Reklama

Wyróżnieni przez krzyż

2017-05-04 13:31

Urszula Buglewicz
Edycja lubelska 19/2017, str. 4-5

Paweł Wysoki
Wizytacja kanoniczna przebiegała w obecności relikwii Drzewa Krzyża

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Leszkowicach została wyróżniona tym, że przez dwa najważniejsze tygodnie w roku – Wielki Tydzień i oktawę Wielkanocy gościła kopię Krzyża Trybunalskiego z relikwiami Drzewa Krzyża.

Przylgnęli do Chrystusa

Przez wyjątkowo długi czas nawiedzenia mieszkańcy Leszkowic i Luszawy zupełnie zmienili rytm życia. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych, których zakończenie przypadło na Niedzielę Palmową, aż do wigilii uroczystości Miłosierdzia Bożego gromadzili się na popołudniowej modlitwie w kościele. 22 kwietnia, w ostatnim dniu nawiedzenia, z żalem rozstawali się z bezcennym darem. – Krzyż mocno nas połączył. Codziennie o godz. 15.00 przerywaliśmy wiosenne prace, by przyjść do kościoła na adorację krzyża, która rozpoczynała się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Obecność relikwii sprawiła, że nasz czas płynął zupełnie inaczej. Bardzo nam tego bardzo brakowało – mówili parafianie. Mieszkańcy najmniejszej, niespełna tysięcznej parafii w dekanacie czemiernickim mocno przeżyli Triduum Paschalne. – Przez obecność kopii Krzyża Trybunalskiego zostaliśmy wyróżnieni. To dla nas także zobowiązanie, by jeszcze mocniej przylgnąć do Chrystusa – podkreślali rolnicy z pogranicza Lubelszczyzny i Podlasia.

Ostatni dzień nawiedzenia upłynął pod znakiem wizytacji kanonicznej. Już w południe wierni zgromadzili się w świątyni, by spotkać się na Eucharystii z abp. Stanisławem Budzikiem. Witając Metropolitę Lubelskiego, mówili: – Jesteśmy zaangażowani w życie parafii. Każdego roku wraz naszym proboszczem podejmujemy wiele duchowym i materialnych działań. Dobra współpraca została zapoczątkowana przez naszego wieloletniego proboszcza ks. Jerzego Kowalczyka, a kontynuowana jest przez obecnego ks. Mirosława Łysko. W obecnych, niełatwych czasach, angażowanie się całej społeczności pod przewodnictwem proboszcza jest mocnym spoiwem łączącym wspólnotę. Podejmowane działania budują w nas świadomość, że każdy przyczynia się do wzrostu naszej małej parafii, która jest prawdziwym domem; takim, w którym nabiera się sił do wędrówki przez życie.

Reklama

Człowiek – najważniejsza inwestycja

Jak w sprawozdaniu wizytacyjnym przypomniał ks. Mirosław Łysko, parafia została erygowana z inicjatywy miejscowych gospodarzy w 1921 r. przez bp. Mariana Leona Fulmana. Zaledwie 3 lata później biskup poświęcił piękny kościół, wniesiony w stylu podkarpackim, w którym mieszkańcy gromadzą się na słuchaniu Słowa Bożego i łamaniu Chleba. – Religijność w parafii można uznać za tradycyjną. Systematyczny udział w Mszy św. niedzielnej wynosi ok. 40%; zadawalająca jest frekwencja na nabożeństwach. U wielu parafian wyraźnie zauważa się przywiązanie do Kościoła, częstą spowiedź i Komunię św., gorliwy udział w rekolekcjach, szczególnie w misjach z okazji 90. rocznicy konsekracji kościoła i w niedawnych misjach „Źródło”. W czasie wizyty duszpasterskiej mieszkańcy przyjmują księdza serdecznie; nie spotkałem się z żadnym atakiem słownym na księży lub na Kościół. U wielu daje się odczuć znajomość Pisma Świętego i zainteresowanie życiem Kościoła – mówił Ksiądz Proboszcz.

Jak podkreślał, życie duchowe przekłada się na dbałość o stan materialny parafii. – Ludzie przychodzą do pracy przy kościele za darmo, nie chcą zapłaty, dzięki czemu można przeprowadzić wiele inwestycji nie licząc się z kosztami robocizny – mówił duszpasterz. – Za pracę murarzy, stolarzy, hydraulika, brukarzy i elektryka parafia nie zapłaciła nic. Były to czyny wynikające z wiary i przywiązania ludzi do Kościoła – podkreślał. Wśród najważniejszych prac wymienił remont kościoła i budowę nowej plebanii, co dla niewielkiej wspólnoty było nie lada wysiłkiem.

Doceniając wspólną troskę o piękno domu Bożego i jego najbliższe otoczenie, Ksiądz Proboszcz zapewniał, że najważniejszą inwestycją zawsze pozostanie człowiek – parafianin, który ma dorosnąć do wielkości swojego powołania. – Staramy się nie zagubić nikogo i nikogo nie wykluczyć nawet wtedy, gdy jako wspólnota musimy nieść na swoich ramionach jakiegoś parafianina czy rodzinę przez wiele lat. Bo cegła położona na cegłę może leżeć 500 lat i więcej w murze, a młodego człowieka z Kościoła może wywiać byle powiew złej mody czy nawet niewielkie zgorszenie.

Niezwykłe świadectwo

Odpowiadając na prośbę o modlitewną pamięć przed Bogiem – dawcą wszelkiego dobra i pasterskie błogosławieństwo na owocny trud, abp Stanisław Budzik sprawował Mszę św. w intencji parafian oraz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. – Krzyż przypomina nam, że Chrystus odkupił nas przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wpatrując się w krzyż i zanosząc do niego nasze troski i cierpienia, możemy przemienić je w zbawienie, w radość życia wiecznego – mówił Pasterz.

W homilii abp Stanisław Budzik podkreślał, że Chrystus najwięcej powiedział człowiekowi przez swoje zmartwychwstanie, które jest ukoronowaniem wszystkich słów i dopełnieniem wszystkich zdumiewających dzieł. – Zmartwychwstanie to niezwykłe świadectwo, że Chrystus był Synem Bożym, który dla nas zstąpił z nieba, za nas umarł i zmartwychwstał. To najważniejszy dzień w historii zbawienia, w którym nasz Pan powstał z martwych, zwyciężył śmierć i przywrócił nam życie – mówił Ksiądz Arcybiskup. Nawiązując do fragmentów Ewangelii opisujących spotkania Zmartwychwstałego z uczniami, Pasterz zwracał uwagę, że Jezusa nie jest łatwo poznać. – Zanim rozpoznają Go oczy, Jezus chce, byśmy poznali Go zmysłem wiary. By uwierzyć, trzeba przebyć z Jezusem długą drogę, która jest drogą krzyża – wyjaśniał i zachęcał wiernych, by słuchali słów Jezusa i dzielili z Nim radość eucharystycznej ofiary. Odnosząc się do hasła roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”, apelował: – Troszczcie się o własne zbawienie, ale zabiegajcie też o to, by jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa słowem zachęty i przykładem życia wiernego Ewangelii.

* * *

Projekt „Źródło” w najbliższym czasie:
Starościn
rekolekcje 4-7 maja, peregrynacja krzyża 6-13 maja
Abramów
rekolekcje 11-14 maja, peregrynacja krzyża 13-20 maja

Tagi:
krzyż

Reklama

Dzieje szczególnego krzyża

2019-12-04 07:37

Aleksander Waberski
Edycja zielonogórsko-gorzowska (Aspekty) 49/2019, str. VI

Podczas ostatniego remontu babimojskiego kościoła parafialnego odkryto dwie daty z historii tej świątyni. Jedna – na co dzień jest niewidoczna – ujrzała światło dzienne dopiero podczas prac restauracyjnych zabytkowego krzyża

Kazimierz Furman
Zagadką okazuje się zidentyfikowanie fundatora krzyża

Krzyż zdobi zewnętrzną ścianę prawej bocznej nawy kościoła. W tym roku mija 275 lat od jego ufundowania. W celu odnowienia zabytku zdjęto krzyż ze ściany i rozebrano go na części, by odrestaurować polichromię. Oczywiście zdjęto też tabliczkę z napisem „INRI” z drzewca krzyża.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Symbole i zwyczaje Adwentu

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 49/2002

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Bożena Sztajner

Wieniec adwentowy

W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

Roraty

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Adwentowe zwyczaje

Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali "otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była najlepsza słyszalność.
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają Konkursy Gry na Instrumentach Pasterskich (w tym także na ligawkach) organizowane w pierwszą niedzielę Adwentu w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku miała miejsce już XXII edycja tego konkursu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

2019-12-08 23:38

Agnieszka Bugała

Wrocławski biblista ks. Mariusz Rosik napisał książkę o Maryi, pierwszej charyzmatyczce. Już wkrótce będzie można przeczytać całość, ale nam udało się dotrzeć do jej wyjątkowego fragmentu – modlitwy, autorstwa księdza profesora, proponowanej do prywatnego odmawiania. Ks. Rosik wyjawia, że w trakcie pracy nad książką o Matce Jezusa skupił się przede wszystkim na Piśmie Świętym i z niego czerpał po to, aby pokazać, że wszystko to, w co wierzą katolicy odnośnie Maryi ma mocne podstawy biblijne.

pixabay

- Można zapytać: czy Biblia mówi o niepokalanym poczęciu? Owszem, daje solidne przesłanki dla tej prawdy wiary. Tak solidne, że odrzucenie jej wydaje się mniej rozumne i mniej logiczne niż jej przyjęcie – mówi w zapowiedzi.

Biblijna Litania do Najświętszego Imienia Miriam to 33 wezwania – obrazy z niezwykłego życiorysu Maryi – każde z wezwań modlitwy odnajdzie potwierdzenie i rozwinięcie w kolejnych rozdziałach książki. Czy liczba 33 była zamierzoną przez autora? Nie wiemy, ale bez wątpienia oddaje ona prawdziwą pełnię ducha Maryi- życie dla Chrystusa i w Chrystusie, z pełnym zaangażowaniem w każdy rok Jego życia na ziemi.

- Modlitwa zanoszona przez ręce Maryi, zwłaszcza w czasie Adwentu, ma dodatkowy wymiar – Maryja czekała na Jezusa najpiękniej – podkreśla ks. Rosik

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania:

Litania do Najświętszego Imienia Miriam

Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami,

Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami,

Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami,

Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami,

Miriam, przez łaskę odnaleziona, módl się za nami,

Miriam, roztropnie Boga pytająca, módl się za nami,

Miriam, Pani pięknej radości, módl się za nami,

Miriam, Matko oczekująca, módl się za nami,

Miriam, Syna Bożego rodząca, módl się za nami,

Miriam, Dziewico na zawsze, módl się za nami,

Miriam, w dziewictwie mocą Najwyższego osłonięta, módl się za nami,

Miriam, z Bogiem w modlitwie złączona, módl się za nami,

Miriam, w Betlejem Jezusa rodząca, módl się za nami,

Miriam, sprawy Boże sercem medytująca, módl się za nami,

Miriam, z duszą mieczem przeszytą, módl się za nami,

Miriam, wędrowców ze Wschodu przyjmująca, módl się za nami,

Miriam, do Egiptu wędrująca, módl się za nami,

Miriam, Niewiasto z Kany Galilejskiej, módl się za nami,

Miriam, Ewo Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, szabat świętująca, módl się za nami,

Miriam, Jezusa poszukująca, módl się za nami,

Miriam, słowa Bożego słuchająca, módl się za nami,

Miriam, pod krzyżem Jezusa bolejąca, módl się za nami,

Miriam, Kościół Chrystusowy rodząca, módl się za nami,

Miriam, piękna Pani z wieczernika, módl się za nami,

Miriam, w niebie królująca, módl się za nami,

Miriam, w słońce obleczona, módl się za nami,

Miriam, Matko Mistycznego Chrystusa, módl się za nami,

Miriam, świątynio Boga, módl się za nami,

Miriam, wierna ikono Kościoła, módl się za nami,

Miriam, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,

Miriam, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, bezinteresownie pomoc niosąca, módl się za nami,

Miriam, światłem tajemnic Chrystusa jaśniejąca, módl się za nami.

Módlmy się:

Miriam, w chwili zwiastowania mocą Ducha Świętego osłonięta, uproś nam łaskę wrażliwości na Jego natchnienia, abyśmy za Twoim przykładem przyjęli do serca Jezusa, Twojego Syna i za Twoim wstawiennictwem kroczyli bezpiecznie drogami Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem