Reklama

Czeka na każdego…

2016-09-08 09:59

Janusz Pasik
Edycja małopolska 37/2016, str. 6

Janusz Pasik
Kaplica Krzyża to miejsce największych cudów duchowych i fizycznych

Potrzebujemy nieustannie się nawracać, ponieważ życie człowieka to ciągła walka ze słabościami i grzechem. Jest to trudny, ale niezbędny moment naszego rozwoju duchowego i zbliżania się do Jezusa

Kościół daje nam taką możliwość poprzez wiele świąt i religijnych wydarzeń. Do nich należą również uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w sanktuarium w Mogile. W ciągu trwającego tydzień odpustu będziemy mieli nieograniczoną możliwość skorzystania z darów Bożej łaski.

Symbol miłości

Odpust mogilski rozpocznie się uroczystymi Nieszporami i Mszą św. w dniu 13 września, a zakończy 21 września procesją z relikwiami Krzyża Świętego. Tegoroczne uroczystości wpisują się w trwający Święty Jubileusz Miłosierdzia. Wszak to Krzyż jest najdoskonalszym obrazem Miłości miłosiernej Boga do człowieka.

Sanktuarium w Mogile jest najstarszym i najsłynniejszym w Polsce ośrodkiem kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W Kaplicy Krzyża, która zapewnia kontemplacyjną ciszę i spokój, pątnicy mogą w osobistej refleksji i modlitwie powierzyć najskrytsze tajemnice swojego życia. Pod Krzyżem, który jest symbolem „miłości bez miary” (łaciński napis nad mogilskim krzyżem brzmi „Charitas sine modo”), wierni mogą zostawić swoje cierpienia i troski. Tu, w Mogile, mają możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Mury tej świątyni są świadkami cudów fizycznych i nawróceń duchowych. Liczne wota, wpisy do księgi cudów, świadectwa uzdrowionych są żywym dowodem działania Boga w życiu człowieka.

Reklama

Mogilskie sanktuarium oczekuje na dziesiątki tysięcy pątników, którzy będą mogli uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy. Odpust jest darowaniem kary doczesnej, należnej za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Można go ofiarować za samego siebie lub za zmarłych. Aby uzyskać odpust zupełny w czasie uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w Mogile, należy nawiedzić bazylikę, w stanie łaski uświęcającej przyjąć Komunię św., odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i pomodlić się w intencjach papieskich (odmawiając np. Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją obronę czy inną modlitwę). Wymagany jest także brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ciężkiego i lekkiego.

Pielgrzymi

Każdy dzień odpustu będzie się rozpoczynał uroczystym odsłonięciem wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Godzinkami o Męce Pańskiej. W ciągu dnia będą odprawiane m.in. nabożeństwa pokutne, Droga Krzyżowa oraz uroczyste Msze św. pontyfikalne – z udziałem biskupa lub infułata. Przed południem odprawią swoje Msze św. koncelebrowane pielgrzymujące wspólnoty zakonne: Dominikanie, Franciszkanie Konwentualni, Franciszkanie Reformaci, Księża Misjonarze św. Wincentego à Paulo, Cystersi oraz Paulini. W wieczornych Eucharystiach uczestniczyć będą pątnicy, którzy przybędą w ramach parafialnych pielgrzymek z Krakowa, Nowej Huty i okolicznych dekanatów. Szczegółowy program uroczystości dostępny jest na stronie internetowej sanktuarium pod adresem www.mogila.cystersi.pl.

Ojcowie Cystersi szczególnie zapraszają na główne uroczystości zaplanowane na niedzielę 18 września. W tym dniu Eucharystii o godz. 11 przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Ważnym wydarzeniem jest również Diecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Caritas zaplanowana na 16 września. Na jej czele przybędzie i uroczystą Mszę św. odprawi bp Jan Zając. Natomiast 14 września wieczornej Eucharystii i procesji przewodniczył będzie bp Tadeusz Pieronek, a na zakończenie odpustu Mszę św. odprawi i wygłosi homilię bp Damian Muskus OFM.

Zaproszenie

Do Ukrzyżowanego Chrystusa z Mogiły pielgrzymował też św. Jan Paweł II. Przed mogilskim Krzyżem modlili się polscy królowie, królowe oraz wielcy ludzie Kościoła, czcili go przyszli święci. To tutaj od stuleci nieustannie pielgrzymują rzesze wiernych z Polski i z całego świata, by podczas modlitwy wspólnej i osobistej rozważać bolesną mękę Zbawiciela, uwielbiać Go i dziękować za wszelkie dobro w naszym życiu. By żałować za swe grzechy i przewinienia oraz prosić o łaski dla siebie i bliskich.

Również i my wpiszmy się w to dziejowe uwielbienie. Niech nie zabraknie w Mogile również nas. Bądźmy obecni ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi, sąsiadami i parafialnymi wspólnotami. Pan czeka na każdego z nas, by działać cuda w naszym życiu i sercach.

Tagi:
odpust sanktuarium

Reklama

Głogów: Biskup inspiruje, czyli odpust św. Mikołaja

2019-12-05 11:38

Kamil Krasowski

Święty Mikołaj jest patronem miasta Głogowa. Jego wezwanie nosił główny kościół miejski, był on wpisany w pieczęcie Rady Miasta, a obecnie patronuje jednej z głogowskich parafii.– 6 grudnia odbędzie się tam uroczysty odpust połączony z barwnym korowodem.

Karolina Krasowska
Ks. Stanisław Brasse zaprasza do Głogowa na odpust św. Mikołaja

- Jako proboszczowi parafii zależy mi na tym, żeby przywracać wiedzę o tym, że œśw. Mikołaj nie jest postacią bajkową, legendarną, ale jest œświętym, który może nas do wielu rzeczy inspirować - mówi ks. kan. Stanisław Brasse, proboszcz parafii pw. œśw. Mikołaja w Głogowie.

- Zawsze rozpoczynamy Adwent w naszej parafii od rekolekcji, które przygotowują nas do naszego odpustu. Co roku wybieramy jakiś temat przewodni. W tym roku będzie to „Św. Mikołaj – cudotwórca””. W związku z tym organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i grę miejską dla młodzieży nt. znajomości œśw. Mikołaja. Ich rozstrzygnięcie odbędzie się 6 grudnia w nowo odbudowanym teatrze. W tym roku rozpoczniemy odpust w ruinach dawnego kościoła św. Mikołaja, skąd w barwnym korowodzie, w mitrach przejdziemy do kościoła, który dzisiaj pełni funkcję parafialnego, gdzie zostanie odprawiona Msza œśw. pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. Po Mszy œśw. na dziedzińcu będzie można skosztować mikołajowy bigos, grzaniec i pierniki œśw. Mikołaja - mówi ks. Brasse, który inspirację czerpie z parafiiœśw. Mikołaja w Lublinie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rekolekcje adwentowe z ks. Pawlukiewiczem

2019-12-02 15:38

Salve NET

Czekamy na Pana Jezusa. Jakieś sprytne dziecko zauważyło, że przecież Pan Jezus jest cały czas w Kościele: i w tabernakulum, i jak ksiądz mówi kazanie. I jak ksiądz czyta Ewangelię, to czyta słowo Chrystusa. Chrystus jest obecny. Jak to więc jest, że my czekamy na kogoś, kto jest obecny? To jest wielka tajemnica, że Bóg jest i Bóg przychodzi - mówi ks. Piotr Pawlukiewicz.

youtube.com

Zapraszamy na pierwszy odcinek rekolekcji ks. Piotra, kolejne będą ukazywały się w każdy poniedziałek adwentu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA

2019-12-05 18:38

PKN ORLEN

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

Artur Stelmasiak / Niedziela
Konferencja PKN Orlen

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy ENERGA. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, Koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Ok. 90% wyniku EBITDA Grupy ENERGA pochodzi z dystrybucji, co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom. Zakup Grupy ENERGA przez ORLEN umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez ORLEN inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Transakcja umożliwi między innymi efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Zakup akcji Grupy ENERGA to także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności, w którym PKN ORLEN konsekwentnie umacnia pozycję. Realizacja transakcji oznaczałaby powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji, niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez PKN ORLEN, Grupy ENERGA oraz Grupę LOTOS umożliwiłoby stworzenie drugiej pod względem liczby punktów infrastruktury, dysponującej 133 punktami ładowania, zapewniającej dobre pokrycie geograficzne.

Rozwój Grupy ORLEN w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla Klientów i Akcjonariuszy. W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.

Przejęcie Grupy ENERGA oznacza również wymierne korzyści dla jej pracowników oraz społeczności lokalnych. Pracownicy z branży energetycznej zatrudnieni w ENERGA, których deficyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN.

Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie. Z punktu widzenia podatkowego, Grupa ENERGA zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu.

Niezmienna pozostanie również polityka sponsoringowa Grupy ENERGA. Utrzymane zostanie wsparcie dla lokalnej społeczności. PKN ORLEN aktywnie już działa w tym zakresie na Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorganizowanie tegorocznej edycji największej polskiej imprezy motoryzacyjnej – VERVA Street Racing w Gdyni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem