Reklama

Z życia diecezji

Kronikę oprac. Lena Maryks
Edycja toruńska 39/2003

Dekanat Górzno

Radośnie w Radoszkach

Parafia Radoszki, do której należą miejscowości Gutowo, Iły, Małe Leśno, Samin i Zembrze, liczy 1595 katolików. Według zapisów historycznych parafia powstała około 1289 r. Potwierdzone zapiski pochodzą z 1404 r., kiedy to z kasy zakonnej w Malborku przekazano na kościół w Radoszkach pewną kwotę pieniędzy.
Obecny kościół o konstrukcji drewnianej został zbudowany w 1717 r., konsekrowany w 1720 r. przez bp. Seweryna Szczukę. Ta wiekowa świątynia zachowała swoisty charakter centrum życia kulturalno-społecznego parafii i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Świadczy to o dobrych gospodarzach, wśród których należy wymienić ks. Danielewicza i ks. prał. Józefa Wilczewskiego, który był radoszkowskim proboszczem przez 30 lat. Ci dwaj administratorzy wnieśli wiele wysiłku w odnowienie kościoła i jego utrzymanie na obecnym poziomie. Świątynia zyskała również szczególne uznanie w oczach Marka Rubnikowicza - wojewódzkiego konserwatora zabytków. To dzięki finansom tego urzędu obecnie jest konserwowany główny ołtarz kościoła.
1 listopada 2001 r. Biskup Toruński mianował proboszczem parafii Świętych Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach ks. Sławomira Zedlewskiego. Ks. Zedlewski ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, a tytuł magistra teologii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1987 r. Potem pracował jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Koronowie k. Bydgoszczy, gdzie równocześnie pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego i Poprawczego w Koronowie.
W latach 1989-92 ks. Sławomir był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu oraz kapelanem w Domu Opieki Społecznej. Od października 1989 r. pełnił obowiązki wykładowcy psychologii w Studium Katedralnym w Grudziądzu. W latach 1992-96 pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. Wszystkich Świętych w Lidzbarku. W dalszym ciągu był wykładowcą psychologii w Studium Katedralnym. W 1992 r. ks. Sławomir wszedł w skład Diecezjalnej Komisji Synodalnej ds. Świeckich. Po 4-letniej pracy w Lidzbarku został przeniesiony do parafii konkatedralnej w Chełmży, gdzie pracował do 2001 r. Potem objął funkcję proboszcza w Radoszkach. Nowy Ksiądz Proboszcz dał się poznać jako dobry gospodarz. Działając wspólnie z radą parafialną, przeprowadził szereg prac konserwatorskich, m.in. odnowienie ołtarza bocznego z 1637 r., konserwację rzeźbionych żyrandoli, remont ławek. Warto wspomnieć, że całe wyposażenie kościoła zostało wpisane do rejestru zabytków. Życząc Księdzu Proboszczowi, aby mógł zrealizować swe plany, wierzymy, że Opatrzność będzie błogosławić mu na dalszej drodze duszpasterskiej.

Albert L. Kwass

Dekanaty grudziądzkie

XV Zjazd Kawalerzystów II RP

Przez trzy dni Grudziądz gościł uczestników XV Zjazdu Kawalerzystów II RP. W historii naszego kraju hasło „Bóg, Honor i Ojczyzna” zawsze nosiło w sobie znamiona chrześcijańskich wartości Polaków. W niedzielę 31 sierpnia, o godz. 9.30 z jednostki wojskowej przy ul. Generała Bema wyruszyła na Rynek Główny Kompania Honorowa Wojska Polskiego i Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego. O godz. 10.15 rozpoczęła się Msza św. w grudziądzkiej kolegiacie, w której udział wzięli kawalerzyści z całego świata, poczty sztandarowe, Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Honorowe miejsce w prezbiterium świątyni zajął prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Obecne były też władze miasta. Mszę św. celebrował ks. inf. Tadeusz Nowicki z udziałem ks. Zdzisława Peszkowskiego, krajowego kapelana Rodzin Katyńskich i Honorowego Obywatela Miasta Grudziądza, oraz kapłanów z innych parafii.
W homilii Ksiądz Infułat nawiązał do wielkich wartości, które Bóg utwierdza w ludzkich sercach. Wspomniał o wielu niezwykłych bohaterach II wojny światowej. Po Mszy św. ks. prał. Z. Peszkowski powiedział: „Wszyscy, którzy oddali życie za Ojczyznę, są w ramionach Najświętszego Boga. Bóg jest większy od nas, ludzi, większy niż nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce. Życie jest silniejsze niż śmierć. Przecież człowiek od momentu chrztu nie umiera. Żyje wiecznie”. Ksiądz Prałat przywołał pamięć wszystkich tych bohaterów, którzy oddali swe życie w obozach kaźni. Na zakończenie odśpiewano pieśń Boże, coś Polskę. Następnie spotkanie było kontynuowane na Rynku Głównym. Wśród obecnych był ppłk Antoni Ławrynowicz oficer 3. Pułku Strzelców Konnych z Wołkowiska, który uczestniczył we wszystkich zjazdach Kawalerzystów.
Szczególne „Bóg zapłać” składamy p. Karoli Skowrońskiej za przygotowanie tego Jubileuszowego Zjazdu.

Zenon Zaremba

Sierpniowe uroczystości w Mokrem

15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w parafii Mokre (dekanat Grudządz I) obchodziliśmy uroczysty odpust parafialny. Przepięknie przystrojone sanktuarium Matki Bożej Mokrzańskiej zapraszało do swego wnętrza wiernych i przybyłych pielgrzymów z okolicznych miejscowości przed oblicze naszej Patronki. We wnętrzu wyczuwało się jeszcze atmosferę uroczystości związanej z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego. Byliśmy pod wrażeniem wysłuchanej z wielką uwagą pouczającej homilii, wygłoszonej przez ks. inf. Tadeusza Nowickiego. Pełni zachwytu podziwialiśmy wieńce dożynkowe, sporządzone przez gospodarzy poszczególnych wsi naszej parafii.
W godzinach popołudniowych przeżyliśmy wszyscy następną radość z powodu uroczystego poświęcenia przez proboszcza ks. prał. Józefa Sołobodowskiego nowej przydrożnej kapliczki, która - nosząc wezwanie Matki Bożej Królowej Pokoju - została wybudowana przez parafian z polnego kamienia w wiosce Leśniewo. Otoczona kamieniami polnymi w formie paciorków różańca jest przepięknie położona i wkomponowana w tło lasu. Dzieląc się z Czytelnikami naszą radością i dumą z posiadania kapliczki, przesyłamy jej zdjęcie oraz fragment okolicznościowego 21-zwrotkowego wiersza, autorstwa Michała Śróbki.

Reklama

Aby mieszkańcy Leśniewa
Byli dumni ze swego dzieła,
By Matka Boża Pokoju
Ich w Matczyne dłonie wzięła.

By czuwała nad ich życiem,
Martwić się nie pozwalała,
A wysiłek, trud i pracę
W satysfakcję przemieniała.

Uo

Dekanaty toruńskie

Biskup Toruński erygował Bractwo św. Józefa

Biskup toruński Andrzej Suski erygował przy kościele pw. Chrystusa Króla w Toruniu stowarzyszenie wiernych pod nazwą Bractwo św. Józefa Opiekuna Rodzin, którego głównym celem jest kult św. Józefa przez wzrost duchowy członków Bractwa oraz krzewienie zasady pomocniczości i spełnianie uczynków miłosierdzia. W swojej działalności Bractwo kieruje się statutami zatwierdzonymi przez władzę kościelną.

Dekanat Unisław Pomorski

Żywa więź z historią

Niech każdego dnia zwycięża Polska
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku 1 września w Dąbrowie Chełmińskiej obchodzono 64. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W rocznicę tej tragedii miejscowe koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Urząd Gminy zorganizowały manifestację upamiętniającą to wydarzenie.
Uroczystość rozpoczęła się błogosławieństwem wszystkich obecnych oraz modlitwą za pomordowanych żołnierzy z ugrupowań partyzanckich, którzy zginęli w walce z okupantem o wolną Polskę, oraz za pomordowanych w więzieniach, obozach i łagrach. Mszę św. celebrował zastępca dziekana proboszcz ks. Tadeusz Myszk. W homilii podkreślił bohaterstwo walczących i wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Po Eucharystii zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik pomordowanych. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes koła gminnego ZKRP i BWP Jan Wielgosz. Następnie złożono kwiaty u stóp tablicy upamiętniającej męstwo i odwagę tych, którzy zginęli w walce za Ojczyznę. Rozmowy w sali posiedzeń Urzędu Gminy stały się okazją do wspomnień. Kolejne spotkanie kombatantów jest planowane na 11 listopada br.

Aleksander Fałczyk, były żołnierz AK z Ugrupowania Radomsko-Kieleckiego „Jodła”

Wkrótce

Pielgrzymka do Górska

Tradycyjna pielgrzymka z Torunia do Górska z okazji 19. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w niedzielę 12 października br. O godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, następnie przejście pod obelisk przy hotelu Kosmos i wyjście do Górska. Różaniec przy krzyżu w miejscu uprowadzenia Księdza Jerzego zakończy pielgrzymkę. Powrót indywidualnie lub autokarem.

Ks. Józef Nowakowski

Generał Salezjanów w Łodzi

2019-10-20 22:05

Piotr Drzewiecki

- Wszystko w życiu zależy od miłości z jaką się żyje i z jaką się wszystko czyni – mówił następca księdza Jana Bosko ks. Ángel Fernández Artime SDB, dziesiąty Przełożony Generalny Zakonu Salezjanów. Odwiedził on Łódź, z racji 100-lecia istnienia Inspektorii Warszawskiej Salezjanów w Polsce, gdzie spotkał się z uczniami, pracownikami, wolontariuszami Oratorium oraz kapłanami i siostrami salezjankami.

Piotr Drzewiecki

Podczas jubileuszowej Mszy świętej Ksiądz Generał modlił się za całą wspólnotę salezjańską w Polsce. - Możemy dziękować Bogu za bardzo wiele. Wielka rodzina salezjańska przez te 100 lat ofiarowała Bogu bardzo wiele i dziś dziękujemy Bogu, że to wszystko stało sie możliwe. Musimy kontynuować to dzieło dla młodych i marzyć jakie będą te kolejne lata. Bo wszystko w życiu zależy od miłości z jaką się żyje i z jaką się wszystko czyni. Nasi współbracia czasem ofiarowali bardzo wiele, ofiarowali siebie ,by kochać. Co zrobił Jezus? - kochał! Ksiądz Bosko chciał, by w życiu jego młodzieży działo sie dobro! Dla ich dobra był w stanie znieść wszystkie poświęcenia. Nasza przyszłość zależy od miłości z jaką będziemy stawać pośród naszej młodzieży(…). Jeśli ktoś jest prawdziwym salezjaninem, będzie szukał tylko waszego dobra, widząc was szczęśliwymi tutaj, a potem w Niebie. Jedyne co potrzebujemy to mieć was pośród siebie! Pragniemy waszego dobra, zależy nam na was. Razem możemy żyć życiem Boga – mówił ks. Artime.

Zobacz zdjęcia: Generał Salezjanów w Łodzi

Następnie wszyscy goście i uczniowie uczestniczyli w agapie, po której w auli szkolnej Ksiądz Generał wraz z najmłodszymi uczniami pokroił jubileuszowy 100-kilogramowy tort. Wcześniej ks. Generał spotkał się z uczniami i nauczycielami Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. W radosnej atmosferze, wypełnionej występami i rozmowami, najmłodsi jeszcze bliżej poznali charyzmat wspólnoty salezjańskiej.

Na zakończenie pobytu w Łodzi, ks. Ángel Fernández Artime wręczył różance uczniom klas trzecich Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy w 2020 roku przystąpią do I Komunii Świętej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Miziński: beatyfikacja kard. Wyszyńskiego podkreśla świętość życia Prymasa Tysiąclecia

2019-10-21 14:09

Magdalena Wojtak

Magdalena Wojtak/Niedziela
Neobarokowa chrzcielnica w parafialnym kościele w Zuzeli, gdzie został ochrzczony kard. Wyszyński.

Sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński powiedział, że beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia podkreśla świętość życia kard. Stefana Wyszyńskiego

Bp Miziński przypomniał głębokie zakorzenienie kard. Wyszyńskiego w wierze, którą wyniósł z domu rodzinnego. Wskazał również na jednoznaczną postawę Prymasa Tysiąclecia - bez lęku i uginania się przed kimkolwiek. - Jako Prymas Tysiąclecia był zwornikiem jedności Kościoła katolickiego w Polsce, jego łączności z Watykanem w trudnych czasach - powiedział bp Miziński. - To dzięki posłudze kard. Wyszyńskiego wiele procesów w polskim Kościele mogło dokonać się, mimo różnych niemożności. Prymas był tym, który łączył Kościół w Polsce z Watykanem, mimo nacisków ze strony władzy komunistycznej. Kościół w naszym kraju na tle sąsiednich państw ościennych zachował inny status. W dużej mierze było to zasługą kard. Wyszyńskiego - powiedział dziennikarzom sekretarz generalny KEP.

Dodał, że Prymas Tysiąclecia był prorokiem nie tylko w czasach, w których żył. - Jego dalekowzroczność i przewidywalność pewnych procesów dziś pomaga zachować nam głęboką wiarę i odpowiedzialność za Kościół - mówił bp Miziński. Zaznaczył, że kard. Wyszyński żył według tego, co myślał. Przejawiało się to w jego postawie jednoznaczności, głębokiej wiary i zaufania oraz zawierzeniu Matce Bożej.

Bp Miziński zauważył, że troska o rodzinę w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia była jednym z tematów przewodnich. Kard. Wyszyński podkreślał, że rodzina jest podstawową komórką, która powinna żyć i postępować według określonych wartości, aby formować i wychowywać młodego człowieka. - Przypominał, że życie poczyna się i wzrasta w rodzinie. Jeśli rodzina będzie Bogiem silna, będzie spełniała swoje zadania i wychowywała odpowiedzialnych obywateli - wskazał bp Miziński. - Dziś gdy mamy trudności w przeżywaniu życia małżeńskiego i redefiniuje się rodzinę, potrzeba nam wracać do tego jednoznacznego nauczania Prymasa Wyszyńskiego - zaapelował bp Miziński.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem