Reklama

Dookoła Polski

Konstytucja na miarę XXI wieku

Polsce z pewnością jest potrzebna konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku. Obecna, z 1997 r., uchwalona w innej rzeczywistości, jest przestarzała, jest konstytucją „okresu przejściowego” i koniecznie, bezzwłocznie, trzeba ją zmienić. Tak też widzi to prezydent Andrzej Duda, który promuje konieczność zmian w ustawie zasadniczej. Gdy otwierał konwencję konstytucyjną na Stadionie Narodowym, stwierdził, że w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polacy powinni mieć poczucie, że mogą w pełni suwerennie kształtować swoją przyszłość. Nawiązał w ten sposób do referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji, które – jego zdaniem – powinno się odbyć w listopadzie br. W przemówieniu otwierającym kongres „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”, którym podsumowano dotychczasowe organizowane przez Kancelarię Prezydenta spotkania regionalne dotyczące przyszłego referendum, prezydent Duda ogłosił zakończenie pierwszego etapu debaty przedreferendalnej.

Jak zaznaczył, celem kampanii referendalnej jest „pokazanie Polakom, że ich los znajduje się w ich rękach”. Andrzej Duda jest jednocześnie zadowolony z faktu, że projekt, który zainicjował podczas ubiegłorocznego święta konstytucji, rozwija się. W czasie kongresu zwrócił uwagę, że twórcy Konstytucji 3 maja planowali, „by co 25 lat dokonywać namysłu nad potrzebą rewizji zapisów konstytucyjnych”. – Dziś stajemy przed podobnym wyzwaniem. Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku – podkreślił. Kiedy zmiana konstytucji? – Być może w 2021 r. udałoby się nam uchwalić albo wielką zmianę obecnie obowiązującej konstytucji, albo nową konstytucję – zaznaczył prezydent.

Wojciech Dudkiewicz

***

Podwyższona renta dla niepełnosprawnych

Rząd przyjął projekt podwyższający rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych, i to do poziomu wcześniej nieosiągalnego. Wysokość minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 865 zł do 1030 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września br., z mocą od 1 czerwca. Regulacja ta jest realizacją jednego z postulatów protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, po wejściu ustawy w życie renta socjalna – w porównaniu z 2015 r. – wzrośnie o 39 proc. – Takiego skoku nie było od dawna. Renta została zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co było postulatem wielu środowisk – powiedziała dziennikarzom. Zmiany w waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych zapowiadał wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Jak przypomniano w komunikacie po posiedzeniu rządu, celem świadczenia renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub przebywają wiele lat w instytucjonalnych ośrodkach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Wysokość świadczeń nie zadowala protestujących w Sejmie.

Reklama

wd

***

Uchwalili JUST

Przyjęcie przez Izbę Reprezentantów USA – i to przez aklamację – ustawy o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), dotyczącej restytucji mienia ofiar Holokaustu, nie jest dobrą wiadomością dla Polski. I nie chodzi o chuchanie na zimne. Ustawa ta tylko pozornie daje władzom USA prawo wyłącznie do monitorowania sytuacji, bez realnych instrumentów nacisku. W praktyce bowiem daje Departamentowi Stanu USA prawo do wspierania żydowskich organizacji ubiegających się o odzyskanie majątków żydowskich właścicieli, którzy nie zostawili po II wojnie światowej spadkobierców. A dotyczy ona 46 państw sygnatariuszy tzw. deklaracji terezińskiej z 2009 r., w tym także Polski. Jak uważa szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz, „ustawa w szczegółach budzi szereg zastrzeżeń”. – Nie wiemy, dlaczego wymienia się jedną grupę, w tym przypadku polskich Żydów, którzy byli kiedyś w Polsce, bo mieli tam majątek, i nie wiemy, dlaczego ta grupa miałaby być traktowana w sposób uprzywilejowany w stosunku do innych Polaków – powiedział.

wd

***

Trzeba badać

Ocena, że ekshumacja w Jedwabnem powinna zostać wznowiona, nie jest nowa, ale tym razem przedstawił ją człowiek, który na sprawie dobrze się zna – prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN. Jak uważa prof. Szwagrzyk, naukowiec zajmujący się ekshumacjami pomagającymi w wyjaśnianiu wydarzeń z historii Polski, przerwanie badań w podlaskiej miejscowości spowodowało brak wyjaśnienia wydarzeń sprzed prawie 80 lat – masowej zbrodni na Żydach w Jedwabnem, a byłoby to najpewniej możliwe. Zdaniem prof. Szwagrzyka, sprawę trzeba doprowadzić do końca mimo przeciwności, m.in. stanowiska strony żydowskiej z powodów religijnych. Fakt, że badania nie zostały zakończone, powoduje, że sprawa będzie wracała.

jk

***

Centralny hub

Gdyby tak się stało, byłaby to świetna wiadomość: Polska powinna i chce stać się centralnym hubem dla amerykańskiego gazu na Europę Środkową. O takiej możliwości mówił premier Mateusz Morawiecki podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Zwracał zarazem uwagę, że dziś „cała Europa Środkowa zauważa brak równowagi w tej sprawie”, a Stany Zjednoczone mają możliwości dostarczenia takiej ilości gazu, która zaspokajałaby europejskie potrzeby. Rocznie państwa Unii Europejskiej muszą importować 170 mld m3 gazu. – Z pomocą Stanów Zjednoczonych oraz mając na uwadze rewolucję gazu łupkowego, chcielibyśmy, aby wszyscy na tym rozwiązaniu wygrali – Unia Europejska, Polska oraz Stany Zjednoczone – zaznaczył premier. Przyznał jednocześnie, że w tej sprawie „interesy rosyjskie, amerykańskie i europejskie nie do końca są zbieżne”.

Reklama

wd

***

Warszawa

Prezydencki medal dla brata bł. ks. Popiełuszki i jego małżonki

Prezydent Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Józefowi i Alfredzie Popiełuszkom – starszemu bratu i bratowej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Odznaczeni są małżeństwem od pięćdziesięciu lat. – Dostojni jubilaci, cieszę się z waszego święta. To ogromny zaszczyt, że mogę państwu osobiście wręczyć odznaczenie. Z wielką radością przyjmujemy państwa w Pałacu Prezydenckim. Życzę państwu kolejnych pięćdziesięciu lat razem w zdrowiu i spokoju. Życzę, by w państwa rodzinie układało się wszystko jak najlepiej – powiedział po wręczeniu odznaczeń Andrzej Duda.

W uroczystości uczestniczyli rodzina i przyjaciele państwa Popiełuszków. Prezydent żartował, że państwo Alfreda i Józef mają ponad dwa razy większy staż małżeński od niego i żony Agaty.

– Fundamentami naszego małżeństwa są wiara w Boga oraz wzajemne zrozumienie, miłość, przebaczanie sobie wzajemnie – powiedzieli „Niedzieli” państwo Popiełuszkowie. W swoim życiu przeżyli wiele doświadczeń. – Kogo Bóg miłuje, temu daje krzyże. Pochowaliśmy syna, miał niecałe 18 lat. Ale czujemy, że Bóg się nami opiekuje i pomaga nam w życiu. Przez męki i cierpienia bł. ks. Jerzego otrzymujemy wiele łask od Boga – podkreślili złoci jubilaci.

Uroczystość zakończyło wspólne „Sto lat”, zaintonowane przez pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę.

Łukasz Krzysztofka

***

Napisz wiersz i wyślij do Ludźmierza

Zarząd oddziału Związku Podhalan w Ludźmierzu oraz sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu zapraszają do udziału w 26. edycji Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Jury zwróci uwagę na wartość poetycką nadesłanych utworów oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań autorów. Nadsyłane utwory nie powinny być nigdzie dotychczas publikowane. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa wiersze. Termin nadsyłania upływa 15 czerwca 2018 r. Utwory prosimy przesyłać pod adresem: Związek Podhalan Zarząd Oddziału w Ludźmierzu, Dom Podhalański im. K. P. Tetmajera i Wł. Orkana, ul. Jana Pawła II 116, 34-471 Ludźmierz. Po posiedzeniu jury autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną zawiadomieni, że zostali laureatami naszego konkursu, ale bez podania miejsca, które zajęli. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed Pasterką Maryjną, tj. o godz. 23 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2018 r. Wyróżnione utwory zostaną wykonane, a ich autorzy otrzymają nagrody, dyplomy oraz egzemplarze publikacji pt. „Wybór wierszy XXVI Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera”. Zainteresowanych udziałem odsyłamy na stronę: www.mbludzm.pl , na której znajduje się regulamin konkursu.

Organizatorzy

***

Krótko

• Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę, która zobowiązuje Departament Stanu do stałego monitorowania, czy kraje Europy zwróciły mienie ocalonych z Holokaustu. Ustawa dotyczy szczególnie Polski. Musi ją jeszcze podpisać prezydent Donald Trump.

• Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowego podatku dla najbogatszych Polaków. Nowa danina ma pomóc sfinansować potrzeby niepełnosprawnych, którzy wraz z rodzicami protestowali w Sejmie. Odpowiednia ustawa jest przygotowywana w Ministerstwie Finansów.

• Patryk Jaki będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Małgorzata Wassermann – kandydatką na prezydenta Krakowa, a Kacper Płażyński – na prezydenta Gdańska. PiS wytypował swoich kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich.

• Od 2027 r. Polska będzie płatnikiem netto UE. Oznacza to, że do unijnego budżetu będziemy wpłacać więcej, niż z niego otrzymamy. Takie informacje podała „Rzeczpospolita”.

• .Nowoczesna, dołująca w sondażach, złożyła w Sejmie kontrowersyjny projekt ustawy o związkach partnerskich, który zakłada wprowadzenie możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym, w tym legalizację przysposobienia dzieci przez partnerów rodziców biologicznych, oraz prawne uregulowanie konkubinatu.

• Połowa Polaków uważa, że dla Donalda Tuska nie ma miejsca w polskiej polityce. Tylko 12 proc. respondentów widzi go w fotelu prezydenta Polski. Badanie przeprowadzono na zlecenie „Polityki”.

• Wśród Polaków najbardziej zadłużoną grupą wiekową są ludzie w średnim wieku. W sumie winni są 28,5 mld zł. W ciągu ostatnich 4 lat wysokość długów osób między 36. a 59. rokiem życia wzrosła aż trzykrotnie.

Strony informacyjne przygotowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, Radia Vaticana, KAI, BP KEP oraz RIRM.

2018-04-30 11:29

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sejm/ Bon turystyczny dodatkowo dla dzieci rodziców pracujących za granicą

2020-07-15 18:24

[ TEMATY ]

sejm

bon turystyczny

pixabay.com

Bon turystyczny zostanie rozszerzony na dzieci rodziców pracujących za granicą - wynika z przyjętych w środę przez Sejm części poprawek Senatu do prezydenckiej ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Bon będzie miał wartość 500 zł na każde dziecko; w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 1 tys. zł.

W środę Sejm poparł ponad połowę (37 z 65) poprawek jakie do ustawy zaproponował wcześniej Senat. Większość z nich miała charakter legislacyjny i doprecyzowała przepisy ustawy. Teraz ustawa o Polskim Bonie Turystycznym trafi do podpisu prezydenta.

Najważniejszą poprawką, na którą zgodził się Sejm było rozszerzenie beneficjentów bonu turystycznego o dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Według szacunków, dzięki temu rozwiązaniu, bonem objętych zostanie dodatkowe 150-200 tys. dzieci.

Sejm odrzucił senacką poprawkę, by bonem objąć również emerytów i rencistów. Według Senatu, rozwiązanie to wychodziło naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej i miało stanowić wymierne wsparcie finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. W trakcie prac nad ustawą zarówno w parlamencie jak i w mediach, przedstawiciele partii rządzącej przypominali, że emeryci zostali objęci w tym roku 13. emeryturą, a są też zapowiedzi co do wypłaty 14.

Sejm poparł ponadto poprawkę uwzględniającą w ustawie podmioty świadczące imprezy turystyczne i usługi hotelarskie mające rachunki w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Posłowie poparli też inną zmianę, która zobliguje ministra właściwego ds. turystyki, by do 31 sierpnia 2021 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2022 r. przedstawił informację Sejmowi ws. realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Sejm nie zgodził się jednak, by - jak chciał Senat - bonem mogły się rozliczać także podmioty oferujące usługi turystyczne oraz osoby korzystające z tych usług. Chodzi np. o przewodników. W trakcie prac nad ustawą tę poprawkę popierał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Większości nie zdobyła też poprawka, której celem było ograniczenie z 1 proc. do 0,5 proc. kwoty środków, jakie popłyną do ZUS za obsługę bonu turystycznego.

Celem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, której inicjatorem był prezydent Andrzej Duda jest wsparcie polskich rodzin oraz branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała z powodu koronawirusa.

Bon turystyczny będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Świadczenie w formie bonu - w wysokości 500 zł - będzie przysługiwało osobom pobierającym świadczenie wychowawcze 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie dwa razy wyższe i wyniesie 1000 zł.

Bon nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Resort rozwoju tłumaczył, że bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak w przypadku 500 plus. Zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Według Ministerstwa Rozwoju z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat. Wartość pomocy sięgać będzie 3,5 mld zł. Bonem będzie można płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.
(PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

CZYTAJ DALEJ

Taizé: przygotowano program online dla rodzin

2020-07-16 18:20

[ TEMATY ]

Taize

janeb13/pixabay.com

Wspólnota z Taizé w tym roku po raz pierwszy przygotowała program dla rodzin w wersji online. Jest on adresowany do tych rodzin, które nie będą mogły w tym roku przyjechać do Taizé z powodu pandemii, a także do wszystkich rodzin, które zechcą skorzystać z tej propozycji. Został ułożony z myślą o rodzicach i dzieciach.

Program ma układ tygodniowy i jest podzielony na sześć dni. Każdy z nich ma inny temat i propozycje, które zajmują około półtorej godziny. Obejmuje on piosenkę na rozpoczęcie dnia, kącik teatralny - film wprowadzający temat dnia oraz wymianę myśli. Rozmowę można zakończyć wspólną modlitwą. Wspólnota z Taizé zachęca, by dostosować zaproponowane zajęcia do konkretnej sytuacji rodzinnej oraz by zaprosić znajome rodziny do wspólnego udziału.

Szczegóły na stronie: https://www.taize.fr/pl_article28378.html.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję