Reklama

Dobro dziecka

2019-01-23 11:50

Ewa i Tomasz Kamińscy
Edycja lubelska 4/2019, str. IV

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL były organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim”, jaka odbyła się 12 stycznia z udziałem m.in. Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka

Konferencję rozpoczęła Msza św. w kościele akademickim KUL pod przewodnictwem bp. Ryszarda Karpińskiego. W homilii kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, podkreślał, że dziecko potrzebuje ogromnej troski i ochrony, gdyż jest najbardziej bezbronne, a jednocześnie znajduje się w nim największy potencjał dla rodziny, narodu, państwa i całej społeczności ludzkiej. Jako zagrożenie dla rozwoju dziecka wskazał zwiększanie się liczby dzieci pozamałżeńskich i aborcję. Apelował o odważne stawanie po stronie życia; wskazał na cel konferencji, którym jest przypomnienie (w porządku kanonicznym i prawnym), że dziecko ma prawo do życia i wszechstronnego rozwoju.

Zatroskani o prawa najmłodszych

W drugiej części spotkania, które odbyło się z udziałem bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, i Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, referaty przedstawili: Małgorzata Makarska z Ministerstwa Sprawiedliwości, ks. Krzysztof Nykiel z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, o. Zbigniew Suchecki z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, Edyta Birut z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, Maciej Mitera z Krajowej Rady Sądownictwa, Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina oraz Agnieszka Romanko, Waldemar Bednaruk i ks. Mirosław Sitarz z KUL. Bp Artur Miziński wskazał, że wszelka ochrona prawna dziecka bierze swój początek od fundamentalnego prawa do życia i wynika z jego godności jako stworzenia Bożego. Prof. Andrzej Herbet, dziekan WPPKiA KUL, zwrócił uwagę, że problematyka ochrony praw dziecka wymaga ciągłej refleksji, gdyż mimo postępu życie niesie stale nowe wyzwania i problemy, zwłaszcza w dziedzinie ochrony zdrowia, funkcjonowania rodzin niepełnych czy różnowyznaniowych. – Problemy wymagają refleksji czysto naukowej, ale zwieńczonej wnioskami, które będą mogły być zastosowane w praktyce, przekładającymi się w działania rzeczywiście wspierające dobro dziecka – podkreślał.

Jednym głosem

Prelegenci przedstawili szereg zagadnień i problemów związanych z prawami dziecka, zwłaszcza jego ochrony, zarówno w aspekcie prawa kanonicznego, jak i prawa karnego. Nawiązano do osoby dziecka w kontekście prawa staropolskiego oraz myśli kard. Stefana Wyszyńskiego na temat wychowania dziecka i podmiotów związanych z tym procesem. Wielokrotnie zwracano uwagę na dobro dziecka i ochronę jego życia w aspekcie prawnym, a także na prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Podkreślano prawo do życia na każdym etapie, wskazując na regulacje zawarte w prawie kanonicznym i państwowym (np. ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, gdzie dziecko określone jest jako osoba od momentu poczęcia). Mikołaj Pawlak wskazał na konstytucyjne umocowanie tego urzędu oraz uregulowania ustawowe traktujące o nadrzędnej wartości, jaką jest dobro dziecka. Wystąpienie poświęcił roli rzecznika praw dziecka, podkreślając ogromną odpowiedzialność dorosłych w procesie kształtowania osobowości dziecka. Krzysztof Kasprzak przedstawił problemy walki o prawa dziecka w świecie i Polsce, gdzie ruchy pro-life są bardzo silne. Mówił o obywatelskich inicjatywach ustawodawczych. Wskazał, że postulat obrony życia powinien docelowo stać się elementem programu partii politycznych, gdyż w parlamencie brak jest ugrupowań, które w dziedzinie ochrony życia miałyby wolę realizacji postulatów pro-life.

Reklama

Cenne wyróżnienia

Wyrazem uznania znaczenia podejmowanych działań w zakresie obrony życia była Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, przyznana przez Zarząd SAWP KUL Markowi Jurkowi, posłowi Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji, który w 2007 r. po odrzuceniu przez Sejm projektu zmiany Konstytucji RP w sprawie ochrony życia poczętego zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu. Taką samą nagrodę za wybitne osiągnięcia życiowe i naukowe otrzymał ks. prof. Józef Krukowski, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia. Nagrodę przyznano również premierowi Węgier Viktorowi Orbánowi, który ma odebrać ją w czasie wizyty w Polsce.

Medal Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel Praw Bożych” za zasługi we wspieraniu Stowarzyszenia otrzymali: bp Ryszard Karpiński, ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, ks. dr Krzysztof Nykiel, o. prof. Zbigniew Suchecki, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, Zbigniew Tracichleb, Waldemar Bednaruk, Arkadiusz Jaworowski oraz Maciej Mitera. Konferencję zakończyło spotkanie opłatkowe, podczas którego kolędy i pastorałki zaśpiewał ks. Stefan Ceberek z zespołem.

Jego kapłaństwo to znak dla Kościoła

2019-05-28 13:07

Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 22/2019, str. 7

Ks. Michał Łos FDP otrzymał święcenia diakonatu i prezbiteratu podczas jednej liturgii na sali oddziału onkologicznego. Nie musiał kłaść się krzyżem podczas uroczystości – jego krzyżem jest szpitalne łóżko

Decyzja o święceniach orionisty została podjęta błyskawicznie, bo jest on śmiertelnie chory. Za kilka tygodni jego stan może się tak pogorszyć, że przyjęcie sakramentu święceń mogłoby być niemożliwe. – Jego największym marzeniem było kapłaństwo. Chciał odprawić choć jedną Mszę św. – mówi Mariusz Talarek, przyjaciel ks. Michała.

Święcenia kapłańskie w szpitalu

30-letni kleryk o chorobie nowotworowej dowiedział się ponad miesiąc temu. Gdy jego stan okazał się bardzo ciężki, władze zgromadzenia złożyły do Ojca Świętego Franciszka prośbę o dyspensę z zapisów konstytucji Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, a także o uchylenie wymaganego odstępu czasu między święceniami diakonatu i prezbiteratu. – To był kościelny ekspres. Dokumenty zostały złożone w Watykanie w poniedziałek 20 maja, a już w środę 22 maja mieliśmy papieski dokument – powiedział ks. Michał Szczypek, sekretarz polskiej prowincji orionistów.

Księża orioniści nie tracili czasu. W środę dostali papieską dyspensę, następnego dnia zorganizowali w szpitalu uroczystość złożenia wieczystych ślubów zakonnych, a w piątek – liturgię, podczas której biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk udzielił kl. Michałowi święceń diakonatu i prezbiteratu. – Choć nie ma przepisów, które regulują udzielanie tych święceń podczas jednej liturgii, to powołaliśmy się na bardzo jednoznaczny dokument z Watykanu. Papież Franciszek napisał, że udziela wszelkich koniecznych dyspens, aby Michał Łos przyjął święcenia kapłańskie – wyjaśnił ks. Szczypek.

Sala warszawskiego szpitala przy ul. Szaserów musiała zastąpić prezbiterium świątyni. święcenia odbywały się w obecności księży orionistów, rodziny i znajomych. Michał Łos przyjął sakrament święceń na leżąco. Gdy sprawował swoją upragnioną pierwszą Mszę św., również leżał na szpitalnym łóżku. – Zawierzam Panu Bogu ciebie, Michale, i wszystko, co sakrament święceń w tobie dokona. Proszę Boga, abyś był świadkiem Jego miłości – powiedział bp Solarczyk i dodał: – Największym znakiem miłości Boga jest dar życia. W różny sposób to realizujemy, a ty dzisiaj także niesiesz to orędzie.

Boża determinacja

Ks. Michał Łos w czerwcu br. skończy 31 lat. Jest magistrem teologii. Odbywał właśnie 2-letnie praktyki zakonne w parafii księży orionistów w Kaliszu, które zakończyłby się w przyszłym roku ślubami wieczystymi. Pomagał w parafii i uczył religii w szkole. – Ciężka choroba przerwała jego formację, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób i decyzji papieża Franciszka został kapłanem. Jego trudna historia mówi nam, że przepisy są dla ludzi, a nie ludzie dla przepisów – podkreślił ks. Antoni Wita FDP, proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu. – Michał ze swoimi święceniami, które oglądało tysiące osób, jest jakimś znakiem dla nas wszystkich. Swoim cierpieniem i pragnieniem kapłaństwa dosłownie wszedł w misję Jezusa Chrystusa. Jego postawa ma bardzo mocny wymiar ewangelizacyjny, który może zaowocować w sposób dla nas nieprzewidywalny.

Neoprezbiter jest ciężko chory na raka. Po ludzku jego stan jest tak ciężki, że lekarze praktycznie rozkładają ręce. – W swoim cierpieniu jest bardzo pokorny i ufa Bogu. Z determinacją dziecka Bożego pragnął zostać kapłanem i tak się stało – powiedział Mariusz Talarek. Oby wielu tak bardzo chciało realizować swoje kapłańskie powołanie, jak on tego pragnie.

Ornat z Panamy

Po liturgii święceń i błogosławieństwie bp Solarczyk ukląkł przy łóżku ks. Michała, ucałował ręce kapłana i poprosił go o błogosławieństwo prymicyjne. O błogosławieństwo poprosili neoprezbitera księża orioniści oraz jego rodzina. W prezencie prymicyjnym biskup ofiarował ks. Michałowi swój ornat, w którym odprawiał Mszę św. Posłania na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019 r. – Jest trochę używany – zażartował.

Książa orioniści na całym świecie modlą się o łaskę zdrowia dla ks. Michała. Dziękują wszystkim, którzy towarzyszyli w tej wzruszającej uroczystości za pośrednictwem transmisji w mediach społecznościowych. Śmiertelnie chory neoprezbiter pokazał, że kapłaństwo jest darem i wielkim cudem. – On jest dla nas wszystkich świadkiem wiary. Jest też ważnym symbolem dla polskiego Kościoła w trudnych czasach, gdy nie wszyscy księża z należytym szacunkiem podchodzą do swojego kapłaństwa – podkreślił ks. Szczypek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Baldisseri dementuje: synod nie będzie wstępem do zniesienia celibatu

2019-06-17 20:15

pb (KAI/Vatican Insider) / Watykan

Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Lorenzo Baldisseri zdementował przypuszczenia, jakoby Specjalne Zgromadzenie Synodu nt. Amazonii, jakie odbędzie się w październiku br., miało na celu zniesienie celibatu lub wprowadzenie kapłaństwa kobiet. - To, co jest doktryną pozostaje niezmienne - zdecydowanie stwierdził 78-letni hierarcha.

Włodzimierz Rędzioch

W rozmowie z portalem Vatican Insider odniósł się on do dwóch wywołujących dyskusję punktów przedstawionego dziś dokumentu roboczego (Instrumentum laboris) jesiennego zgromadzenia. Punkt 129 sugeruje wprowadzenie nowych posług kościelnych, m.in. dla kobiet, a także udzielanie święceń kapłańskich starszym żonatym mężczyznom, szanowanym w tubylczych wspólnotach. Z kolei punkt 127 proponuje zastanowienie się, czy sprawowanie kościelnej jurysdykcji (władzy) we wszystkich dziedzinach (sakramentalnej, sądowniczej, administracyjnej) musi być związane z przyjęciem sakramentu święceń.

Kardynał wyjaśnił, że problem jurysdykcji ma charakter doktrynalny, a nie tylko dyscyplinarny, gdyż w sakramencie święceń zostają udzielone trzy nierozłączne zadania: uświęcania, nauczania i rządzenia. Papież może komuś zakazać pełnienia któregoś z nich, ale sakramentalnie są otrzymywane razem. W Instrumentum proponuj się zatem wprowadzenie posług niezwiązanych z sakramentem święceń.

Sekretarz generalny Synodu zwrócił też uwagę, że nie jest to końcowy dokument zgromadzenia, lecz zestawienie propozycji zbieranych wśród wiernych przez niemal dwa lata. Odpowiedź na te propozycje dadzą uczestnicy Synodu, konfrontując się z treścią dokumentu i nauczaniem Kościoła.

Włoski kardynał przyznał, że wprawdzie zgromadzenie synodalne dotyczyć będzie konkretnego regionu z jego szczególnymi potrzebami, to jednak jego reperkusje odczuje cały Kościół, bo jest powszechny. Trzeba jednak zrozumieć, że Kościół nie jest „monolityczną kulą”, lecz - jak mawia papież - wielościanem. Pluralizm w Kościele jednak „musi prowadzić do jedności w różnorodności”. Zarazem to „wszystko, co nie dotyczy doktryny jako takiej, konkretnego przesłania ewangelicznego”, może być „dostosowywane do czasów, do miejsc, do okoliczności”.

Odnosząc się do propozycji przyznania funkcji w Kościele kobietom, kard. Baldisseri zwrócił uwagę, że już teraz odgrywają one fundamentalną rolę w życiu Amazonii, np. jako katechetki, zaś Instrumentum laboris proponuje przeanalizowanie możliwości przyznania im oficjalnej posługi. - Istnieje już akolitat i lektorat, nie będące częścią sakramentu święceń, który zaczyna się od diakonatu. Są posługi, które nie wiążą się z sakramentem. Zobaczymy, co nam zostanie zaproponowane [na Synodzie - KAI]. Mówi się także o „wymyśleniu” nowych posług. Dlaczego nie? - pytał retorycznie włoski purpurat.

Powtórzył, że „wszystko, co nie dotyczy struktury, istoty może zostać zmienione, wymyślone”, tak jak było w liturgii czy muzyce kościelnej, gdzie kiedyś istniał tylko chorał gregoriański, później napisano hymny, a w końcu do liturgii weszły pieśni ludowe.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem