Reklama

Wiadomości

Wyrok za życiem

Zabijanie nienarodzonych dzieci, u których istnieje podejrzenie występowania choroby lub niepełnosprawności, jest sprzeczne z Konstytucją RP. Oznacza to, że aborcyjna przesłanka eugeniczna przestaje być legalna.

Niedziela Ogólnopolska 44/2020, str. 28-29

Fundacja Życie i Rodzina

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że ponad tysiąc dzieci rocznie zostanie ocalonych – tyle statystycznie wykonywano aborcji w polskich szpitalach. Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo występowania nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z Konstytucją RP – orzekli sędziowie TK, który obradował w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyło jedynie dwóch sędziów – Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres. – Wyrok Trybunału jest ostateczny i podlega niezwłocznej publikacji – powiedziała na zakończenie rozprawy prezes TK Julia Przyłębska.

Najpiękniejszy pomnik

Tym orzeczeniem TK Polska pokazała, że stoi na straży cywilizacji życia, ale droga do tego nie była ani prosta, ani łatwa. W zmianę prawa aborcyjnego było zaangażowanych od kilkunastu lat tysiące ludzi. – Wyrażamy wielkie uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości każdego ludzkiego życia – powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Reklama

Do Sejmu od wielu lat regularnie były przynoszone obywatelskie projekty zwiększające ochronę życia dzieci nienarodzonych. W 2017 r., gdy zebrana została rekordowa liczba – blisko milion podpisów pod obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję”, grupa ponad stu posłów złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy obywatelskiej zakazującej aborcji eugenicznej został w Sejmie praktycznie zamrożony, bo utknął w podkomisji. Kiepsko też wyglądała sytuacja z Trybunałem, bo pierwszy wniosek uległ przedawnieniu wraz z końcem poprzedniej kadencji Sejmu. – Bardzo szybko po rozpoczęciu kadencji ponowiliśmy wniosek do TK i mieliśmy nadzieję, że tym razem sędziowie rzetelniej podejdą do swoich obowiązków – powiedział Niedzieli dr Bartłomiej Wróblewski. W grudniu 2019 r. kolejny wniosek złożyli właśnie dr Wróblewski i poseł Piotr Uściński, a podpisali się pod nim posłowie PiS, Solidarnej Polski, Porozumienia, Konfederacji oraz Koalicji Polskiej.

Termin przełomowej rozprawy – 22 października 2020 r. – był symboliczny, bo przypadł dokładnie w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. – Choć w uzasadnieniu używamy argumentacji czysto prawnej i konstytucyjnej, to ten wyrok oznacza także bardzo duży krok w kierunku poszerzania cywilizacji życia – dodał dr Wróblewski. – Ten wyrok to najpiękniejszy pomnik dla papieża, jaki mogliśmy mu wybudować.

Najlepsze zabezpieczanie

Reklama

W uzasadnieniu TK jest mowa o tym, że „obowiązek zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia leży na wszystkich władzach publicznych”. – Trybunał podtrzymuje przekonanie, że nie można mówić o ochronie godności człowieka, jeśli nie zostały stworzone wystarczające podstawy do ochrony życia – podkreślił sędzia TK prof. Justyn Piskorski w uzasadnieniu orzeczenia. Jednoznacznie wskazał, że konstytucja chroni człowieka od jego poczęcia.Urodzenie natomiast oznacza jedynie zmianę środowiska życia człowieka, a nie jego początek.

Sędzia sprawozdawca powiedział, że „sam fakt upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby nie może samodzielnie przesądzać o dopuszczalności zabiegu przerywania ciąży w perspektywie konstytucyjnej”. „Ani bowiem dbałość o jakość przekazywanego kodu genetycznego, ani wzgląd na ewentualny dyskomfort życia chorego dziecka nie mogą usprawiedliwiać decyzji o podjęciu działań zmierzających do spowodowania jego śmierci” – podkreślił Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK wynika z samej konstytucji, a także stanowi ważną rozbudowę dotychczasowej doktryny orzecznictwa rozszerzającego ochronę życia. – Wielkie podziękowania należą się wszystkim ruchom pro-life, które od kilkunastu lat podnosiły postulat lepszej ochrony życia i przynosiły do Sejmu setki tysięcy, a w sumie miliony podpisów w tej sprawie – powiedział poseł Uściński. – Udało nam się doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału, bo wyrok TK jest najlepszym zabezpieczeniem życia. To prawdziwa zbroja dla nienarodzonych.

Z 30 aborcji do 1000

Wyrok Trybunału zapadł miażdżącą większością głosów sędziów, bo aż jedenastu z nich nie miało wątpliwości, że eugenika jest sprzeczna z ustawą zasadniczą, a tylko dwóch złożyło tzw. zdanie odrębne. Kluczowymi argumentami są: konstytucyjny zapis art. 38, który mówi, że prawo do życia „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi”, oraz orzeczenie TK z 1997 r. – wyrok w obronie życia został wówczas wydany pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla.

Dzięki obecnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego życie dzieci będzie jeszcze lepiej chronione, a aborcja będzie ograniczona w ponad 95%. Co ważne, nie będzie można zmienić tego prawa zwykłą ustawą, gdyby radykalna lewica doszła do władzy. – Musieliby uzyskać taką większość, by zmienić konstytucję, a to przez długie lata wydaje się mało realne – wskazał Piotr Uściński. – Teraz trzeba to prawo utrwalać oraz otaczać opieką te dzieci, których życie jest chronione prawem. Potrzebne będzie wsparcie dla rodzin, dla domów pomocy i hospicjów perinatalnych. Trzeba także wychowywać kolejne pokolenia Polaków w poszanowaniu dla życia i godności każdego człowieka.

Udało się z polskiego prawa wyeliminować wadliwą konstytucyjnie przesłankę eugeniczną, która dyskryminowała dzieci ze względu na stan zdrowia. Ten zapis w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży od dwóch dekad był przyczyną coraz większej liczby aborcji. Pod koniec lat 90. XX wieku z przyczyn eugenicznych zabijano rocznie ok. 30, a obecnie jest to już ponad 1000 nienarodzonych dzieci.

Koniec „Zatrzymaj aborcję”

Wzrost liczby aborcji eugenicznych lewica tłumaczy lepszą diagnostyką prenatalną, ale nie jest to cała prawda. Przez lata zwiększał się bowiem katalog „wad” i „chorób”, z których powodu dzieci były zabijane przed narodzeniem. Na początku lat dwutysięcznych np. zespół Downa nie kwalifikował do usunięcia ciąży. Niestety, od kilkunastu lat, pod presją środowisk lewicowych, lekarze masowo skazywali na śmierć dzieci, które mogły być bardzo szczęśliwe.

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym trwała przez cały dzień. Obrońcy życia z różnych organizacji pikietowali w kilku miejscach w całym kraju, oczywiście w rygorze sanitarnym, który ograniczał demonstracje do dziesięciu osób. Wśród nich była Fundacja Życie i Rodzina, która zbierała podpisy pod projektem „Zatrzymaj aborcję”. Wyrok TK wywołał wielki entuzjazm wśród zgromadzonych, bo teraz projekt nie będzie musiał już być procedowany w Sejmie. – Kończy się największa inicjatywa obywatelska pro-life w Polsce – powiedziała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. – Dzięki temu wreszcie mamy prawo, które chroni nie tylko obywateli cieszących się dobrym zdrowiem, ale także tych z wadami i chorobami.

2020-10-28 10:37

Ocena: +3 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wigilijna świeca na polskich stołach

2020-11-29 17:21

[ TEMATY ]

Caritas

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Materiał prasowy

Rusza kolejna edycja najstarszej akcji Caritas. Zapoczątkowane w 1994 r. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dzięki świecom rozprowadzanym w parafiach, pozwala zebrać fundusze na potrzeby najmłodszych.

Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, prowadzonej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W tym roku, z uwagi na pandemię, szczególnie ważna jest pomoc najmłodszym mającym utrudniony dostęp do edukacji zdalnej. O przeznaczeniu wpływów związanych z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom będą decydować diecezjalne Caritas, uwzględniając lokalne potrzeby. Ponadto w tym roku 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na wsparcie dzieci z krajów Bliskiego Wchodu dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

Podobnie, choć trochę inaczej

Tak jak w ubiegłym roku, w ramach akcji przygotowano 2 mln świec. Dla wielu Polaków towarzyszący wigilijnej wieczerzy płomyk stał się nieodłącznym elementem tradycji. Dlatego hasło akcji brzmi: „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wigilijne świece były w poprzednich latach rozprowadzane m.in. przez wolontariuszy Caritas, na przykład podczas parafialnych festynów. W tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemią koronawirusa, dystrybucji świec będą towarzyszyć środki bezpieczeństwa.

– O tym, jak to będzie wyglądało na poziomie parafii, decydują proboszczowie, uwzględniając oczywiście zalecenia wynikające z przepisów. Z tego, co wiem, w wielu miejscach kiermasze zostaną zastąpione współpracą z lokalnymi sklepami, zwłaszcza w małych miejscowościach. Świece nadal będą dostępne w kościołach, na specjalnie wystawionych stolikach bądź w zakrystiach – informuje ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Cel, który łączy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma wymiar ekumeniczny, gdyż świece rozprowadzane są również we wspólnotach prawosławnych i protestanckich. W 1997 roku do akcji Caritas przyłączyli się harcerze ZHP z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju. Niesiony przez nich na świecach Caritas ogień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafia do wielu środowisk, instytucji i domów, aby w symboliczny sposób rozpalić w każdym człowieku chęć pomagania innym.

Przedświąteczną akcję Caritas wspiera wiele postaci reprezentujących różne dziedziny życia publicznego. Ambasadorami jej tegorocznej, 27. edycji, są: prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą, dziennikarz Rafał Patyra, Michał Chorościński (aktor teatralny i filmowy) oraz Władysław Stankiewicz, znany z popularnego telewizyjnego programu Sanatorium Miłości.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można wesprzeć

• odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas

• wysyłając sms o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)

• dokonując płatności online lub wypełniając przelew – dane na stronie Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Papież ponownie wyraził sprzeciw wobec kary śmierci

2020-11-30 18:01

[ TEMATY ]

Franciszek

kara śmierci

Grzegorz Gałązka

Papież Franciszek ponownie wyraził sprzeciw wobec kary śmierci. - Zdecydowane odrzucenie kary śmierci pokazuje, jak bardzo możliwe jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka - podkreślił w dzisiejszym wpisie na Twitterze.

- Pamiętajmy, że nawet zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem (por. "Evangelium vitae", 9). Zdecydowane odrzucenie kary śmierci pokazuje, jak bardzo możliwe jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka. #FratelliTutti #NoDeathPenalty - napisał papież.

Dzisiaj obchodzony jest Dzień „Cities for Life” (Miasta za Życiem). Obchody organizuje Wspólnota św. Idziego (Sant’Egidio) we współpracy z organizacjami obywatelskimi. Celem tej – jak twierdzą organizatorzy – największej na świecie mobilizacji miast i obywateli jest „humanitarność i taki system prawny, który zawsze będzie szanował życie”.

Liczba krajów świata, w których prawnie lub w praktyce kara śmierci nie jest stosowana, wzrosła w ostatnich latach do 142.

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję