Reklama

Więcej środków dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stawia na innowacyjność i profesjonalizm w niesieniu pomocy. W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przeznaczy 147 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych. To o ponad 37 proc. więcej niż w ubiegłym roku

2019-02-20 11:32

Niedziela Ogólnopolska 8/2019, str. 52

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym. Dofinansowanie ma pomóc niepełnosprawnym m.in. w uzyskaniu prawa jazdy – kwotę dofinansowania na prawo jazdy kat. B zwiększono z 1,?6 tys. zł do 2,?1 tys. zł oraz wprowadzono możliwość dofinansowania kursu i egzaminów na prawo jazdy innych kategorii, co posłuży aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami. O środki po raz pierwszy będą mogły się ubiegać także osoby z dysfunkcją słuchu. Środki z programu osoby niepełnosprawne będą mogły przeznaczyć także na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy zakup wózka lub skutera inwalidzkiego. Z programu skorzysta ponad 30 tys. osób. Realizatorami programu są samorządy szczebla powiatowego.

Współpraca z samorządami

– To w samorządach przede wszystkim jest realizowana konkretna pomoc, konkretne wsparcie, tworzone są warunki, żeby także osoby z niepełnosprawnościami – mieszkańcy wspólnot lokalnych mogli funkcjonować niezależnie – podkreślił w czasie śniadania prasowego Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

To powiaty podejmują decyzję o wysokości przyznanej pomocy. Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród osób z niepełnosprawnościami, dotyczących ich potrzeb – jako główny, wymagający zaspokojenia problem wskazały one mieszkalnictwo i samodzielne życie oraz dostęp do nowoczesnych technologii.

Reklama

– Potrzeby osób z niepełnosprawnościami są uwzględniane w polityce społecznej rządu. Chcemy, aby samorządowcy współpracowali i podejmowali aktywne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tak by środki z naszej instytucji były dobrze zagospodarowane – zaznaczyła Marlena Maląg, prezes PFRON-u.

Jak podkreślił Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa PFRON-u ds. finansowych, wzrosła ilość środków przekazywanych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Szczególnie istotne jest dofinansowanie likwidacji barier transportowych – PFRON dofinansowuje zakupy busów w kwocie do 80 tys. zł oraz autobusów w kwocie do 250 tys. zł.

Pokonać bariery

Na śniadaniu prasowym obecne były również rodziny osób z niepełnosprawnością: Małgorzata i Grzegorz Płonkowie oraz Maria i Jurek Halscy. Grzegorz został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne, żył w hermetycznym świecie. Kiedy miał 14 lat, okazało się, że przyczyną jego izolacji nie był autyzm, tylko głęboki niedosłuch. Po wszczepieniu implantu i otrzymaniu aparatów słuchowych zaczął uczyć się mówić. Z czasem jego bliskie otoczenie odkryło, że ma wielki talent muzyczny. Nikt poza nim samym i jego najbliższą rodziną nie wierzył, że nauczy się podstaw muzyki i będzie grał na instrumencie. Grzegorz pokonał bariery. Ukazała się już jego pierwsza płyta autorska „Słyszę światło księżyca”.

Jurek Halski, gdy miał 3 miesiące, zachorował na raka mózgu, przeszedł kilka operacji i 3 chemie. Wbrew bardzo złym diagnozom, pobycie w hospicjum, chłopiec wyzdrowiał. Teraz przechodzi liczne rehabilitacje i dogania zdrowych rówieśników. Bardzo lubi matematykę, w której pomaga swoim kolegom.

– Warto inwestować w osoby niepełnosprawne, pokazywać ich talenty, warto, żeby tworzyły nie tylko wartości materialne, ale także artystyczne, bo faktycznie mają dużo do przekazania swojemu społeczeństwu – podkreślił min. Michałkiewicz.

Misją PFRON-u jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym, dostęp do przestrzeni publicznej, aby każdy czuł, że jest traktowany podmiotowo. Cały budżet PFRON-u w bieżącym roku w porównaniu z 2018 r. zwiększy się o 0,?5 mld zł.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dlaczego chrzcimy dzieci, a nie dorosłych?

2020-01-08 08:08

Niedziela Ogólnopolska 2/2020, str. 11

[ TEMATY ]

chrzest

Internet

Chrzest jest najpiękniejszym darem, dlaczego więc pozbawiać go dzieci? Dlaczego krępować działanie Ducha Świętego w ich sercach i umysłach?

Kto naprawdę wierzy w skutki sakramentu, ten wie, że chrzest sprawia, iż stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy Ducha Świętego i zostajemy włączeni do Kościoła, w którym z czasem możemy przyjąć kolejne sakramenty. Skoro – w myśl słów św. Grzegorza z Nazjanzu – chrzest jest najpiękniejszym darem, dlaczego pozbawiać go dzieci? Dlaczego krępować działanie Ducha Świętego w ich sercach i umysłach? To przecież dzięki Niemu będą mogły kiedyś świadomym aktem wiary przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, bo „chrzest dzieci domaga się katechumenatu pochrzcielnego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1231). Ziarno wiary jest łaską, a ta może być przyjęta, jeśli spadnie na właściwie przygotowany grunt.

Duch Święty działający w duszy dziecka może je łatwiej przygotować na świadome przyjęcie wiary w wieku dojrzałym.

Jasne świadectwa tego, że chrztu udzielano dzieciom pochodzą z II wieku. Czy mogło tak być wcześniej? Wszystko na to wskazuje.

Biblijnych argumentów za chrztem dzieci jest kilka. W starożytności pod pojęciem „dom” rozumiano nie tylko wszystkich członków rodziny, w tym dzieci i niemowlęta, ale nawet sługi i niewolników (Dz 11, 14). Gdy Korneliusz wraz z całym domem przyjął chrzest, oznacza to także chrzest dzieci (Dz 10, 47-48). Wraz z całym domem chrzest przyjęli niejaka Lidia w Filippi (Dz 16, 15), strażnik więzienia, w którym przetrzymywani byli Paweł i Sylas (Dz 16, 33), Tycjusz Justus, przełożony synagogi w Koryncie (Dz 18, 8) czy Stefanas, mieszkający w tym samym mieście (1 Kor 1, 16). Trudno przypuścić, aby w żadnym z tych „domów” przyjmujących chrzest nie było ani jednego dziecka.

Z czasem, gdy Kościół się rozwijał, praktyka udzielania chrztu niemowlętom upowszechniała się coraz bardziej. Chrześcijanie odwoływali się do słów Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10, 14).

Już w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy po raz pierwszy Piotr głosił najpiękniejszą wieść o zbawieniu, dodał: „Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych” (Dz 2, 39).

Inny argument za chrztem niemowląt wynika z faktu, że Jezus był Żydem i nauczał wśród Żydów, a ci przecież obrzezywali niemowlęta. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego Jezus – Żyd miałby zmieniać ten zwyczaj inicjacji niemowląt, który wywodzi się z Jego własnej religii, i nakazywać przyjmowanie do Kościoła tylko dorosłych. To raczej nieprawdopodobne. Gdyby takie było Jego pragnienie, z pewnością znalazłoby ono wyraz w Ewangelii.

Jest także bardziej egzystencjalny argument za chrztem dzieci. Bardzo poruszyło mnie świadectwo egzorcysty, który wiele lat spędził w Afryce. Zdarzało się, że dwie rodziny pokłóciły się ze sobą. Członkowie jednej z nich szli do czarownika, by ten rzucił urok lub przekleństwo na wrogów. Gdy urok padał na rodzinę chrześcijańską, dzieci nigdy nie doznawały uszczerbku. Jeśli czary skierowane były przeciw rodzinie pogańskiej, dzieci często zapadały na trudne do zdiagnozowania słabości. „Nie potrzeba mi innych dowodów, że chrzest dzieci jest potrzebny” – mówił egzorcysta. „Dziecko ochrzczone nie jest w stanie popełnić grzechu śmiertelnego, gdyż nie ma jeszcze pełnej świadomości winy. To oznacza, że od chwili chrztu zawsze mieszka w nim Duch Święty. I dlatego rzucane uroki nie mają żadnej mocy”. I dodawał: „Kłopot zaczyna się wtedy, gdy ktoś ochrzczony zrywa z Duchem Świętym przez grzech śmiertelny. Wówczas naraża się na działanie złego”.

Odmowa chrztu dzieciom nie ma egzystencjalnego uzasadnienia. Czy osobom, które rodzą się niepełnosprawne umysłowo i nigdy nie dojdą do świadomego przeżywania wiary, należy odmówić chrztu? Czy należy odmówić namaszczenia chorych osobom nieprzytomnym, nieświadomym, dotkniętym amnezją? Są przecież równie nieświadome jak dzieci. Czy posunięta miażdżyca jest podstawą do odmówienia Komunii św.? Oczywiście, że nie. Podobnie jest z sakramentem chrztu.

Nie jest więc tak, że chrztu nie udzielano niemowlętom w pierwotnym Kościele i protestanci przywrócili ten stan rzeczy, lecz odwrotnie – to właśnie niektóre wspólnoty protestanckie odeszły od praktyki udzielania chrztu dzieciom. Praktyki, która ma solidne podstawy biblijne i świadectwa nieprzerwanej Tradycji Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Burkina Faso: kolejna zbrodnia dżihadystów – 38 zabitych

2020-01-22 21:10

[ TEMATY ]

terroryzm

atak

Burkina Faso

Oleg Zabielin/Fotolia.com

W zamachu na targ w prowincji Sanmatenga w Regionie Środkowo-Północnym Burkina Faso dżihadyści zabili 38 osób. Ten kraj w Afryce Zachodniej przez wiele lat uchodził za enklawę spokoju i tolerancji, ale wszystko się zmieniło, gdy ten region Czarnego Lądu znalazł się pod wpływem bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego.

Sytuacja w Burkina Faso pogarsza się, jest tam coraz niebezpieczniej – powiedział w Radiu Watykańskim ks. Luca Caveada, chargé d’affaires nuncjatury apostolskiej w tym kraju. Zwrócił uwagę, że nasilanie się przemocy trwa tam już od kilku miesięcy, tworząc nieprzerwany łańcuch wydarzeń. Dodał, że w praktyce codziennie dochodzi do jakiegoś ataku, zwłaszcza na północy i wschodzie, na pograniczu z Nigrem i Mali.

21 stycznia władze potwierdziły ostatecznie, że w wyniku niedawnego zamachu na targowisko zginęło 38 osób

– oświadczył dyplomata papieski. Zaznaczył, że dziś rano na miejsce udała się delegacja z gubernatorem prowincji na czele, w jej składzie jest również miejscowy biskup. Przedstawiciele władz spotykają się z rodzinami ofiar, chcą dodać im otuchy i odbudować dialog.

"Niestety mamy tu jednak do czynienia z postępującą eskalacją" – stwierdził z ubolewaniem ks. L. Caveada. Przypomniał, że zaledwie kilka dni temu w sąsiednim Nigrze zabito 89 żołnierzy, dodając, że nuncjatura w stolicy Burkina Faso - Wagadugu obejmuje także ten kraj. "W stolicy 8 stycznia w szkole wybuchł granat. Na szczęście obyło się bez ofiar. Jest to długi łańcuch wydarzeń, które niestety nadal trwają“ – podsumował swą wypowiedź tymczasowy szef placówki papieskiej w Burkina Faso.

Jest ona nieobsadzona od 19 marca ub.r., gdy dotychczasowy jej szef abp Piergiorgio Bertoldi został przeniesiony na podobne stanowisko do Mozambiku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję