają już wyszykowane plecaki, nowe książki i zeszyty, które być może nieźle nadszarpnęły rodzinny budżet.

Rok zmian – dla nauczycieli

W środowisku nauczycielskim niemal powszechnie mówi się, że nowy rok szkolny będzie czasem szczególnych wyzwań.

– Środowisko, do którego również należę, bardzo obawia się tych zmian. Nie ulega wątpliwości, że sam pomysł reformy nie jest zły, a czteroletnie liceum, które ma docelowo powstać w jej wyniku, to rozwiązanie ze wszech miar słuszne i pożądane. Jednak jest wiele niejasności i znaków zapytania, które spędzają nam – nauczycielom – sen z powiek. Wielu z nas – do których również się zaliczam – przeżyło niejedną reformę. Wielkim „edukacyjnym trzęsieniem ziemi” było powstawanie gimnazjów. Po wielu latach mówi się, że nie zdały one egzaminu. Nie mogę się z tym zgodzić, tym bardziej, że uczę właśnie w gimnazjum. Oczywiście, są szkoły lepsze i gorsze, tak samo jest w tym wypadku. Dlatego uważam, że nie można generalizować i wszystkiego tłumaczyć w ten uproszczony sposób: gimnazja należy zlikwidować. Wszyscy znamy argumenty, które przemawiają za ich likwidacją. Jednak z punktu widzenia nas – nauczycieli pracujących z młodzieżą gimnazjalną, należy powiedzieć, że w dobrych szkołach, prowadzonych na odpowiednim poziomie, można wypracować takie normy i zasady wychowania oraz poziom nauczania, z których jesteśmy dumni my – nauczyciele, rodzice oraz sami wychowankowie – przekonuje nauczycielka jednego z gimnazjum. Inna dodaje: – Na pewno proponowany system 5-klasowej szkoły podstawowej i zachowania 3-letniego gimnazjum mógłby również przynieść pożądane efekty, a spowodowałby mniejsze obawy wśród nauczycieli. Wielu z nas to osoby z długoletnim stażem, dla których kolejna reforma to ogromna obawa o to, czy będzie w przyszłości praca. Według zapewnień pani minister, nie stracimy jej. To oczywiście bardzo budujące i dające nadzieję słowa. Jednak w praktyce wszyscy wiemy, że na pewno wielu z nas zostanie odesłanych na przysłowiową zieloną łączkę. W sytuacji, kiedy do wieku emerytalnego brakuje już niewiele, a niemal każdy z nas ma uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów, trudno zaczynać wszystko od nowa i zdobywać nowe kwalifikacje. Pozostaje jeszcze sprawa podstawy programowej. Nie wiemy, czego będziemy uczyć, jaki będzie nowy kanon lektur i co z nowymi podręcznikami, które obecnie uczniowie gimnazjum otrzymują za darmo.

Reklama

Rok zmian – dla rodziców

Na nowe przygotowują się również rodzice, którzy względem szkoły i nauczycieli mają swoje oczekiwania. Chcą widzieć rozwój swojej pociechy – nie tylko ten intelektualny, ale też ten emocjonalny i społeczny. Im młodsze dziecko ma pierwsze doświadczenia ze środowiskiem szkolnym, tym troska rodziców jest większa. To pewien etap, w który wchodzą razem z dzieckiem. I tu zaczyna się praca na płaszczyźnie rodzic – wychowawca, ale również praca z dzieckiem w domu. W Polsce wygląda to tak, że są to godziny wspólnie spędzane nad pracą domową, nauką czytania i pisania, i nieustanne motywowanie pociechy. Im starsze dziecko lub gdy do szkoły idzie kolejne, tym doświadczenie rodziców jest większe i mają oni mniej obaw, choć i tu pojawiają się niepokoje związane ze środowiskiem rówieśniczym młodego dorastającego człowieka.

Dzięki temu, że placówki oświatowe w naszej diecezji w większości położone są w małych miastach lub na terenach wiejskich, rodzice mogą i chcą się włączać w codzienne życie szkoły. Wspaniałym przykładem takiej wzajemnej troski o rozwój dziecka są pikniki organizowane przez szkoły wspólnie z parafiami i ośrodkami kulturalnymi. Niemal każda szkoła ma w swoim kalendarium takie wydarzenie, w które mogą zaangażować się całe rodziny. Przykładem mogą być Dni Rodziny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka i inne. Dzięki temu nie tracą one kontaktu ze szkołą i łatwiej nawiązać relacje z innymi rodzicami.

Rok zmian – dla systemu oświaty

Funkcjonująca od 1999 r. struktura obecnego systemu szkolnictwa właśnie ulega zmianie. Ten rok szkolny jest ostatnim, w którym wszystko działa po staremu. Zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowe regulacje wejdą w życie od roku szkolnego 2017/18 i niewątpliwie najbardziej doświadczą ich uczniowie. Konkretne projekty ustaw – według zapowiedzi – mają pojawić się we wrześniu i październiku tego roku, kiedy to będą kierowane do konsultacji społecznych. Oto kilka propozycji, które zapowiedziała pani minister Anna Zalewska.

W nowej podstawie programowej będzie więcej historii. Nauka tego przedmiotu ma być skorelowana z nauką języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie. MEN zapowiada także wprowadzenie programu wspierającego rozwój czytelnictwa. W założeniach jest, że uczeń musi znać literaturę i swoją historię, bo wtedy zna swoją tożsamość.

Począwszy od września 2017 r. cała struktura obecnego systemu szkolnego ulegnie przekształceniu. Powstanie: 8-letnia szkoła powszechna, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 5-letnia dwustopniowa szkoła branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem i 2-letnim drugim stopniem.

8-letnia szkoła powszechna będzie obejmowała dwa poziomy, każdy po 4 lata – w sumie po 4 klasy. Pierwszy poziom – podstawowy i drugi poziom – gimnazjalny. Zasadą będzie prowadzenie procesu edukacyjnego w ramach 8 klas w jednym budynku szkolnym. W przypadkach uzasadnionych (szczególnie na terenach wiejskich) poziom podstawowy będzie mógł być odłączony lokalizacyjnie od głównej siedziby szkoły powszechnej. Uczniowie, którzy roku szkolnym 2017/18 skończą klasę VI szkoły podstawowej staną się automatycznie uczniami VII klasy szkoły powszechnej. Zniknie również sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej, co ma oznaczać również koniec uczenia się pod testy.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że szkoła zawodowa w dotychczasowym kształcie zniknie. W jej miejsce powstanie dwustopniowa szkoła branżowa, realizująca kształcenie zawodowe. Ukończenie drugiego stopnia tej szkoły będzie umożliwiało przystąpienie do matury zawodowej (obowiązkowe na niej będą egzaminy z języka polskiego, obcego i matematyki) i kontynuowanie nauki na studiach wyższych, które pozwolą zdobyć tytuł licencjata (aby móc ubiegać się o tytuł magistra konieczne będzie zdanie takiej matury, jaką zdają uczniowie techników i liceów). Co istotne, na każdym etapie nauki w szkole branżowej będzie można podjąć pracę. W szkole branżowej będzie można zdać maturę zawodową oraz skończyć studia licencjackie.

Na zmiany – święci!

Niech ten okres zmian mają w swojej opiece święci patronowie tacy jak św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży, którego święto patronalne obchodzimy 18 września, by na progu nowego roku szkolnego wyprosił dla nich błogosławieństwo i potrzebne łaski. Kolejnym świętym jest św. Jan de la Salle, patron pedagogów, który w swoich dziełach pisał, że „Nauczyciele mają być dla dzieci widzialnymi aniołami stróżami, przez których sam Bóg daje im możność poznania Go”. Miejmy świadomość tego, że my – jako rodzice i pedagodzy – dla każdego dziecka jesteśmy wzorem do naśladowania, dlatego bądźmy, powtarzając za św. Janem, owymi „widzialnymi aniołami” i strzeżmy te powierzone nam skarby, pamiętając by niezależnie od zmian, które przyniesie nowy rok szkolny, to ich dobro było stawiane na pierwszym miejscu.

Tagi:
szkoła

Reklama

Abp Szal: orędownicy postępującej laicyzacji chcą usunąć religię ze szkół

2019-12-06 18:39

pab / Przemyśl, Ustrzyki Dolne (KAI)

Jednym z celów, jaki postawili przed sobą „orędownicy postępującej laicyzacji”, jest ograniczenie, a następnie całkowite usunięcie nauczania religii ze szkół – wskazuje abp Adam Szal. Metropolita przemyski wystosował list do wiernych, który w niedzielę 8 grudnia, ma być odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach dekanatu Ustrzyki Dolne.

Joanna Trudzik
Abp Adam Szal

Burmistrz miasta i gminy Ustrzyki Dolne wysunął pomysł zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach gminnych, tłumacząc to szukaniem oszczędności. Samorząd miałby zyskać w ten sposób ok. 250 tys. zł rocznie.

Metropolita przemyski przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do coraz bardziej świadomego poznawania Słowa Bożego, a od prawie trzydziestu lat dokonuje się to również w szkole, na lekcjach religii. „Katecheza została bezprawnie usunięta stamtąd przez komunistów w 1961 r., powróciła zaś do szkół w 1990 r. Zdecydowana większość Polaków przyjęła ten fakt z radością i zadowoleniem” – zwraca uwagę.

Abp Szal podkreśla, że poznawanie „prawdziwej, Bożej nauki, staje się niezwykle istotne i dzisiaj”. „Jesteśmy świadkami negatywnych działań, których celem są dzieci i młodzież pochodzące z katolickich rodzin, a które mają zmienić myślenie i zburzyć ewangeliczną hierarchię wartości. Dowodem na to są coraz nachalniejsze próby wchodzenia do szkół – zwykle bez zgody rodziców – ludzi, którzy propagują ideologie sprzeczne nie tylko z wiarą katolicką, ale godzące również w ogólnie przyjęte normy społeczne i wartości narodowe. W związku z tym, potrzebne jest zaangażowanie i świadectwo ludzi wierzących, zwłaszcza katolickich rodziców, którzy przynosząc dziecko do chrztu, zobowiązują się przed Bogiem do wychowania go w wierze” – pisze metropolita przemyski.

Zdaniem hierarchy, jednym z celów, jaki postawili przed sobą „orędownicy postępującej laicyzacji”, jest ograniczenie, a następnie całkowite usunięcie nauczania religii ze szkół. „Uzasadniają to rzekomym poszanowaniem demokracji i wolą społeczeństwa. Otóż pragnę przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, a szkoły ponadpodstawowe – na życzenie rodziców lub samych uczniów, po osiągnięciu przez nich pełnoletności” – wskazuje abp Szal.

Metropolita przemyski wylicza zalety nauczania religii w szkołach. Wskazuje, że katecheza „rozwija, a niekiedy w ogóle umożliwia życie wiary i modlitwy; wychowuje do życia sakramentalnego i liturgicznego; kształtuje sumienia dzieci i młodzieży, uczy odróżniania dobra od zła; w niezastąpiony sposób pomaga rodzinie i szkole w procesie wychowania; uczy szacunku do narodowej i kulturowej tożsamości, uczy odpowiedzialności; dopełnia misję szkoły w zakresie rozwoju kulturalnego i społecznego; przywraca i uzdrawia właściwe relacje międzypokoleniowe oraz stwarza pole duszpasterskiego oddziaływania wobec wszystkich osób tworzących środowisko szkolne”.

„Katecheza szkolna stanowi nieocenioną wartość w procesie formacyjnym dzieci i młodzieży, także w całościowym systemie wychowawczym szkoły. Obecność katechety, który przypomina w środowisku szkolnym o wartościach najważniejszych, jest niezwykle potrzebna. Fakt ten próbuje się dziś podważać, manipulując przy tym opinią publiczną” – zaznacza abp Szal.

Metropolita przemyski zauważa, że szkoła jest instytucją formacyjną, a nauczanie religii, jest naturalnym uzupełnieniem procesu wychowawczego. „W czasach oszalałej konsumpcji, trzeba tym głośniej przypominać o tym, że wartości materialne nie są w życiu najważniejsze” – podkreśla.

Hierarcha w swoim liście przywołuje także słowa św. Jana Pawła II, który cieszył się, gdy w 1990 r. religia wracała do polskich szkół i który wskazywał, że „w wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał”.

Metropolita przemyski dziękuje „wszystkim, którym zależy na chrześcijańskim wychowaniu młodego pokolenia”, szczególnie rodzicom i katechetom. Jednocześnie zaznacza, że „ci którzy rezygnują z katechezy, popełniają grzech zaniedbania, a rodzice wypisujący swoje dzieci z katechezy wyrządzają im poważną krzywdę”. Zachęca także, aby przykład życia rodziców zachęcał dzieci i młodzież do aktywnego udziału w katechezie parafialnej i szkolnej. „Nie ustawajmy w poznawaniu prawdziwej, Bożej nauki w sposób systematyczny i nieskrępowany obłędem ideologii wrogich człowiekowi i chrześcijaństwu” – apeluje abp Szal.

List metropolity przemyskiego ma być odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach dekanatu Ustrzyki Dolne w niedzielę 8 grudnia. W pozostałych parafiach archidiecezji przemyskiej księża mają w tym względzie dowolność.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz (PSL) przed kilkoma dniami zwrócił się do metropolity przemyskiego abpa Adama Szala z prośbą o zgodę na zmniejszenie liczby lekcji religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu oraz połączenia zajęć z religii w oddziałach, gdzie liczba uczniów jest mniejsza niż 13 osób. Argumentuje to szukaniem oszczędności w oświacie. Samorząd miałby zyskać w ten sposób ok. 250 tys. zł rocznie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla człowieka”

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 49/2004

6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja - biskupa. Dla większości z nas był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajomość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty. Tak naprawdę zupełnie go wtedy jeszcze nie znaliśmy. A czy dziś wiemy, kim był Święty Mikołaj? Być może trochę usprawiedliwia nas fakt, że zachowało się niewiele pewnych informacji na jego temat.

pl.wikipedia.org

Wyproszony u Boga

Około roku 270 w Licji, w miejscowości Patras, żyło zamożne chrześcijańskie małżeństwo, które bardzo cierpiało z powodu braku potomka. Oboje małżonkowie prosili w modlitwach Boga o tę łaskę i zostali wysłuchani. Święty Mikołaj okazał się wielkim dobroczyńcą ludzi i człowiekiem głębokiej wiary, gorliwie wypełniającym powinności wobec Boga.
Rodzice osierocili Mikołaja, gdy był jeszcze młodzieńcem. Zmarli podczas zarazy, zostawiając synowi pokaźny majątek. Mikołaj mógł więc do końca swoich dni wieść dostatnie, beztroskie życie. Wrażliwy na ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność nie oczekiwał podziękowań, nie pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne uczynki pozostawały otoczone tajemnicą. Często po kryjomu podrzucał biednym rodzinom podarki i cieszył się, patrząc na radość obdarowywanych ludzi.
Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Doszedł do wniosku, że najlepiej służyć Mu będzie za klasztornym murem. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył do zakonników w Patras. Wkrótce wewnętrzny głos nakazał mu wrócić między ludzi. Opuścił klasztor i swe rodzinne strony, by trafić do dużego miasta licyjskiego - Myry.

Biskup Myry

Był to czas, gdy chrześcijanie w Myrze przeżywali żałobę po stracie biskupa. Niełatwo było wybrać godnego następcę. Pewnej nocy jednemu z obradujących dostojników kościelnych Bóg polecił we śnie obrać na wakujący urząd człowieka, który jako pierwszy przyjdzie rano do kościoła. Człowiekiem tym okazał się nieznany nikomu Mikołaj. Niektórzy bardzo się zdziwili, ale uszanowano wolę Bożą. Sam Mikołaj, gdy mu o wszystkim powiedziano, wzbraniał się przed objęciem wysokiej funkcji, nie czuł się na siłach przyjąć biskupich obowiązków. Po długich namowach wyraził jednak zgodę uznając, że dzieje się to z Bożego wyroku.
Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym oddaniem. Niósł Słowo Boże nie tylko członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Starał się krzewić Je wśród pogan.
Tę owocną pracę przerwały na pewien czas edykty cesarza rzymskiego Dioklecjana wymierzone przeciw chrześcijanom. Wyznawców Jezusa uczyniono obywatelami drugiej kategorii i zabroniono im sprawowania obrzędów religijnych. Rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Po latach spędzonych w lochu Mikołaj wyszedł na wolność.
Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 70 lat (większość ludzi umierała wtedy przed 30. rokiem życia). Nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł: zgon nastąpił między 345 a 352 r. Tradycja dokładnie przechowała tylko dzień i miesiąc tego zdarzenia - szósty grudnia. Podobno w chwili śmierci Świętego ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie.
Mikołaj został uroczyście pochowany w Myrze.

Z Myry do Bari

Wiele lat później miasto uległo zagładzie, gdy w 1087 r. opanowali je Turcy. Relikwie Świętego zdołano jednak w porę wywieźć do włoskiego miasta Bari, które jest dzisiaj światowym ośrodkiem kultu św. Mikołaja. Do tego portowego miasta w południowo-wschodniej części Włoch przybywają tysiące turystów i pielgrzymów. Dla wielu największym przeżyciem jest modlitwa przy relikwiach św. Mikołaja.

Międzynarodowy patron

Biskup z Myry jest patronem Grecji i Rusi. Pod jego opiekę oddały się Moskwa i Nowogród, ale także Antwerpia i Berlin. Za swego patrona wybrali go: bednarze, cukiernicy, kupcy, młynarze, piekarze, piwowarzy, a także notariusze i sędziowie. Jako biskup miasta portowego, stał się też patronem marynarzy, rybaków i flisaków. Wzywano św. Mikołaja na pomoc w czasie burz na morzu, jak również w czasie chorób i do obrony przed złodziejami. Opieki u niego szukali jeńcy i więźniowie, a szczególnie ofiary niesprawiedliwych wyroków sądowych. Uznawano go wreszcie za patrona dzieci, studentów, panien, pielgrzymów i podróżnych. Zaliczany był do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Święty zawsze aktualny

Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To wystarczająco długi czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i legend. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie brzmiących opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy.
Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: papież rozpocznie filipińską nowennę przed Bożym Narodzeniem

2019-12-10 20:49

pb (KAI/cnnphilippines.com) / Watykan

Papież Franciszek odprawi 15 grudnia Mszę św. rozpoczynającą Simbang Gabi - nowennę adwentowych Eucharystii, przygotowujących do świąt Bożego Narodzenia. Tradycja ta jest żywa na Filipinach od XVII wieku.

Grzegorz Gałązka

Ówcześni rolnicy z powodu prac w polu nie mogli przyjść do kościoła w ciągu dnia, więc zaczęto odprawiać dla nich Msze przed świtem. Do dziś liturgie te sprawowane są między 3.00 a 5.00 nad ranem.

Adwentowe Msze dla Filipińczyków były już w przeszłości odprawiane w bazylice św. Piotra w Watykanie, ale w tym roku po raz pierwszy tej tradycyjnej liturgii będzie przewodniczył papież, wyjaśnił o. Ricky Gente, skalabrynianin, duszpasterz Filipińczyków w Rzymie.

Na Mszy, która rozpocznie się o 16.30 (22.30 na Filipinach) spodziewanych jest 7,5 tys. osób. Koncelebrować ją będzie 150 księży. Obecni będą ambasadorowie Filipin przy Stolicy Apostolskiej Grace Relucio-Princesa i we Włoszech - Domingo Nolasco.

Dziewięć Mszy Simbang Gabi, odprawianych od 16 do 24 grudnia, kończy się w Wigilię Bożego Narodzenia Mszą, zwaną Misa de Gallo (Mszą Koguta) lub Misa de los Pastores (Mszą Pasterzy).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem