Reklama

Niedziela Łódzka

Jedyny taki zakon

Zakon Rycerski św. Jerzego Męczennika jest braterstwem dam i kawalerów, którzy prowadzą życie pod hasłami pokory, lojalności i służby dla dobra wspólnego.

2020-07-28 10:38

Niedziela łódzka 31/2020, str. IV

[ TEMATY ]

Łódź

Zakon Rycerski św. Jerzego Męczennika

Marek Kamiński

Inwestytura zakonu w 2019 r.

Członkiem zakonu można zostać tylko przez zaproszenie, które proponuje się osobom pełnoletnim, praktykującym chrześcijanom o przykładnej reputacji społecznej i moralnej. Nie ma ono wiele wspólnego z sukcesem materialnym kandydata, stanowi raczej wyraz uznania dla jego charakteru i prawości.

W każdym kraju zakon działa niezależnie, będąc rejestrowanym według prawa danego państwa. Każdy kraj przyjmuje własny statut, uwzględniając w nim jednak te same cele i zasady.

Historia

Zakon został założony 23 kwietnia 1326 r. w Wyszehradzie na Węgrzech przez króla Karola Roberta Andegaweńskiego w obecności kardynałów, biskupów i dworzan. Jest to najstarszy zakon rycerski, który powstał jako instytucja „królewska” niezależna od Kościoła.

Reklama

Poświęcony jest Trójcy Świętej pod szczególnym patronatem św. Jerzego. Oryginalne dokumenty założycielskie przechowywane są w Węgierskich Archiwach Narodowych w Budapeszcie. Początkowo był to zakon wojskowy. Członkowie zakonu mieli obowiązek praktykowania i ochronę wiary chrześcijańskiej. Zakon prowadził także działalność dobroczynną, zapewniając różnorodną pomoc ludziom biednym.

W XX wieku działalność zakonu osłabiły wojny, a potem ustrój komunistyczny. Po obaleniu reżimu komunistycznego na Węgrzech nastąpiło odrodzenie Zakonu Rycerskiego św. Jerzego. Jego kontynuacja została oficjalnie ratyfikowana podczas ceremonii w bazylice św. Stefana w Budapeszcie. Obecnie wielkim mistrzem zakonu jest Węgier dr Tamas Kutalik.

Patron

Św. Jerzy jest bohaterem znanym zarówno w kulturze Wschodu, jak i Zachodu. Prawosławie jako pierwsze wyniosło go w poczet świętych i rozwinęło jego kult, a chrześcijanie ogłosili go świętym już w IV wieku. To jeden z najpopularniejszych świętych. Patronuje wielu państwom, m.in.: Anglii, Gruzji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwie, Rosji, Białorusi, a także jest patronem miast, np.: Neapolu, Moskwy, a w Polsce Lądka Zdroju, Ostródy. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych i zakonów rycerskich.

Reklama

Jerzy urodził się prawdopodobnie ok. 280 r. w rodzinie chrześcijańskiej. Źródła podają dwa miejsca urodzenia: Coventry w Anglii oraz Kapadocję, dawną krainę leżącą w Turcji, skąd pochodził jego ojciec Pers Geroncjusz. Matka Polocronia była Żydówką z Lyddi. Po nagłej śmierci ojca, mając siedemnaście lat, wstąpił do armii rzymskiej. Służbę żołnierską wypełniał sumiennie, co zostało docenione przez zwierzchników. Mianowano go trybunem, czyli naczelnikiem miejscowego garnizonu, i otrzymał tytuł hrabiego.

W 303 r. Dioklecjan wydał dekret zezwalający na prześladowanie chrześcijan na terenie imperium. Jerzy był zmuszony do uczestnictwa w prześladowaniach, chociaż sam był chrześcijaninem i krytykował tę decyzję. Za usunięcie antychrześcijańskiego edyktu Dioklecjana z murów miasta Nikodemii był torturowany i 23 kwietnia 305 r. został ścięty. Ciało jego przewieziono do Lyddi i tam pochowano.

Okrucieństwo zastosowane wobec Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy zginęli za wiarę, jemu chrześcijanie nadali tytuł wielkiego męczennika i zaczęli modlić się do niego. Kult św. Jerzego szeroko rozpowszechnił się już w IV wieku, najpierw na Wschodzie, gdzie był czczony jako jeden z największych męczenników, a potem na Zachodzie jako święty wspomożyciel.

23 kwietnia, w rocznicę jego śmierci, w Kościele powszechnym przypada liturgiczne wspomnienie św. Jerzego. Wzorzec świętości Jerzego pozostaje ciągle aktualny dla współczesnego człowieka i jest to godny patron naszego zakonu.

Działalność

Tadeusz Kaczor był pierwszym Polakiem przyjętym na Węgrzech do zakonu 25 września 2004 r. Priorat (oddział zakonu) w Polsce powstał w 2006 r., a wielkim priorem (przełożonym) został właśnie Tadeusz Kaczor podczas inwestytury w bazylice archikatedralnej w Łodzi. Od 30 stycznia 2009 r. do 27 maja 2018 r. pełnił on urząd wielkiego mistrza. Obecnie funkcję wielkiego priora zakonu w Polsce pełni dr Paweł Michalak, a kanclerzem zakonu jest Małgorzata Stępniewicz.

W Polsce zakon realizuje wspólne cele i założenia przyjęte pierwotnie przez rycerzy króla Karola Roberta, ale dostosowane do realiów XXI wieku. Podczas inwestytury, dorocznej uroczystości przyjęcia nowych członków, cele te utrwalone zostają w przysiędze składanej przez nowo przyjmowanych. Zakon w Polsce jest zarejestrowany jako stowarzyszenie, którego cele zostały zapisane w statucie. Celem organizacji jest wspomaganie grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zwraca się też uwagę na pielęgnowanie patriotycznych i historycznych tradycji polskich.

Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez organizowanie i wspieranie imprez o charakterze społeczno-charytatywnym, kulturalno-oświatowym, w szczególności w szkołach, świetlicach środowiskowych, domach dziecka. Członkowie stowarzyszenia podejmują też wiele inicjatyw, które zmierzają do wyrównania szans oraz poprawy warunków życia najuboższych. Inspirują oraz wspierają placówki i organizacje zajmujące się poprawą życia i ochroną godności ubogich. W swoich działaniach przestrzegają etykiety rycerskiej oraz popularyzują ideę zakonów rycerskich.

Damy i kawalerowie zakonu starają się gorliwie wypełniać statutowe cele, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy wielu ludzi znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, kiedy w dobie kryzysu grozi im utrata pracy, działania zakonu są bardzo potrzebne. Przed świętami Bożego Narodzenia co roku organizowane jest spotkanie dla kilkuset dzieci z łódzkich szkół. Dzieci nie tylko oglądają występy rówieśników i biorą udział w zabawie, ale także każde z nich otrzymuje paczkę od św. Mikołaja.

Członkowie zakonu włączyli się w pomoc krzewienia języka i kultury polskiej na Białorusi. Goszczącemu w Łodzi chórowi Cantus Cordis i zespołowi dziecięcemu Śpiewające Serduszka zapewniają pobyt i noclegi. Co roku spotykają się i obdarowują prezentami uczniów z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej z Czarnego Boru k. Wilna na Litwie.

Zakon współpracuje z ks. kpt. Stanisławem Pawłowskim, proboszczem kościoła garnizonowego pw. św. Jerzego w Łodzi. W świątyni organizuje koncerty, czynnie uczestniczy w pikniku odpustowym i wielu uroczystościach parafialnych. Z okazji 100-lecia powołania parafii wojskowej przekazano srebrny ryngraf św. Jerzego. Dar dam i kawalerów zakonu to także chrzcielnica, którą umieszczono w prezbiterium obok ołtarza.

Za działalność na rzecz Kościoła łódzkiego Złotym Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej zostali odznaczeni Jadwiga (pisząca te słowa) i Marek Kamińscy, a srebrnym – Jerzy Jachimek i Andrzej Stysiński.

Od jedenastu lat przedstawiciele zakonu wraz z rodzinami pielgrzymują na Jasną Górę, aby przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlić się w intencji dam i kawalerów pragnących wypełniać swoją misję i realizować zobowiązania, które zawarte są w świadectwie życia patrona św. Jerzego.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kontakt

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 65
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

E-mail: internet@niedziela.pl
Dział redakcyjny:
Monika Książek - kierownik (monika@niedziela.pl)
Damian Krawczykowski (damian.krawczykowski@niedziela.pl)
Marcin Mysłek (marcin@niedziela.pl)


Tel.: (34) 369 43 25
Dział techniczny: webmaster@niedziela.pl

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl; zielonagora-gorzow@niedziela.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
Renata Czerwińska,
Ewa Melerska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: szczecin@niedziela.pl
Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.- pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Redakcja częstochowska: Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
Sławomir Błaut
Maciej Orman
E-mail: czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25
E-mail: edycja.kielce@niedziela.pl


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28
E-mail: edycja.legnica@niedziela.pl


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: lublin@niedziela.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Redakcja częstochowska: Maciej Orman, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka:
E-mail: lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny,
ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
Anna Bandura
E-mail: krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 605825450
Dyżury: pon. w godz. 13-15, wt. w godz. 10-14 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (redaktor odpowiedzialny) (baczek@niedziela.pl),
Tel.: 502 271 175
Mariusz Rzymek
Monika Jaworska
E-mail: bielsko-biala@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 28


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: drohiczyn@niedziela.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny),
Romana Trojniarz
E-mail: przemysl@niedziela.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 30
E-mail: edycja.przemysl@niedziela.pl


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny),
s. Hieronima Janicka,
Alina Ziętek - Salwik
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: rzeszow@niedziela.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Anna Wyszyńska (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 24


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: ; sandomierz@niedziela.pl
Tel. 601201383
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
Piotr Lorenc
E-mail: sosnowiec@niedziela.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria),
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


Redakcja świdnicka: ks. Mirosław Bendyk (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100 Świdnica
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Andrzej Tarwid (redaktor odpowiedzialny),
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
Wojciech Dudkiewicz, Artur Stelmasiak,
Magdalena Wojtak,
dr Łukasz Krzysztofka
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69, 600 340 635
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja wrocławska: Ks. Łukasz Romańczuk (redaktor odpowiedzialny),
Tel.: 696 719 107,
Marzena Cyfert, Grzegorz Kryszczuk
Wanda Mokrzycka - stała współpraca
E-mail: wroclaw@niedziela.pl
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: zamosc-lubaczow@niedziela.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


CZYTAJ DALEJ

Białoruś: Kolejne informacje o protestach w zakładach, ludzie wychodzą na ulice

2020-08-13 13:10

[ TEMATY ]

Białoruś

Aleksandr Łukaszenka

PAP/EPA/YAUHEN YERCHAK

Napływają informacje o protestach pracowników zakładów w Żodzinie, Grodnie i innych miastach Białorusi – podają media niezależne oraz sieci społecznościowe. Ludzie w Mińsku wyszli na ulice.

Główną arterią Mińska idzie marsz kobiet, ludzie wychodzą na ulice w różnych częściach miasta. Na razie są to grupy od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

„Dymisja władz państwa, zaprzestanie przemocy, uwolnienie więźniów politycznych, przeprowadzenie ponownych uczciwych wyborów” – to według relacji niezależnej Naszej Niwy żądania protestujących pracowników zakładów samochodowych Biełaz przedstawione burmistrzowi Żodzina.

W internecie pojawiły się informacje o protestach w zakładach Grodno-Azot, Grodnożiłstroj, Terrazit, na Rynku Lidzkim, w zakładach Biełmiedprieparaty.

Protestują pracownicy Filharmonii Państwowej, którzy w czwartek przed budynkiem filharmonii odśpiewali chórem pieśń „Mohutny Boża” (Boże Wszechmogący). Na ulice wyszli pracownicy szpitala nr 1 i nr 6 w Mińsku.

Sieci społecznościowe są pełne zdjęć i nagrań z różnych miejsc Mińska, gdzie gromadzą się ludzie. W niektórych punktach są to kobiety z kwiatami, gdzie indziej mieszkańcy tworzą łańcuchy solidarności.

Czwartek jest pierwszym dniem, kiedy protesty rozpoczęły się na Białorusi już od godzin porannych.

Protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów trwają od niedzieli. Zatrzymano już, w tym w wielu przypadkach – brutalnie, blisko 7 tys. osób. (PAP)

just/ kar/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję