Reklama

OHP na Jasnej Górze

Jak uczyć, pracować, formować?

W dniach 6 i 7 czerwca br. odbyła się VIII Pielgrzymka Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę - Częstochowa 2003. W pielgrzymce udział wzięła młodzież ucząca się w jednostkach OHP z obszaru całego kraju. W skład reprezentacji każdego województwa weszli zastępcy komendantów wojewódzkich OHP, pedagodzy oraz duszpasterze komend wojewódzkich OHP. Ogólna liczba uczestników pielgrzymki przekroczyła 320 osób.

Województwo zachodniopomorskie reprezentowane było przez Andrzeja Condera, zastępcę Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie, Sebastiana Chruścińskiego, zastępcę Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie (Trzcińsku-Zdroju), oraz ks. Roberta Kosa - duszpasterza Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
W pierwszym dniu pielgrzymki młodzież wraz z kadrą OHP modliła się w archikatedrze częstochowskiej, a następnie Alejami Najświętszej Maryi Panny i al. Sienkiewicza przemaszerowała na Jasną Górę. W Kaplicy Najświętszej Maryi Panny odbyła się Msza św. w intencji OHP, obchodzących w tym roku 45-lecie swego istnienia. Mszę św. celebrował bp Antoni Długosz - duszpasterz krajowy OHP. Na nabożeństwie obecni byli m.in.: Janusz Lewandowski - komendant główny OHP i jego zastępca Wojciech Szewczyk. Na zakończenie nabożeństwa odnowiony został akt zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Matce Bożej. Po Eucharystii odbył się w Sali Papieskiej na Jasnej Górze Festiwal Pieśni Religijnej i Pielgrzymkowej, podczas którego młodzież OHP zaprezentowała swoją twórczość artystyczną. Pierwszy dzień pielgrzymowania młodzieży OHP zakończył się Apelem Jasnogórskim.
W drugim dniu pielgrzymki (tj. w sobotę 7 czerwca br.) młodzież uczestniczyła w wielu imprezach sportowo-rekreacyjnych, towarzyszących tegorocznemu pielgrzymowaniu. Kadra OHP zaś wzięła udział w konferencji wychowawczej pt. Rola i miejsce duszpasterstwa środowiskowego w wychowawczej misji OHP. W trakcie sympozjum głos zabierali przedstawiciele Kościoła oraz reprezentanci Komend Wojewódzkich OHP. Prelegenci poruszali problemy związane z wizją chrześcijańskiego wychowania młodzieży oraz form współpracy Kościoła katolickiego z jednostkami organizacyjnymi OHP.
Na bazie doświadczenia katechetycznego ks. Roberta Wróbla z parafii w Trzcińsku-Zdroju, prowadzącego zajęcia religii z młodzieżą OHP, przygotowano referat na temat: Przesłanki wychowawcze płynące z pracy katechetycznej z młodzieżą w Trzcińsku-Zdroju. Podczas wspomnianej konferencji referat ten został wygłoszony przez reprezentanta CKiW OHP Rów/ Trzcińsko-Zdrój. W prelekcji zawarto następujace wnioski:
„Działalność wychowawcza w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju realizowana jest m.in. we współpracy z Kościołem katolickim. Księża prowadzą zajęcia katechetyczne z młodzieżą na lekcjach religii oraz organizują spotkania pozaszkolne w ramach rekolekcji, a także przeprowadzają rozmowy indywidualne z młodymi ludźmi. Bazując na doświadczeniach wyżej wymienionych form katechetycznych, należy stwierdzić, iż duszpasterstwo środowiskowe jest ważnym elementem uzupełniającym i wzbogacającym proces wychowawczy realizowany w naszej jednostce organizacyjnej OHP. Jednoczesna analiza pracy duszpasterskiej pozwala wyciągnąć kilka wniosków z niej płynących:
1. Duszpasterstwo środowiskowe wzbogaca uczącą się u nas młodzież w wiedzę z zakresu podstawowych prawd wiary oraz zasad dobrego życia w społeczeństwie, co pozwala jej na odpowiednie przygotowanie się do sakramentu bierzmowania, a także kształtuje właściwe przekonania i postawy chrześcijańskie.
2. Katecheza utrwala znajomość i wzbudza potrzebę codziennej modlitwy wśród uczestników. Zajęcia katechetyczne przełamują bowiem wstyd przed kolegami związany z nikłą znajomością modlitw, a także pozwalają na zniwelowanie negatywnej presji, występującej w środowiskach lokalnych czy też w domu rodzinnym uczestników.
3. W trakcie religii młodzież zauważa potrzeby innych ludzi i wykazuje ich zrozumienie. Uczestnicy wychodzą z wieloma inicjatywami będącymi odzwierciedleniem akceptacji potrzeb innych (m. in. sprzątanie salki katechetycznej, wspólne oglądanie wartościowych filmów, a także nauka kulturalnej i rzeczowej dyskusji akceptującej odmienne stanowisko drugiego człowieka).
4. Duszpasterstwo uzupełnia realizowane w Centrum wychowanie patriotyczne, ponieważ wzmacnia pamięć o ludziach, dzięki którym dziś możemy cieszyć się pokojem. Uczy również szacunku dla ludzi starszych - czego przejawem są częste wizyty młodych ludzi w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.
5. Katechizacja jest znakomitą okazją do nauki podstaw kultury języka używanego przez młodzież, która na co dzień zazwyczaj posługuje się zwrotami nieformalnymi i powszechnie nieakceptowanymi przez społeczeństwo. Niecenzuralne słownictwo oraz oparty na nim żargon niosą realne zagrożenie, iż w dorosłym życiu młodzi ludzie będą mieć problemy ze swobodnym porozumiewaniem się z otoczeniem. Częstokroć zajęcia szkolne i katechetyczne są jedyną okazją zetknięcia się z kulturalnym słownictwem i możliwością poznania piękna rodzimego języka, bowiem wszelkie zwroty językowe nacechowane wulgaryzmami są skrupulatnie eliminowane, a młodzież zachęcana jest do używania kulturalnych synonimów.
6. Zajęcia katechetyczne i organizowane rekolekcje mają również na celu ukazanie młodzieży Kościoła od innej, mniej znanej strony. Nowe podejście księży do młodych ludzi pozwala wyzwolić w uczniach młodzieńczą chęć poznawania i wyzbycia się wszelkich kompleksów. Jest to tzw. metoda małych kroków w poznawaniu wiary. W trakcie rekolekcji wielkopostnych organizowane są scenki i prezentacje, mające na celu zaangażowanie i otwarcie młodzieży na poruszany temat. Dzięki nim młodzież aktywnie uczestniczy w nabożeństwach wielkopostnych, przejawiając otwartość i chęć korzystania z sakramentów. Tak rozumiana praca duszpasterska księży otwiera serca młodych ludzi i pozwala zrozumieć sens nauki Kościoła.
7. Obecność księży w gronie kadry pedagogicznej szkoły, działającej przy CKiW OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju, niesie młodym ludziom nadzieję, że warto ponosić trud zdobywania wiedzy i pracy nad samym sobą. Praca nauczycieli i księży ma na celu uzmysłowić uczniom, iż cały wysiłek wychowawczy jest ukierunkowany dla dobra młodzieży. Wszelkie zajęcia szkolne, organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne oraz przeprowadzane rozmowy indywidualne z uczniami są potwierdzeniem tezy, że zadaniem kadry pedagogicznej szkoły jest niesienie pomocy młodym ludziom.
Podsumowując powyższe przesłanki, zauważam, że proces wychowawczy młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy wzbogacony o naukę Kościoła katolickiego pozwoli przeciwstawić się współczesnym zagrożeniom i złym tendencjom panującym wśród młodzieży oraz negatywnym zjawiskom, goszczącym w naszej rzeczywistości. Duszpasterstwo środowiskowe pomaga jednocześnie odnaleźć młodym ludziom doskonalszą formę wzrastania opartą na tym, co jest dobre, piękne i szlachetne”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Episkopat Włoch: Msze i nabożeństwa bez paszportów covidowych

2021-08-03 18:27

[ TEMATY ]

koronawirus

Karol Porwich /Niedziela

We Włoszech trwają ostatnie przygotowania do wejścia w życie w piątek obowiązku posiadania paszportu covidowego w wielu miejscach użyteczności publicznej. Episkopat Włoch zapewnił, że nie będzie on wymagany do udziału w Mszach, nabożeństwach i procesjach religijnych.

Tzw. Green Pass wchodzi w życie, gdy szczepienia zakończyło ponad 60 proc. Włochów. Sondaże mówią, że aż dwie trzecie społeczeństwa popiera wprowadzenie covidowych przepustek. Obowiązywać one będą m.in. przy wejściu do restauracji i barów w zamkniętych pomieszczeniach, teatrów, kin, muzeów i hal sportowych.

CZYTAJ DALEJ

Nieznane fakty z udziału ks. Wyszyńskiego w Powstaniu Warszawskim

2021-07-31 21:32

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Powstanie Warszawskie

Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

Ks. Stefan Wyszyński asystuje przy operacjach w szpitalu polowym, przenosi rannych na własnych barkach, pierze bandaże, udziela sakramentów rannym powstańcom, prowadzi prowizoryczne pogrzeby poległych - to mało znane obrazy z życia przyszłego kardynała i Prymasa Tysiąclecia. Podczas Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński był kapelanem w okręgu wojskowym AK Żoliborz-Kampinos.

Z chwilą wybuchu Powstania Warszawskiego ks. Stefan Wyszyński pracował jako kapelan zakładu dla niewidomych w podwarszawskich Laskach. Jednocześnie był kapelanem miejscowych oddziałów powstańczych pod pseudonimem Radwan III i m.in. współtworzył szpital dla powstańców w Laskach. Podobno powierzono mu także opiekę nad termometrem, które to urządzenie pewnego razu zgubił. Pomogła dopiero interwencja św. Antoniego – termometr znalazł się w ulubionych kwiatach ks. Stefana, czyli nasturcjach.

CZYTAJ DALEJ

Ku czci św. Filomeny

2021-08-03 18:28

Marzena Cyfert

Sanktuarium św. Filomeny

Sanktuarium św. Filomeny

W sanktuarium św. Filomeny w Gniechowicach trwa nowenna przed wspomnieniem liturgicznym świętej. Nabożeństwo odbywa się o godz. 18.

Sanktuarium w Gniechowicach jest jedyną w Polsce parafią pw. św. Filomeny. Przybywa tutaj wielu pielgrzymów z całego kraju i z zagranicy. Największym wydarzeniem jest sierpniowy odpust. W tym roku odbędzie się on w sobotę 7 sierpnia o godz. 11. Sumie odpustowej przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ks. dr Bogdan Michalski, który całe swoje życie spędził na misjach w Peru i na Ukrainie, pełnił funkcję Sekretarza Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, autor książki „Święta Filomena - Patronka Żywego Różańca”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję