Reklama

Z Jasnej Góry

2017-05-24 09:58

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 22/2017, str. 5

50 lat

Odnowa w Duchu Świętym

Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów odbyło się 22 maja br. na Jasnej Górze ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Było to dziękczynienie za 50 lat istnienia tego ruchu. Na czuwaniu obecny był bp Bronisław Dembowski – wieloletni delegat Episkopatu ds. Odnowy w Duchu Świętym. Posługę muzyczną pełnił zespół Nazaret, a animację prowadziła s. Nikodema ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W programie spotkania znalazły się m.in.: konferencje, modlitwa o otwarcie na odnowę życia w Duchu Świętym, świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze. Mszy św. wieńczącej spotkanie przewodniczył na Szczycie Jasnogórskim biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Andrzej Siemieniewski. Ks. Sławomir Płusa – przewodniczący Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów podkreślił: – Otwieramy się na dary, które Pan Bóg chce nam ofiarować, prosimy o nie, żeby ożywiać Kościół, żeby być zdolnym do ewangelizacji. W nawiązaniu do zbliżającego się spotkania w Rzymie dodał: – To będzie najpierw dziękczynienie, a przy okazji napełnienie się powiewem Ducha Świętego, razem z papieżem Franciszkiem, który pokazuje, jaki ma być chrześcijanin dzisiaj: że ma być uczniem i misjonarzem. Będziemy właśnie o to prosić.

Szkoły im. Kardynała Wyszyńskiego

Nasza historia naszą dumą

W 8. Pielgrzymce Szkół Prymasowskich 17 maja br. ok. 500 uczniów z 24 szkół z całej Polski przybyło na Jasną Górę. – W tym roku naszym hasłem jest zawołanie: „Nasza historia naszą dumą”. Ponieważ jest to rok 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, chcemy pochylić się nad tym wydarzeniem, a jednocześnie chcieliśmy – i od tego zaczęliśmy nasze spotkanie – pochylić się nad historią naszych szkół. Delegacje szkół, które przyjechały na Jasną Górę, przedstawiały się, prezentowały swoje motta, regiony, z których przyjechały – poinformowała Iwona Czarcińska, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Krótko

11 maja odbyło się 10. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z Biblią. Uczestniczyli w nim zwycięzcy etapów diecezjalnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Reklama

12 maja miała miejsce 2. Konferencja Przedsiębiorców Katolickich pod hasłem: „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”. Eucharystii przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak z Częstochowy.

• W dniach 12 i 13 maja odbywała się 32. Pielgrzymka Bankowców z udziałem ok. 5 tys. osób, na czele z przedstawicielami Związku Banków Polskich. Organizatorem tegorocznej pielgrzymki było Duszpasterstwo Bankowców z Lublina. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski.

• W dniach 12-13 maja o poprawę bezpieczeństwa na drogach modlili się uczestnicy 16. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców.

13 maja odbyła się 18. Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Mszy św. przewodniczył bp Marek Solarczyk – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań.

13 maja na Jasną Górę przybył Arystarch Smirnow – prawosławny metropolita kemerowski i prokopjewski patriarchatu moskiewskiego.

14 maja odbyła się 20. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym z udziałem członków Federacji Ogólnopolskich Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym. Obecna była Anna Rakocz – przewodnicząca Federacji. Mszy św. przewodniczył ks. Ryszard Umański – kapelan częstochowskiej Solidarności.

• W dniach 16-17 maja odbyło się 138. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Gościem spotkania był nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

17 maja na Jasnej Górze modlili się członkowie Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia, które świętuje 30-lecie istnienia w Polsce. Stowarzyszenie działa na świecie już 70 lat. Zostało założone przez bł. ks. Luigiego Novarese. Z pielgrzymami przybył ks. Janusz Malski – moderator generalny Cichych Pracowników Krzyża. Mszy św. przewodniczył bp Stefan Regmunt – przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Reklama

Franciszek: biskup powinien być blisko ludu Bożego, by nie popaść w ideologie

2019-09-20 14:10

st (KAI) / Watykan

O modlitwę w intencji biskupów i kapłanów prosił dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Nawiązując do pierwszego czytania liturgicznego (1 Tm 6,2c-12) Ojciec Święty zachęcił biskupów do bliskości z Bogiem na modlitwie, bliskości względem swych kapłanów, między sobą i wobec ludu Bożego.

Grzegorz Gałązka

Franciszek przypomniał, że wczorajsza liturgia podkreślała, iż posługa w Kościele jest darem. Dzisiaj natomiast przestrzega ona duchownych przed materializmem i plotkami. „Kiedy szafarz – czy to kapłan, diakon, czy też biskup - zaczyna przywiązywać się do pieniędzy”, przywiązuje się do źródła wszelkiego zła – przestrzegł papież. Przywołał słowa Apostoła: „korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy”. Przytoczył powiedzenie, iż „diabeł wchodzi przez kieszenie”.

Nawiązując do obydwu listów św. Pawła do Tymoteusza Ojciec Święty podkreślił, że biskup powinien być przede wszystkim człowiekiem żyjącym blisko Boga, a jego pierwszym obowiązkiem jest modlitwa. Obdarza ona mocą oraz rozbudza świadomość daru, jakim jest posługa szafarza.

Następnie Franciszek wskazał na konieczność bliskości biskupa względem swoich kapłanów i diakonów, będących jego współpracownikami. Wyraził ubolewanie z powodu sytuacji, gdy kapłan nie może dodzwonić się do swojego biskupa, czy umówić się z nim na spotkanie.

„Biskup, który odczuwa bliskość wobec swoich kapłanów, jeśli zobaczy, że ksiądz dzisiaj do niego zadzwonił, najpóźniej jutro powinien do niego oddzwonić, ponieważ ma on prawo wiedzieć, że ma ojca. Bliskość wobec kapłanów. A kapłani niech żyją bliskością między sobą, a nie podziałami. Diabeł tam wchodzi, aby podzielić grono kapłańskie” – powiedział papież.

Ojciec Święty zauważył, że w ten sposób rodzą się małe grupki, które „dzielą się z powodu ideologii” i „z powodu sympatii”. Zatem chodzi o trzecią bliskość – kapłanów między sobą.

Czwartą natomiast jest bliskość względem ludu Bożego:

„Na początku drugiego listu Paweł mówi Tymoteuszowi, aby nie zapominał o swojej matce i babci, to znaczy nie zapominał, skąd wyszedł, sąd wziął ciebie Pan. Nie zapomnij o swoim ludzie, nie zapominaj o swoich korzeniach! A teraz, jako biskup i kapłan, trzeba być zawsze blisko ludu Bożego. Kiedy biskup odrywa się od ludu Bożego, kończy w atmosferze ideologii, które nie mają nic wspólnego z posługą: nie jest szafarzem, nie jest sługą. Zapomniał o darze darmo danym, jakim został obdarzony” – stwierdził Franciszek.

Na zakończenie papież zachęcił do modlitwy, aby biskupi i kapłani nie zapomnieli o tych czterech bliskościach, do których są wezwani.

„Czy modlicie się za swoich kapłanów, za proboszcza, za wikarego, czy tylko go krytykujecie? Trzeba modlić się za kapłanów i biskupów, abyśmy my wszyscy – Papież też jest biskupem - umieli strzec daru - nie zaniedbywali tego daru, który został nam dany – poprzez taką właśnie bliskość” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie swej homilii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Mężczyźni na kolanach

2019-09-21 17:18

Ks. Wojciech Kania

Ks. Wojciech Kania

W sobotnie przedpołudnie w Sanktuarium św. Józefa w Nisku w Diecezji Sandomierskiej odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. Na wspólne modlitewne spotkanie przybyło blisko 500 pątników. Większość przyjechała autokarami, ale byli wśród nich i tacy, którzy przyszli pieszo, jak grupa 50 osób ze Stalowej Woli. Wydarzenie rozpoczęło się nabożeństwem do św. Józefa, które poprowadził ks. Kazimierz Hara, kustosz niżańskiego sanktuarium. Następnie konferencję formacyjną wygłosił prof. Stanisław Słowiński. – „Być mężczyzną” taki temat stawiam podczas dzisiejszego spotkania, aby przypomnieć jak ważna jest świadomość własnej tożsamości u współczesnego mężczyzny. Kultura masowa próbuje zniekształcić lub zatrzeć podstawowe cechy mężczyzny jakimi są: odpowiedzialność i opiekuńczość. W ewangelicznej scenie to św. Józef otrzymuje we śnie polecenie od anioła: „Weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”. To on jest adresatem tego przekazu, to jemu Bóg poleca opiekę i troskę o Świętą Rodzinę. Podobnie i dziś Bóg stawia bardzo konkretne zadania przed mężczyzną. Dlatego jest czymś fundamentalnym, aby obudzić świadomość odpowiedzialności za rodzinę i w szerszym sensie także za kraj – podkreślał prof. Stanisław Słowiński. Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali kapłani, którzy przybyli do sanktuarium wraz z pielgrzymami. Ordynariusz Sandomierski mówił w kazaniu o powołaniu celnika Mateusza do grona apostołów. Zwrócił uwagę na to, że przemieniło ono całe jego życie w służbę Chrystusowi. Wspomniał również o powołaniu św. Józefa, który patronuje sanktuarium w Nisku i diecezjalnej pielgrzymce mężczyzn. – Każde powołanie jest ważne, gdyż stanowi zaproszenie do współpracy z Bogiem. To również nasza droga do świętości. Nie ma więc przypadku, że ktoś jest ojcem, matką, mężem, żoną, kapłanem, siostrą zakonną albo, że wykonuje konkretny zawód. Jednocześnie Bóg wzywa nas stale do podejmowania nowych wyzwań, powierza kolejne zadania. Niestety, nawet najpiękniejsze powołanie można zniszczyć, zaprzepaścić, zdradzić. Współistnieje ono bowiem w nas z różnymi ułomnościami, z grzechem. Pamiętajmy o tym. Kiedy Pan Jezus mówi w Ewangelii, że przyszedł do chorych, którzy potrzebują lekarza, to chodzi mu właśnie o nas, o mnie i o ciebie. Żeby dobrze odpowiedzieć na powołanie potrzebujemy koniecznie Chrystusa. On uzdrowi naszą chorą duszę, da potrzebne siły, żeby wytrwać i przynosić owoce. Niech każdy podziękuje dzisiaj za swoje powołanie. Niech mężczyźni, kobiety, duchowni i świeccy wypełniają własną misję otrzymaną od Boga Stwórcy. Ojciec św. Franciszek ostrzega, że usuwając różnice pomiędzy rolą mężczyzny i kobiety ryzykujemy zrobienie cywilizacyjnego kroku do tyłu. To stanowi problem, a nie rozwiązanie, mówi papież. Każde powołanie jest naprawdę piękne i jedyne. Prośmy Boga, abyśmy potrafili realizować je wiernie i z pasją – podkreślił biskup Krzysztof Nitkiewicz. Wspólne pielgrzymowanie zakończyła agapa.

Ks. Wojciech Kania
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem