Reklama

Raport o stanie młodzieży

2017-05-25 11:22

Magdalena Kowalewska
Edycja warszawska 22/2017, str. 4-5

Magdalena Kowalewska
Nowym zjawiskiem w warszawskim Kościele jest współpraca różnych duszpasterstw młodzieży, czego owocem był ich liczny udział w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej

Archidiecezja warszawska ma około 400 tys. młodych ludzi, z czego połowa to przyjezdni. Młodzież chce być odpowiedzialna za Kośćiół i mieć wpływ na jego życie. Potrzebują duszpastrzerzy, którzy będą ich towarzyszami

To jeden z wniosków z ankiety przeprowadzonej w stolicy, po lewej stronie Wisły, wśród młodych oraz duszpasterzy przed synodem biskupów poświęconym młodzieży, wierze i rozeznawaniu powołania, który odbędzie się w październiku 2018 r. Celem badania, przygotowanego przez Watykan we wszystkich diecezjach na świecie, jest zebranie informacji o dzisiejszej kondycji ludzi młodych w różnych kontekstach ich życia.

Zaangażowanie

Wydział duszpasterstwa dzieci i młodzieży kurii warszawskiej otrzymał prawie 40 ankiet. Odpowiedzi na pytania udzielali młodzi z kapłanami z parafii i dekanatów, seminarium duchownego oraz poszczególnych duszpasterstw akademickich.

Ankieta podzielona była na trzy części. Pierwsza z nich dotyczyła zbierania danych, kolejna odczytynia sytuacji młodzieży, a ostatnia praktyk duszpasterskich.

Reklama

Jaki obraz wyłania się wśród młodzieży w przedziale w wiekowym od 16. do 29. roku życia? Każdy dekanat ma swoją specyfikę, a duszpasterstwa młodzieży można podzielić na dwa rodzaje – te warszawskie i poza stolicą. Wiele osób przyjeżdżających do stolicy na studia i do pierwszej pracy szuka miejsca dla siebie w duszpasterstwie parafialnym lub ogólnodiecezjalnym. Ci, którzy mają daleko do uczelni, koncentrują się tylko na życiu sakramentalnym i parafialnym. Ze względu na dojazdy nie mają czasu na anngażowanie się. – Odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach pokazują, że młodzi dzisiaj żyją „od – do”. Mają różnego rodzaju obowiązki, dlatego angażowanie się długofalowe jest niemożliwe, co pokazały Światowe Dni Młodzieży – tłumaczy diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Tomasz Zaperty. Podkreśla, że młodzi są aktywni tam, gdzie mogą podjąć konkretne działania oraz widzą ich cel i owoce. – Gdy skończyły się ŚDM część z młodych powróciła do swojego życia, zostali najbardziej wytrwali – komentuje kapłan.

Warszawski Kościół w sieci

Młodym trudno jest angażować się w incjatywy wymagające wolnych dni w czasie wakacyjnej pracy, czego przykładem jest pielgrzymka na Jasną Górę. Okazuje się jednak, że chętnie biorą udział w takich wydarzeniach jak Ekstremalna Droga Krzyżowa, Diecezjalny Dzień Młodzieży czy Lednica. To wydarzenie, które ma duży wpływ na rozwój duchowości młodych – wskazują ankietowani. Z powodu wielu proponowanych przez świat ofert zupełnie inaczej przeżywają młodość niż ich rodzice. Chętnie angażują się nie tylko w inicjatywy Kościoła, ale także miejskie czy studenckie wydarzenia. Młodzież zwraca również uwagę na sukces duszpasterstw akademickich i wspólnot w parafiach, które ożywiły się po ŚDM. Nowym zjawiskiem w warszawskim Kościele jest współpraca różnych duszpasterstw młodzieży, czego owocem był ich liczny udział w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej.

Młodzi z archidiecezji warszawskiej doceniają wychowanie w wierze katolickiej. Popularny „Erazmus”, polegający na możliwości studiowania przez kilka miesięcy za granicą, jest dowodem na to, że tęsknią za niedzielną młodzieżową Eucharystią w Polsce, w której często nie mają możliwości uczestniczyć w miejscu pobytu. W przeżywaniu tego, co dzieje się w kraju pomagają im media społecznościowe. Wskazują również na to, że warszawski Kościoł jest coraz bardziej obecny w internecie. Ma na to wpływ strona archidiecezji, aktywność duszpasterstwa młodych archidiecezji warszawskiej na Facebook, ale również widoczna aktywność w sieci poszczególnych księży, co ułatwia młodym kontakt z duszpasterzami.

Duchowy ojciec

Młodzież zrzesza się w harcerstwie, należy do Skautów Europy, różnych ruchów patriotycznych oraz uczestniczy w maratonach, juwenaliach i wydarzeniach proponowanych im przez miasto i inne instytucje. Jednak głównym miejscem spotkania ludzi Kościoła jest przede wszystkim szkoła i parafia. Na lekcje religii w archidiecezji warszawskiej, w zależnośći od danej szkoły, uczęszcza od 65 do 90 proc. młodzieży. Konkursy dotyczące wiedzy religijnej oraz rekolekcje wielkopostne to narzędzia, które pomagają młodym osobom budować więź z Kościołem. – Niektórzy z młodych mają tylko raz w roku kontakt z życiem sakramentalnym Kościola – właśnie podczas rekolekcji organizowanych przez szkoły – zaznacza ks. Zaperty.

Od Kościoła młodzież oczekuje jasnego świadectwa oraz zrozumiałego, a nie skostniałego, teologicznego języka w komunikacji z nimi. Najwięcej młodzieży gromadzi się przy kościele św. Anny, u Dominikanów oraz Jezutiów i przy większych parafiach warszawskich. Przyjeżdżają dla konkretnego duszpasterza i głoszone przez niego homilie. Wiedzą, czego oczekują od parafii. – Chcą księdza, który będzie ich przewodnikiem duchowym w życiu wiary oraz towarzyszem we wszystkich wydarzeniach życia, który nie będzie się nigdzie spieszył, i z którym będą mogli spędzać wolny czas w wakacje czy weekendy – tłumaczy ks. Zaperty i dodaje, że w czasach, kiedy doświadczamy w wielu rodzinach kryzysu ojcostwa, trudno dziwić się, że młodzi poszukują duchowego ojca, który będzie stałym przewodnikiem w ich życiu.

Kryzys rodziny

Jedno z pytań w ankiecie dotyczyło zaangażowanie rodzin i wspólnot w rozeznawanie powołania młodzieży. Młodzi wskazują, że doświadczają kryzysu w swoich rodzinach, które nie mają prawie żadnego wpływu na ich powołanie, w odróżnieniu od wyboru profesji zawodowej. Ks. Zaperty podkreśla, że kryzys ten ma różne odcienie, ale sprowadza się do tego, że część rodzin przestało uczyć młodych osobób wiary. – O jej przekazywanie dbają jeszcze dziadkowie, ale u rodziców jest już problem – komentuje duchowny i dodaje, że dziś życiowe powołanie coraz częściej odkrywane jest w momecie nawrócenia i silnego doświadczenia, a nie jako efekt życia wiarą w rodzinie.

Okazuje się, że dla młodych bardzo ważne jest życie duchowe i założenie rodziny. Podkreślają, że zarówno szansą, jak i zagrożeniem może być dostęp do nowych technologii, możliwość podróżowania czy dostęp do kursów i szkoleń. Ich zdaniem, jeśli oddadzą się temu bez reszty, mogą zaniedbać duchowe życie, co może mieć wpływ na podejmowanie decyzji o zawarciu małżeństwa w późniejszym wieku. Z ankiet wynika, że średnia wieku mężczyzn w archidiecezji warszawskiej decydujących się na ten sakrament to blisko 30 lat, kobiet – 28 lat. Z kolei średnia wieku mężczyzn wstępujących w ostatnich 5 latach do seminarium duchownego to 25 lat.

Czego dzięki ankietom archidiecezja warszawska dowiedziała się o młodych? – Są w Kościele, gdy przygotowują się do sakramentów. Powinniśmy położyć większy nacisk na duszpasterstwo grup i ruchów młodzieżowych oraz katechezę parafialną, a wówczas parafia będzie tętniła życiem – uważa ks. Zaperty.

Tagi:
młodzi duszpasterstwo

Młodzi pielgrzymi w Lourdes w poszukiwaniu prostoty życia

2019-08-09 16:42

mk/(KAI/www.lourdes-france.org/) / Lourdes

W dniach 6-8 sierpnia w Lourdes trwała pielgrzymka 800 studentów i młodzieży pracującej z Francji i innych krajów Europy, z których część przybyła do Sanktuarium pieszo. Motywem przewodnim spotkania było hasło duszpasterskie tego miejsca: "Błogosławieni ubodzy w duchu" i poszukiwanie prostoty w życiu.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Witając przybyłych biskup Tarbes i Lourdes – Nicolas Brouwet powiedział: "Tutaj wszystko jest pełne prostoty. Św. Bernadeta została wybrana, ponieważ należała do najuboższych”. „My wszyscy też jesteśmy ubogimi" – dodał. Przypomniał następnie, iż „wiara mówi nam, że w głębi tej groty, do której przybywamy, znajduje się źródło, którym jest Chrystus". Wezwał młodych do otwarcia się na to źródło.

Po wspólnej modlitwie porannej młodzi spotkali się w kościele św. Bernadety z ojcem Horacio Brito, kapelanem pielgrzymów. Zaproponował on uczczenie oklaskami Maryi, „która przypomina nam, że nie jesteśmy sami”. Zwrócił uwagę, że chociaż „setki tysięcy młodych ludzi nigdy nie przyjedzie do Lourdes, to jednak żyją oni dzięki wypraszanym tu łaskom”.

Kapelan zaprosił młodych do „utożsamienia się z Chrystusem”, który powierzył nas Maryi, "czułej i delikatnej, ale także wymagającej Matce”. „To Maryja prowadzi nas do źródła, powierzcie się jej" – zachęcił o. Brito.

Aby ożywić w sobie to wewnętrzne źródło, młodzi skorzystali z wielu możliwości, oferowanych przez sanktuarium: kąpieli w basenach, picia wody ze źródełka, Drogi Krzyżowej, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odwiedzin miejsc, w których żyła św. Bernadeta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zaproszenie na pielgrzymkę

2019-08-16 13:16

Maria Fortuna-Sudor

Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia odbędzie się w najbliższą niedzielę, 18 sierpnia. W czasie konferencji prasowej kustosz łagiewnickiego sanktuarium, ks. dr Zbigniew Bielas poinformował, że tegoroczna pielgrzymka będzie mieć charakter dziękczynny: - Będziemy dziękować za dar konsekracji bazyliki, która miała miejsce 17 sierpnia 2002 roku i za to, że 17 lat temu zawierzyliśmy świat Bożemu Miłosierdziu. Ks. Zbigniew Bielas podkreślił, że dziękujemy także za I pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny, w 40. rocznicę tego wydarzenia. Ponadto za wizerunek Jezusa Miłosiernego –75 lat temu, w kwietniu 1944 r. obraz namalowany przez Adolfa Hylę został umieszczony w kaplicy klasztornej. Zwrócił też uwagę na nowe dzieła w łagiewnickim sanktuarium- „Drogę Miłosierdzia” i poświęcone rok temu organy. Poinformował: - Słowami, które będą nam towarzyszyły tego dnia, jest fragment z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, które Jan Paweł II wypowiedział, żegnając się z pielgrzymami na krakowskich Balicach: "Ojczyzno moja kochana, Polsko (…) Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna".

Mazur/episkopat.pl

Msze św. zostaną odprawione w bazylice o godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 13. 30, 15.20, i 18.00. Tradycyjnie z myślą o pielgrzymach zaplanowano projekcje filmów w Auli Jana Pawła II. Jak poinformował ks. Zygmunt Kosowski, prezes Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: - Zainteresowani będą mogli obejrzeć o 10.00 oraz 16. 30 – „Z miłości do Joey”, o 12. 00 – „Największy dar”, a o 14. 00 – „Mam przyjaciela w niebie” . Ks. Kosowski dodał, że podobnie jak w latach poprzednich na pielgrzymów czeka … niespodzianka. Tym razem jest to „Paszport pielgrzyma”. Jak wygląda i czemu służy, dowiedzą się pątnicy, którzy w najbliższą niedzielę przybędą do łagiewnickiego sanktuarium. Zachęcając do udziału w pielgrzymce, ks. Kosowski przekonywał: - Kościół potrzebuje ogromnej modlitwy. Naszą odpowiedzią na to, co dzieje się w Polsce, zawsze musi być modlitwa. Czytając słowa aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu widzę, jak bardzo są one aktualne w dzisiejszych czasach.

Kustosz sanktuarium, ks. Zbigniew Bielas podkreślił, że honorowy patronat nad pielgrzymką objął metropolita krakowski. Abp Marek Jędraszewski, napisał w liście m.in.:: „Życzę, aby podążanie pielgrzymim szlakiem do sanktuarium Bożego Miłosierdzia umacniało w was pragnienie szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego…” Kończąc konferencję prasową, kustosz zauważył: - Ważnym punktem pielgrzymowania jest poczucie wspólnoty czcicieli Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj w tym dniu przyjeżdżają, gromadzą się… I zaprosił do Łagiewnik nie tylko w najbliższą niedzielę!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież na Mityng w Rimini: utkwijmy wzrok w Jezusie

2019-08-17 16:23

vaticannews.va / Watykan, Rimini (KAI)

„Tylko patrząc w oblicze Jezusa odnajdujemy własną tożsamość” – podkreśla papież Franciszek w przesłaniu na 40. Mityng Przyjaźni Między Narodami, który jutro rozpocznie się w Rimini. To największe spotkanie katolików świeckich we Włoszech organizowane jest przez ruch Komunia i Wyzwolenie. Temat tegorocznego spotkania nawiązuje do fragmentu poezji Jana Pawła II i odnosi do Weroniki, ocierającej na Drodze Krzyżowej chustą twarz Jezusa: „Twoje imię rodzi się z tego, na co patrzysz”.

Grzegorz Gałązka

Przesłanie podkreśla, że w tym zdaniu zawarta jest prawda, którą Kościół przekazuje człowiekowi od początku chrześcijaństwa: „Chrystus nas ukochał, oddał za nas życie, aby potwierdzić nasze jedyne i niepowtarzalne oblicze”. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który w imieniu Franciszka skierował list do uczestników Mityngu, podkreśla, że to przesłanie jest dzisiaj bardzo aktualne, ponieważ wielu współczesnych upada pod ciosami codziennego życia oraz czuje się opuszczonymi i samotnymi. Wielu z nich ma wielką potrzebę spojrzenia na oblicze Pana, aby odnaleźć samych siebie.

„Ojciec Święty pragnie, aby to spotkanie było zawsze miejscem gościnnym, w którym ludzie mogą «utkwić wzrok», doświadczając swojej wyjątkowej tożsamości – pisze w liście kard. Pietro Parolin. - To najpiękniejszy sposób, aby świętować tę rocznicę, patrząc w przyszłość bez nostalgii i obaw, zawsze wsparci obecnością Jezusa, włączeni w Jego ciało, którym jest Kościół. Oby wdzięczna pamięć tych czterech dziesięcioleci, żywego i kreatywnego rozwoju tego dzieła apostolskiego, mogła wyzwolić nowe energie, dla otwartego świadectwa wiary w najważniejszych obszarach życia”.

Będziemy prawdziwie oryginalni - pisze dalej kard. Parolin - jeśli nasze oblicze będzie lustrem oblicza Chrystusa zmartwychwstałego. A to będzie możliwe wtedy, gdy będziemy wzrastać w świadomości do przyswojenia której Jezus zapraszał swoich uczniów powierzając im misję. Źródłem największej radości, której nikt nie będzie mógł odebrać jest świadomość, że nasze imiona są zapisane w niebie, nie dzięki naszym zasługom, ale poprzez dar, który każdy otrzymał poprzez chrzest. Trzeba skierować wzrok na Jezusa, aby wejść z Nim w bliską relację. Zwrócenie oczu na Jezusa oczyszcza spojrzenie i przygotowuje do spoglądania na wszystko nowymi oczami – zaznaczył sekretarz stanu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem