Reklama

DudaPomoc – ciąg dalszy

2019-04-03 10:07

Katarzyna Woynarowska
Niedziela Ogólnopolska 14/2019, str. 24-25

KPRP

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Kancelarii Prezydenta RP opublikowało niedawno raport podsumowujący niemal 3 lata działalności. Od sierpnia 2015 r. wpłynęło tam blisko 38,5 tys. listów od pokrzywdzonych przez władzę obywateli. Pracownicy biura przeprowadzili ok. 13 tys. rozmów telefonicznych, a ok. 4 tys. osób spotkało się osobiście z prezydenckimi prawnikami

W czasie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy przyszły prezydent w trakcie podróży po Polsce stykał się wielokrotnie z ludźmi skrzywdzonymi w rozmaity sposób zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak i przez instytucje państwowe czy samorządowe. W myśl hasła ówczesnej kampanii: „Zawsze po stronie obywateli”, powstał więc projekt nazywany potem powszechnie „DudaPomoc”, który miał być wsparciem dla obywateli bezradnych w starciu z biurokratyczną machiną. Przedsięwzięcie ruszyło w maju 2015 r., a kierowali nim wówczas Irena Zofia Romaszewska i Janusz Wojciechowski. Porad udzielał także Andrzej Duda – doktor nauk prawnych.

Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, ale też ukazała skalę zjawiska pokrzywdzenia. O działaniu „DudaPomoc” mówiło się w całej Polsce, a przez pierwsze niespełna 5 miesięcy przyjęto blisko 4 tys. osób, interweniowano w ponad 1,2 tys. sprawach, odwoływano się do sądów, prokuratur i urzędów wszelkich szczebli. Do ówczesnej siedziby biura przy ul. Pięknej w Warszawie ustawiały się kilkusetosobowe kolejki.

Po wygraniu wyborów i objęciu urzędu prezydenta RP przez Andrzeja Dudę przedsięwzięcie to nie mogło więc być zakończone. Pierwszą decyzją nowego prezydenta było powołanie w strukturach Kancelarii Prezydenta RP Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej – BIPP (7 sierpnia 2015 r.), które stanowi kontynuację projektu „DudaPomoc”, a nawet jego rozwinięcie.

Reklama

Interwencja na linii obywatel – władza

Biuro pomaga nieodpłatnie. Interweniuje w sytuacjach konfliktu na linii obywatel – władza publiczna, ale tylko wtedy, gdy uzna, że obywatel jest stroną słabszą, pokrzywdzoną, często niedostatecznie reprezentowaną. Biuro nie działa jednak z własnej inicjatywy. Udzieli informacji prawnej, zainterweniuje we właściwych organach, urzędach i instytucjach, jeśli obywatel zgłosi do niego swoją sprawę.

Tomasz Kulikowski, dyrektor BIPP, potwierdza w raporcie: „Nadal chodzi o pomoc zwykłym obywatelom w starciu z niekiedy bezduszną machiną urzędniczą. Dziś misja ta jest realizowana przez całą Kancelarię Prezydenta RP – obok BIPP także przez obsługujące stowarzyszenia i organizacje Biuro Dialogu i Korespondencji (BDK). Oba biura są nadzorowane przez Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Działalność ta odbywa się pod szczególną troską i opieką Prezydenta RP”.

Efektem pracy biura jest stworzenie projektu skargi nadzwyczajnej – to szansa dla ludzi, którzy doświadczyli jawnej niesprawiedliwości, a prawomocne orzeczenie uniemożliwia im dochodzenie swoich racji. Zainicjowano także prace nad rozszerzeniem grupy osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Niezamożność nie powinna ograniczać prawa do korzystania z profesjonalnych pełnomocników, a tak się ciągle w Polsce dzieje.

Biuro stara się ponadto edukować zarówno obywateli, jak i organy państwowe. Praktyczne doświadczenia, które zebrało w ciągu 3 lat istnienia, mogą efektywnie wpłynąć na wiedzę pracowników administracji publicznej i polepszyć jakość funkcjonowania tych organów.

„Codzienna działalność BIPP to nie tylko doraźna pomoc w pojedynczych przypadkach. Ogromna liczba wpływających do nas spraw jednoznacznie wskazuje na potrzebę diagnozowania i naprawiania niedoskonałości systemu prawnego w Polsce” – wyjaśnia dyr. Kulikowski i przypomina o podejmowanej przez biuro współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Finansowym, czyli organami, które „są powołane do tego, aby być najbliżej obywatela i działać na jego rzecz”.

Kto, jak i kiedy?

BIPP tworzą prawnicy różnych specjalności, co daje szansę na szeroką konsultację i zwiększa możliwość efektywnej pomocy. Są wśród nich spece od prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, finansowego, pracy i ubezpieczeń czy energetycznego.

W zależności od typu zgłoszonej sprawy prawnicy ci mogą wybrać kilka metod wsparcia. Pierwszą i podstawową jest wyjaśnienie obywatelowi, jakie ma prawa, w jakich instytucji czy urzędzie powinien zgłosić swoją sprawę i jakie ma możliwości i drogi działania.

Po drugie – biuro może samo wystąpić do właściwego organu z prośbą o powtórne przyjrzenie się sprawie i usunięcie ewentualnych naruszeń. W uzasadnionych przypadkach może też zawiadomić organy nadrzędne o zgłoszonych nieprawidłowościach w działaniach jednostek podległych.

Wreszcie – pracownicy biura mogą podjąć interwencję w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej sprawę. W niektórych sytuacjach jest to najbardziej efektywny sposób działania i jednocześnie szybka reakcja na pojawiające się możliwości rozwiązania sprawy.

Warto przy tej okazji wyjaśnić, że biuro nie zareaguje w każdej zgłoszonej mu sprawie. Prawnicy mówią, że zdarzają się sytuacje, których rozwiązanie, mimo ogromnego zaangażowania pracowników biura i wolontariuszy, nie jest możliwe. Chodzi o sprawy, gdy obywatel wnosi, by biuro zastąpiło sąd, a ono w żadnym przypadku nie ingeruje w działanie niezawisłych sądów i nie ma możliwości zmiany orzeczeń sądowych.

Jak skorzystać z pomocy?

Istnieją cztery sposoby zgłoszenia swojej sprawy do BIPP. Najprościej jest napisać list, w którym znajdą się nie tylko opis sprawy i kopie ważnych dokumentów, ale także adres wraz z numerem telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej problem. Korespondencję należy przesyłać pod adresem: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Zgłoszenia sprawy można dokonać także drogą elektroniczną – za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: prezydent.pl .

Można zadzwonić. Infolinia biura dostępna jest pod numerem: (22) 695 11 11 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00.

Można też zgłosić sprawę osobiście. Siedziba biura mieści się w Warszawie w budynku Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 (wejście D). Prawnicy przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.

Do każdej pojedynczej sprawy wyznaczany jest pracownik merytoryczny, który zapoznaje się dokładnie z dokumentami i podejmuje decyzję, co dalej. Informuje o tym obywatela listownie, elektronicznie albo telefonicznie. Może też sam podjąć interwencję we właściwych organie czy instytucji, jeśli uzna, że takie działanie jest niezbędne.

Ciąg dalszy nastąpi...

Szkoda by było, gdyby doświadczenia biura poszły na marne, aby całe spektrum spraw pojedynczych obywateli, które udało się pozytywnie rozwiązać, nie wpłynęło na zmianę systemu prawnego. Chodzi przecież o to, by już więcej do takich krzywdzących sytuacji nie dochodziło. Pomyślano więc o tym i sporządzono rekomendację zmian legislacyjnych.

Tagi:
rodzina

Ciało to ja!

2019-08-21 11:24

Jarosław Kumor
Niedziela Ogólnopolska 34/2019, str. 54

Mężczyzna i ciało... trudne połączenie – tak nam powiedzą historie wielu uzależnionych. Mam na myśli nie tylko nieczystość, ale też alkohol, narkotyki, przemoc. Z drugiej strony, słyszę nieraz w przestrzeni medialnej: „Pokochaj swoje ciało, zadbaj o nie, idź na siłownię, weź się za siebie”. Są więc mężczyźni, którzy swoje ciało niszczą, i są tacy, którzy je przeceniają. Z jednymi i drugimi coś jest nie tak. Jedni i drudzy mają duży problem, by podjąć i wypełniać misję męża i ojca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papieski jałmużnik już na Jasnej Górze

2019-08-24 18:26

it / Jasna Góra (KAI)

Kard. Konrad Krajewski jak zwykle przyszedł na Jasną Górę wraz z Pieszą Pielgrzymką Łódzką. Odkąd jest w Watykanie zawsze niesie też intencje wskazane przez papieża Franciszka. W tym roku było jednak inaczej. - Papież prosił, żeby wziąć jego intencje bez wymieniania i to dlatego chyba tak ciężko się szło - wyznał utrudzony pątnik. Dodał, że choć pogoda wyśmienita, sprzyjająca, to jednak droga trudna. - Idę, ale nie mogę przyśpieszyć – podkreślał.

BPJG

Kardynał zauważył jednak, że „chyba takie zwolnienie jest mu potrzebne”. - Żebym pomyślał, że nie można się ciągle z czymś ścigać. Myśleć- ile zrobiliśmy, ilu osobom pomogliśmy. Po prostu trzeba iść rytmem Ewangelii a tam nie ma wyścigów - powiedział.

Przeczytaj także: Kard. Konrad Krajewski: trzeba pamiętać o tym, co nam mówił Jan Paweł II

Wytrawny pątnik, bo to kolejna piesza pielgrzymka papieskiego jałmużnika, podkreśla, że „pielgrzymowanie to nie jest przejście iluś kilometrów czy zmaganie się ze swoim ciałem”. - To wreszcie marsz w dobrym kierunku i chwila na zastanowienie czym jest Kościół, jakie jest moje miejsce w Kościele, bo pielgrzymka to wyznanie wiary – dodał kard. Krajewski.

Zapytany o Kościół w Polsce widziany z perspektywy Watykanu odpowiedział: „jakie by nie były burze, to Kościół jest zawsze Chrystusowy i to jest najważniejsze”.

Kard. Konrad Krajewski jak zwykle wraz z pielgrzymami wkroczył w progi Kaplicy Matki Bożej. Nie uklęknął jednak tuż przed Cudownym Obrazem, w miejscu dla niego przygotowanym, a w przedsionku prezbiterium, tuż przy kracie.

W 94. Pieszej Pielgrzymce Łódzkiej przyszło ok. 2 tys. osób. Przyjechała też grupa rowerowa. W ciągu czterech dni pątnicy pokonali ponad 120 km. Hasłem rekolekcji było wołanie: „Stworzycielu Duchu przyjdź!”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski podczas dożynek: wdzięczność przełamuje w nas egoizm

2019-08-24 20:39

bgk / Pobiedziska (KAI)

„Wdzięczność, przełamując egoizm, uczy nas tego, abyśmy rozumieli i pojęli, że żywność nie jest własnością prywatną, lecz darem Opatrzności, którym z łaską Bożą należy się dzielić” – przypomniał Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas dziękczynienia archidiecezji gnieźnieńskiej za tegoroczne plony.

KEP

Uroczystości dożynkowe odbyły się w sobotę 24 sierpnia w Pobiedziskach. Wspólnie z abp. Wojciechem Polakiem Mszę św. dziękczynną w miejscowym kościele pw. św. Michała Archanioła celebrowali księża przybyli z archidiecezji wraz z rolniczymi delegacjami.

„Wspólnie dziękujemy za tegoroczne zbiory i jeszcze raz prosimy, aby nigdy i nikomu nie zabrakło chleba” – mówił w homilii Prymas Polski, powtarzając za papieżem Franciszkiem, że wciąż nie jesteśmy dość nawykli, aby dzielić się nim z innymi. A przecież w codziennej modlitwie prosimy o chleb nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Sam Jezus uczy nas, byśmy modląc się mieli na ustach przede wszystkim „Ty”.

„Chleb, o który chrześcijanin prosi w modlitwie, nie jest «moim chlebem». To jest nasz chleb powszedni. Za niego dziś Bogu dziękujemy. I choć to prawda, że przecież i ten nasz chleb powszedni został i tym razem wypracowany przez konkretnych ludzi, przez rolników, którzy włożyli w niego całe swoje serce, cały swój rolniczy trud i wysiłek, jakże niełatwy w obliczu dewastującej w tym roku i nasz region suszy, to jednak, jak mówił do rolników święty Jan Paweł II, bardzo leży nam na sercu, by tego chleba nie brakowało nikomu na naszym globie, a brakuje, leży nam na sercu, by go nie brakowało w naszej Ojczyźnie” – mówił abp Polak.

Prymas przypomniał też za papieżem Franciszkiem, że żywność nie jest własnością prywatną, lecz darem Opatrzności, którym z łaską Bożą należy się dzielić. Trzeba – podkreślił – abyśmy to lepiej zrozumieli, aby wdzięczność przełamała nasz egoizm, otworzyła serca i dłonie dla potrzebujących, nie pozwoliła obojętnie przechodzić wobec próśb i cierpień sióstr i braci.

Po zakończeniu liturgii abp Polak poświęcił dożynkowe wieńce będące wyrazem radości i dumy z zebranych plonów, ale i symbolem pracy rolnika, która – jak mówił w homilii – domaga się wysiłku, cierpliwości, ale także szacunku i pokory wobec natury. Na zakończenie Mszy św. zacytował słowa Cypriana Kamila Norwida byśmy uczyli się dzielić chlebem, ale także, „byśmy chleb z uszanowaniem zawsze podnosili”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem