Reklama

Niedziela Kielecka

Pokazać Boga, który jest bliski

Każdy nauczyciel powinien być autentyczny w tym, co robi – powiedział jeden z katechetów podczas inauguracji nowego roku szkolnego.

Niedziela kielecka 37/2022, str. I

[ TEMATY ]

katecheci

K.D.

Nowi katecheci złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenie przed bp. Florczykiem

Nowi katecheci złożyli wyznanie wiary i przyrzeczenie przed bp. Florczykiem

Katecheci w diecezji kieleckiej zainaugurowali nowy rok katechetyczny 23 i 24 sierpnia. Uczestniczyli we Mszy św. i w konferencjach formacyjnych. Nowi katecheci złożyli przyrzeczenia przed bp. Marianem Florczykiem i otrzymali misję katechetyczną.

Bp Marian Florczyk w czasie Mszy św. w bazylice katedralnej, odwołując się do Ewangelii, uświadamiał uczestnikom Eucharystii, jak wymagająca i odpowiedzialna jest rola nauczyciela, w tym katechety, który przekazuje wiedzę uczniom, kształtuje ich świat wartości dobra i piękna, i prowadzi ich do prawdy. Podkreślał, że bardzo często nauczyciel w tej pracy może odczuwać zniechęcenie, przygnębienie, spotykając się z brakiem owoców i efektów w nauczania wśród uczniów.

Potrzeba cierpliwości

Jednak, jak zaznaczył, każdy nauczyciel powinien być przede wszystkim w swoim wysiłku wychowawczym cierpliwy i wzorować się na Jezusie – Nauczycielu Dobrym, który wykazuje się wobec nas wszystkich wielką cierpliwością i miłością. W sanktuarium św. Józefa za katechetów, w drugim dniu spotkań formacyjnych, modlił się bp Jan Piotrowski, dziękując odchodzącym na emeryturę katechetom za lata pracy i ewangelizacji.

Jak mówić o Bogu?

Zawsze miałem takie pragnienie, aby uczyć religii i w końcu podjąłem studia podyplomowe z teologii w Łodzi, ale studiowałem z pasją. Każdy nauczyciel, także katecheta, powinien być autentyczny w tym, co robi. To był mój pierwszy rok pracy w roli katechety. Może była to trudna klasa, ale nie miałem z nimi kłopotów. Chętnie włączali się w oprawę Mszy św. w Sobkowie i Chomentowie. W końcu to już ponad 25 lat doświadczenia pedagogicznego. Widzę, jak potrzeba im szacunku, trochę żartu. Trzeba być merytorycznie przygotowanym, słuchać uczniów i umieć dotrzeć do każdego indywidualnie – mówi Stanisław Ossowski.

– Trzeba pokazać im Boga, który jest bliski. Boga, który pragnie z nimi relacji, bo często w domu te relacje są zaburzone, a rodzice zagonieni. Potrzebują, aby im pokazać, że przy parafii mogą czuć się dobrze, angażować się w życie Kościoła – mówi s. Bernardyna, kanoniczka Ducha Świętego z 25-letnim stażem pracy.

Reklama

– Uczę malutkie dzieci. One są otwarte na Pana Boga, na wiarę. Z wielką radością przyjmują wiedzę o Jezusie, świętych. Trzeba wnosić przede wszystkim dużo radości w te relacje i przybliżać im miłość, pokazywać, że Jezus je kocha – mówi s. Stefania.

Na zakończenie roku szkolnego 2021/22 w diecezji kieleckiej pracowało 693 katechetów, w tym 372 świeckich, 51 sióstr zakonnych i 270 kapłanów.

Ważne tematy

Odpowiadając na potrzebę edukacji w zakresie ochrony małoletnich przed wykorzystaniem, katecheci wysłuchali konferencji: „Profilaktyka nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży w duszpasterstwie i katechezie”, którą wygłosił ks. dr Marek Studenski. Kolejne wystąpienie ks. dr. hab. Andrzeja Kieliana poświęcone było oddziaływaniu mediów społecznościowych na postrzeganie wiary i religii przez dzieci i młodzież.

2022-09-06 12:23

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie”: konferencja naukowa dla katechetów w Częstochowie

[ TEMATY ]

katecheci

Archiwum "Niedzieli"

„Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie”, to temat konferencji naukowej dla katechetów, która odbyła się 25 października w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Otwierając konferencję mgr Katarzyna Wilk dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie podkreśliła rolę jaką Jan Paweł II odegrał jako „wzór osobowy dla naszego pokolenia.” - Pochylenie się nad życiem Jana Pawła II jest dzisiaj wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i katechetów - mówiła Katarzyna Wilk.
Tematykę konferencji zaprezentowali: ks. dr Roman Ceglarek., dyrektor wydziału przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. dr Mariusz Sztaba, adiunkt Katedry Pedagogiki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ks. mgr lic. Mariusz Frukacz, dyrektor referatu środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i redaktor tygodnika katolickiego „Niedziela”.
Ks. dr Roman Ceglarek przedstawił temat „Hagiografia w katechezie – święci jako wzór osobowy w katechezie”. Podkreślił jak ważne dawaniu świadectwa wiary jest „pokazywanie wzorów do naśladowania właśnie w katechezie”. - Przykład świętych, ich życie, piśmiennictwo mogą być źródłem dla katechezy - mówił ks. Ceglarek i dodał, że „należy kłaść nacisk nie tylko na życiorys, ale na życie wewnętrzne świętego”.
„W katechezie chodzi bardziej o pokazanie sylwetki duchowej”. - podkreślił ks. Ceglarek.
Prelegent zaznaczył, że „bardzo ważne jest ukazanie świętych w odpowiednim kontekście, także kulturowym i społecznym, ich życia”. - Czynił to zawsze św. Jan Paweł II, a także Benedykt XVI.- podkreślił prelegent i dodał, że „o świętych trzeba mówić prawdę, a ni gloryfikować ich”.
Natomiast ks. dr Mariusz Sztaba przybliżając temat „wzory osobowe w procesie wychowania w myśli Karola Wojtyły / Jana Pawła II” podkreślił, że „wychowanie należy rozumieć w sposób personalistyczny”. - W wychowaniu chodzi bowiem o wzajemną relację, o obdarowywanie się człowieczeństwem i duchowe rodzenie - mówił ks. Sztaba.
„Musimy szukać pełnej prawdy o człowieku, aby z tym człowiekiem pracować i i nad nim pracować”. – kontynuował ks. Sztaba i dodał, że „bardzo ważne jest doświadczenie moralności, które zawsze jest związane z człowiekiem”.
Prelegent podkreślając, że „wychowanie moralne prowadzi do spełnienia siebie w czynie dobrym” odniósł się krytycznie do „wskazywania we współczesnej kulturze na idoli a nie na autorytety”. - Warto wrócić do kategorii i relacji mistrz-uczeń – zauważył prelegent i dodał, że „Jan Paweł II zawsze podkreślał, że autorytet ma moc wychowawczą, a wzór osobowy to osoba godna naśladowania”.
Natomiast ks. mgr lic. Mariusz Frukacz przybliżając temat „katecheza a media w nauczaniu Jana Pawła II” podkreślił, że „św. Jan Paweł II w dzieło ewangelizacji włączył nowoczesne środki komunikacji i media”. - Pokazuje to nie tylko jego nauczanie, ale również jego pielgrzymowanie i wielki pontyfikat – mówił ks. Frukacz
Prelegent podkreślił, że „nasze społeczeństwa są często dzisiaj określane jako „społeczeństwo epoki informacji", czy „pokolenie mass-mediów". - Określenia te zwracają uwagę na pewien znamienny fakt: ludzka wiedza o życiu i sposób myślenia o nim są w znacznym stopniu zdeterminowane przez środki przekazu; ludzkie doświadczenie jako takie stało się w dużej mierze doświadczeniem zdobytym za pośrednictwem środków przekazu. – mówił ks. Frukacz.
„ Kiedy obserwujemy dobrze świat współczesny łatwo w nim zauważyć, że media odgrywają ogromną rolę, stają się w pewien sposób częścią naszego życia. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie rodzinę bez telewizora, młodego człowieka bez komputera, tableta, czy też bez telefonu komórkowego, smartfonu”. – kontynuował ks. Frukacz
Dyrektor referatu środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Częstochowie odnosząc się do nauczania Jana Pawła II przypomniał, że papież „w nowoczesnych środkach komunikowania widział narzędzia ewangelizacji”. - Jan Paweł II podkreślał, że bok metod tradycyjnych, jak świadectwo życia, nauka religii, kontakt osobisty, pobożność ludowa, liturgia i inne obrzędy, bardzo ważnym środkiem ewangelizacji i katechezy stały się obecnie środki społecznego przekazu - mówił ks. Frukacz.
„Nowe technologie stwarzają nowe możliwości komunikowania, pojmowanego jako narzędzie ewangelizacji i pracy w duszpasterstwie. Poprzez internet Ewangelia znalazła się w epoce globalnej komunikacji”. – kontynuował ks. Frukacz
Mówiąc o relacjach zachodzących pomiędzy katechezą a mass mediami prelegent podkreślił, że „bardzo ważnym zagadnieniem jest nie tylko wychowanie przez media, ale także wychowanie do właściwego odbioru treści płynących od środków społecznego przekazu”. - Człowiek, który przychodzi na katechezę żyje w dzisiejszych czasach w tzw. „mediosferze”, w której wyróżnia się: obraz, słowo, dźwięk i ciszę – mówił ks. Frukacz i zaznaczył, że „ważną rolę w dzisiejszym przekazie katechetycznym odgrywają: słowo i obraz”. – Jednak w obecnym kontekście kulturowym zauważa się marginalizację słowa, a obserwuje się dynamiczny rozwój obrazu – zaznaczył redaktor „Niedzieli”
Na zakończenie ks. Frukacz zwrócił uwagę za o. Antonio Spadaro, włoskim jezuitą na tzw. cyberteologię, czyli obecność chrześcijaństwa i jego orędzia w sieci. – Katecheza czasów współczesnych musi odpowiedzieć na pytania takie jak m. in. czy internet zmienia nasz sposób myślenia? Czy sieć jest "narzędziem" czy raczej już "przestrzenią", w której żyjemy? Czy Sieć, zmieniając nasz sposób życia i myślenia, nie zmieni również sposobu rozumienia i przeżywania wiary? Jaki więc wpływ ma sieć na sposób rozumienia Kościoła i kościelnej komunii? I jaki ma wpływ na wyobrażenie o Objawieniu, łasce, liturgii oraz sakramentach? – zakończył ks. Frukacz
Podsumowując konferencję mgr Iwona Karlak, konsultant ds. katechezy przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zwróciła uwagę jak ważne jest „łączenie katechezy z wykorzystaniem współczesnych środków społecznego komunikowania, a także odkrycie osoby i nauczania św. Jana Pawła II”.

CZYTAJ DALEJ

Ewangelia na niedzielę: Jakie jest przesłanie Jana Chrzciciela na moje tu i teraz?

2022-12-03 16:23

[ TEMATY ]

rozważanie

rozważanie Słowa Bożego

S. Amata CSFN

Określenie: „w owym czasie” sprawia wrażenie, że działalność Jezusa i Jana Chrzciciela przypada na jakieś mityczne „kiedyś”. Tak nie jest. Według danych historycznych początek działalności Jana przypada między 27 a 28 r. n.e. Jego osoba i orędzie wywoływały wówczas nadzwyczajne poruszenie. Nareszcie pojawił się prorok! Nie dziwi więc, że ciągnęły do Niego tłumy. Szczególną rolę Chrzciciela w historii zbawienia podkreślają w komentarzach na II niedzielę Adwentu, 4 grudnia, Danuta Piekarz i ks. Piotr Szyrszeń SDS.

1. Wystąpił Jan Chrzciciel

CZYTAJ DALEJ

Gwiazdy Mundialu modlą się za chorego „króla futbolu” Pelego

2022-12-04 18:20

[ TEMATY ]

sport

piłka nożna

PAP/EPA/Georgi Licovski

Gwiazdy światowego piłkarstwa modlą się o szybki powrót do zdrowia chorego na raka brazylijskiego „króla futbolu” 82-letniego Pelego. Reprezentant ekipy Francji na trwających w Katarze Piłkarskich Mistrzostwach Świata, 23-letni Kylian Mbappe zaapelował na Twitterze o modlitwę za legendarnego piłkarza.

Jego inicjatywę podjęło wielu byłych i aktualnych zawodników kadry narodowej Brazylii. Dołączył do nich również były trener niemieckiej kadry Jürgen Klinsmann. „Modlimy się za Pelego”, powiedział dziś dziennikarzom w Dosze mistrz świata z 1990 roku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję