Reklama

Wiadomości

Adwokat na froncie walki o rządy prawa

Adwokatom zależy na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych praw i obowiązków, potrafiącego identyfikować zagrożenia prawne, zdolnego do walki o rządy prawa – przekonuje mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w rozmowie z ks. Jarosławem Grabowskim.

Niedziela Ogólnopolska 13/2022, str. 40-41

[ TEMATY ]

prawo

Archiwum prywatne

Przemysław Rosati

Przemysław Rosati

Ks. Jarosław Grabowski: Zacznę od pochwały... Postawa polskich adwokatów wobec uchodźców z Ukrainy raduje serce i budzi szacunek. Proszę powiedzieć, czy jest to spontaniczne działanie pojedynczych adwokatów, czy Naczelna Rada Adwokacka (NRA) to inspiruje?

Przemysław Rosati: W imieniu adwokatów i aplikantów adwokackich dziękuję za słowa uznania. Naczelna Rada Adwokacka już 24 lutego, czyli w dniu rozpoczęcia agresji militarnej Rosji na Ukrainie, zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym. Wówczas zaakceptowano moją propozycję powołania w każdej izbie adwokackiej koordynatorów, których zadaniem było zorganizowanie systemowej, bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób napływających do Polski w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Adwokaci i aplikanci adwokaccy z wielkim zaangażowaniem, a często także poświęceniem rozpoczęli świadczenie pomocy prawnej. Zorganizowaliśmy także wewnętrzną zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy na rzecz dzieci, które są niewinnymi ofiarami tego konfliktu. Aktywnie włączyliśmy się w prace legislacyjne nad stworzeniem ram prawnych dla uregulowania sytuacji prawnej osób napływających do Polski. To tylko trzy, moim zdaniem, kluczowe aktywności. Cieszę się, że jako środowisko adwokackie w Polsce stanęliśmy na wysokości zadania. Jestem wdzięczny moim Koleżankom i Kolegom, że pokazali wielkie serce i prawdziwe oblicze Adwokatury, które, zróżnicowane światopoglądowo, zorientowane jest zawsze na niesienie pomocy potrzebującym.

Jak Pan Prezes ocenia stan wiedzy prawnej Polaków? Czy Adwokatura mogłaby w jakimś zakresie zmienić ten stan rzeczy?

Stan wiedzy prawnej jest bardzo zróżnicowany. W naszym wspólnym interesie jest stałe i konsekwentne upowszechnianie edukacji prawnej społeczeństwa – wszystkich grup zawodowych i pokoleń. Adwokatura uczestniczy w tych wysiłkach i wspiera społeczeństwo akcjami edukacyjnymi. Proobywatelskie podejście Adwokatury w tym względzie jest inwestycją w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na fundamencie uniwersalnych wartości prawnych, świadomego swych praw i obowiązków, potrafiącego identyfikować zagrożenia prawne, zdolnego do walki o rządy prawa. To długi i mozolny proces, ale jest to inwestycja, która zwróci się z zyskiem dla przyszłych pokoleń.

Reklama

Od zawsze uważało się, że adwokatami zostają najlepsi absolwenci wydziałów prawa. Creme de la creme... Dostanie się do zawodu nie było więc łatwe. Uwolnienie tego zawodu zapewne zmieniło krajobraz... Na ile na plus, a na ile na minus?

Zmiany prawa, które doprowadziły do ujednolicenia i stworzenia czytelnych dla wszystkich i jednolitych kryteriów dostępu do zawodu adwokata, są zmianami absolutnie pozytywnymi. Sam jestem adwokatem, który stał się nim już po zmianach. Wykonywanie zawodu jest otwarte dla każdego, kto spełnia kryteria formalne i zda egzamin. Decydują wiedza i merytoryczne przygotowanie. Zabrakło tylko po stronie ustawodawcy konsekwencji. Ustawodawca powiedział A, ale nie powiedział B. Obecnie świadczyć pomoc prawną w Polsce może każdy, kto ma na to ochotę, nie musi mieć nawet wykształcenia prawniczego, nie mówiąc o zdanym egzaminie adwokackim. Taki stan jest niekorzystny dla obywateli. Realnie zagraża ich prawom. Stąd na rynku są tzw. kancelarie prawne czy odszkodowawcze, które może prowadzić każdy. Tylko pytanie: dlaczego chodzimy do lekarza, a nie do znachora? Bo gwarantuje nam profesjonalną pomoc. Zna się. Tak samo adwokat gwarantuje nie tylko wysoki standard świadczenia pomocy prawnej, ale także rzetelność czy merytoryczne przygotowanie. Adwokat świadczy pomoc prawną na określonych przez prawo zasadach, tzn. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy, ma obowiązek stosować się do zasad etyki adwokackiej, nad przestrzeganiem których czuwa samorząd, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej i jest obowiązany w interesie swoich klientów do zachowania tajemnicy adwokackiej. Ustawodawca powinien podjąć działania, aby w interesie obywateli świadczenie pomocy prawnej nie było możliwe przez każdego, kto chciałby to robić, a powinno być zastrzeżone wyłącznie dla adwokatów czy radców prawnych. Uwag tych nie adresuję do jakiejś konkretnej partii politycznej, ale kieruję je do wszystkich rządzących od 1989 r., którzy tego nie zrealizowali.

Reklama

Przeciętny Polak uważa, że adwokat to „wydatek”, na który go nie stać. Ale istnieje coś takiego jak pomoc z urzędu i mniej znane działanie pro bono... Czy Polska ma darmowy system pomocy prawnej dla tych, których nie stać na wynajęcie adwokata?

Tak, istnieje coś, co spełnia to kryterium, ale trudno uznać to za dobre systemowe rozwiązanie. Znowu ustawodawca powiedział A, ale zabrakło B. Problem polega także na tym, że niestety, ale w tym systemie brakuje środków finansowych. Sposób ukształtowania wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w sądach świadczy o tym, że państwo nie traktuje spraw obywateli, których nie stać na odpłatne świadczenie pomocy prawnej, w sposób poważny. Rażąco niskie stawki za świadczenie tej pomocy – która jest absolutnie potrzebna i konieczna – obywatelom, którzy z uwagi na swoją sytuację nie są w stanie tej pomocy sami sfinansować, niestety, potwierdza postawioną wyżej tezę.

Uwolnienie zawodu, zdaniem wielu, miało sprawić, że pomoc prawna stanie się ogólnodostępna w dwóch wymiarach: po pierwsze – będzie taniej, po drugie – adwokatów będzie więcej. Tymczasem słychać krytyczne opinie...

Zasadnicze cele tej zmiany, które wybrzmiewają w pytaniu, są zrealizowane z korzyścią dla obywateli. Pełne zrealizowanie tych założeń wymaga jednak uregulowania rynku świadczenia pomocy prawnej w taki sposób, aby obywatel nie był narażony na ryzyko związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez osoby, które nie mają uprawnień do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Powtórzę: chodzi o to, żeby leczył nasz prawny lekarz, a nie prawny znachor. Innymi słowy – chodzi o to, aby w interesie obywateli i dla ich bezpieczeństwa prawnego świadczenie pomocy prawnej było wykonywane wyłącznie przez profesjonalnych pełnomocników.

Adwokaci mają, jak każdy, swoje poglądy polityczne. Czy wpływają one na pracę adwokatów? Czy adwokat, podobnie jak sędzia, nie powinien publicznie opowiadać się po jakiejś stronie sceny politycznej?

Adwokaci wypowiadali się, wypowiadają i będą się wypowiadać w sprawach publicznych. W sprawach podstawowych prawa i wolności. Robili tak za rządów SLD, PO i teraz PiS. Dbanie o sprawy publiczne to nie jest opowiadanie się po którejkolwiek ze stron sceny politycznej. Patrząc historycznie, Adwokatura i adwokaci zawsze angażowali się w sprawy publiczne. To naturalne. To ich obowiązek, a nie przywilej.

Przemysław Rosati zawód adwokata wykonuje od 2010 r. w Izbie Warszawskiej. W działalność samorządu zaangażowany jest od 2012 r. Cztery lata później został członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2019 r. pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

2022-03-22 13:23

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#ZatrzymajAborcję w rękach lewicy

[ TEMATY ]

prawo

aborcja

Artur Stelmasiak

Według nieoficjalnych informacji przewodniczącym sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej ma być poseł z lewicy. W tej komisji znajduje się obywatelski projekt poparty przez KEP #ZatrzymajAborcję.

Oznacza to, że według własnych wytycznych, Prawo i Sprawiedliwość próbuje zrzucić odpowiedzialność za brak działań ws. ochrony życia na lewicę, czyli na postkomunistów SLD, partię Roberta Biedronia i partię Razem.

CZYTAJ DALEJ

Co wiemy o egzorcyzmach? Historie wielkich świętych

2023-01-25 21:48

[ TEMATY ]

egzorcyzmy

pl.wikipedia.org

Spinello Aretino. Egzorcyzm św. Benedykta

Spinello Aretino. Egzorcyzm św. Benedykta

Pan Jezus wypędził z opętanych bardzo wiele złych duchów. Z Jego polecenia i mocą Jego imienia czynili to również jego apostołowie i uczniowie. Złe duchy wypędzali także liczni późniejsi święci, a dziś – często biorąc ich sobie za niebiańskich pomocników – czynią to setki egzorcystów na całym świecie. Bo zło nie śpi..., a „diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając, kogo pożreć”.

Wypędzając złego ducha, wszyscy egzorcyści czynią to oczywiście, odwołując się do Bożej mocy, do mocy imienia Jezus. Jako swoistych sojuszników w walce z szatanem przywołują jednak na pomoc także Tę, która stoi w epicentrum walki ze złem, Dziewicę, która miażdży głowę węża – nową Ewę, Matkę Bożą, Świętą Bożą Rodzicielkę, a także księcia wojska niebieskiego Świętego Michała Archanioła, archaniołów, swoich aniołów stróżów oraz mieszkańców nieba – Bożych świętych. Kontynuując misję uwalniania ludzkości spod władzy księcia ciemności, żyjący blisko Boga i bezskutecznie dręczeni przezeń święci byli bardzo skutecznymi pogromcami duchów nieczystych. Dawniej – w czasach, gdy chrześcijaństwo dopiero podbijało świat – wypędzanie demonów z ludzi i miejsc było dla nich niemal codzienną aktywnością. W opisach ich życia znaleźć można mnóstwo takich historii. Szatan najbardziej bał się zazwyczaj tych najpokorniejszych, najbardziej rozmodlonych i najbardziej umartwionych. W tym gronie znajdował się Święty Antoni Opat.

CZYTAJ DALEJ

Więcej wolności dzięki ustawie deregulacyjnej

2023-01-27 12:44

Materiały prasowe

Sejm przejął projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, nad którym pracowała sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. - To projekt, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym - mówi poseł dr Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący komisji.

Eliminowanie zbędnych obciążeń prawnych skutkuje zwiększaniem zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa i podnosi poziom kultury prawnej społeczeństwa. - Dbanie o zachowanie prawa każdego człowieka do wolności – które, jak czytamy w Preambule do Konstytucji RP – jest jedną z niewzruszonych zasad Rzeczypospolitej Polskiej, przyświecało Komisji przy opracowywaniu projektu tej ustawy. Wolność człowieka może być ograniczana tylko wtedy, gdy jest to konieczne i dlatego komisja starała się znaleźć takie regulacje prawne, które w wolność tę ingerowały zbyt mocno – powiedział w sejmie poseł Bartłomiej Wróblewski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję