Reklama

Niedziela Legnicka

Kamienna Góra

Pamiętając o bohaterach i dziękując bogu

Niedziela legnicka 48/2016, str. 4

[ TEMATY ]

święto niepodległości

powiatowa.info

Apel Poległych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, to stałe elementy patriotycznych obchodów

Obchody Święta Niepodległości w Kamiennej Górze trwały dwa dni. Centralne uroczystości odbyły się 11 listopada w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. We współpracy z proboszczem parafii ks. Piotrem Smolińskim przygotował je Urząd Miasta. Rozpoczęły się one Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą wraz z Księdzem Proboszczem sprawował ks. prał. Edward Bigos z parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, harcerze, poczty sztandarowe i młodzież kamiennogórskich szkół, której towarzyszyli ich dyrektorzy, nauczyciele i katecheci.

W homilii ks. Piotr Smoliński powiedział m.in.: – Najbardziej jestem dumny, że jestem Polakiem, gdy znajduję się za granicą. Jestem wzruszony, gdy staję nad grobami Polaków, np. na Monte Cassino. Możemy być dumni z historii Polski i z tego, że jesteśmy Polakami. Polacy zawsze walczyli o niepodległość, nie tylko swoją, walczyli także o wolność nawet w krajach, które wielokrotnie Polskę zdradziły. A Polska, wierna hasłu „Bóg -Honor-Ojczyzna”, nigdy nikogo nie zdradziła.

Po Mszy św. na placu kościelnym odbyła się dalsza część uroczystości. Burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek w swoim przemówieniu m.in. podkreślił wartość obchodów kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości, w które wpisuje się pamięć o tych, którzy za Ojczyznę oddali życie. Wyrazem czci i pamięci o tych bohaterach było złożenie wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalenie znicza przy obelisku upamiętniającym ofiary niemieckich nazistowskich obozów.

Reklama

Następnie odbył się Apel Pamięci, podczas którego przedstawiciel młodzieży odczytał imiona i nazwiska bohaterów oraz wezwał tych, co walczyli o niepodległość Polski w jej obecnej formie. Uroczystość zakończono modlitwą za zmarłych, a ks. Edward Bigos zwrócił uwagę, że w ciągu 20 lat jego posługi duszpasterskiej w Kamiennej Górze w uroczystościach niepodległościowych z roku na rok bierze udział coraz więcej młodzieży i obecnie ich liczba znacznie przekracza liczbę osób dorosłych.

Dopełnieniem uroczystości w kościele były popołudniowe imprezy patriotyczne, które odbywały się w różnych miejscach miasta. Harcerze i zuchy z kamiennogórskiego hufca ZHP spotkali się na kominku, podczas którego uczestniczyli w zabawach mających na celu przypomnienie historii Polski. W Muzeum Tkactwa odbył się Wieczór Patriotyczny, podczas którego odbyły się prelekcje nt. wielkich patriotów: generała Józefa Hallera oraz związanego z Kamienną Górą kapitana Józefa Sierocińskiego. Odegrali oni znaczącą rolę w procesie odzyskiwania i umacniania niepodległości Polski. Dyrektor muzeum Barbara Skoczylas-Stadnik odczytała wzruszający list seniorki rodu Hallerów – Ewy Haller de Hallenberg, w którym dziękuje za pielęgnowaną w Kamiennej Górze pamięć o generale. Spotkanie w muzeum zakończyło się śpiewem pieśni patriotycznych. Zaproszono do śpiewania także uczestników koncertu, który odbył się w Centrum Kultury. Podczas uroczystości odczytano też część życzeń dla Ojczyzny, które kamiennogórzanie składali w ramach akcji zorganizowanej przez Centrum Kultury.

Natomiast 10 listopada w kamiennogórskich szkołach i przedszkolach miały miejsce różne patriotyczne wydarzenia. Dzieci z Przedszkola nr 2 wraz z kamiennogórskimi harcerzami i swoimi wychowawcami „wybrały” się w patriotyczną „podróż” przez Polskę, podczas której prezentowały regionalne piosenki i tańce. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zwiedzili kamiennogórskie Muzeum Tkactwa. Poznawali historię Polski, a podczas zajęć warsztatowych wykonywali flagi, zakładki do książek i kwiaty w polskich barwach narodowych. Gimnazjaliści z Zespołu Szkół podczas uroczystego apelu przypomnieli słuchaczom polską drogę do wolności. Wiedzę tą dopełniły patriotyczne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczestniczyli natomiast w przygotowanym przez młodzież koncercie „Ojczyzno ma”. Część muzyczna była uzupełniona informacjami o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Natomiast z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ulicami Kamiennej Góry przeszedł Marsz Niepodległości. Wzięła w nim udział cała społeczność szkoły, w tym uczniowie klas mundurowych, nauczyciele i dyrekcja szkoły, a także przedstawiciele służb mundurowych i władz samorządowych oraz duszpasterze. Marsz dotarł na plac przy kościele Matki Bożej Różańcowej, gdzie odbył się Apel Pamięci i złożenie kwiatów przy obelisku.

2016-11-23 13:09

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Koncert Niepodległości w Jaroszowie

Niedziela świdnicka 48/2019, str. 6

[ TEMATY ]

koncert

święto niepodległości

koncert patriotyczny

Archiwum Stowarzyszenia

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Jaroszowa”, przy wsparciu innych organizacji społecznych działających na terenie naszej wsi, w niedzielne popołudnie w przededniu Święta Odzyskania Niepodległości, w świetlicy wiejskiej w Jaroszowie odbył się „Koncert Niepodległości”. Podczas występu dzieci, młodzieży i dorosłych łączącego w sobie muzykę oraz historyczną narrację licznie zgromadzona publiczność mogła przenieść się w czasie i odbyć podróż od roku 1914 i wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej na front, poprzez I i II wojnę światową, okres okupacji, PRL-u, stanu wojennego, Okrągłego Stołu, aż do dnia dzisiejszego. Wśród zaproszonych gości obecnych na koncercie byli m.in.: burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, weterani walk o niepodległość RP – mjr Alfons Daszkiewicz i por. Julia Kołosowska, ks. proboszcz Marek Krysiak, dyrektor ZSP Jaroszów Beata Jankiewicz, sołtys wsi Jaroszów Zofia Rułka oraz radna Rady Miejskiej w Strzegomiu Krystyna Lewicka.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w tej podniosłym wydarzeniu i już dziś zapraszają na kolejny koncert w roku 2020.

CZYTAJ DALEJ

Rozporządzenie: z powodu koronawirusa 44 państwa na liście z zakazem lotów

2020-08-11 20:50

[ TEMATY ]

lotnictwo

Free-Photos/pixabay.com

Do 25 sierpnia rząd wydłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa, na liście znalazły się 44 państwa - wynika z opublikowanego we wtorek rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście są m.in. USA, Chiny, Rosja czy Izrael.

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem, wejdzie ono w życie 12 sierpnia, a utraci swoją moc 25 sierpnia.

W projekcie rozporządzenia informowano, że "w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego".

Na liście w opublikowanym rozporządzeniu znalazły się 44 kraje, m.in. Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Rosja, Brazylia, Arabia Saudyjska, Meksyk, Izrael, Kuwejt, Argentyna, Armenia, Chile, Irak, Kazachstan, Kosowo, Kostaryka, Peru, RPA, Serbia, USA, Luksemburg czy Boliwia.

Jak wynika z rozporządzenia, zakaz lotów nie będzie obowiązywał, jeżeli dotyczyć to będzie samolotów wykonujących loty na zlecenie albo za zgodą premiera. Zakaz nie będzie dotyczył również lotów wojskowych.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wyjaśniono, że wykaz państw powstał na podstawie m.in. danych publikowanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dot. liczby zachorowań na koronawirusa. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ amac/

CZYTAJ DALEJ

Premier: Doceniamy bohaterów opozycji antykomunistycznej

2020-08-12 07:38

[ TEMATY ]

premier

działacz

Mateusz Morawiecki

premier.gov.pl

Specjalne świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych – to główna zmiana wprowadzona do projektu ustawy przyjętego przez rząd.

Dzięki niej osoby zaangażowane w walkę o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989, których emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł, będą mogły liczyć na comiesięczne wyrównanie. Oprócz tego projekt przewiduje również inne udogodnienia, takie jak niższe ceny biletów komunikacji miejskiej i PKP.

W latach 1956 – 1989 Polacy, którzy walczyli z reżimem komunistycznym, byli poddawani licznym represjom i szykanom. Aresztowania, internowanie, karne wcielenia do wojska, uniemożliwienie podjęcia pracy czy degradowanie na niższe stanowiska służbowe – to tylko niektóre działania podejmowane przez ówczesne władze w stosunku do działaczy opozycji antykomunistycznej. Represje miały negatywny wpływ na ich sytuację materialną – nie tylko w okresie ich stosowania, ale również i dziś. Rząd postanawia naprawić te krzywdy.

Naszym wielkim obowiązkiem jest zapewnić godne warunki życia ludziom walczącym w latach 1956 – 1989 o naszą wolność i niepodległość. Bez ich poświęcenia nie byłoby tej Polski, którą znamy i w której obecnie żyjemy. To nasi bohaterowie. Przygotowane przez nas świadczenie wyrównawcze to wyraz uznania dla wielkich postaci opozycji antykomunistycznej. Wreszcie możemy zacząć spłacać dług, jaki wobec nich mamy. Dług, którego jednak nie sposób spłacić do końca – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rekompensata za PRL: świadczenia wyrównawcze

Zmiany do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw przyjęte przez Radę Ministrów to rozwiązanie, które będzie częściowo rekompensowało ekonomiczne skutki, których te osoby doznały w okresie PRL.

Nowe przepisy zawarte w projekcie dotyczą specjalnego świadczenia wyrównawczego dla osób walczących o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956 – 1989.

Wspomagamy bohaterów podziemia antykomunistycznego

Komu będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie? Wszystkim osobom, które mają potwierdzony status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2400 zł. Obecnie żyje kilkanaście tysięcy osób, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził taki status. Z tego kilka tysięcy osób ma emeryturę poniżej 2400 zł.

Tańsze o połowę bilety komunikacji miejskiej i PKP

Projekt ustawy przewiduje również ulgi na zakup biletów komunikacji miejskiej czy PKP. Osoby z potwierdzonym statusem działacza opozycji lub osoby represjonowanej zapłacą 50 proc. mniej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Natomiast 51 proc. ulga będzie przysługiwała na przejazdy autobusami i pociągami relacji międzymiastowej.

Szansa dla osób bez ubezpieczenia

Z projektu ustawy wynika, że Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty i opłacać za nich składki.

Działacze antykomunistyczni jak kombatanci wojenni już od 3 lat

Specjalne świadczenie wyrównawcze to kolejny krok w przywracaniu godności dawnym działaczom opozycji antykomunistycznej. Trzy lata temu zostali oni zrównani w uprawnieniach z weteranami walk o niepodległość z lat 1939-1956. Otrzymują tak jak kombatanci wojenni dożywotnie comiesięczne świadczenie pieniężne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję