Reklama

Rodzina

DudaPomoc – ciąg dalszy

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Kancelarii Prezydenta RP opublikowało niedawno raport podsumowujący niemal 3 lata działalności. Od sierpnia 2015 r. wpłynęło tam blisko 38,5 tys. listów od pokrzywdzonych przez władzę obywateli. Pracownicy biura przeprowadzili ok. 13 tys. rozmów telefonicznych, a ok. 4 tys. osób spotkało się osobiście z prezydenckimi prawnikami

W czasie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy przyszły prezydent w trakcie podróży po Polsce stykał się wielokrotnie z ludźmi skrzywdzonymi w rozmaity sposób zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak i przez instytucje państwowe czy samorządowe. W myśl hasła ówczesnej kampanii: „Zawsze po stronie obywateli”, powstał więc projekt nazywany potem powszechnie „DudaPomoc”, który miał być wsparciem dla obywateli bezradnych w starciu z biurokratyczną machiną. Przedsięwzięcie ruszyło w maju 2015 r., a kierowali nim wówczas Irena Zofia Romaszewska i Janusz Wojciechowski. Porad udzielał także Andrzej Duda – doktor nauk prawnych.

Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, ale też ukazała skalę zjawiska pokrzywdzenia. O działaniu „DudaPomoc” mówiło się w całej Polsce, a przez pierwsze niespełna 5 miesięcy przyjęto blisko 4 tys. osób, interweniowano w ponad 1,2 tys. sprawach, odwoływano się do sądów, prokuratur i urzędów wszelkich szczebli. Do ówczesnej siedziby biura przy ul. Pięknej w Warszawie ustawiały się kilkusetosobowe kolejki.

Po wygraniu wyborów i objęciu urzędu prezydenta RP przez Andrzeja Dudę przedsięwzięcie to nie mogło więc być zakończone. Pierwszą decyzją nowego prezydenta było powołanie w strukturach Kancelarii Prezydenta RP Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej – BIPP (7 sierpnia 2015 r.), które stanowi kontynuację projektu „DudaPomoc”, a nawet jego rozwinięcie.

Reklama

Interwencja na linii obywatel – władza

Biuro pomaga nieodpłatnie. Interweniuje w sytuacjach konfliktu na linii obywatel – władza publiczna, ale tylko wtedy, gdy uzna, że obywatel jest stroną słabszą, pokrzywdzoną, często niedostatecznie reprezentowaną. Biuro nie działa jednak z własnej inicjatywy. Udzieli informacji prawnej, zainterweniuje we właściwych organach, urzędach i instytucjach, jeśli obywatel zgłosi do niego swoją sprawę.

Tomasz Kulikowski, dyrektor BIPP, potwierdza w raporcie: „Nadal chodzi o pomoc zwykłym obywatelom w starciu z niekiedy bezduszną machiną urzędniczą. Dziś misja ta jest realizowana przez całą Kancelarię Prezydenta RP – obok BIPP także przez obsługujące stowarzyszenia i organizacje Biuro Dialogu i Korespondencji (BDK). Oba biura są nadzorowane przez Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Działalność ta odbywa się pod szczególną troską i opieką Prezydenta RP”.

Efektem pracy biura jest stworzenie projektu skargi nadzwyczajnej – to szansa dla ludzi, którzy doświadczyli jawnej niesprawiedliwości, a prawomocne orzeczenie uniemożliwia im dochodzenie swoich racji. Zainicjowano także prace nad rozszerzeniem grupy osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Niezamożność nie powinna ograniczać prawa do korzystania z profesjonalnych pełnomocników, a tak się ciągle w Polsce dzieje.

Reklama

Biuro stara się ponadto edukować zarówno obywateli, jak i organy państwowe. Praktyczne doświadczenia, które zebrało w ciągu 3 lat istnienia, mogą efektywnie wpłynąć na wiedzę pracowników administracji publicznej i polepszyć jakość funkcjonowania tych organów.

„Codzienna działalność BIPP to nie tylko doraźna pomoc w pojedynczych przypadkach. Ogromna liczba wpływających do nas spraw jednoznacznie wskazuje na potrzebę diagnozowania i naprawiania niedoskonałości systemu prawnego w Polsce” – wyjaśnia dyr. Kulikowski i przypomina o podejmowanej przez biuro współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Finansowym, czyli organami, które „są powołane do tego, aby być najbliżej obywatela i działać na jego rzecz”.

Kto, jak i kiedy?

BIPP tworzą prawnicy różnych specjalności, co daje szansę na szeroką konsultację i zwiększa możliwość efektywnej pomocy. Są wśród nich spece od prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, finansowego, pracy i ubezpieczeń czy energetycznego.

W zależności od typu zgłoszonej sprawy prawnicy ci mogą wybrać kilka metod wsparcia. Pierwszą i podstawową jest wyjaśnienie obywatelowi, jakie ma prawa, w jakich instytucji czy urzędzie powinien zgłosić swoją sprawę i jakie ma możliwości i drogi działania.

Po drugie – biuro może samo wystąpić do właściwego organu z prośbą o powtórne przyjrzenie się sprawie i usunięcie ewentualnych naruszeń. W uzasadnionych przypadkach może też zawiadomić organy nadrzędne o zgłoszonych nieprawidłowościach w działaniach jednostek podległych.

Wreszcie – pracownicy biura mogą podjąć interwencję w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej sprawę. W niektórych sytuacjach jest to najbardziej efektywny sposób działania i jednocześnie szybka reakcja na pojawiające się możliwości rozwiązania sprawy.

Warto przy tej okazji wyjaśnić, że biuro nie zareaguje w każdej zgłoszonej mu sprawie. Prawnicy mówią, że zdarzają się sytuacje, których rozwiązanie, mimo ogromnego zaangażowania pracowników biura i wolontariuszy, nie jest możliwe. Chodzi o sprawy, gdy obywatel wnosi, by biuro zastąpiło sąd, a ono w żadnym przypadku nie ingeruje w działanie niezawisłych sądów i nie ma możliwości zmiany orzeczeń sądowych.

Jak skorzystać z pomocy?

Istnieją cztery sposoby zgłoszenia swojej sprawy do BIPP. Najprościej jest napisać list, w którym znajdą się nie tylko opis sprawy i kopie ważnych dokumentów, ale także adres wraz z numerem telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej problem. Korespondencję należy przesyłać pod adresem: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Zgłoszenia sprawy można dokonać także drogą elektroniczną – za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: prezydent.pl .

Można zadzwonić. Infolinia biura dostępna jest pod numerem: (22) 695 11 11 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00.

Można też zgłosić sprawę osobiście. Siedziba biura mieści się w Warszawie w budynku Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 (wejście D). Prawnicy przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.

Do każdej pojedynczej sprawy wyznaczany jest pracownik merytoryczny, który zapoznaje się dokładnie z dokumentami i podejmuje decyzję, co dalej. Informuje o tym obywatela listownie, elektronicznie albo telefonicznie. Może też sam podjąć interwencję we właściwych organie czy instytucji, jeśli uzna, że takie działanie jest niezbędne.

Ciąg dalszy nastąpi...

Szkoda by było, gdyby doświadczenia biura poszły na marne, aby całe spektrum spraw pojedynczych obywateli, które udało się pozytywnie rozwiązać, nie wpłynęło na zmianę systemu prawnego. Chodzi przecież o to, by już więcej do takich krzywdzących sytuacji nie dochodziło. Pomyślano więc o tym i sporządzono rekomendację zmian legislacyjnych.

2019-04-03 10:07

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kraków: w sobotę ogólnopolska pielgrzymka rodzin dzieci utraconych

2020-06-04 10:56

[ TEMATY ]

rodzina

modlitwa

Adobe Stock

Wspólna modlitwa zgromadzi w najbliższą sobotę 6 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyłe z całej Polski rodziny dzieci utraconych.

Pielgrzymka jest adresowana przede wszystkim do rodzin, które przedwcześnie utraciły swoje dzieci, nienarodzone i narodzone, bez względu na wiek dziecka i okoliczności jego śmierci. Rodziny proszone są o przywiezienie ze sobą karty z imieniem swojego dziecka oraz świecę. Zmarłe dzieci pragniemy zawierzyć Bożemu Miłosierdziu.

Pielgrzymka rozpocznie się wspólną modlitwą Anioł Pański w południe 6 czerwca, a następnie Mszą świętą pod przewodnictwem bp. Jana Zająca. Po Eucharystii kolejnym punktem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z koronką do Bożego Miłosierdzia oraz aktem zawierzenia zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu.

Wszystkie rodziny przeżywające stratę dziecka, które w związku z aktualną pandemią nie będą mogły przyjechać, zachęcamy do łączności duchowej i uczestnictwa za pomocą internetu – TV Miłosierdzie (www.milosierdzie.pl oraz na kanale YouTube „sanktuariumbozegomil”).

Organizatorzy proszą, aby rodzice przywieźli ze sobą karty z imieniem swojego dziecka oraz świecę. Imiona dzieci zapisane na kartach zostaną złożone na ołtarzu. Jeśli rodzice nie mogą osobiście przybyć na pielgrzymkę, mogą wpisać imię dziecka w specjalnej Księdze Dzieci Utraconych na stronie www.du.milosierdzie.pl.

Koordynatorem pielgrzymki jest ks. dr Janusz Kościelniak, posługujący od 2009 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Duszpasterstwem rodziców dzieci utraconych opiekuje się od kilku lat. Prowadził dwa razy rekolekcje dla rodziców, w każdym miesiącu odprawia Mszę św. z adoracją Najświętszego sakramentu dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka. Był współorganizatorem dwóch Pielgrzymek Rodziców Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Z okazji jednej z nich powstał Modlitewnik dla Rodziców Dzieci utraconych. Od 7 stycznia jest duszpasterzem rodzin dzieci utraconych w archidiecezji krakowskiej.

Dzień Dziecka Utraconego przypada na całym świecie 15 października. To dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach. Statystyki wskazują, że około 10–15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem, z czego do 80% poronień dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży. Jest to zawsze dramatyczne przeżycie dla rodziców i całej rodziny.

W wielu miastach w Polsce odprawiane są tego dnia Msze św. w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców. Organizowane są też spotkania, podczas których rodzice mogą podzielić się swoim bólem oraz doświadczyć wspólnoty z osobami, które również przeżyły śmierć dziecka.

CZYTAJ DALEJ

Zakażenia koronawirusem w kilku domach zakonnych redemptorystów

2020-06-04 13:51

[ TEMATY ]

redemptoryści

AdobeStock.com

Na początku czerwca doszło do zakażenia koronawirusem w kilku domach zakonnych redemptorystów w Polsce – poinformował PAP rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

W oficjalnym oświadczeniu napisał, że "w sobotę, 30 maja 2020 r. w Tuchowie k. Tarnowa odbyły się święcenia kapłańskie, które przebiegły przy zachowaniu obowiązujących przepisów władz sanitarnych i kościelnych. Niestety, na uroczystości były obecne osoby zakażone wirusem, wtedy tego zupełnie nieświadome. Wykazały to dopiero badania wykonane kilka dni później. W konsekwencji doszło do kolejnych zakażeń".

Poinformował, że pierwsza osoba chora, zaraz po otrzymaniu swoich wyników, powiadomiła o tym we wtorek 2 czerwca ok. godz. 20.00, czyli trzy dni po święceniach. "Natychmiast zostały wdrożone dostępne środki ostrożności we wspólnotach, gdzie były osoby z pojawiającymi się objawami. Następnego dnia rano zostały powiadomione władze sanitarno-epidemiologiczne i potencjalnie chorzy poddali się badaniom" – podano.

Do godzin południowych 4 czerwca 2020 r. zostały potwierdzone trzy przypadki zachorowań.

Inni członkowie wspólnot zakonnych, mający kontakt z zarażonymi, zostali poddani testom na obecność koronawirusa lub obecnie to się dokonuje.

"W oczekiwaniu na wyniki badań, stosownie do obowiązujących przepisów, kwarantanną objęte zostały domy zakonne redemptorystów w Bardzie (diecezja świdnicka), Kościelisku (archidiecezja krakowska), Tuchowie (diecezja tarnowska) i we Wrocławiu. Czasowo zamknięte dla wiernych zostały też kościoły przy wymienionych domach zakonnych" – poinformowano.

Zaznaczono, że "cały czas, dochowując staranności, obserwujemy sytuację w innych wspólnotach zakonnych, gdzie – podkreślamy – nie ma obecnie objawów infekcji".

Podkreślono, że władze Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i przełożeni poszczególnych domów zakonnych współpracują z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi. "Dalsze działania i okres kwarantanny w wymienionych domach są uzależnione od decyzji powyższych służb, które monitorują rozwój sytuacji" – zaznaczono.

Informacje o podjętych działaniach, ograniczeniach w sprawowaniu posługi duszpasterskiej i trwaniu kwarantanny są podawane na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych domów zakonnych i parafii, jak również w mediach społecznościowych. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/

CZYTAJ DALEJ

Angela Merkel: nie zamierzam kandydować na piątą kadencję

Niemiecka kanclerz Angela Merkel potwierdziła w czwartek w wywiadzie dla telewizji ZDF, że nie zamierza kandydować na kolejną, piątą kadencję szefowej rządu Niemiec. Potępiła też brutalność amerykańskiej policji w związku ze śmiercią w Minneapolis George'a Floyda.

Zapytana, czy w obliczu walki ze skutkami pandemii koronawirusa nie odczuwa pokusy dalszego kierowania pracami rządu, Merkel podkreśliła stanowczo, że już wcześniej zdecydowała, że obecna kadencja, która zakończy się w przyszłym roku, jest jej ostatnią.

Kontynuując wątek pandemii, szefowa niemieckiego gabinetu potwierdziła, że ulga podatkowa od towarów i usług, zawarta w pakiecie wsparcia dla gospodarki jej kraju, potrwa do końca roku. „To dla mnie punkt odcięcia tej pomocy” - wyjaśniła, zapytana, czy ta rządowa pomoc może zostać przedłużona. „To ma być krótkotrwały impuls” - zaznaczyła.

W środę Merkel ogłosiła wart 130 mld euro pakiet stymulacyjny dla niemieckiej gospodarki, w ramach którego podatek VAT zostanie obniżony z 19 do 16 proc. przez sześć miesięcy, począwszy od lipca.

Merkel potępiła także „zamordowanie” przez policję Afroamerykanina George'a Floyda i "rasizm", który jej zdaniem uderza w „bardzo spolaryzowane społeczeństwo amerykańskie”. „To zabójstwo George'a Floyda jest okropne. Rasizm jest okropny. Społeczeństwo amerykańskie jest bardzo spolaryzowane” - powiedziała.

"Rasizm zawsze istniał. I niestety tak jest również tutaj (w Niemczech)” - dodała Merkel, która zaznaczyła, że "ma nadzieję”, iż protesty w Stanach Zjednoczonych "będą pokojowe”.

Szefowa niemieckiego rządu określiła także obecną politykę wewnętrzną prezydenta USA Donalda Trumpa jako "bardzo kontrowersyjną". "Moim zdaniem w polityce (zawsze) trzeba próbować zbliżać do siebie ludzi, próbować ich godzić. Myślę, że styl polityczny (prezydenta Trumpa) jest bardzo kontrowersyjny” - powiedziała.

"Pracuję ze wszystkimi wybranymi prezydentami na całym świecie. I oczywiście z amerykańskim prezydentem. Wszystko, co mogę zrobić, to mieć nadzieję, że możemy współpracować" - zakończyła niemiecka kanclerz. (PAP)

zm/ kar/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję