Reklama

Niedziela w Warszawie

Religia w wielkim mieście

W nowym roku szkolnym ważnym zadaniem dla katechetów będzie rozwijanie potencjału duszpasterskiego, który jest owocem Światowych Dni Młodzieży. Twórcze rozwijanie

W obydwu warszawskich diecezjach nowy rok szkolny rozpoczęło około 1800 katechetów. To oni są nauczycielami, wychowawcami, ale także świadkami wiary dla dzieci i młodzieży. Choć prowadzą zajęcia lekcyjne według szkolnego planu, jednak ich głównym zadaniem powinno być głoszenie Ewangelii – zwracał uwagę bp Rafał Markowski w czasie Mszy św. w intencji nowego roku szkolnego w archidiecezji warszawskiej.

– Jeżeli wasza wiara znajduje potwierdzenie w tym, co mówicie i co czynicie, dajecie młodym ludziom jej świadectwo. I to jest najważniejsza misja, jaką niesiecie do szkół – mówił bp Markowski.

Naśladować Franciszka

Upływający rok obfitował w ważne wydarzenia w Kościele. Najpewniej najważniejszym były niedawne Światowe Dnia Młodzieży. W czasie odpraw katechetycznych w obu warszawskich diecezjach zwracano uwagę na konieczność rozwijania potencjału duszpasterskiego powstałego w związku z ŚDM.

Reklama

– Wielu katechetów, a zwłaszcza młodzież, duchowo się zaangażowała podczas tego wydarzenia – podkreślił ks. dr Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży warszawskiej kurii. – Musimy w nadchodzącym roku katechetycznym wykorzystać dary złożone w naszych rękach przez papieża Franciszka.

O tym, że potencjał i zapał młodych nie może być zmarnowany mówił również ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Papież przypomniał nam, że powinnością Kościoła jest odsłaniać świat duchowy przed młodymi ludźmi, którzy go gubią, bo przysłania im go świat doczesności.

– Naszym zadaniem jest więc asystowanie przy spotkaniu młodego człowieka z Bogiem. Aby dotrzeć do młodych warto naśladować metody Franciszka – mówił ks. prof. Pawlina. – Papież ukazuje piękno Boga, bo wie o tym, że dopiero z fascynacji miłością i miłosierdziem Boga, mogą rodzić się pewne postawy moralne. Papież pokazuje co jest rzeczywiście piękne, a co jest tylko takie z pozoru.

Reklama

Lekcje katechezy szkolnej często odbiegają od ideału. Również uczniowie są coraz trudniejsi, bardziej interesowni i nastawieni konsumpcyjnie. – Mimo trudności trzeba patrzeć na uczniów z miłością. Trzeba zdać sobie sprawę, że podczas katechezy opiekuję się Bogiem w drugim człowieku – mówił do katechetów ks. Pawlina.

Dwie rzeczywistości

Katechezy w warszawskich szkołach prowadzą zarówno księża, siostry zakonne, jak i świeccy. Ta ostatnia grupa jest najliczniejsza. Niestety wszystko wskazuje na to, że za kilka lat może być problem z obsadzeniem etatów katechetycznych.

– W latach 90. XX wieku wykształciło się wielu znakomitych katechetów, ale oni za kilka lat będą odchodzić na emerytury – mówił podczas odpraw kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. – Dlatego też apeluję, abyście namawiali młodych do podjęcia się tej misji, bo na studia teologiczne jest bardzo mało chętnych. Za kilka lat możemy mieć problem.

Lekcje religii w tak wielkim mieście, jak Warszawa wcale nie są łatwe. Katecheci muszą być często misjonarzami, których praca nie jest zbytnio doceniana. Dzieci w szkołach podstawowych łatwo chłoną wiedzę i chętnie się uczą. Największą trudnością w przekazie wiary jest często postawa rodziców.

– Moją misją katechetyczną jest łączynie rzeczywistości szkolnej i parafialnej. Nie tylko przekazuję wiedzę, ale powinnam zachęcać i prowadzić dzieci do kościoła – mówi Anna Reczko, katechetka w dużej szkole podstawowej na Bemowie. Zapytała kiedyś dzieci, kto z nich chodzi w niedzielę do kościoła. Okazało się, że z całej klasy podniosło rękę tylko troje. – Dzieci wróciły do domu i zapytały się rodziców dlaczego nie chodzą do kościoła? Efekt był taki, że rodzice poskarżyli się dyrekcji. Ich zdaniem, nie mam prawa zadawać takich pytań.

Wiedzieć więcej

Inaczej wygląda praca katechety w renomowanych liceach. – Moi uczniowie są przepracowani i bardzo pragmatyczni. Jeżeli coś im nie jest potrzebne, to chętnie z tego rezygnują – mówi Piotr Cieślak, który mówi o sobie z przekąsem, że jest rzucającym ziarno na beton katechetą. – Dobrze się z nimi dyskutuje, bo często stawiają trudne pytania. Czasem muszę powiedzieć – „nie wiem” i muszę się dokształcać. Ale staram się trzymać zasady, aby wiedzieć więcej od nich.

Piotr Cieślak uczy w dwujęzycznym liceum im. Mikołaja Kopernika. – Praca z moimi licealistami jest intelektualną przygodą i nie zamieniłbym jej na inną – mówi. – Gdy przychodziłem do pracy w pierwszej klasie miałem trzech licealistów, a przed maturą była już ponad połowa klasy. Jak przychodzą, to jest sukces!

* * *

Walka duchowa

Abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, w czasie spotkania z nauczycielami religii w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika wezwał katechetów do otwartości na Ducha Świętego
– Codziennie musimy wsłuchiwać się w Słowo Boże i w oparciu o nie kształtować swoje życie – podkreślił przekonując, że Bóg jest pierwszym i najlepszym pedagogiem, który doskonale zna człowieka i wie, co mu jest potrzebne. – Dzieci, które przychodzą na lekcję religii są emanacją rodzin, z których pochodzą. Możemy wspomagać rodziny w wychowaniu religijnym, jednak nigdy nie da się ich zastąpić.
Zachowanie uczniów jest wypadkową środowisk, z których się wychodzą. Braki wychowawcze dzieci i młodzieży wynikają najczęściej z nieudolności bądź niesprawności wychowania rodzinnego. Niestety są one niesłychanie trudne do uzupełnienia – ubolewał abp Hoser, zwracając uwagę, że poza trudnościami zewnętrznymi, katecheza związana jest także z wyzwaniami duchowymi, o czym często się zapomina.
– Praca katechety jest walką duchową o młodego człowieka. Waszym największym przeciwnikiem będzie więc szatan. Jego działanie jest dziś jednak łatwiejsze niż kiedyś, ponieważ żyjemy w czasach negacji jego istnienia i działania – mówił do katechetów. Przypomniał przy tym, że jako ludzie wiary dysponują mocą samego Boga i są w stanie wygrać z demonem. Na zakończenie liturgii wręczył nowym katechetom misje kanoniczne. AS, KAI

2016-09-08 09:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zadośćuczynienie – katecheza dorosłych

2020-08-05 07:21

Niedziela łódzka 32/2020, str. VI

[ TEMATY ]

spowiedź

katecheza

pokuta

Ks. Paweł Gabara

Przepraszam za wyrządzoną krzywdę

„Pokuta, pokuta, pokuta!”. Tak wołał Anioł Pokoju, kiedy ukazał się dzieciom fatimskim.

Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zanim udzielił rozgrzeszenia, nakazywał grzesznikowi odprawienie pokuty, która mogła trwać nawet kilka lat. Znakiem pokuty był m.in. zakaz uczestniczenia w liturgii eucharystycznej. Pokutnik nie mógł przekroczyć progu świątyni. Jej wnętrze mógł oglądać jedynie z oddali. Ta dotkliwa kara była zarazem znakiem braku duchowej jedności grzesznika z Kościołem. Dopiero po odprawieniu pokuty chrześcijanin mógł w pełni korzystać z sakramentów świętych.

CZYTAJ DALEJ

Badanie: uczniowie chcą wrócić do szkoły, elementy nauki zdalnej mogą pozostać

2020-08-05 07:34

[ TEMATY ]

szkoła

Adobe.Stock

Polscy uczniowie chcą wrócić do szkoły, choć oczekują też, że pewne elementy nauki zdalnej będą w przyszłości wykorzystywane – wynika z badania przeprowadzonego przez twórcę dziennika elektronicznego VULCAN i Zakład Badań nad Procesem Uczenia się Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W badaniu pytano uczniów o ich doświadczenia związane z korzystaniem z różnych narzędzi technologicznych wykorzystywanych w procesie uczenia się w czasach przed pandemią COVID-19, o naukę w okresie pandemii, a także o wizję przyszłej edukacji.

Pokazało ono, że przed pandemią uczniowie uczyli się dość tradycyjnie i mało korzystali z narzędzi opartych na nowych technologiach w tym procesie. Tylko 31 proc. badanych codziennie uczyło się, korzystając z komputera lub smartfonu. Większość – 61 proc. – robiło to sporadycznie, a 7,7 proc. nigdy.

Ponadto większość badanych (80,45 proc.), ucząc się, wykonywała tradycyjne notatki, pisząc np. długopisem na kartce czy rysując coś na niej kredkami, pisakami itd. Mniej tradycyjne sposoby robienie notatek, takie jak nagrywanie czegoś na telefonie czy pisanie lub rysowanie na komputerze, były bardzo rzadko wybierane przez badanych.

"Nie oznacza to jednak, że badani nie korzystali z tych technologii w ogóle. Deklarowali oni, że bardzo intensywnie wykorzystywali komputery i smartfony, ale nie do nauki, ale dla rozrywki, a dodatkowo, ponad 85 proc. z nich określało, że przed pandemią bardzo interesowali się technologiami i lubili z nich korzystać" – czytamy w raporcie podsumowującym wyniki badania.

Niski był też poziom wykorzystania technologii w szkołach. "Przed pandemią omawiane technologie były wykorzystywane na lekcjach tylko przez 18 proc. uczniów. W większości przypadków albo z nich w szkole nie korzystano, albo robił to tylko nauczyciel, np. pokazując coś na tablicy interaktywnej. Czasem uczniowie korzystali z technologii w domu, w ramach zadań domowych, np. szukając czegoś w internecie" – podano w raporcie.

Zdalna nauka znacząco nie zmieniła nawyków uczniów. Badani, ucząc się nadal, najczęściej robią notatki w sposób tradycyjny, jednak więcej z nich zaczęła wykorzystywać do tego komputer (przed pandemią 8 proc., teraz 31 proc.).

W badaniu pytano też o sposoby przekazywania wiedzy podczas kształcenia na odległość. Uczniowie przyznali, że najczęściej dostają teksty do przeczytania, mają coś obejrzeć lub wyszukać w internecie. Często wykonują też projekty na komputerze, np. prezentacje multimedialne oraz rozmawiają z nauczycielem i z innymi uczniami online. Według relacji uczniów bardzo rzadko robią coś w e-podręcznikach i w zasadzie nigdy nie grają w polecone przez nauczyciela gry, nie realizują wirtualnych wycieczek i nie spotykają się online z gośćmi czy z ciekawymi osobami.

91 proc. badanych oceniło, że nauka zdalna nie jest dla nich technicznie trudna, a jeśli czasem jest, to i tak sobie jakoś radzą. 9 proc. uczniów deklarowało, że czasem ma problemy techniczne, których nie potrafi samodzielnie rozwiązać.

84,4 proc. uczniów stwierdziło, że nauczanie zdalne nie jest technicznie skomplikowane dla nauczycieli i dostrzega, że nawet jeśli nauczyciele mają jakieś techniczne problemy, to ostatecznie sobie z nimi radzą.

60,7 proc. uczniów powiedziało, że wolałoby wrócić do szkoły, niż dalej uczyć się zdalnie.(Podoba mi się, ale wolałem/wolałam chodzić do szkoły – 31,7 proc.; nie podoba mi się i wolałbym/wolałabym wrócić już do szkoły – 28,9 proc.). Pozostałe osoby wolą naukę zdalną od tej w szkole. Bardzo mi się podoba i wolę je od chodzenia do szkoły – odpowiedziało 27,8 proc. uczniów. Nie podoba mi się, ale i tak wolę to, niż chodzić do szkoły – podało 11,5 proc.

48,8 proc. badanych dostrzega potencjał kształcenia zdalnego i uważa, że uczenie się w sposób tradycyjny należy połączyć ze zdalnym nauczaniem. 18,4 proc. uczniów chciałoby po pandemii nadal uczyć się wyłącznie zdalnie, a 32,8 proc. wyłącznie tradycyjnie.

W badaniu pytano też o wyobrażenia uczniów o edukacji w przyszłości. Prawie 90 proc. uważa, że gdy ich dzieci pójdą do szkoły, edukacja nadal będzie bardzo tradycyjna, realizowana w budynkach szkolnych, jednak według połowy tych osób wiele lekcji będzie wtedy realizowanych przez internet. Tylko 5 proc. badanych uważa, że przyszła edukacja będzie całkowicie zdalna.

"Gdyby uczniowie mogli jednak zdecydować o kształcie przyszłej edukacji, nieco więcej z nich opowiedziałoby się wtedy za edukacją zdalną i za rezygnacją z całkowicie tradycyjnych form edukacji" – zauważono w raporcie.

W badaniu wzięło udział 4958 uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i klas I-IV szkół średnich. Dane zebrano na początku czerwca w dzienniku elektronicznym VULCAN. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

CZYTAJ DALEJ

W słońcu i radości - [40. PPW - dzień trzeci]

2020-08-05 23:40

Michalina Stopka

Dzisiejsze pielgrzymowanie było pełne radości, uśmiechu i modlitwy. Pielgrzymka przechodzi dziś z Oleśnicy do Namysłowa. Zobaczcie jak przebiegał dzisiejszy pątniczy szlak.

Wszystko rozpoczęło się w Oleśnicy, w Bazylice pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Mszy św. przewodniczył ks. bp Jacek Kiciński.


Pierwszy etap: Oleśnica - Smolna

Taniec pielgrzymów:

Drugi etap: Smolna - las przed Kijowicami

Rozmowa z ks. bpem Jackiem Kicińskim

Etap trzeci: Las przed Kijowicami - Karwiniec


Piąty Etap: Las za Dębnikiem - Namysłów

Świadectwo brata z gr. 5

Apel Jasnogórski w Namysłowie:


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję