Reklama

Niedziela Sosnowiecka

Religijne i patriotyczne

O tegorocznym świętowaniu 30-lecia istnienia diecezji sosnowieckiej – z ks. Przemysławem Lechem, dyrektorem Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej, rozmawia ks. Tomasz Zmarzły.

Niedziela sosnowiecka 6/2022, str. IV

[ TEMATY ]

diecezja sosnowiecka

30‑lecie

Archiwum

Wymiar religijny diecezjalnego świętowania będzie korespondował również z patriotycznym – podkreśla ks. Lech

Wymiar religijny diecezjalnego świętowania będzie korespondował również z patriotycznym – podkreśla ks. Lech

Ks. Tomasz Zmarzły: Diecezja sosnowiecka świętuje w tym roku 30 lat swojego istnienia. Jak będzie wyglądał ten rok?

Ks. Przemysław Lech: Rok 2022 będzie przeżywany jako diecezjalny jubileusz i czas dziękczynienia za wszelkie dobro duchowe i materialne, które stało się udziałem sosnowieckiego Kościoła partykularnego. Świętowanie jubileuszu 30-lecia diecezji sosnowieckiej będzie w sobie łączyć wymiar religijny i patriotyczny. Hasłem jubileuszowych obchodów będą słowa „W Krzyżu – miłości nauka”, zaczerpnięte z dobrze znanej pieśni pasyjnej „W Krzyżu cierpienie”. Najważniejszym wydarzeniem łączącym modlitewnie wszystkie parafie stanie się Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego. Każda wspólnota parafialna w diecezji będzie gościła w swym kościele krucyfiks, który w swoich dłoniach trzymał św. Jan Paweł II podczas pamiętnej Drogi Krzyżowej w Koloseum. Miała ona miejsce 25 marca 2005 r., czyli dokładnie w 13. rocznicę ustanowienia diecezji sosnowieckiej.

Wielkopiątkowy Krzyż Papieski to szczególna relikwia związana ze św. Janem Pawłem II. Od kiedy zacznie nawiedzać nasze wspólnoty parafialne i zakonne?

Peregrynacja krzyża, przy którym modlił się św. Jan Paweł II podczas Drogi Krzyżowej w Koloseum 25 marca 2005 r. i jego relikwii rozpocznie się 2 marca i potrwa do 31 października 2022 r. Centralnym wydarzeniem peregrynacji będzie nawiedzenie bazyliki katedralnej w Sosnowcu w dniu 25 marca 2022 r., w 30. rocznicę erygowania diecezji sosnowieckiej. Obecność w naszych wspólnotach krzyża i relikwii to wymowny znak miłości Boga do każdego z nas. Święty Jan Paweł II ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w tamtej Drodze Krzyżowej osobiście. Jednoczył się jednak z wiernym za pośrednictwem telewizji oraz przytulając i całując krzyż. Właśnie ten krucyfiks będziemy mogli uczcić osobiście, dziękując Bogu za jego nieskończoną miłość, która nie cofnęła się nawet przed cierpieniem i oddaniem za nas życia.

Reklama

Pasterz Kościoła sosnowieckiego bp Grzegorz Kaszak wydał instrukcję dotyczącą przebiegu peregrynacji. Co jest celem tego wyjątkowego przedsięwzięcia?

Jak napisał w instrukcji bp Grzegorz Kaszak „celem peregrynacji jest odnowa duchowa życia modlitwy i życia sakramentalnego we wspólnotach parafialnych oraz w życiu osobistym każdego członka Ludu Bożego, a także prośba i dziękczynienie za ustanie pandemii”. Obecność krzyża i relikwii św. Jana Pawła II w parafii ma być narzędziem nawrócenia i pogłębienia relacji z Bogiem. Czas peregrynacji i adoracji winien stać się szkołą odkrywania owoców i znaczenia w życiu osobistym sakramentu chrztu św. i bierzmowania. Będzie sposobnością do pogłębionego spojrzenia na sakrament pojednania, do ożywienia praktyki duchowego kierownictwa oraz do dziękczynienia Panu Bogu za tajemnicę odkupienia”.

Na czas peregrynacji przygotowane zostały materiały duszpasterskie. Także w parafiach podjęte będą stosowne przygotowana i odmawiana będzie specjalna modlitwa…

W trakcie trwania peregrynacji, od 2 marca do 31 października 2022 r., we wszystkich parafiach diecezji sosnowieckiej odmawiana będzie specjalna modlitwa o owoce peregrynacji krzyża i relikwii św. Jana Pawła II. Jak napisał w instrukcji bp Grzegorz Kaszak, przygotowaniem do peregrynacji winny być misje parafialne lub rekolekcje o Krzyżu Świętym. Misjonarze i rekolekcjoniści w głoszonym słowie powinni odwoływać się szczególnie do nauczania św. Jana Pawła II, między innymi do encyklik Dives in misericordia i Redemptor hominis. Szczególne znaczenie, zarówno w czasie przygotowania, jak i peregrynacji, powinno mieć sprawowanie sakramentu pokuty. Pasterz diecezji sosnowieckiej zachęca też wiernych do dobrowolnych aktów umartwienia i pokuty w intencji Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny, obrony życia, nawrócenia grzeszników czy złożenia osobistego wotum.

Reklama

Wymiar religijny diecezjalnego świętowania będzie korespondował również z patriotycznym. Jakie wydarzenia będą temu towarzyszyć?

Rok 2022 to także 100. rocznica ponownego przyłączenia Górnego Śląska do Polski, które było zwieńczeniem trzech powstań śląskich (1919-1921). Chcemy w tym roku przypomnieć o roli Zagłębia i jego mieszkańców w dziele przyłączenia Śląska do Macierzy. Dzięki materiałom edukacyjnym i wydarzeniom odbywającym się pod hasłem „W hołdzie poległym powstańcom śląskim i Zagłębiakom, którzy im pomagali” będziemy wspólnie odkrywać ważne, choć czasem zapomniane karty śląsko-zagłębiowskiej historii. Mamy nadzieję, że przeżywanie jubileuszu odnowi w nas miłość do Boga i do naszej Ojczyzny.

Także Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przygotował specjalnie na tę okazję konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych…

Z racji 100. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski nasz Wydział Katechetyczny przygotował specjalne diecezjalne konkursy, m.in. na projekt znaczka pocztowego, którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto planowane są konkursy plastyczne, m.in. na replikę pomnika Powstańców Górnego Śląska w Sosnowcu, na Zagłębiowski plakat plebiscytowy. Dla młodzieży i dorosłych przewidziany jest konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych w hołdzie poległym powstańcom śląskim i Zagłębiakom, którzy im pomagali oraz konkurs na esej popularnonaukowy.

2022-02-01 12:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

100-lat Karmelu

Pierwszą niedzielą Adwentu Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus rozpoczęły Wielki Jubileusz 100-lecia założenia Zgromadzenia. W katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego rozpoczęto obchody jubileuszowe.

Uroczystości inauguracji Wielkiego Jubileuszu rozpoczęły się w Warszawie, na terenie diecezji warszawsko-praskiej, gdzie znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia. Przed Mszą św. przełożona generalna m. Błażeja Stefańska skierowała do obecnych w świątyni słowo wprowadzające, a następnie w programie słowno-muzycznym siostry przedstawiły historię założenia Zgromadzenia. – Serdeczne dziękczynienie za łaski udzielone Sistrom Zgromadzenia od początku jego istnienia oraz za te łaski, które są przygotowane dla nas i dla wszystkich osób uczestniczących razem z nami w rozpoczynających się obchodach jubileuszowych. Dziękujemy za charyzmat udzielony słudze Bożemu o. Anzelmowi Gądkowi, karmelicie bosemu i za odwagę pierwszej przełożonej generalnej m. Teresy Kierocińskiej, która z siostrami pionierkami tworzyła fundamenty Zgromadzania na sosnowieckiej i zagłębiowskiej ziemi – mówiła m. Błażeja Stefańska. W homilii bp Romuald Kamiński mówił o ogromnej szansie jaką daje Adwent, który jest czasem radości i czynienia dobra. – Praca, cierpienie, modlitwa – tak wzrastają dzieła przez całe 100 lat. Przy tak wielu podjętych dziełach i osobistym wkładzie każdej z sióstr możemy powiedzieć, że to dzieło jest wielkie. Dziś przychodzimy tutaj, żeby Bogu powiedzieć: dziękujemy! I ojczyzna także chce dzisiaj za to wszystko – pracę, modlitwę, cierpienie i zamysły wybiegające do przodu wyrazić wdzięczność – mówił Pasterz kościoła warszawsko-praskiego. Na czas trwania jubileuszu od 29 listopada 2020 roku do 2 lutego 2022 roku Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia świętości wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka udzieliła ze skarbca Kościoła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedzi sakramentalnej, Komunii Świętej oraz modlitwy według intencji Ojca Świętego) siostrom oraz wszystkim wiernym. Jak czytamy w dekrecie odpust ten można ofiarować również jako wstawiennictwo w intencji dusz czyśćcowych. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie w formie pielgrzymki domu macierzystego lub jakiegokolwiek miejsca poświęconego, a należącego do wspomnianego zgromadzenia, oraz wzięcie tam udziału w specjalnych obchodach jubileuszowych przez pobożne uczestnictwo albo przynajmniej oddanie się przez odpowiedni czas pobożnemu rozmyślaniu, zakończonemu odmówieniem Modlitwy Pańskiej, wyznania wiary oraz przywołaniem Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Liturgię ubogacił śpiew chóru sióstr karmelitanek pod dyrekcją s. Agnes Krzyżanowskiej CSCIJ. Po Mszy św. w prezentacji multimedialnej siostry przybliżyły historię Zgromadzenia, jego duchowość, charyzmat i działalność apostolską. Uroczystość transmitowana była przez telewizję SalveNet.

CZYTAJ DALEJ

90 lat temu w Bielsku zmarł Edmund Wojtyła, brat papieża

2022-12-04 11:38

[ TEMATY ]

Edmund Wojtyła

pl.wikipedia.org

90 temu, 4 grudnia 1932 r., zmarł Edmund Wojtyła, brat Karola, późniejszego papieża Jana Pawła II. Był lekarzem. Ratując w Bielsku chorych podczas epidemii zaraził się szkarlatyną.

Edmund Wojtyła urodził się 27 sierpnia 1906 r. w Krakowie. Po wybuchu I wojny uczęszczał do austriackiej szkoły kadetów na Morawach, gdzie stacjonowała jednostka wojskowa jego ojca.

CZYTAJ DALEJ

UE/ Minister Adamczyk w Brukseli: Via Carpatia i CPK wpisane do sieci głównych szlaków komunikacyjnych Unii

2022-12-05 17:33

[ TEMATY ]

Bruksela

Via Carpatia

Andrzej Adamczyk/Twitter

Via Carpatia i Centralny Port Komunikacyjny zostały wpisane do sieci bazowej Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T), czyli sieci głównych szlaków komunikacyjnych w UE - powiedział w poniedziałek w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych w swoich rządach za kwestie transportu.

"Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Polski. Można powiedzieć wprost: nastąpiło zwieńczenie wieloletnich starań, których celem było wpisanie głównych korytarzy komunikacyjnych, szczególnie tych na wschodzie Polski, do sieci bazowej TEN-T - sieci głównych szlaków komunikacyjnych w Unii Europejskiej" - powiedział Adamczyk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję