Reklama

List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na sierpień 2003 r.

Niedziela częstochowska 34/2003

Margita Kotas

Pielgrzymi przybywający do Jasnogórskiej Matki - 2003 r.

Pielgrzymi przybywający do Jasnogórskiej Matki - 2003 r.

Drodzy Bracia i Siostry,

Jest rzeczą niemożliwą, żebym w miesiącu sierpniu nie zwrócił się do Was, Umiłowani Diecezjanie, ze słowem pasterskim.
Przede wszystkim pragnę z głębi serca pozdrowić tych, którzy przygotowują nam chleb i w znoju żniwnym zbierają drogocenne ziarno. Wielkie dzięki należą się Wam, utrudzeni rolnicy, za Wasz trud, bo chociaż zbieranie plonów przy nowoczesnej technice wydaje się być łatwiejsze - nie brakuje Wam problemów, i to wielkich problemów związanych z przekształceniami, jakie się obecnie dokonują w rolnictwie.
Zwracam się również ze słowem dobrych życzeń do tych, którzy korzystają z urlopów i wakacji. Wielkim sercem witam tych, którzy znajdują odpoczynek w naszych jurajskich skałach, nadwarciańskich lasach i życzę, by się dobrze czuli w parafiach Kościoła częstochowskiego.
Wszystkim ogłaszam sierpień, jako miesiąc mobilizacji duchowej. Od wielu już lat w miesiącu Matki Bożej Wniebowziętej i Królowej, a zarazem naszej Pani Częstochowskiej czynimy wzmożone wysiłki religijne i moralne, żeby bardziej odpowiedzieć na zbawcze plany miłosiernej Opatrzności względem naszego narodu.

Z pożogi wojen światowych, związanych z sierpniem i wrześniem XX wieku, wyszła Polska trudnych przeznaczeń i zadań. Cud nad Wisłą, owoc pokutnych i błagalnych modlitw na Jasnej Górze nie może nie pozostawiać w naszych duszach śladów wdzięcznej pamięci. Nie zapominamy też o zrywie sierpniowym Solidarnościowców, którzy drogą pokojową, ale też i ofiar wielu rodaków, przyczynili się do przemian w naszej Ojczyźnie, a nawet w Europie. Od wielu już lat w miesiącu sierpniu podejmujemy pokutę abstynencką i trzeźwościową. Mijają lata, a naród nasz wciąż tkwi w zgubnym bardzo dla rodziny i społeczeństwa nałogu alkoholizmu. Co mamy czynić, żeby zatamować ten nałóg? Zdaje się on w naszych czasach tym groźniejszy, że coraz więcej kobiet i ludzi młodych mu ulega, a skutki tego dla rodzin i dzieci są opłakane. Co gorsza, do nałogu alkoholizmu i nietrzeźwości dochodzi w naszych czasach jeszcze zgubniejsze uzależnianie się od narkotyków. Nie wolno nam w takiej sytuacji milczeć i udawać, że nic złego się nie dzieje. Co pewien czas nawet laickie media biją na alarm, ukazując przykłady nietrzeźwości, narkomanii, rozwydrzenia młodych, korupcji i marnotrawstwa narodowego. Odpowiedzią naszą jest duch wyrzeczenia i modlitwa.
Drobna to może się wydawać pokuta, ale z pewnością nią jest to wszystko, co czynimy w sierpniu, wyrzekając się zupełnie picia alkoholu w jakiejkolwiek ilości i postaci. W abstynencji nie lekceważmy też trunków o niskiej wydawałoby się zawartości alkoholowej, bo używanie ich w większych ilościach doprowadza do wielkich szkód społecznych. Nawołuję więc wraz z całym Episkopatem do przestrzegania zaleceń abstynenckich i trzeźwościowych w miesiącu sierpniu, podejmowanych w duchu pomocy umiłowanej Ojczyźnie.
Z wyjątkową też gorącością serca wzywam wszystkich do wielkiej modlitwy w miesiącu sierpniu, związanej z pielgrzymowaniem na Jasną Górę i innych sanktuariów poświęconych naszej Najdroższej Matce. Nasza archidiecezja jest ziemią wielkiego pielgrzymowania. Przemierzają ją grupy pątników najczęściej młodych, którzy wśród niewygód i wielkiego mozołu ale też radosnych śpiewów i różańcowych pacierzy podążają do sanktuarium Matki Bożej, łaskawie królującej i matkującej nam od ponad sześciuset lat na Jasnej Górze. Godni jesteście uznania i szacunku, czcigodni pielgrzymi, dający autentyczne świadectwo chrześcijaństwa, które nie może być łatwe, bo nie może być bez krzyża. Z pewnością zasługujecie na to, by wybiegać przed Was z ofertą noclegu, chleba i wody, a może ciepłego posiłku w nastroju serdeczności i staropolskiej gościnności. Błogosławię Wasz pielgrzymi trud, umiłowani pątnicy, i wielkim krzyżem błogosławię tych wszystkich, którzy otworzą przed Wami drzwi swoich domów i serc.
Z gorącym wezwaniem do odbycia pielgrzymki na Jasną Górę zwracam się do wszystkich wiernych archidiecezji. „Przyszedł czas, ach, przyszedł czas” - mówi Maryja do swoich dzieci. „Nawiedźcie Mnie już” - przynagla. Pielgrzymka to intensywne „kocham”, z jakim zwracamy się do Boga, to prawdziwa pokuta, okazja dana nam dla ekspiacji za grzechy własne i całego świata. Wszystkich nawołuję do pielgrzymowania. Każda parafia niech urządzi w miesiącach letnich pielgrzymkę do Częstochowy. Idziemy zdyscyplinowani, rozmodleni, dając świadectwo krzyżowi, który niesiemy zawsze na czele pochodu. Pielgrzymki powinny być już wcześniej przygotowane, aby były rekolekcjami w drodze. W każdym kościele należy też odprawiać w czasie pielgrzymki nabożeństwa z adoracją Najświętszego Sakramentu, aby ci, którzy pozostają w domach, mogli się modlitwą połączyć z pielgrzymującymi.
Wigilia Matki Bożej Częstochowskiej, 25 sierpnia, i sama uroczystość 26 sierpnia, to patronalne dni naszego miasta i całej metropolii. Parafie miasta Częstochowy serdecznie proszę, by w wyznaczonym dniu nowenny w zdecydowanej większości w sposób zorganizowany przybyły na Jasną Górę.

Reklama

Wszystkie też parafie Częstochowy proszę o to, by wraz z duszpasterzem wzięły udział w wielkiej procesji od archikatedry aleją Najświętszej Maryi Panny ku Sanktuarium Narodu.

Dołączyć mają do nich wszystkie inne parafie z archidiecezji i dlatego, każdego roku to przypominam, aby tak organizować pielgrzymki, abyśmy razem wkraczali na Jasną Górę.

W samo święto Matki Bożej Częstochowskiej proszę wszystkich mieszkańców miasta, aby uczestniczyli w uroczystej Sumie o godz. 11.00, lub we Mszy św. za miasto Częstochowę o godz. 19.00, a także w poświęceniu monumentów przedstawiających tajemnice światła, o godz. 10.00.

Reklama

W tym roku będziemy się modlić wraz z przedstawicielami Katolickiego Tygodnia Europy Środkowej.
Zapraszam gorąco mieszkańców okolic Gidel, na Sumę do Gidel, 17 sierpnia o godz. 11.00, na 80. rocznicę koronacji Matki Bożej Patronki Rolników, którą odprawi Prymas Polski.

Zachęcam też gorąco wszystkich mieszkańców Myszkowa do udziału w uroczystej procesji chwały Maryi do Jej sanktuarium w Mrzygłodzie 17 sierpnia o godz. 16.00.

Zapraszam też na uroczystości Matki Bożej w Wieluniu o godz. 11.45 w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej (31 sierpnia).

Młodzież szkolną proszę o przybycie na Msze św. 1 września na godz. 18.00 na Jasną Górę, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Umiłowani Diecezjanie!

W dzisiejszą niedzielę Kościół wzywa nas bardzo gorąco do doświadczania wiary i miłości do Boga i bliźnich. „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry!”.
„Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę”. Bardzo potrzebujemy modlitwy, bardzo pragniemy Eucharystii. Jezus jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Spożywajmy i kosztujmy chleba z nieba i dzielmy się chlebem z drugimi. Rozpoczęło się nawiedzenie Jezusa Miłosiernego w cudownej ikonie w parafiach już w trzeciej, ostatniej części naszej archidiecezji. W większości doznaliśmy już łaski miłosierdzia Bożego. Czy się to odbiło we wrażliwości na potrzeby drugich? Tyle wokół nas biedy, a nawet nędzy. Bezrobocie też nie maleje. Niech się ożywi nasza wyobraźnia miłosierdzia. Wspominamy w sierpniu pierwszą rocznicę przyjazdu Ojca Świętego do Polski, Jego zawierzenie nas i świata całego Miłosierdziu Bożemu, a także jego wzruszający apel o miłosierdzie wobec siebie nawzajem. Usłyszmy na nowo głos Piotra z rodu Polaków. Stańmy się jeszcze bliżsi i jeszcze bardziej zaradzający potrzebom drugich.
Matce Bożej Częstochowskiej polecam wszystkich pielgrzymów, gości, gościnnych gospodarzy tego terenu i mieszkańców maryjnego miasta Częstochowy. Wszystkim też z głębi serca błogosławię.

Częstochowa, 6 sierpnia 2003 r.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Państwowa Komisja ds. Pedofilii odnosi się do pierwszych komentarzy po Raporcie

2021-08-03 11:04

[ TEMATY ]

komisja ds. pedofilii

Adobe.Stock

W przesłanym KAI Stanowisku, Państwowa Komisja ds. Pedofilii, odnosząc się do komentarzy po opublikowaniu Pierwszego Raportu, podkreśla, że wykorzystywanie dzieci jest problemem społecznym. Zaznacza także raz jeszcze, że Raport nie uprawnia do wniosku, iż 30% sprawców wykorzystania seksualnego dzieci stanowią osoby duchowne.

Omówiona została również kwestia prawna dostępu do akt oraz współpraca między Państwową Komisją a Kościołem katolickim.

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: Ks. abp Henryk Hoser w szpitalu w ciężkim stanie

2021-07-31 11:49

Artur Stelmasiak

Abp Henryk Hoser

Abp Henryk Hoser

W czwartek, 29 lipca, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC znalazł się ponownie w szpitalu. Stan Księdza Arcybiskupa jest bardzo poważny. Biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński prosi o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Arcybiskupa.

Kuria biskupa diecezji warszawsko-praskiej poprosiła wiernych o modlitwę w intencji ks. abp. Henryka Hosera SAC. Poniżej zamieszczamy prośbę biskupa Kamińskiego:

CZYTAJ DALEJ

Marzenie Franciszka: Kościół jeszcze bardziej misyjny

2021-08-03 19:45

[ TEMATY ]

Franciszek

vatichnnwes.va

Tożsamość Kościoła polega na ewangelizacji – przypomina Franciszek w intencji modlitewnej na sierpień, która poświęcona jest Kościołowi w drodze. Papież wyznaje, że jego marzeniem jest jeszcze większe zaangażowanie misyjne wierzących.

„Możemy odnowić Kościół jedynie poprzez rozeznawanie woli Bożej w naszym codziennym życiu. I podejmując przemianę prowadzoną przez Ducha Świętego. Nasza własna reforma jako osób, to jest przemiana” – mówi papież. Modli się, by „Duch Święty, który jest Bożym darem w naszych sercach, przypominał nam o tym, czego nauczał Jezus i pomagał nam wcielać to w praktyce”. „Zacznijmy reformę Kościoła od reformy nas samych” – zachęca Franciszek.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję