Reklama

Wsparcie w wychowaniu do wiary

2017-05-04 13:31

Krzysztof Kunert
Edycja wrocławska 19/2017, str. 6-7

Archiwum Szkół Salezjańskich

O katolickim wychowaniu, wsparciu szkoły dla rodziców i nowo powstającym Zespole Szkół Salezjańskich z ks. Jerzym Babiakiem SDB, od 1999 r. dyrektorem Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Dominika Savio i dyrektorem nowo powstających Szkół Salezjańskich we Wrocławiu, rozmawia Krzysztof Kunert

KRZYSZTOF KUNERT: – W tym roku wrocławscy Salezjanie ruszają z dużą, wielowymiarową inicjatywą edukacyjną. Co konkretnie powstaje przy ul. Świętokrzyskiej?

KS. JERZY BABIAK: – Świętokrzyska 45-55 to Salezjańska Szkoła Podstawowa oraz Salezjańskie Przedszkole, dla Liceum Salezjańskiego przewidzieliśmy budynek po likwidowanym gimnazjum przy ul. Prusa 78. Wszystkie będą miały charakter publiczny, jednozmianowy i pozarejonowy. Faktycznie, jest to duża inicjatywa i to nie tylko w znaczeniu materialnym, ale przede wszystkim ofertowym. Doskonale znamy wartość naszego systemu wychowawczego, który przed przeszło 100 laty stworzył św. Jana Bosko i który dzisiaj obecny jest w ponad 1500 szkół na całym świecie. Wiem, jak bardzo potrzebne jest zwłaszcza rodzicom wsparcie w wychowaniu do wiary. Przecież Wrocław należy do jednych z nielicznym aglomeracji miejskich w Polsce, która ma tak bardzo małą liczbę szkół katolickich. Dlatego mamy nadzieję, że nasze motto: „Być dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem” będzie doskonałą ofertą kształcenia i wychowania młodych pokoleń.

– Placówka ma charakter katolicki i jednocześnie będzie instytucją publiczną. Te rzeczywistości można połączyć w dzisiejszym świecie?

– Kiedy coraz mocniej odzywają się w Polsce głosy o koniecznym rozdzieleniu państwa od Kościoła nie tylko można, ale wręcz trzeba zwrócić mocną uwagę na to, aby humanistyczne wartości chrześcijańskie nie zostały wyparte z życia pojedynczego człowieka, ale także i z życia społecznego. Szanując poglądy innych, nigdy jako chrześcijanie nie powinniśmy rezygnować z ewangelii, która najlepiej żeby ciągle była „solą ziemi” oraz sensem i radością żyjących na niej ludzi. Kiedy na ulicach naszego miasta widzimy billboardy „Szkoła to nie Kościół!”, a na samochodach pojawiają się naklejki rekina pożerającego „chrześcijańska rybkę”, musimy zdecydowanie zatroszczyć się o jakość i rozwój naszych katolickich, szkół. Po 18 latach pracy w katolickiej edukacji we Wrocławiu jestem zaniepokojony, że wielu z nas – katolików mówi „przecież miejskie szkoły publiczne są też dobre, przecież wystarczą nam, są tak blisko naszego domu”. Czy tak powinno być? Nie nieliczni, lecz tłumy chcące rozpocząć naukę i budowanie nowych szkół salezjańskich powinny szturmować drzwi salezjańskiego przedszkola, podstawówki i liceum. Miejmy nadzieję, że tak będzie. To wielki dar Bożej Opatrzności dla nas. I niech nie oburzają się przeciwnicy Kościoła, zwolennicy świeckiego państwa. Przecież każdy z katolickich rodziców płaci podatki i ma takie samo prawo do edukacji publicznej jak nieliczni ateiści, liberałowie czy gnostycy.

– Nowością będzie 8-klasowa szkoła podstawowa. Jaki będzie miała profil?

– Profilowanie rozpocznie się dopiero w szkole ponadpodstawowej, czyli w liceum. Chcemy położyć mocny akcent na to, aby Szkoły Salezjańskie we Wrocławiu od przedszkola były szkołami kreatywności, innowacyjności, kształtowania umiejętności pracy zespołowej także tej w trudnych sytuacjach. Ważny będzie dla nas wysoki poziom wiedzy i jak najlepsze wyniki egzaminów, ale ważniejsze będzie to, aby rozwijając pasje i talenty uczniów uczynić ich już teraz osobami idącymi przez życie z entuzjazmem, radością i szacunkiem do innych. Wiemy, że dodanie do tego zasad chrześcijańskich w przyszłości na rynku pracy, w życiu rodzinnym i społecznym uczyni ich cenionymi ludźmi oraz liderami środowiska. Liczne koła zainteresowań, od medialnych, sportowych, artystycznych przez robotykę, naukę języków obcych (angielski, francuski, rosyjskich, niemiecki), a także liczne wymiany międzynarodowe, także te w ramach wolontariatu misyjnego, przyczynią się do pełnego rozwoju i wzrostu ich osobowości.

– Czy rodzice dzieci, które obecnie kończą klasę szóstą, mogą zgłaszać swoje pociechy do Was, i kontynuować naukę w klasie siódmej?

– Oczywiście. Czekamy na wszystkich. Nie tylko na przyszłych VII-klasistów, ale także na uczniów klas 0-I oraz II-VI. Na tym etapie przyjmujemy już „deklarację z prośbą o przyjęcie”, a na stronie internetowej publikujemy odświeżaną codziennie liczbę pozostałych, wolnych miejsc. Trzeba pamiętać, że każdy z rodziców ma prawo przenieść swoje dziecko i zapisać je do naszej szkoły. Dokładne kroki tego postępowania są na naszej stronie: www.salez-wroc.pl Także dla dzieci i młodzieży z dalszych okolic przewidujemy świetlicę, a także własną kuchnię.

– Podkreślmy raz jeszcze, że będzie to szkoła publiczna. Czyli bez tzw. czesnego?

– I jest to jedna z bardzo ważnych i mocnych stron Szkół Salezjańskich we Wrocławiu. Cieszymy się, że w końcu po wielu latach starań udało się stworzyć optymalną ofertę edukacyjną dla wszystkich. Jednakże, jako dyrektor tych szkół mam świadomość, że teraz poprawianie i udoskonalanie infrastruktury będzie leżało także po stronie rodziców, a zwłaszcza darczyńców będących ich mecenasami. Dlatego, też do tego celu powołaliśmy działające już Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. Zapraszamy wszystkich ludzi biznesu, ale także i ludzi dobrej woli do materialnego włączenia się w rozwój i budowanie nowej katolickiej, przestrzeni edukacyjnej w centrum Wrocławia. Wierzę, że nasze szkoły będą miały i to już niebawem doskonale wyposażone sale, wszystkie potrzebne pomoce naukowe, nowoczesne boiska, halę sportową i basen, a może i tor rolkowy. Przecież Salezjanie, tak jak ksiądz Bosko nie stworzą sami szkół katolickich XXI wieku. Jeśli tak będzie, to tylko przy wspólnej trosce i wsparciu ludzi dobrej woli. Takich wśród nas jest wielu.

– Za nami Drzwi Otwarte. O co pytali rodzice?

– W szkole podstawowej były tłumy. W liceum pojedyncze osoby. Najpierw to my samych siebie pytamy, dlaczego tak jest i co zrobić, aby na etapie wchodzenia w dorosłość młodzież nie rezygnowała z katolickiej edukacji. Przecież nasze liceum kształci na wysokim poziomie i w gronie swoich absolwentów ma między innymi lekarzy, weterynarzy, prawników, architektów, księży. Do tego jest szkołą ciekawą, inspirującą, rozwijającą talenty, a także prowadzącą liczne wymiany międzynarodowe. Szkołą olimpijczyków i 100% zdawanej matury. Trudno tutaj znaleźć odpowiedź. A rodzice? Nie mieli wielu pytań. Sam zastanawiałem się dlaczego. Pewnie dlatego, że znają już poziom i jakość edukacji Salezjanów we Wrocławiu i pewnie dlatego, że nam ufają. Obyśmy jak najlepiej spełnili ich oczekiwania i marzenia.

Tagi:
wywiad

Zadbajmy o swoją płodność

2019-11-26 12:50

Rozmawia Magdalena Wojtak
Edycja warszawska 48/2019, str. 6

Z Anną Koźlik, nauczycielką Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny oraz założycielką strony www.plodna.pl, rozmawia Magdalena Wojtak

Archiwum prywatne
Anna Koźlik

MAGDALENA WOJTAK: – Dlaczego ważna jest wiedza na temat płodności?

ANNA KOŹLIK: – Tak jak staramy się zdobywać wiedzę na temat tego, jaki wpływ na nasze zdrowie ma odżywianie i aktywność fizyczna, podobnie każde małżeństwo czy narzeczeni przygotowujący się do tego sakramentu prędzej czy później muszą zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi swojej płodności dla ich prawdziwego szczęścia. Ważne jest, aby zdobywana wiedza była przekazywana w sposób profesjonalny, rzetelny i motywujący. Metody rozpoznawania płodności pełnią ważną rolę w profilaktyce zdrowia kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rekolekcje adwentowe z ks. Pawlukiewiczem

2019-12-02 15:38

Salve NET

Czekamy na Pana Jezusa. Jakieś sprytne dziecko zauważyło, że przecież Pan Jezus jest cały czas w Kościele: i w tabernakulum, i jak ksiądz mówi kazanie. I jak ksiądz czyta Ewangelię, to czyta słowo Chrystusa. Chrystus jest obecny. Jak to więc jest, że my czekamy na kogoś, kto jest obecny? To jest wielka tajemnica, że Bóg jest i Bóg przychodzi - mówi ks. Piotr Pawlukiewicz.

youtube.com

Zapraszamy na pierwszy odcinek rekolekcji ks. Piotra, kolejne będą ukazywały się w każdy poniedziałek adwentu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Dec: ideologia gender zmierza do zniszczenia rodziny

2019-12-07 19:50

ako / Toruń (KAI)

- Ideologia gender zmierza do zniszczenia rodziny – powiedział bp Ignacy Dec. W pierwszą sobotę grudnia, ordynariusz diecezji świdnickiej wygłosił katechezę z cyklu “ Z Kościołem w III Tysiąclecie” w studiu Radia Maryja w Toruniu. 7 grudnia rozgłośnia świętowała 28. rocznicę powstania.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Podczas katechezy hierarcha mówił m. in. o przemianach ostatnich dziesiątków lat. - Obserwacja bieżących wydarzeń wskazuje, że walka z prawdą i dobrem nie ustała. Szatan nie opuścił ziemi, nie wyjechał na urlop, wcielił się w nowych ludzi, którzy pod pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat bez Boga. Obrali sobie za cel dechrystianizację Europy. Widać, że w świecie ma miejsce zorganizowana i zaplanowana akcja zmierzająca do zniszczenia naszej cywilizacji chrześcijańskiej, zwłaszcza łacińskiej, poniekąd też i całej kultury euroatlantyckiej.

- Wiemy, że wszelkie poprawianie Pana Boga kończy się tragiczne dla ludzi. Nie udało się zniszczyć rodziny przez aborcję i antykoncepcję i podejmuje się próbę zniszczenia tradycyjnej rodziny przez legalizację związków partnerskich, przez seksualizację dzieci i młodzieży. Marksistowską walkę klas zamieniono na walę płci. To co dotąd uznawano za dewiację i patologię usiłuje się uznawać za obowiązującą normę - mówił bp Ignacy Dec.

Biskup świdnicki wskazał także na rolę Radia Maryja w dziele ewangelizacji. - Niesiemy wdzięczność Panu Bogu za ten niezwykły, niecodzienny dar, jaki otrzymaliśmy na trudne czasy życia Kościoła, naszej Ojczyzny, Europy i świata. Przybywamy do kolebki tego radia, by w adwentowym klimacie za Maryją powtórzyć słowa Jej dziękczynienia, uwielbienia i radości: “Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Radio Maryja uczy nas przede wszystkim modlitwy, pomaga nam w nawiązywaniu i pogłębianiu kontaktu z Bogiem - wskazał bp Ignacy Dec.

“Z Kościołem w III Tysiąclecie” to cykl cotygodniowych, sobotnich katechez głoszonych na antenie RM przez biskupów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem