Reklama

Armia misjonarzy

2019-06-17 13:28

(buk)
Edycja lubelska 25/2019, str. 3

Paweł Wysoki
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek wzięły udział w konkursie na misyjny latawiec

– Bądźmy misjonarzami, głośmy innym Chrystusa i wspierajmy dzieła misyjne Kościoła – apelował abp Stanisław Budzik podczas V Kongresu Misyjnego Dzieci Archidiecezji Lubelskiej

W upalną sobotę, 8 czerwca, w gościnnych ogrodach Księży Sercanów w podlubelskim Pliszczynie spotkało się ponad 450 małych misjonarzy. W towarzystwie rodziców, kapłanów i katechetów dzieci modliły się w intencji misji i wspólnie świętowały. – Takie spotkania są bardzo potrzebne, by dzieci mogły zobaczyć, że jest cała armia małych misjonarzy. Kongres to czas radości, świętowania, wspólnej modlitwy i nabierania sił do jeszcze większego zaangażowania w życie Kościoła – podkreśla ks. Wojciech Rebeta, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji i delegat biskupa ds. misji. Jak wyjaśnia, większość uczestników kongresu to dzieci ze szkolnych lub parafialnych ognisk misyjnych. – Na co dzień temat misji jest im bliski; tu mogą zyskać nowe, duchowe siły do dalszej pracy – dodaje ks. Rebeta.

Ofiarni, zaangażowani, pomysłowi

Anna Sobiech, która wraz z s. Katarzyną Murawską FMM przyjechała z warszawskiego biura Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, nie kryła podziwu i radości dla zaangażowania misyjnego dzieci i ich opiekunów. – Archidiecezja lubelska wyróżnia się na tle innych diecezji poświęceniem, zaangażowaniem, pomysłowością oraz twórczymi talentami dzieci i animatorów misyjnych – mówiła. – Ich praca dostrzegana jest nie tylko od święta, ale codziennie. Wciąż otrzymujemy listy z opisem podejmowanych działań; chętnie dzielimy się tymi świadectwami z innymi – podkreślała. A. Sobiech zwróciła uwagę na zaangażowanie animatorów, którzy swoim zapałem dosłownie porywają kolejne pokolenia dzieci do pracy na rzecz misji. Z nich wyrastają nowi misjonarze, gotowi pójść na krańce świata, by głosić Chrystusa i jego Ewangelię. Sama swoje pierwsze doświadczenie misyjne zdobyła podczas I Komunii św., gdy w „białym tygodniu” otrzymała obrazek z Panem Jezusem otoczonym dziećmi z różnych stron świata.

Reklama

Misyjne drogi

Karolina Kalinowska, katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie, przyjechała na kongres wraz z dziećmi z parafii pw. św. Antoniego. Przy kościele na ul. Kasztanowej w Lublinie siostry zakonne (betanki) prowadzą koło misyjne. – Mamy misyjne koło parafialne i kilka grup kolędników misyjnych, ale zaangażowanie dzieci to przede wszystkim akcje charytatywne, w których uczestniczą nie tylko członkowie koła. Na terenie naszej „Szkoły z misją” prowadzone są liczne akcje pomocowe; dzieci przynoszą zużyte baterie, okulary, monety. Dochód z tych akcji przeznaczany jest dla potrzebujących dzieci z misyjnych krajów. Organizujemy też spotkania z misjonarzami i po prostu modlimy się za nich i za ludzi, do których są posłani – dzieli się katechetka. Inną formą niesienia pomocy misjom jest dzień modlitwy za misjonarzy dla dzieci pierwszokomunijnych. – W tym roku przygotowywałam do I Komunii św. grupę dzieci. Jeden z dni „białego tygodnia” poświęcony był misjom, a dokładnie dzieciom z krajów misyjnych, które nie doświadczyły jeszcze spotkania z Jezusem. Nasze dzieci nie tylko modliły się za swoich rówieśników i przyjęły w ich intencji Komunię św., ale też podzieliły się z nimi swoimi prezentami. I tak co roku – opowiada K. Kalinowska.

Radosne święto

Misyjny dzień w Pliszczynie, pod dyskretnym okiem s. Ireny Karczewskiej FMM z Centrum Misyjnego Archidiecezji Lubelskiej, upłynął na modlitwie i rozśpiewanej zabawie animowanej przez „Planetę Boga”. Dziecięca schola z Dąbrowicy przygotowała również muzyczną oprawę Mszy św. Gośćmi spotkania byli m.in. s. Regina Park, Franciszkanka Misjonarka Maryi z Korei Południowej, o. Emmanuel Noufé z Burkina Faso (ojciec biały), ojcowie werbiści oraz diecezjalni misjonarze: ks. Stanisław Stanisławek i ks. Szymon Czuwara, który na spotkanie z dziećmi przyleciał wprost z dalekiej Alaski. Jak podczas Mszy św. podkreślał abp Stanisław Budzik, misjonarze z Lubelszczyzny są na całym świecie i ciągle czekają na modlitwę i misyjne zaangażowanie dzieci. Mówił: – Nie oczekujmy na lepsze czasy ani na mocniejsze wiatry, bo tu i teraz Chrystus kieruje do nas swoje wezwanie, a Duch Święty nas posyła!

Tagi:
kongres misyjny

Mali misjonarze

2019-04-30 09:16

Urszula Buglewicz
Edycja lubelska 18/2019, str. 8

Trwają przygotowania do V Kongresu Misyjnego Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. Spotkanie małych misjonarzy pod hasłem: „Duch Święty posyła nas” odbędzie się już za miesiąc, 8 czerwca, w Pliszczynie

Paweł Wysoki
Dzieci chętnie angażują się w działalność misyjną Kościoła

Kongres, organizowany w ramach działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, jest przygotowywany przez Centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej. – Adresatami tego wydarzenia są uczniowie szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności dotyczy on dzieci z ognisk misyjnych i grup kolędniczych, ale formuła spotkania jest otwarta na każdą zainteresowaną osobę, bo jednym z celów spotkania jest budzenie świadomości misyjnej – zaprasza ks. Wojciech Rebeta, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej.

Dzielić się wiarą

Program kongresu nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”. – Pragniemy, aby to hasło było dla nas zachętą do działania w mocy Ducha Świętego oraz do przyjęcia prawdy, że Duch Święty posyła nas, byśmy w Jego mocy mogli głosić wielkie dzieła Boże i być uczniami misjonarzami – mówi s. Irena Karczewska, Franciszkanka Misjonarka Maryi z CMAL. – Duch Święty posyła nas, by dzielić się najcenniejszym skarbem, jakim jest nasza wiara. Przypominamy sobie, że na mocy chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami, dlatego zapraszamy małych misjonarzy do wspólnego świętowania, budowania wzajemnych relacji, do poznawania osób, spotkania z misjonarzami, pogłębienia swojej formacji misyjnej oraz podtrzymania zapału misyjnego. Największym darem, jaki otrzymaliśmy od Pana Jezusa, jest wiara. Tego skarbu nie możemy jednak zatrzymać tylko dla siebie; mamy zanieść go każdemu człowiekowi na ziemi. To jest zadanie misyjne dla każdego. Chcemy się dzielić wiarą, objąć modlitwą dzieci świata oraz wspólnie świętować w naszej archidiecezji dzień misyjny dzieci – podkreśla zakonnica.

Radosne spotkanie

Spotkanie, po raz kolejny, odbędzie się w gościnnych progach Księży Sercanów w podlubelskim Pliszczynie. Kongres, koordynowany przez ks. Wojciecha Rebetę i s. Irenę Karczewską, przygotowuje zespół misyjnych animatorów. Są to katecheci (Elżbieta Czarnota, Agata Skraińska, Waldemar Dziaczkowski, Agnieszka Remiś, Teresa Lankamer-Solis, s. Urszula Kupczyk OSU, s. Dorota Ostolska FMM) oraz przedstawiciele zgromadzeń zakonnych (Sióstr Białych – s. Małgorzata Popławska, Franciszkanek Misjonarek Maryi – s. Irena Karczewska, Ojców Białych – o. Mariusz Bartuzi, Ojców Werbistów – o. Stefan Kukuła). Uczestnicząc w przygotowanym programie, dzieci modlą się, ale też wymieniają się doświadczeniem i dzielą się radością wiary ze swoimi rówieśnikami. – W spotkaniu z drugim człowiekiem przejawiają się miłość, radość, nadzieja, zaufanie i pewność, że każde spotkanie może przynieść obfity owoc. Modląc się za misjonarzy i misjonarki, rówieśników z wszystkich kontynentów, mamy świadomość i przekonanie, że pomagamy innym. Pomaganie jest wpisane w ludzką naturę; chcemy to czynić, by choć odrobinę lepiej żyło się dzieciom, które cierpią z powodu niedożywienia, chorób, braku dostępu do edukacji czy służby medycznej – mówi s. Karczewska. – Udział w Kongresie Misyjnym Dzieci jest okazją do poznania ognisk misyjnych działających przy szkołach czy parafiach; pozwala spotkać dużą liczbę dzieci zaangażowanych w misje. Dla wszystkich jest umocnieniem i przekonaniem, że nie jesteśmy sami w naszej modlitwie, działalności, formacji czy niesieniu pomocy. Promujemy współpracę, animację i formację. Chodzi też o integrację wszystkich środowisk misyjnych dzieci, wymianę doświadczeń, rozbudzenie na nowo zapału misyjnego w dzieciach i ich opiekunach – dodaje siostra z Centrum Misyjnego. Uczestnicy zaproszeni są też do udziału w konkursie na „Latawiec małego misjonarza”.

Ze względów organizacyjnych udział w kongresie należy zgłosić do 15 maja na adres: misje.lublin@gmail.com. Szczegółowe informacje można uzyskać u s. Ireny w czasie dyżurów w CMAL we środy i czwartki (w gmachu Kurii Metropolitalnej). Kongres Misyjny Dzieci jest jedną z form przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który został ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka na październik 2019 r. Wówczas (5 października) w Lublinie odbędzie się Forum Misyjne, o którym napiszemy niebawem.

* * *

Pliszczyn, 8 czerwca 2019

9.30 – Powitanie uczestników kongresu i prezentacja grup
10.30 – Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika
11.30 – Misyjna animacja muzyczna
12.00 – Spotkanie z misjonarzami
12.45 – Rozstrzygnięcie konkursu
13.00 – Katecheza Modlitwa 5 palców
13.30 – Uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek u św. Marty: to diabeł niszczy człowieka, bo Bóg stał się człowiekiem

2019-11-12 14:56

st (KAI) / Watykan

Na nienawiść diabła, która tkwi u źródeł cywilizacji śmierci wskazał papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Nawiązując do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Mdr 2,23-3,9), gdzie autor natchniony stwierdza, że „śmierć weszła na świat przez zawiść diabła” Ojciec Święty zaznaczył, iż przyczyną tej zazdrości jest wcielenie Syna Bożego, tego że Pan Jezus stał się człowiekiem. Dlatego szatan próbuje zniszczyć ludzkość.

Franciszek przytoczył fragment cytowanej Księgi, gdzie czytamy, że Bóg uczynił człowieka obrazem swej własnej wieczności, a jej autor przypomina, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dodaje, że „śmierć weszła na świat przez zawiść diabła”. Wskazał, że to szatan inspiruje w człowieku zazdrość, zawiść, rywalizację, chociaż „moglibyśmy żyć jak bracia, wszyscy w pokoju”. To tkwi u źródeł walki i chęci zniszczenia bliźniego, z takiej postawy rodzą się wojny i zniszczenia.

Papież przypomniał 30. rocznicę upadku zrodzonego z nienawiści muru berlińskiego, ale także nazistów i prześladowania wszystkich, którzy nie byli „czystej rasy ” oraz inne okrucieństwa wojen. Zauważył, że także dzisiaj jest wielu siewców nienawiści, którzy niszczą.

Ojciec Święty zauważył, że często w doniesieniach medialnych mowa jest o nienawiści, zniszczeniach, napaściach i wojnach. O wielu dzieciach umierających z głodu, z powodu chorób, bo nie mają wody, edukacji ani opieki zdrowotnej. Podkreślił, że przyczyną tych nieszczęść jest przeznaczanie pieniędzy na broń, która ma niszczyć. Dodał, że cywilizacja śmierci dociera także do ludzkiej duszy, ponieważ kryje się za nią diabeł, niewidzący człowieka, dlatego, że Syn Boży stał się jednym z nas. "Nie może tego tolerować" - zaznaczył Franciszek. Papież zauważył, że ten język nienawiści wkracza także do świata polityki, kiedy dochodzi do obmowy drugiego, by go poniżyć.

„Chciałbym, aby wszyscy dzisiaj o tym pomyśleli: dlaczego jest dziś na świecie tyle nienawiści? W rodzinach, które czasami nie mogą się pogodzić, w środowisku sąsiedzkim, w miejscu pracy, w polityce ... Oto siewca nienawiści. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Niektórzy mówią: ale Ojcze, diabeł nie istnieje, to zło, takie eteryczne zło ... Ale Słowo Boże jest jasne. To diabeł zwrócił się przeciwko Jezusowi” – stwierdził Ojciec Święty.

„Módlmy się do Pana, aby sprawił w naszym sercu wzrost wiary w Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę, by walczyć z naszym ciałem i pokonać nasze ciało, szatana i zło. Niech ta wiara da nam moc, by nie wejść do gry tego wielkiego nienawistnika, wielkiego kłamcy, siewcy nienawiści” – powiedział Franciszek na zakończenie swej homilii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Australia: Sąd Najwyższy rozpatrzy apelację kard. Pella

2019-11-13 09:56

st (KAI) / Canberra

Sąd Najwyższy Australii zgodził się na rozpatrzenie apelacji prawników kard. Georga Pella, który został skazany 2018 r. na 6 lat więzienia za molestowanie seksualne dwóch nastoletnich chórzystów w 1996 r., kiedy był arcybiskupem Melbourne. Zgodnie z wyrokiem, dopiero po odbyciu 3 lat i 8 miesięcy kary będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie. 78-letni kardynał przebywa w więzieniu od 176 dni, gdzie - jak informuje CNA - jest pozbawiony prawa odprawiania codziennej Mszy św.

Kaspars Grinvalds/fotolia.com

Jak uzasadniali prawnicy, wyrok skazujący został wydany pomimo „uzasadnionych wątpliwości”, przemawiających na korzyść oskarżonego. Chodziło m.in. o fakt, że jedna z ofiar przed śmiercią przyznała, że nie była molestowana przez kard. Pella, a także o to, że materiałem dowodowym w sprawie przeciwko purpuratowi były jedynie zeznania drugiej z ofiar, którym zaprzeczały relacje 20 świadków powołanych przez obronę.

W oświadczeniu wydanym przez przewodniczącego episkopatu Australii, abp Mark Coleridge stwierdził, że „wszyscy Australijczycy mają prawo odwołać się od wyroku do Sądu Najwyższego. Kard. George Pell skorzystał z tego prawa, a Sąd Najwyższy stwierdził, że wydany w jego sprawie wyrok skazujący uzasadnia jego rozpatrzenie. Przedłuży to długi i trudny proces, ale możemy jedynie mieć nadzieję, że apelacja zostanie rozpatrzona tak szybko, jak to możliwe, i że wyrok Sądu Najwyższego przyniesie wszystkim jasność i rozstrzygnięcie”.

Jak oświadczył rzecznik Sądu Najwyższego odwołanie kard. Pella może zostać rozpatrzone najwcześniej w marcu 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem