Reklama

Przekazują ufność i nadzieję

2017-02-01 10:01

Anna Wyszyńska
Niedziela Ogólnopolska 6/2017, str. 22

„Nie żyje się, nie kocha i nie umiera na próbę” – te słowa Jana Pawła II były tematem przewodnim XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbywała się w Częstochowie w dniach 19-21 stycznia 2017 r.

W konferencji uczestniczyły osoby zaangażowane w pracę ośrodków opieki paliatywnej i hospicyjnej w całej Polsce: pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, duszpasterze i wolontariusze. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Program siedmiu sesji plenarnych i dwóch sesji warsztatowo-wykładowych był wszechstronny, bogaty w treści duchowe, etyczne i filozoficzne, a także w informacje z zakresu medycyny i pielęgnacji, zwłaszcza leczenia bólu, opieki nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi, właściwego żywienia pacjentów i in. W kilku wykładach pojawiło się ważne oraz aktualne zagadnienie perinatalnej opieki hospicyjnej. Jak stwierdziła przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izabela Kaptacz, słowa Jana Pawła II są teraz i będą w przyszłości „drogowskazem, aby żyć w pełni szczęścia, kochać całym sercem i dokonywać wyborów, których nie będziemy żałować, bo mamy jedną szansę, aby żyć. Umierać możemy świadomie, bez strachu, w gronie przychylnych nam osób. Hospicjum pomaga chorym przygotować się na ten czas. Okazując drugiemu człowiekowi miłość i wsparcie, budujemy siebie na nowo. Pomagając, sprawiamy, że nasze życie jest bardziej wartościowe, nie chcemy niczego powtarzać ani cofać czasu”.

Konferencję poprzedziła debata na temat współczesnych wyzwań opieki paliatywnej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej pod patronatem i z udziałem senatora Ryszarda Majera. Jej celem było przeanalizowanie obecnych tendencji demograficznych w Polsce, a także prognoza przyszłych potrzeb w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ma to na celu wyjście naprzeciw tendencji starzenia się społeczeństwa oraz zapewnienie godnych warunków i właściwej opieki w ostatnim okresie życia.

Reklama

Drogocenna cisza

Wśród wykładów o uniwersalnym przesłaniu był inauguracyjny wykład dr. hab. n. med. Zbigniewa Bohdana, lekarza pediatry, trenera psychoonkologii i docenta na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, pt. „Zanurzeni w ciszy”. Prelegent zauważył, że ludzie współcześni coraz częściej cierpią na głód ciszy, ale paradoksalnie boją się jej, ta bojaźń wynika z lęku przed konfrontacją z tym, co jest w każdym z nas. Dr Bohdan przytoczył słowa m.in. prymasa Wyszyńskiego: „Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia”; także Adama Mickiewicza: „Głośniej niżeli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. I kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy”; oraz Paula Claudela: „Od muzyki piękniejsza jest jedynie cisza”. Potwierdzają one prawdę, że cisza jest ważnym elementem naszego życia, a w sytuacji, kiedy towarzyszymy osobom chorym, odchodzącym i przeżywającym żałobę, może być cenniejsza niż słowa. Wykładowca przypomniał, że praca przy chorych i opieka nad nimi powinny być pełnione z miłością, bo „praca bez miłości staje się niewolnictwem”. Osoby zajmujące się chorymi muszą troszczyć się o swój wypoczynek i rozwój duchowy, bo „aby dać, trzeba mieć”. Dlatego potrzeba im „ciszy i pokoju, aby mogły nieść je dalej do chorych”.

Cenna jest każda chwila

Nowym zagadnieniem była hospicyjna opieka perinatalna. O. Filip Buczyński, teolog i doktor psychologii, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, przedstawił sytuację rodziców spodziewających się narodzin dziecka z wadą genetyczną, którzy w świetle prawa cywilnego mają możliwość dokonania aborcji, ale według prawa moralnego uznaje się takie rozwiązanie za niegodziwe. Bywa, że rodzice decydują się na aborcję w poczuciu swojej bezradności i przekonaniu, że dziecko będzie cierpiało, zanim umrze. Rodzice, którzy decydują się na urodzenie dziecka, kierują się pobudkami religijnymi, a także przeświadczeniem, że skoro przekazali dziecku takie geny, nie mają prawa go karać, odbierając mu życie. Realną odpowiedzią i pomocą są hospicja perinatalne, które oferują takim rodzicom pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i duszpasterską. To pomaga w ocenie sytuacji, zmniejsza poczucie osamotnienia. Trwają prace nad stworzeniem ram prawnych dla działalności tego typu hospicjów. O. Buczyński przedstawił film o historii rodziców, którzy zdecydowali się urodzić dziecko z wadą letalną i dla których 31 minut życia dziecka okazało się najcenniejszym czasem w życiu.

Nie jesteśmy sami

Jak co roku konferencja miała również wymiar modlitewny – jej uczestnicy wzięli udział w Mszach św. na Jasnej Górze i w Apelu Jasnogórskim. W dniu inauguracji konferencji Mszę św. dla uczestników odprawił ks. dr Tomasz Knop – kapelan częstochowskiego hospicjum, który przywołał ewangeliczny opis Jezusa uzdrawiającego chorych. Zauważył, że osoby posługujące w hospicjach są jakby przedłużeniem Jezusowych rąk, służą chorym swoją bliskością, intymnością, dotykiem i czułością. – Tak naprawdę leczymy sobą – podkreślił kapelan. – Dlatego przychodzimy do Jezusa, aby i nas dotknął, abyśmy mieli siłę wrócić do naszej pracy.

W sobotę 21 stycznia uczestnicy konferencji wzięli udział we Mszy św. pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Modlili się wspólnie z dziennikarzami, którzy w tym dniu obchodzili swoje patronalne święto. Obu grupom Metropolita Częstochowski przypomniał hasło 51. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu: „Nie lękaj się, bo jestem z tobą” (Iz 43, 5). Zaapelował: „Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach” i podkreślił: – W naszych zmaganiach nie jesteśmy sami. W misji dziennikarskiej i w pracy hospicyjnej bardzo potrzebna jest świadomość, że Bóg jest z nami.

Reklama

Tysiące czapek do Afganistanu

2019-12-04 17:01

Anna Przewoźnik

Wydziergała już tysiące czapek, które powędrowały do Afgańskich dzieci. Siostra Cecylia Śmiech, Urszulanka Unii Rzymskiej. Siostra pochodzi z Tyńca. W w zakonie spędziła 63 lata z tego ponad 20 lat w placówce w Poznaniu.

Archiwum Fundacji „Redemptoris Missio”

Poza codziennymi obowiązkami klasztornymi, modlitwą i kontemplacją, znalazła Siostra czas na wypełnianie specyficznej misji – dzierganiu wełnianych czapek przeznaczonych dla potrzebujących dzieci w Afganistanie. Ma ich już na swoim koncie ponad 3 tysiące! Siostra Cecylia jest inicjatorką pierwszego, poznańskiego klubu Włóczkersów. Klubowicze wykonali łącznie ponad 70 tys. czapek. Jak to wszystko się zaczęło? Siostra wspomina, że impuls wyszedł 10 lat temu od przełożonej zakonu. Siostra przełożona przeczytała apel polskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie, w którym wspominali o wielkiej biedzie dzieci i ich potrzebach. Przełożona przyszła do mnie z propozycją, że skoro potrafię robić na drutach, to może zrobimy coś dla tych dzieci.

Posłuchaj rozmowy z s. Cecylią

- Zrobiłam pierwszych 120 sztuk. Powędrowały do Afganistanu dzięki Fundacji Redemptoris Missio. To był pierwszy transport. Okazało się, że czapki się przydały, więc zdecydowałam robić je dalej. Poinformowano o tym wydarzeniu w mediach i nagle pojawiło się sporo pań, które uznały że mogą też w taki sposób pomagać. Swoją postawą, zainspirowała siostra Cecylia do działania wiele osób.

Archiwum Fundacji „Redemptoris Missio”

Zawiązał się wspomniany Klub Włóczkersów. Dziś trudno zliczyć ile kobiet dzierga czapki dla afgańskich dzieci. Podobne Kluby zaczęły powstawać w całej Polsce. W bibliotekach, domach kultury i prywatnych mieszkaniach. Jeden z nich powstał na oddziale kobiecym... w areszcie śledczym. „Robienie na drutach jest formą terapii, wycisza” - mówi siostra, ale przede wszystkim to wielka radość, że możemy w taki sposób pomóc. Największa radość jest wtedy, kiedy otrzymujemy zdjęcia dzieci w naszych czapkach. To jest nagroda i impuls do dalszego dziergania”. „Pierwszy raz wzięłam druty do ręki, jako dziecko. Miałam wtedy osiem lat. Cała moja wioska robiła na drutach. Z tego się żyło” - wspomina urszulanka.

Za swoją działalność i współpracę z Fundacją Redemptoris Missio, zdobyła siostra Cecylia Śmiech tytuł „Poznanianki Roku 2019”. W drugiej edycji plebiscytu zorganizowanego przez Miasto Poznań, otrzymała prawie pół tysiąca głosów. Wspomina, że zaskoczyło ją to wyróżnienie i podkreśla, że należy się ono całemu „łańcuchowi dobrych ludzi”. Dziękuję zwłaszcza darczyńcom, którzy przesyłają nam włóczkę z całej Polski, dzięki czemu możemy sztrykować coraz szybciej i coraz lepiej”.

Siostra dzierga też drobne „bibeloty”, które rozprowadzane są podczas koncertów charytatywnych, a pozyskane z nich środki, poprzez Fundację, przekazywane są dalej potrzebującym. Misją zakonu jest ewangelizacja przez wychowywanie i nauczanie, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Obecnie, w Polsce, siostry prowadzą: przedszkola, szkoły, a także zajęcia na wyższych uczelniach. Zajmują się katechizacją, prowadzą internaty szkolne, akademiki dla studentek i świetlicę środowiskową. Podejmują również działalność misyjną w różnych krajach Ameryki Środkowej, Afryki i Europy Wschodniej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

ORLEN ogłosił wezwanie na akcje Grupy ENERGA

2019-12-05 18:38

PKN ORLEN

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki.

Artur Stelmasiak / Niedziela
Konferencja PKN Orlen

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów, wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Ważnym elementem strategii Grupy ORLEN są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy ENERGA. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach wezwania PKN ORLEN ustalił cenę akcji Grupy ENERGA na 7 zł. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN ORLEN zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, Koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski. Ok. 90% wyniku EBITDA Grupy ENERGA pochodzi z dystrybucji, co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom. Zakup Grupy ENERGA przez ORLEN umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez ORLEN inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Transakcja umożliwi między innymi efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Zakup akcji Grupy ENERGA to także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności, w którym PKN ORLEN konsekwentnie umacnia pozycję. Realizacja transakcji oznaczałaby powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji, niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez PKN ORLEN, Grupy ENERGA oraz Grupę LOTOS umożliwiłoby stworzenie drugiej pod względem liczby punktów infrastruktury, dysponującej 133 punktami ładowania, zapewniającej dobre pokrycie geograficzne.

Rozwój Grupy ORLEN w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla Klientów i Akcjonariuszy. W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Grupy ORLEN, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.

Przejęcie Grupy ENERGA oznacza również wymierne korzyści dla jej pracowników oraz społeczności lokalnych. Pracownicy z branży energetycznej zatrudnieni w ENERGA, których deficyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN.

Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie. Z punktu widzenia podatkowego, Grupa ENERGA zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze wpływy do regionalnego budżetu.

Niezmienna pozostanie również polityka sponsoringowa Grupy ENERGA. Utrzymane zostanie wsparcie dla lokalnej społeczności. PKN ORLEN aktywnie już działa w tym zakresie na Pomorzu. Najlepszym przykładem jest zorganizowanie tegorocznej edycji największej polskiej imprezy motoryzacyjnej – VERVA Street Racing w Gdyni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem