Reklama

Polska

Pora zejść z kanapy

O wyzwaniach stojących przed Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i robieniu rabanu w Kościele z Iloną Trojnar – przewodniczącą Prezydium Krajowej Rady KSM – rozmawia ks. Marek Łuczak

Niedziela Ogólnopolska 48/2017, str. 16-17

[ TEMATY ]

KSM

comp/fotolia.com

KS. MAREK ŁUCZAK: – Papież Franciszek zachęca do robienia w Kościele rabanu. Szczególnymi adresatami tych słów są młodzi. Jak KSM wyobraża sobie swoją rolę w tym dziele?

ILONA TROJNAR: – Robienie rabanu odczytujemy jako przypomnienie misji młodych w Kościele. To wezwanie do większej aktywności, odpowiedzialności i apostolstwa młodych w różnych formach. W adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” czytamy, że Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś – Kościołowi. „Kościół nie może widzieć w młodych ludziach po prostu przedmiotu swej duszpasterskiej troski. W rzeczywistości bowiem są oni, i do tego stale trzeba ich zachęcać, czynnym podmiotem, aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy” (n. 46). Teraz jest bardzo dobra okazja, aby swój głos młodzi wyrazili przez ankietę synodalną, do czego nieustannie zachęcamy.
Tzw. raban jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży robimy od początku istnienia – przez mniejsze i większe działania formacyjne i apostolskie o różnym zasięgu, przez przygotowanie młodzieży do podejmowania zadań społecznych w duchu katolickiej nauki społecznej. Zachęta papieża Franciszka jest dla nas utwierdzeniem w słuszności obranego kierunku oraz wezwaniem do szukania „świeżych” form ewangelizacji.

– Czy widać ewolucję w działalności stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich lat?

– W stowarzyszeniu pełnoprawnym członkiem jestem od piętnastu lat. Wyraźnie widzę ewolucję w jego działalności, w organizacji zarówno stałej pracy formacyjnej oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, jak i służby zarządów diecezjalnych i Krajowej Rady. Niezmienny jest cel, ale formy są inne. Członkowie nabierają doświadczenia i rozwijają działania. Są przestrzenie, w których poszczególne diecezje się wyspecjalizowały, m.in. w działalności medialnej (np. KSMTV – Przemyśl, Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa – m.in. Poznań i MAIKA – Zielona Góra), w organizacji festiwali (np. Hosanna Festival – Siedlce, Jednego Serca Jednego Ducha – Rzeszów), marszów (np. Marsz dla Życia i Rodziny – wiele diecezji w kraju), w działaniach sportowych (np. Spartakiada Narciarska – Kraków), rajdach (np. Rajd dla Życia – Legnica, Lublin), grach terenowych (Patriotyczna Gra Terenowa – Poznań), debatach walentynkowych, działaniach ekologicznych (np. Młodzi dla Środowiska – Drohiczyn), organizacji wartościowego wypoczynku (Wakacje z Wartościami – wiele diecezji w kraju) itd. To tylko niektóre z całego bogactwa działań KSM. Nasze stowarzyszenie nie ogranicza, ale daje możliwości kreatywnego apostolstwa.

– Co można powiedzieć o członkach stowarzyszenia i jak wygląda jego aktywność z uwzględnieniem diecezji, może regionów Polski?

– KSM zrzesza ludzi w wieku 14-30 lat. To wspaniali, wierzący i aktywni młodzi, zaangażowani w działalność organizacyjną, którzy podejmują trud pracy nad własną formacją duchową, by móc potem nieść Chrystusa szerszemu środowisku. KSM-owicze to ludzie, którzy odważnie przyznają się do wiary w Chrystusa, a Bożą miłość zamieniają w służbę człowiekowi.
Niewątpliwie aktywność uwarunkowana jest specyfiką poszczególnych diecezji. Są diecezje, gdzie KSM prężnie działa na kilku płaszczyznach, ale są i takie, w których stawia pierwsze kroki. Rodzaje aktywności są dostosowane do realiów, z którymi na co dzień spotykają się młodzi ze swoimi duszpasterzami. Działalność KSM ma być konkretną odpowiedzią na potrzeby, które młodzież dostrzega w środowisku, w którym żyje. Nie bez powodu sztandarową metodą pracy w KSM jest: widzieć – ocenić – działać.

– Jakie są najbliższe i te dalsze plany?

– Budowanie jedności w środowisku młodzieżowym. Systematyczna formacja w oddziałach i diecezjach z uwzględnieniem ogólnopolskiego programu formacyjnego „Oto Ja”, a na szczeblu krajowym – praca nad rozwojem stowarzyszenia w trzech płaszczyznach: formacji, komunikacji i organizacji; odbywać się będzie w sekcjach, powołanych podczas ostatniego zjazdu krajowego. Następnie ogólnopolska pielgrzymka do Matki Bożej Częstochowskiej w lutym, na którą oprócz zarządów zapraszamy prezesów wszystkich oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, by zawierzyć nasze stowarzyszenie Najlepszej Matce. W lipcu 2018 r. po raz drugi odbędzie się Kongres Młodzieży Polonijnej jako owoc Światowych Dni Młodzieży. Przyszły rok to także 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – już teraz przygotowujemy się do obchodów tego wydarzenia.

– Czego byście sobie życzyli z okazji święta patronalnego?

– Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej – jest wyjątkowym czasem. Pod królowanie Chrystusa oddajemy nasze stowarzyszenia i swoje życie. W ciągu roku dokonuje się to przez stałą formację, życie sakramentalne i nieustanne pogłębianie relacji z Nim, otwartość na działanie Ducha Świętego, by wskazywał, jaka jest wola Boża, a następnie wypełnianie jej. To zapraszanie Jezusa do wszystkich przestrzeni życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
„Skuteczność apostolstwa ludzi świeckich zależy od ich zjednoczenia z Chrystusem: «Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić» (J 15, 5)” – powiedział Jan Paweł II do polskich biskupów przybyłych z wizytą „ad limina” do Rzymu 2 lutego 1998 r. W wielu diecezjach święto patronalne połączone jest ze złożeniem przyrzeczeń członkowskich w obecności biskupa diecezji i z uroczystym wyrażeniem gotowości pracy nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom i być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

2017-11-22 12:42

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wicepremier Gliński do KSM: Polsce potrzebni są młodzi, kreatywni i zaradni ludzie, prawdziwi liderzy

2020-02-24 19:26

[ TEMATY ]

KSM

ksm.org.pl

List do uczestników Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych i zebrania Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży skierował Pan Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Prezentujemy treść litu:

Uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych i zebrania Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Ogólnopolską Sesję Zarządów Diecezjalnych powiązaną z obchodami 30-lecia reaktywacji Waszego Stowarzyszenia. Bardzo przychylnie odnoszę się do działalności i idei, które Wam przyświecają, a które odzwierciedlają zawołanie „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów?! Gotów!” Te słowa pięknie oddają cechy jakimi powinien charakteryzować się dojrzały obywatel.

Gotowość do działania, cnota, nauka i praca w służbie Bogu i Ojczyźnie są mi bardzo bliskie. W swoim życiu społecznym, zawodowym i politycznym staram się być w każdej chwili gotów do służby Polsce. Wiem doskonale, że Wy także i za to chcę serdecznie podziękować Wam w imieniu Państwa Polskiego.

Cieszę się, że Polska ma tak wspaniałych młodych obywateli, którzy napawają mnie dumą i nadzieją, że nasz kraj w przyszłości będzie w dobrych rękach. To od Was, ludzi młodych, zależy nasza przyszłość.

Chciałbym także mocno podkreślić, jak bardzo ważna dla Państwa Polskiego jest działalność organizacji pozarządowych, takich jak Wasza. Jako przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego mam na co dzień styczność z organizacjami pozarządowymi i zdaję sobie sprawę jakie mają problemy.

W odpowiedzi na niektóre z nich został powołany Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jako agencja wykonawcza wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także działalność pożytku publicznego i wolontariat.

Śledząc Waszą działalność jestem przekonany, że dobrze służycie Polsce, poprzez choćby programy formacyjne czy edukacyjne, które prowadzicie. Niemniej nadal potrzebna jest bardzo wytężona praca na rzecz Ojczyzny i jej obywateli.

Jednym z punktów Waszego „Manifesto” jest patriotyzm, rozumiany jako troska o dobro wspólne i o Wasze Małe Ojczyzny. Chciałbym, żebyście zawsze pamiętali, że Małe Ojczyzny uczą żyć w Ojczyznach Wielkich. Postawy wyniesione z lokalnych społeczności , są często bardzo dobrą bazą do działania na szerszą skalę.

Członkostwo w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży to liczne obowiązki, m.in. obowiązek służby wobec swoich lokalnych środowisk. Z mojego doświadczenia wynika, że służyć nie przestaje się nigdy. Nie jest to jednak przykry obowiązek tylko powołanie, które przynosi wielką radość i satysfakcję, także samemu służącemu.

Ważne jest żebyście kultywowali pamięć o naszej historii. Ale musicie też sami ją tworzyć z myślą o kolejnych pokoleniach. Twórzcie ją aktywnie, angażujcie się w różne projekty, ale mi też je inicjujcie. Polsce potrzebni są młodzi, kreatywni i zaradni ludzie, prawdziwi liderzy swoich środowisk. Takich liderów trzeba kształtować od najmłodszych lat i proszę Was, abyście pamiętali o tym planując kolejne działania.

W związku z 30-leciem reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przekazuję wszystkim członkom najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam owocnej pracy na rzecz Waszych społeczności na rzecz całej Ojczyzny, a także, aby Wasza organizacja dalej rozwijała się i była drogowskazem dla innych. Od Was zależy nasza przyszłość – oby dzięki Wam była jak najlepsza.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

CZYTAJ DALEJ

Nie żyje Paweł Królikowski

2020-02-27 13:54

[ TEMATY ]

zmarły

aktor

Paweł Królikowski

wikpedia.org

Aktor miał 58 lat. Zmagał się z chorobą neurologiczną. Przed laty wycięto mu tętniaka mózgu. W grudniu 2019 roku ponownie trafił do szpitala. Do śmierci nie opuścił placówki.

Informację potwierdziła w rozmowie z PAP Ewa Leśniak ze Związku Artystów Scen Polskich.

Jak podaje portal Onet.pl, Paweł Królikowski po operacji i powrocie do zdrowia przez pewien czas był jurorem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Z powodu choroby musiał jednak zrezygnować z obowiązków zawodowych.

W kwietniu 2020 roku Paweł Królikowski skończyłby 59 lat. Zostawił żonę oraz piątkę dzieci.

Przeczytaj także: Na szczęście trzeba pracować
CZYTAJ DALEJ

Testament miłości

2020-02-27 20:24

[ TEMATY ]

Częstochowa

siostry

muzeum

spektakl

ośrodek

Józefitki

Anna Przewoźnik/Niedziela

Widowisko muzyczne „Po śladach Ojca ubogich”

W ramach obchodów jubileuszu 100 rocznicy śmierci świętego kapłana Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela zgromadzenia sióstr św. Józefa, 27 lutego br. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, odbyła się premiera widowiska muzycznego „Po śladach Ojca ubogich”.

W spotkaniu jubileuszowym udział wziął bp Andrzej Przybylski, biskup diecezji częstochowskiej. Obecne były siostry z różnych placówek, na czele z generalną zakonu, s. Wandą Matysik, ks. Andrzej Sobota, proboszcz parafii pw. Krzyża św. na terenie której znajduje się Ośrodek Wychowawczy, kapelan ośrodka, dyrektor Radia Jasna Góra o. Andrzej Grad, poseł Lidia Burzyńska, prezydent Ryszard Stefaniak, przedstawiciele Kuratorium Oświaty.

- Postanowiliśmy radować się z gośćmi tym jubileuszem wspólnie z dziećmi, siostrami, pracownikami oraz naszymi przyjaciółmi. Wszystko to, by uczcić jubileusz dla nieba - mówi dyrektor Ośrodka s. Ezechiela Wolak. W roku jubileuszowym, w którym obchodzimy stulecie narodzin dla nieba św. Zygmunta Gorazdowskiego, pochylamy się nad tą szczególną dla nas postacią. Staramy się zgłębić jego życie i drogę do świętości, na nowo odkryć duchowe dziedzictwo, jakie nam pozostawił. - Obchodzimy ten jubileusz w całym zgromadzeniu i przez cały rok. Nasz dom przyjął formę dziękczynienia, poprzez przypominanie świętego na różne sposoby, również poprzez widowisko.

Dziewczynki z ośrodka, poprzez spektakl teatralny, pokazały życie św. Zygmunta Gorazdowskiego i jego bliskość z Bogiem. Wszystko poprzez muzykę i ruch. Jedyne słowa, które padły ze sceny, to słowa świętego Zygmunta:

„Wszechmogący zmiłuj się nad kornym sługą Twoim, użycz mi siły abym mógł wypełnić posłannictwo twe, a całe życie poświecę dla dobra bliźnich”.

Słowa te były życiowym przesłaniem świętego, który chciał służyć Bogu. Siostry, na wzór założyciela, pełnią takie miłosierdzie wobec drugiego człowieka.

- Staramy się odpowiadać na znaki czasów właśnie na wzór św. Zygmunta – mówi s. Ezechiela Wolak. Na co dzień, opiekując się dziewczętami, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujemy swoje powołanie, wspierając dziewczynki i ich rodziny.

W ośrodku mamy pod opieką 52 dziewczynki. Na scenie wystąpiły niemal wszystkie.

Siostra Aurelia Mokrzan - inicjatorka i pomysłodawczyni przedstawienia - zaznacza, że taniec jest jej pasją. - Kocham taniec i stąd przez klika miesięcy rodziło się pragnienie, w sercu i na modlitwie, by przygotować spektakl, który poruszy widzów. Zależało mi, by poczuli, że Pan Bóg jest dobry, jest blisko każdego człowieka, że kocha i daje nam świętych.

- Długo pracowałyśmy nad tym przedstawieniem, ale to, co dzisiaj zobaczyłam, przerosło moje oczekiwania. Dziewczynki dokładnie wiedziały co przekazują. Modliłyśmy się przy każdej próbie, wiedziałam, że czują duchowość tego świętego i to poruszało. Ważne jest to, że światła, muzyka, nagłośnienie, prezentacja tekstowa – wszystko było wspaniałe! To też zasługa Krzysztofa Witkowskiego, dyrektora muzeum – dodaje siostra.

Ks. Zygmunt Gorazdowski ogłoszony został świętym w 2005 roku przez papieża Benedykta XVI, wcześniej w 2001 r. został ogłoszony błogosławionym przez św. Jana Pawła II. Dlatego miejsce nie jest przypadkowe - mówi siostra dyrektor. To dwaj polscy święci. W tym roku splatają się setne urodziny św. Jana Pawła II i 100 urodziny dla nieba św. Zygmunta Gorazdowskiego. To nie przypadek, tym bardziej, że w zbiorach Muzeum znajduje się medal św. Zygmunta Gorazdowskiego – mówi dyrektor Ośrodka s. Ezechiela.

Zobacz zdjęcia: Testament miłości

Skoro jubileusz to podczas świętowania pojawił się tort, podziękowania i dyplomy dla osób zaprzyjaźnionych z ośrodkiem.

Do sióstr Józefitek szczególne podziękowania za niesienie miłości bliźnim, skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List od Premiera przeczytała posłanka Lidia Burzyńska (PIS).

Na zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali perełki„Czyli duchowe myśli św. Zygmunta”.

CZYTAJ DALEJ
Projekt Niedzieli na Wielki Post
#ODKUPIENI

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję