Reklama

Z życia diecezji

Kronikę oprac. Lena Maryks
Edycja toruńska 39/2003

Dekanat Górzno

Radośnie w Radoszkach

Parafia Radoszki, do której należą miejscowości Gutowo, Iły, Małe Leśno, Samin i Zembrze, liczy 1595 katolików. Według zapisów historycznych parafia powstała około 1289 r. Potwierdzone zapiski pochodzą z 1404 r., kiedy to z kasy zakonnej w Malborku przekazano na kościół w Radoszkach pewną kwotę pieniędzy.
Obecny kościół o konstrukcji drewnianej został zbudowany w 1717 r., konsekrowany w 1720 r. przez bp. Seweryna Szczukę. Ta wiekowa świątynia zachowała swoisty charakter centrum życia kulturalno-społecznego parafii i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Świadczy to o dobrych gospodarzach, wśród których należy wymienić ks. Danielewicza i ks. prał. Józefa Wilczewskiego, który był radoszkowskim proboszczem przez 30 lat. Ci dwaj administratorzy wnieśli wiele wysiłku w odnowienie kościoła i jego utrzymanie na obecnym poziomie. Świątynia zyskała również szczególne uznanie w oczach Marka Rubnikowicza - wojewódzkiego konserwatora zabytków. To dzięki finansom tego urzędu obecnie jest konserwowany główny ołtarz kościoła.
1 listopada 2001 r. Biskup Toruński mianował proboszczem parafii Świętych Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach ks. Sławomira Zedlewskiego. Ks. Zedlewski ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a tytuł magistra teologii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1987 r. Potem pracował jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Koronowie k. Bydgoszczy, gdzie równocześnie pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego i Poprawczego w Koronowie.
W latach 1989-92 ks. Sławomir był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu oraz kapelanem w Domu Opieki Społecznej. Od października 1989 r. pełnił obowiązki wykładowcy psychologii w Studium Katedralnym w Grudziądzu. W latach 1992-96 pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. Wszystkich Świętych w Lidzbarku. W dalszym ciągu był wykładowcą psychologii w Studium Katedralnym. W 1992 r. ks. Sławomir wszedł w skład Diecezjalnej Komisji Synodalnej ds. Świeckich. Po 4-letniej pracy w Lidzbarku został przeniesiony do parafii konkatedralnej w Chełmży, gdzie pracował do 2001 r. Potem objął funkcję proboszcza w Radoszkach. Nowy Ksiądz Proboszcz dał się poznać jako dobry gospodarz. Działając wspólnie z radą parafialną, przeprowadził szereg prac konserwatorskich, m.in. odnowienie ołtarza bocznego z 1637 r., konserwację rzeźbionych żyrandoli, remont ławek. Warto wspomnieć, że całe wyposażenie kościoła zostało wpisane do rejestru zabytków. Życząc Księdzu Proboszczowi, aby mógł zrealizować swe plany, wierzymy, że Opatrzność będzie błogosławić mu na dalszej drodze duszpasterskiej.

Albert L. Kwass

Dekanaty grudziądzkie

XV Zjazd Kawalerzystów II RP

Przez trzy dni Grudziądz gościł uczestników XV Zjazdu Kawalerzystów II RP. W historii naszego kraju hasło „Bóg, Honor i Ojczyzna” zawsze nosiło w sobie znamiona chrześcijańskich wartości Polaków. W niedzielę 31 sierpnia, o godz. 9.30 z jednostki wojskowej przy ul. Generała Bema wyruszyła na Rynek Główny Kompania Honorowa Wojska Polskiego i Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego. O godz. 10.15 rozpoczęła się Msza św. w grudziądzkiej kolegiacie, w której udział wzięli kawalerzyści z całego świata, poczty sztandarowe, Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Honorowe miejsce w prezbiterium świątyni zajął prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Obecne były też władze miasta. Mszę św. celebrował ks. inf. Tadeusz Nowicki z udziałem ks. Zdzisława Peszkowskiego, krajowego kapelana Rodzin Katyńskich i Honorowego Obywatela Miasta Grudziądza, oraz kapłanów z innych parafii.
W homilii Ksiądz Infułat nawiązał do wielkich wartości, które Bóg utwierdza w ludzkich sercach. Wspomniał o wielu niezwykłych bohaterach II wojny światowej. Po Mszy św. ks. prał. Z. Peszkowski powiedział: „Wszyscy, którzy oddali życie za Ojczyznę, są w ramionach Najświętszego Boga. Bóg jest większy od nas, ludzi, większy niż nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce. Życie jest silniejsze niż śmierć. Przecież człowiek od momentu chrztu nie umiera. Żyje wiecznie”. Ksiądz Prałat przywołał pamięć wszystkich tych bohaterów, którzy oddali swe życie w obozach kaźni. Na zakończenie odśpiewano pieśń Boże, coś Polskę. Następnie spotkanie było kontynuowane na Rynku Głównym. Wśród obecnych był ppłk Antoni Ławrynowicz oficer 3. Pułku Strzelców Konnych z Wołkowiska, który uczestniczył we wszystkich zjazdach Kawalerzystów.
Szczególne „Bóg zapłać” składamy p. Karoli Skowrońskiej za przygotowanie tego Jubileuszowego Zjazdu.

Zenon Zaremba

Sierpniowe uroczystości w Mokrem

15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w parafii Mokre (dekanat Grudządz I) obchodziliśmy uroczysty odpust parafialny. Przepięknie przystrojone sanktuarium Matki Bożej Mokrzańskiej zapraszało do swego wnętrza wiernych i przybyłych pielgrzymów z okolicznych miejscowości przed oblicze naszej Patronki. We wnętrzu wyczuwało się jeszcze atmosferę uroczystości związanej z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego. Byliśmy pod wrażeniem wysłuchanej z wielką uwagą pouczającej homilii, wygłoszonej przez ks. inf. Tadeusza Nowickiego. Pełni zachwytu podziwialiśmy wieńce dożynkowe, sporządzone przez gospodarzy poszczególnych wsi naszej parafii.
W godzinach popołudniowych przeżyliśmy wszyscy następną radość z powodu uroczystego poświęcenia przez proboszcza ks. prał. Józefa Sołobodowskiego nowej przydrożnej kapliczki, która - nosząc wezwanie Matki Bożej Królowej Pokoju - została wybudowana przez parafian z polnego kamienia w wiosce Leśniewo. Otoczona kamieniami polnymi w formie paciorków różańca jest przepięknie położona i wkomponowana w tło lasu. Dzieląc się z Czytelnikami naszą radością i dumą z posiadania kapliczki, przesyłamy jej zdjęcie oraz fragment okolicznościowego 21-zwrotkowego wiersza, autorstwa Michała Śróbki.

Reklama

Aby mieszkańcy Leśniewa
Byli dumni ze swego dzieła,
By Matka Boża Pokoju
Ich w Matczyne dłonie wzięła.

By czuwała nad ich życiem,
Martwić się nie pozwalała,
A wysiłek, trud i pracę
W satysfakcję przemieniała.

Uo

Dekanaty toruńskie

Biskup Toruński erygował Bractwo św. Józefa

Biskup toruński Andrzej Suski erygował przy kościele pw. Chrystusa Króla w Toruniu stowarzyszenie wiernych pod nazwą Bractwo św. Józefa Opiekuna Rodzin, którego głównym celem jest kult św. Józefa przez wzrost duchowy członków Bractwa oraz krzewienie zasady pomocniczości i spełnianie uczynków miłosierdzia. W swojej działalności Bractwo kieruje się statutami zatwierdzonymi przez władzę kościelną.

Dekanat Unisław Pomorski

Żywa więź z historią

Niech każdego dnia zwycięża Polska
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku 1 września w Dąbrowie Chełmińskiej obchodzono 64. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W rocznicę tej tragedii miejscowe koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Urząd Gminy zorganizowały manifestację upamiętniającą to wydarzenie.
Uroczystość rozpoczęła się błogosławieństwem wszystkich obecnych oraz modlitwą za pomordowanych żołnierzy z ugrupowań partyzanckich, którzy zginęli w walce z okupantem o wolną Polskę, oraz za pomordowanych w więzieniach, obozach i łagrach. Mszę św. celebrował zastępca dziekana proboszcz ks. Tadeusz Myszk. W homilii podkreślił bohaterstwo walczących i wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Po Eucharystii zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik pomordowanych. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes koła gminnego ZKRP i BWP Jan Wielgosz. Następnie złożono kwiaty u stóp tablicy upamiętniającej męstwo i odwagę tych, którzy zginęli w walce za Ojczyznę. Rozmowy w sali posiedzeń Urzędu Gminy stały się okazją do wspomnień. Kolejne spotkanie kombatantów jest planowane na 11 listopada br.

Aleksander Fałczyk, były żołnierz AK z Ugrupowania Radomsko-Kieleckiego „Jodła”

Wkrótce

Pielgrzymka do Górska

Tradycyjna pielgrzymka z Torunia do Górska z okazji 19. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w niedzielę 12 października br. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, następnie przejście pod obelisk przy hotelu Kosmos i wyjście do Górska. Różaniec przy krzyżu w miejscu uprowadzenia Księdza Jerzego zakończy pielgrzymkę. Powrót indywidualnie lub autokarem.

Ks. Józef Nowakowski

Reklama

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewska-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odnaleziono miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła?

2019-07-20 20:00

ts (KAI) / Nowy Jork

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) uczestniczący w pracach wykopaliskowych.

Israel_photo_gallery / Foter / CC BY-SA

Zdaniem naukowców tego centrum oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja.

"Odsłonięty teraz kościół jest jedyną dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - twierdzą archeolodzy.

Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni.

Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan.

Podczas wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa.

Izraelscy archeolodzy twierdzą, że wykopaliska w Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła, natomiast miasto zidentyfikowane w 1989 r. przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie jako biblijna Betsaida, to dzisiejsze Et-Tell położone o dwa kilometry dalej na północ.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem