Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny

Świętość życia małżeństw i rodzin jest jednym z naczelnych fundamentów posługi Kościoła. We wspólnocie życia i miłości kształtują się niezniszczalne wartości konstytuujące wartość i znaczenie Kościoła Domowego, jak godnie określamy nasze życie w rodzinie. Dlatego tak istotne jest to, by otaczać nieustannie rodzinę wszechstronną opieką. Temu celowi służy niedawno powołane do funkcjonowania Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny, którego pracę koordynuje Joanna Szałata. Poprosiliśmy więc o przybliżenie zakresu działań tej nowej instytucji, mocno wspierającej działania Kościoła wobec rodziny

Niedziela szczecińsko-kamieńska 14/2019, str. VI

[ TEMATY ]

Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny

Zenon Szałata

Joanna Szałata, koordynator Ośrodka

Joanna Szałata, koordynator Ośrodka

Ks. Robert Gołębiowski: – Nowo powstałe Centrum jest kontynuacją dotychczasowych poczynań Ośrodka „Z pomocą rodzinie” w ramach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Joanna Szałata: – Aby uzmysłowić sobie posłannictwo nowego ośrodka, należy wdzięczną pamięcią powrócić do czasów sprzed blisko czterdziestu lat, gdy Krzysztof Puc z Agnieszką Przybylską, Jerzym Rajskim, Krzysztofem Soską i wraz z licznym gronem wrażliwych katolików, widząc palącą potrzebę wspierania rodziny, rozpoczęli działalność w ramach Stowarzyszenia później nazwanego „Civitas Christiana”. Dostrzegając wszystkie zagrożenia wynikające z ówczesnego podejścia do aborcji, a także z zagrożeń szczególnie związanych z alkoholizmem w rodzinach, przez wszystkie lata podejmowano w siedzibie przy ul. Mariackiej, a potem Kaszubskiej wieloraką pracę nad świętością małżeństw i rodzin. Bardzo wielu oddanych rodzinie specjalistów starało się wiernie wypełnić posłannictwo Kościoła i zachować dziedzictwo sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz papieża św. Jana Pawła II, „by rodzina była Bogiem silna”. Szczecin wspierany głęboką misją pełnioną przez abp. Kazimierza Majdańskiego, bp. Stanisława Stefanka stał się wówczas najsilniejszym ośrodkiem myśli o rodzinie. Wystarczy tylko wspomnieć o pierwszej Szkole Rodzenia pod protektoratem prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Szkoła działa do dziś, a jednym z najbardziej widocznych jej owoców jest Marsz dla Życia, który nie tylko stanowi największą manifestację pro-life w Polsce, ale też angażuje tysiące osób do podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Warto dodać, że w ubiegłym roku nasza wieloletnia praca na rzecz rodziny została nagrodzono honorową odznaką „Primus in Agendo” przyznaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na zmiany, jakie w ostatnim kwartale 2018 r. miały miejsce w funkcjonowaniu szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, wszystkie działania prorodzinne kontynuowane będą w ramach nowego podmiotu, jakim jest Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny.

– Jaki jest zakres działalności nowego Ośrodka? Co proponujecie rodzinom?

– Praca naszego Centrum w dalszym ciągu konsekwentnie dotyka, wydaje mi się, wszystkich aspektów życia rodzinnego. Kontynuowane są porady prawne i kuratora rodzinnego, które m.in. dotykają bolesnych sfer pomocy ofiarom i sprawcom przemocy. Pomagamy przygotować pisma urzędowe, wypełnić wnioski i pozwy oraz oferujemy szeroko rozumianą pomoc prawną w tym spraw dotyczących alimentów, eksmisji, zadłużeń, spodków, a także z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Inny dział to porady psychologiczne w aspekcie konfliktów, dylematów natury moralno-etycznej, kryzysów. Poza tym prowadzimy doradztwo rodzinne, porady specjalisty ds. przemocy w rodzinie, mediacji, porady pedagoga, pomoc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami, jest obecna również profilaktyka HIV/AIDS. Jednym z ważniejszych kierunków naszych działań jest działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dotyczącego skutków problemów alkoholowych. W każdy piątek o godz. 18 można do nas przyjść na wykładowe spotkanie otwarte ze specjalistą oraz dwa razy w tygodniu skorzystać z indywidualnej rozmowy w Punkcie Konsultacyjnym.

Reklama

– Wśród wielu propozycji pojawia się także słowo „kapłan”. Jaka jest rola duchownego w niesieniu pomocy rodzinie?

– Rola, którą spełniają współpracujący z nami kapłani, jest fundamentalna. Zdarzają się sytuacje, w których podczas standardowych porad pojawia się wątek dotyczący braku sensu życia, trudności w modlitwie czy nierzadko pewnych przejawów opętania przez szatana. W takich momentach odsyłamy te osoby do księży, którzy z nami współpracują. Wiele także porad wiąże się z kwestiami dotyczącymi warunków stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa.

– Powiedzmy bardzo jednoznacznie, że Centrum ze swoją ofertą nastawione jest na wszystkie rodziny, nie tylko katolickie i sakramentalne?

– Owszem, priorytetem jest służenie rodzinom katolickim, aby „rodzina była Bogiem silna”, ale pomagamy w sposób profesjonalny bez względu na światopogląd czy wyznawaną wiarę. Ale doskonale wiemy, że wiele problemów pojawia się tam, gdzie zagubiono drogę do Boga.

– Jaka jest więc z punktu widzenia Waszego Centrum kondycja współczesnych rodzin?

– Po wielu latach mojej pracy nie bałabym się postawić tezy, że tak diabolicznego ataku na rodzinę nie było nigdy. Zagrożenia te widoczne są na każdej niemal płaszczyźnie życia rodzinnego. W najbardziej wyrachowany sposób, subtelnie, podstępnie atakowana jest sfera duchowa. Dramatem jest to, gdy pojawia się zatracenie poczucia grzechu. Dotyczy to nierzadko osób praktykujących, związanych z ruchami czy wspólnotami kościelnymi. Wiąże się to z liberalizowaniem grzechów, w których te osoby żyją, przy jednoczesnej zbytniej ufności w miłosierdzie Boże. Bagatelizują swoje grzechy, utwierdzając się w przekonaniu, że sposób zaoczny ono należy się każdemu. Druga płaszczyzna to seksualizm, który obecny jest w przestrzeni naszego życia powszechnie, od pornografii, wyuzdania, braku skromności, po ogromne problemy dojrzałych małżeństw z wieloletnim stażem uwikłanych w różne formy zaspokajania swych żądz poza małżeństwem. Z przerażeniem dostrzegam również ogromne problemy z dojrzałym wypełnianiem ról w rodzinie z jednoczesnym brakiem korzystania z łask wypływających z sakramentu małżeństwa. Jednak największa sfera dramatów małżeńskich wiąże się z różnego rodzaju uzależnieniami, w tym z nadużywaniem alkoholu. Jeszcze 15 lat temu do Punktów Konsultacyjnych trafiały najczęściej osoby uzależnione lub współuzależnione, a sporadycznie Dorosłe Dzieci Alkoholików. Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których po pomoc dla obojga pijących rodziców przychodzą 17-18-latkowie. Dochodzi do tego bardzo wczesna inicjacja alkoholowa u dzieci i młodzieży oraz uzależnienia krzyżowe, czyli równolegle – od komputera, seksu czy leków. W moim przekonaniu, prawdziwe skutki tych problemów będą się dopiero przed nami odsłaniać.

Reklama

– We wszystkich informacjach o Waszej działalności pojawia się temat Wspólnoty „Domus Mariae”. Czy moglibyśmy przybliżyć jej posługę?

– Nasze Centrum funkcjonuje przy Wspólnocie „Domus Mariae”, która powołana została 15 sierpnia 2018 r. Wspólnota oparta jest na duchowości maryjnej i kulcie św. Józefa oraz tradycyjnych, klasycznych formach duchowości takimi, jak Różaniec, Msza św. rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki etc. Jest to młoda wspólnota, która obecnie liczy kilkanaście rodzin. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Łukasz Kadziński, a formacją objęte są także rodziny z Domowej Edukacji im. św. Józefa.

– Przypomnijmy na koniec, gdzie mieści się Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny i jak można się z Wami skontaktować?

– Korzystamy obecnie z wielkiej gościnności Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Konsultacje prowadzone są w gabinecie L 25 na pierwszym piętrze, wejście od strony parkingu przy cmentarzu. Rejestracja telefoniczna 504-361-653.

– Bóg zapłać za rozmowę i w imieniu czytelników „Niedzieli” życzymy darów Ducha Świętego oraz opieki Maryi i św. Józefa.

2019-04-03 10:09

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Szczecińskie centrum uświęcania rodzin

Niedziela szczecińsko-kamieńska 51/2019, str. V

[ TEMATY ]

abp Andrzej Dzięga

Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny

Archiwum prywatne

Abp Andrzej Dzięga pobłogosławił dziełu Szczecińskiego Centrum Wspierania Rodzinie

Abp Andrzej Dzięga pobłogosławił dziełu Szczecińskiego Centrum Wspierania Rodzinie

„Rodzina Bogiem silna” – to słowa św. Jana Pawła II, które są od zawsze fundamentem duszpasterskiej posługi Kościoła nad kształtowaniem godnego, chrześcijańskiego oblicza naszych domowych wspólnot. Temu celowi służy także Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny, które 28 listopada br. przeżyło historyczną chwilę otwarcia i poświęcenia nowej siedziby w Szczecinie przy ul. Szerokiej 19.

Praca Centrum – jak podkreśla Joanna Szałata – konsekwentnie dotyka wszystkich aspektów życia rodzinnego. Kontynuowane są porady prawne i kuratora rodzinnego, które m.in. dotykają bolesnych sfer pomocy ofiarom i sprawcom przemocy. Pomagamy przygotować pisma urzędowe, wypełnić wnioski i pozwy oraz oferujemy szeroko rozumianą pomoc prawną w tym spraw dotyczących alimentów, eksmisji, zadłużeń, spadków, a także z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Inny dział to porady psychologiczne w aspekcie konfliktów, dylematów natury moralno-etycznej, kryzysów. Poza tym prowadzimy doradztwo rodzinne, porady specjalisty ds. przemocy w rodzinie, mediacji, porady pedagoga, pomoc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami, jest obecna również profilaktyka HIV/AIDS. Jednym z ważniejszych kierunków naszych działań jest działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dotyczące skutków problemów alkoholowych. W każdy piątek o godz. 18 można do nas przyjść na wykładowe spotkanie otwarte ze specjalistą oraz dwa razy w tygodniu skorzystać z indywidualnej rozmowy w Punkcie Konsultacyjnym. Ważnym aspektem jest także możliwość kontaktu z kapłanem w szeroko pojętych problemach życia duchowego wpływającego także na tożsamość życia małżeńskiego.

CZYTAJ DALEJ

Tokio: wioślarstwo - czwórka podwójna kobiet zdobyła srebrny medal

2021-07-28 07:10

[ TEMATY ]

Igrzyska Olimpijskie w Tokio

PAP

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann wywalczyły srebrny medal w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Zwyciężyły Chinki, a trzecie miejsce zajęły Australijki. To pierwszy medal dla Polski w Tokio.

Biało-czerwone przed igrzyskami były typowane jako kandydatki do medalu. Przemawiały za nimi sukcesy, w 2018 roku sięgnęły po złoty medal mistrzostw Europy i świata, a także stabilny skład, w którym pływają praktycznie od ponad czterech lat.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Jastrzębski: kard. Wyszyński i matka Czacka to współcześni prorocy

2021-07-29 00:33

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

beatyfikacja

matka Elżbieta Czacka

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Mieszkańcy Warszawy modlili się o dobre owoce beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Jerzy Jastrzębski, a koncelebrowali: o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, ks. Tadeusz Sowa, ks. Eugeniusz Leda i ks. Michał Kotowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję