Reklama

Niedziela Legnicka

Idźcie do Józefa! Rok św. Józefa – prezent papieża Franciszka

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, papież Franciszek przekazał wiadomość: rok 2021 będzie w Kościele katolickim Rokiem św. Józefa.

Niedziela legnicka 52/2020, str. IV

[ TEMATY ]

św. Józef

Rok św. Józefa

Ks. Piotr Nowosielski

Wizerunek św. Józefa z katedry, który peregrynował po parafiach diecezji

Wizerunek św. Józefa z katedry, który peregrynował po parafiach diecezji

Do tej decyzji zmotywowała Ojca Świętego 150 rocznica ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Daje to okazję, by odczytać na nowo postać Opiekuna Zbawiciela.

„Idźcie do Józefa” – usłyszeli od Faraona pytający o chleb głodni ludzie. Chodzi oczywiście o Józefa ze Starego Testamentu, który zarządzał żywnością w Egipcie. Józef mógł zaradzić postępującemu problemowi braku chleba. Był on uczciwym i rozsądnym zarządcą. Stąd takie zaufanie społeczeństwa. Dziś potęguje się głód duchowy. Pogubione sieroty czasów konsumpcji i pełnych żołądków, błądzą w gąszczu różnych zabawek, cierpiąc duchowo. Kto może temu zaradzić? Znów Józef, ale tym razem mąż Maryi, Opiekun Zbawiciela, patron Kościoła katolickiego. Ojciec Święty zaprasza nas: Pójdźmy zapytać Józefa, jak zaradzić współczesnym problemom Kościoła i świata?

Treścią do przeżywania Roku św. Józefa jest List Apostolski papieża Franciszka Patris corde (Ojcowskim sercem). Ojciec Święty dzieli się w nim swoim spojrzeniem na św. Józefa. Przedstawia nam go jako ojca: umiłowanego, czułego, posłusznego, przyjmującego, twórczego, odważnego oraz człowieka pracy. Podkreśla jego niezwykłą skromność i pokorę. „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy, czynny udział w historii Zbawienia” (z listu Patris corde). W przedstawionej charakterystyce znajdujemy zaproszenie do przyjęcia konkretnej postawy, która pozwoli odkryć wartość duchowości i zaradzi narastającej tęsknocie za wartościowym życiem.

Dziś potęguje się głód duchowy. Kto może temu zaradzić? Znów Józef, ale tym razem mąż Maryi.

Podziel się cytatem

Otwarty skarbiec

Zazwyczaj podczas trwania Roku Jubileuszowego Kościół daje wiele możliwości korzystania z odpustów. Na Rok św. Józefa odpustowy skarbiec również został otwarty. W tym celu specjalny dekret wydała Penitencjaria Apostolska, która w imieniu Ojca Świętego zarządza sprawą odpustów. To duchowe bogactwo dane nam na każdy dzień. Warto zapoznać się z treścią tego dokumentu. Przykładowo podam, że w Roku św. Józefa można uzyskać odpust za spełnienie jednego z uczynków miłosierdzia, za odmówienie Różańca w rodzinach, pomiędzy narzeczonymi, za odmówienie modlitwy do św. Józefa w środę lub 19. dnia każdego miesiąca. To tylko mała cząstka z ogromu możliwości. Oczywiście, odpust wiąże się ze stanem łaski uświęcającej, przyjętą Komunią św., modlitwą za Ojca Świętego i brakiem przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Reklama

Możemy czynić dalsze postępy w zapoczątkowanej już 8 lat temu szkole św. Józefa.

Podziel się cytatem

O wiarę potwierdzoną życiem

Wchodząc w Rok św. Józefa warto przypomnieć, że jako diecezja przeżywaliśmy peregrynację kopii obrazu św. Józefa z katedry. Działo się to w latach 2012–15. Inicjatorem wydarzenia był ówczesny biskup legnicki Stefan Cichy. Pragnąc pobudzenia duchowego Kościoła lokalnego, po zakończonym I Synodzie Diecezji Legnickiej (2007–12) wskazał na wzór św. Józefa. Został powołany specjalny zespół, który przygotował przebieg peregrynacji. Obraz przebywał w każdej parafii trzy dni. Korzystając z przygotowanych materiałów, wierni trwali na modlitwie i uczyli się pokornej postawy wiary. Wędrowaniu wizerunku św. Józefa towarzyszyły słowa: „Ze św. Józefem o wiarę potwierdzoną życiem”. Prorocze działanie bp. Stefana Cichego odczytujemy dziś jako przygotowanie diecezji do wydarzenia ogólnokościelnego, jakim jest Rok Jubileuszowy. Możemy czynić dalsze postępy w zapoczątkowanej już 8 lat temu szkole św. Józefa.

Szansa

Rok Jubileuszowy to wielka szansa dla parafii. Należy skorzystać z przygotowanych materiałów przez Stolicę Apostolską, ale warto też zdjąć z półek kancelarii podręczniki i modlitewniki przygotowane dla diecezji do przeżywania peregrynacji. To gotowy materiał duszpasterski. Trzeba na nowo zachwycić się piękną postacią Oblubieńca Maryi.

Planując działanie duszpasterskie w olszyńskiej parafii będziemy szczególnie patrzeć na Józefa, jako wspaniałego męża, ojca, rzetelnego pracownika i patrona dobrej śmierci. Uczcimy go 19. dnia każdego miesiąca i z wielką gorliwością skorzystamy z darów odpustów. Pójdziemy do Józefa, by uczyć się wiary potwierdzonej życiem.

2020-12-19 20:15

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Św. Józef - milczący święty

Bywają na świecie wielkie osobistości, o których głośno przez jakiś czas, potem są zapominane, nieraz potępiane przez tysiące osób za różne okrutne zbrodnie, nadużycia, wykorzystywanie władzy i stanowisk dla własnych celów. Na progu nadchodzącej wiosny Kościół stawia przed nami osobę św. Józefa, opiekuna Chrystusa Pana. Patrząc na postać tego Świętego, mimo woli mówimy: jaka cicha, ale prawdziwa jest jego wielkość.
Wielkość, której nic nie dorówna oprócz Boskiej wielkości. Wielkość, której nikt nigdy nie urągał, z której nikt się nie wyśmiewał. Wielkość, którą błogosławią miliony serc ludzkich oddających się przez wieki opiece św. Józefa.


To właśnie św. Józefowi Bóg powierzył Jezusa i Maryję. Nie był ojcem, w dosłownym tego słowa znaczeniu, a majestat ojcostwa otoczył jego osobę. Był opiekunem Jezusa, występującym w dostojeństwie zastępcy Ojca Przedwiecznego. Bóg bowiem od wieków postanowił, że Jezus Chrystus narodzi się z Dziewicy.
Boża Mądrość zapobiegła potrzebie obrony dobrej sławy Maryi w opinii publicznej, wyznaczając św. Józefa na Oblubieńca Maryi.
Dlaczego Chrystus począł się nie ze zwykłej Dziewicy, lecz z poślubionej? - zastanawia się św. Hieronim i odpowiada: po pierwsze dlatego, aby pochodzenie Józefa wykazało jednocześnie rodowód Maryi. Po drugie dlatego, aby Żydzi nie uznali Jej za niewierną żonę i nie ukamienowali, jak to było w ich zwyczaju. Po trzecie, by w czasie dzieciństwa Jezusa i ucieczki do Egiptu miała zapewnioną opiekę.
Opatrzność Boża przewidziała wszystko w najdrobniejszych szczegółach i dlatego wyznaczyła św. Józefowi tak doniosłą rolę, z której wywiązał się doskonale.
Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida (por. Mt 1, 16-20). Był synem Jakuba (por. Mt 1, 16) lub Helego (por. Łk 3, 23) . Ojcowie jego panowali w Izraelu, mieszkali we wspaniałych pałacach, a jemu przyszło żyć na granicy niedostatku, jako że nie odziedziczył żadnego majątku. Na życie zarabiał pracą rąk, trudząc się obróbką drewna jako cieśla.
Zaręczony z Maryją, stanął wkrótce przed tajemnicą cudownego poczęcia Syna Bożego. Domyślając się w nim działania Bożego, albo - jak chcą inni - nie wiedząc, co czynić wobec przekonania o niewinności Maryi, postanowił oddalić Ją potajemnie (por. Mt 1, 19), tzn. bez uciekania się do interwencji sądu. Wprowadzony jednak przez anioła w Tajemnicę, wziął Maryję do siebie, nadając Nowo Narodzonemu imię Jezus (por. Mt 1, 25). Zanim jednak to się stało, udał się do Betlejem na spis ludności. W Betlejem "nadszedł dla Maryi czas rozwiązania" ( por. Łk 2, 1-7). Po przedstawieniu Dzieciątka w świątyni (por. Łk 2, 22-38) uciekł z Nim i Maryją do Egiptu (por. Mt 2, 13 nn.), a gdy tam dowiedział się o śmierci Heroda, wrócił do Nazaretu (por. Mt 2, 19-23).
Widzimy go jeszcze, jak z Maryją i dwunastoletnim Jezusem odbywa paschalną pielgrzymkę do Jerozolimy (por. Łk 2, 41-51) - i od tego wydarzenia Ewangeliści milczą o św. Józefie. Można sądzić, że przed rozpoczęciem publicznego nauczania Jezusa św. Józef zmarł, o czym wiele mówią nam opowieści apokryficzne, rozszerzając tym jego biografię. Wiadomo, że św. Józef zmarł w otoczeniu Maryi i Jezusa. A czyż może być dla chrześcijanina godniejsza śmierć, gdy w chwili jego konania jest przy nim Chrystus i Jego Matka? Św. Józef pierwszy na ziemi doznał tej wielkiej łaski, umierając cicho i spokojnie, gdyż życie jego było święte.
"Mąż sprawiedliwy" - tak nazywa go Ewangelia, bo odznaczał się wiernością i prawdziwie ojcowskim sercem wobec Syna Bożego. Wielkość św. Józefa płynie nie tylko z wierności, z jaką spełniał swe życiowe powołanie, lecz także z bliskości świętych źródeł, z którymi przyszło mu żyć wiele lat, z których czerpał siły i moc do przezwyciężania życiowych trudności. Nie było w jego sercu buntu, niezadowolenia, szemrania, narzekania, jakie często wypełnia duszę współczesnego człowieka. Rozumiał sens pracy, umiał ją spełniać dla należytego celu i przysporzenia zasobów materialnych swej Rodzinie. Rozumiał wartość pracy, choć praca człowieka na ziemi nie zawsze jest źródłem radości. Przez upadek człowieka jego praca połączona została z trudem, wysiłkiem, niekiedy z przykrością. Bóg mówił do mężczyzny po grzechu pierwszych rodziców: "Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu ( ...). W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie" ( por. Rdz 3, 17-19).
Bóg, wybierając św. Józefa na opiekuna swego Syna, pokazał ludziom, jak wysoko ceni pracę rąk ludzkich. Praca wykonywana z całym oddaniem i zaangażowaniem jest błogosławieństwem, jest wyrazem miłości równej modlitwie i zachowaniu Bożych przykazań. Kościół znalazł w św. Józefie pociągający wzór człowieka pracującego z Bogiem i dla Boga, i dlatego wysunął go jako patrona naszej codziennej pracy.
Św. Józef był człowiekiem milczenia. Ewangeliści nie zanotowali ani jednego jego słowa, bo ludzie milczący, jeśli są " ludźmi Bożymi", obcują zwykle w myślach i w cichej wewnętrznej rozmowie z Bogiem. Milczał, bo umiał uszanować Boże tajemnice, znał szczegóły poczęcia Syna Bożego, milczał, czekał, aż nadejdzie ten dzień, kiedy ziemia powita swego Odkupiciela. Milczał, gdy Jezus przyszedł na świat, gdy wzrastał pod jego opieką. Milczał - co nie znaczy, że nic nie mówił; jego milczenie obejmowało sprawy wyższej wagi, sprawy związane z Odkupieniem. Oddał się na służbę powierzonych sobie osób, wiedział, że jako głowa rodziny całkowicie oddaje się tym Istotom, które odegrać mają w historii ludzkości zasadniczą rolę. Największe prawdy życia rozgrywają się w milczeniu, milczenie skupia siły, ucisza bóle, wzmacnia wolę, wyostrza myśl, wyrabia charakter.
Milcząc nieraz w trudach i przeciwnościach życia, bierzmy wzór z Opiekuna Świętej Rodziny. Niech główny Patron Kościoła stanie się dla nas wzorem życia rodzinnego ubogaconego Bożym wybraniem, wzorem uległości wobec Bożych planów.

CZYTAJ DALEJ

17. edycja akcji "Milion dzieci modli się na różańcu"

2022-09-26 10:53

[ TEMATY ]

różaniec

©Pavlo - stock.adobe.com

Ruszyła rejestracja do udziału w akcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w ramach której 18 października dzieci z całego świata będą modlić się na różańcu w intencji pokoju - poinformowało biuro prasowe PKWP.

"Kampania +Milion dzieci modli się na różańcu+ nawiązuje do słów św. ojca Pio. Wskazał on, że +kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia+" - czytamy w komunikacie przekazanym w poniedziałek PAP.

CZYTAJ DALEJ

Abp Szewczuk: Rosja krzywdzi Ukrainę i swój własny naród

2022-09-26 15:03

[ TEMATY ]

wojna

Adobobe.Stock/PAP

Tylko ostatniej doby ponad 40 miast i wiosek ucierpiało na Ukrainie z powodu rosyjskich bombardowań i ostrzałów. Na całej linii frontu toczą się ciężkie boje, a na terytoriach okupowanych agresor próbuje przeprowadzać nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego referenda. Wróg próbuje przywłaszczyć sobie nowe ziemie, „a równocześnie na różne sposoby dokonuje niesłychanych krzywd względem własnego narodu” – wskazał abp Światosław Szewczuk.

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików dziękował w swoim codziennym orędziu za życie – swoje oraz tak wielu rodaków, których Bóg do tej pory ustrzegł, a armia obroniła przed atakami agresora. Wezwał przy tym do zachowania chrześcijańskiej tożsamości, także w trudnych warunkach, w jakich znalazł się kraj i zachęcał do praktykowania rachunku sumienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję