Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (18)

Dekanat rembertowski

Wojciech Świątkiewicz
Edycja warszawska (st.) 40/2003

Dekanat rembertowski został utworzony w archidiecezji warszawskiej przez kard. Augusta Hlonda 15 listopada 1947 r. Początkowo liczył dziesięć parafii, później, w latach siedemdziesiątych, nawet siedemnaście. Kilkakrotnie jego granice ulegały zmianom. W 1992 r. wszedł w skład nowej diecezji warszawsko-praskiej. Ostatnia jego reorganizacja nastąpiła 25 marca 2003 r.

Ks. prał. Edward Żmijewski, dziekan dekanatu rembertowskiego, urodził się 21 marca 1942 r. w Godach (par. Czerwin w diecezji łomżyńskiej). Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1965 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest magistrem teologii (KUL - teologia pastoralna). Był wikariuszem w parafiach: Kołbiel, Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie, Matki Bożej Loretańskiej na Pradze, rektorem i budowniczym kościoła w Górkach Kampinoskich. W latach 1976-79 dyrekor Domu Księży Emerytów, następnie do 1987 r. referent Wydziału Gospodarczo-Budowlanego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, najbliższy współpracownik bp. Jerzego Modzelewskiego. W latach 1992-97 sekretarz Komisji Episkopatu ds. Budowy Kościołów. Funkcję proboszcza pełnił w parafiach Pyry, Jabłonna, a od 10 lat jest proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Jest duszpasterzem środowisk pracy. Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, kapelan honorowy Jego Świątobliwości.

Parafie i kościoły

Aktualnie dekanat rembertowski liczy osiem parafii:
1. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej
2. Św. Hieronima w Starej Miłosnej
3. Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie
4. Św. Łucji Dziewicy i Męczennicy w Rembertowie
5. Św. Wacława w Warszawie na Gocławiu
6. Św. Feliksa z Cantalicjo w Marysinie Wawerskim
7. Opatrzności Bożej w Wesołej
8. Św. Brata Alberta w Wesołej-Zielonej
Ponadto na terenie dekanatu znajdują się dwie parafie personalne (garnizonowe): św. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie (AON) i św. Andrzeja Boboli w Wesołej.
Najstarsza w dekanacie jest parafia dziekańska Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, erygowana w 1928 r. przez kard. Aleksandra Kakowskiego. Miejscowy kościół jest wotum parafian za Cud nad Wisłą. W sierpniu parafia uroczyście obchodziła swoje 75-lecie. Najmłodsza jest parafia św. Hieronima w Starej Miłosnej, erygowana 18 września 2002 r.
Siedem parafii ma już swoje kościoły parafialne, jedynie w parafii św. Hieronima jest na razie tymczasowa kaplica, a proboszcz ks. Stanisław Popis wraz z miejscową wspólnotą parafialną przygotowuje się do rozpoczęcia budowy świątyni. Jej projekt jest już zatwierdzony przez władze kościelne. 30 września, w liturgiczne wspomnienie św. Hieronima, poświęcona została tam figura Pana Jezusa oraz obraz przedstawiający patrona parafii.
Również do poważnych inwestycji przygotowuje się parafia św. Wacława. Miejscowy kościółek św. Wacława - jak na potrzeby liczącej ponad 6 tys. wiernych parafii - jest zbyt mały. Dlatego jest już projekt jego rozbudowy. Niedawno zakończyła się w tej parafii budowa plebanii.
Z kolei parafia w Wesołej-Zielonej przygotowuje się do konsekracji kościoła.
Największe pod względem liczby wiernych są parafie w Marysinie Wawerskim (10 tys.) i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie (7 tys.). Najmniejsza jest parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej (2,5 tys.) mieszkańców.

W mury kościoła św. Łucji w Rembertowie wmurowane są kamienie węgielne z Grobu Pańskiego i grobu św. Łucji z Syrakuz.
W kościele św. Brata Alberta w Wesołej-Zielonej jest kamień węgielny wyjęty z kościoła Sióstr Albertynek w Krakowie, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 r.

Reklama

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu rembertowskiego jest ks. prał. Edward Żmijewski, proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. Funkcję ojca duchownego pełni ks. prał. Józef Urcus. W parafiach na terenie dekanatu posługę kapłańską pełni 8 księży proboszczów, 11 wikariuszy i 5 rezydentów. Średnia wieku proboszczów wynosi 51 lat, a księży wikariuszy 37.
Najdłużej w dekanacie jako proboszcz (od 1989 r.) pełni swą posługę ks. prał. Józef Skarpetowski z Wesołej-Zielonej. Natomiast najkrócej proboszczem jest ks. dr Bernard Czerwiński z Marysina Wawerskiego, który objął swą funkcję 1 września 2003 r. Jest on też najmłodszym proboszczem w stolicy (ur. 1964 r.).
W parafii św. Wacława mieszka jako rezydent ks. prał. Wacław Karłowicz, najstarszy kapłan diecezji warszawsko-praskiej (ur. 1907 r., wyświęcony 1932 r.), opiekun miejsca uświęconego krwią bohaterów walczących pod Olszynkę Grochowską.
Na terenie dekanatu są żeńskie zgromadzenia zakonne. W Marysinie Wawerskim Siostry Felicjanki mają swój dom prowincjalny. Prowadzą dwa zespoły szkół oraz dwa przedszkola. W Rembertowie są Siostry Loretanki (prowadzą działalność wydawniczą oraz mają własną drukarnię), Siostry Imienia Jezus, Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza oraz Misjonarki Klaretynki. W Starej Miłosnej pracują Siostry Jadwiżanki. Na terenie warszawskiej parafii św. Wacława swoje domy mają Siostry Sercanki, Siostry Obliczanki oraz panie z Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła.

Życie religijne

W każdej parafii działają ruchy religijne. Wszędzie są koła Żywego Różańca, które w Roku Różańca bardzo ożywiły swoją działalność. Np. w parafii dziekańskiej działa 14 kół skupiających osoby dorosłe (w tym jedno koło męskie) i 3 koła dziecięce. Księżom zależy też na istnieniu przy parafiach Legionu Maryi. - Ludzie zrzeszeni w Legionie Maryi dobrze czują Kościół, wspaniale wspomagają księży proboszczów - podkreśla ks. prał. Żmijewski. Głównym ośrodkiem kultu maryjnego jest parafia dziekańska. Tu też 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odpust - obok miejscowych wiernych - gromadzi wojsko, przedstawicieli władz, wojskowy korpus dyplomatyczny akredytowany w stolicy.
We wszystkich parafiach jest nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Czczeni są również święci. W parafii św. Wacława jest żywy kult patrona, a świątynia posiada jego relikwie ofiarowane w 1956 r. przez inż. Wacława Tarnowskiego z Anina, który przywiózł je z Włoch. W Wesołej-Zielonej bardzo czczony jest św. Brat Albert. Jego podobizna znajduje się na pięknym obrazie, uroczyście obchodzony jest doroczny odpust. Św. Faustyna Kowalska, apostołka Miłosierdzia Bożego, czczona jest w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Można ją uczcić w relikwiarzu wystawianym w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Z ruchów działających na terenie dekanatu widoczny jest neokatechument w Marysinie Wawerskim. W parafii Opatrzności Bożej w Wesołej działa Instytut Chemin Neuf. U św. Łucji w Rembertowie jest młodzieżowa grupa teatralna, która działa pod kierunkiem Sióstr Klaretynek.
Dwie parafie posiadają swoje chóry (dziekańska i w Zielonej), wszystkie parafie mają zespoły młodzieżowe i dziecięce. Na wyróżnienie zasługuje dziecięcy chór w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej, który śpiewał m.in. Ojcu Świętemu w Watykanie. Najbardziej znana jest oczywiście działająca w parafii dziekańskiej Orkiestra Koncertowa Victoria odnosząca wspaniałe sukcesy w kraju i zagranicą.
Dziekan ks. Edward Żmijewski zamierza założyć Klub Inteligencji Katolickiej. W jego parafii samych rodzin wojskowych mieszka blisko 500. Wielu z nich to wykładowcy uczelni wojskowych. Klub byłby wolny od jakichkolwiek powiązań z partiami politycznymi.
Radością Księdza Dziekana jest dobra współpraca parafii ze szkołami. Wszędzie udaje się utrzymać 2 godziny katechizacji tygodniowo. Współpraca układa się dobrze nie tylko na płaszczyźnie katechizacji. Kiedy gmina ociągała się z wyposażeniem szkół w komputery, ks. Żmijewski ufundował dwa zestawy. W ten sposób przyspieszył decyzję i szkoła szybko otrzymała sprzęt komputerowy.

Być blisko księży

- Jako dziekan chciałbym być blisko każdego księdza - mówi Dziekan rembertowski.
- W kwietniu 2003 r., zaraz po nominacji, wystosowałem list do wszystkich kapłanów w dekanacie. Napisałem im, że ze wszystkich czynności, które lubię, spotkania z ludźmi należą do najprzyjemniejszych. Zaprosiłem księży na spotkanie. Przyszli wszyscy, nawet ci, którzy nie są zaangażowani w bezpośrednią pracę duszpasterską, ale mieszkają na terenie dekanatu. Niedawno mieliśmy miłe spotkanie z okazji dziesięciolecia mojej obecności w Rembertowie. Ważne być blisko wszystkich ważnych spraw duszpasterskich - podkreśla ks. prał. Żmijewski.

Reklama

Dziękczynienie za 95 lat istnienia Lasów Państwowych

2019-09-21 14:23

BPJG

Ok. 6 tys. pielgrzymów uczestniczy w 23. Pielgrzymce Leśników, odbywającej się w sobotę, 21 września na Jasnej Górze. Na doroczna modlitwę pod hasłem: „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

©/BPJG Krzysztof Świertok

„Ja przede wszystkim pragnę podziękować Pani Jasnogórskiej, Bogu, za rok, który był w leśnictwie, za mój nadzór nad leśnikami, za to, że leśnicy pełnią taką ważną misję, misję społeczną ochrony przyrody, misję gospodarczą - mówi o intencjach minister Henryk Kowalczyk - Myślę, że na to zaufanie, którym leśnicy są obdarzeni przez społeczność, w pełni zasługują. To niezwykle ważna misja, ważna funkcja. Na dalsze lata będziemy dzisiaj wszyscy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla Lasów Państwowych i wszystkich związanych z gospodarką leśną, aby model polskiego leśnictwa, który jest, nie był nigdy zagrożony, ale też żeby leśnicy mogli spokojnie pracować, mimo czasami różnych niesprawiedliwych ataków ze strony organizacji pozarządowych i innych jednostek. Ja ufam leśnikom, wierzę w ich mądrość, wiedzę, stuletnie doświadczenie i sądzę, że będą dalej skutecznie chronić polską przyrodę i dbać o polskie lasy”.

„Najbardziej Polacy są dumni z takiej racjonalnej, bardzo przemyślanej gospodarki leśnej, która z jednej strony zapewnia surowiec dla przemysłu meblarskiego, z drugiej też umożliwia mieszkańcom swobodny dostęp do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw jak grzyby, jagody, ale przede wszystkim rekreacja, która jest w obecnym czasie niezwykle istotna. Do lasu się idzie po wypoczynek, po relaks, po wytchnienie, na kontemplację, więc myślę, że to też jest ważna misja, nie mniej ważna niż ochrona przyrody. Lasy potrafią łączyć te wszystkie funkcje, wszystko realizując z własnych środków finansowych, co jest niezwykle istotne, nie otrzymują dotacji budżetowej. Ten model polskiego leśnictwa jest godny naśladowania i myślę, że wiele państw europejskich patrzy na nasz model i uznaje go za wzorzec” - podkreśla minister środowiska.

„Przybywają tu leśnicy z terenu całej Polski, a mamy 470 jednostek organizacyjnych w kraju - mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych - Mamy za co dziękować, przede wszystkim za to, że w tym roku obchodzimy jubileusz 95-lecia Polskich Lasów Państwowych. To odradzająca się Polska w 1924 roku, uchwałą Rady Ministrów, pod kierunkiem wówczas premiera Grabskiego, podjęła uchwałę o powołaniu Polskich Lasów Państwowych. W ten sposób od 95 lat istniejemy i funkcjonujemy w Polsce, służymy całemu społeczeństwu. Co jest ważne, lasy przeszły bardzo wiele ciężkich, trudnych sytuacji i od II Wojny Światowej zaczęły się tak naprawdę rozwijać, bo od tego czasu przybyło 50% lasów w Polsce, jest to powierzchnia 2,5 miliona hektarów i tych lasów cały czas przybywa. Za to dziękujemy, że przetrwaliśmy, że obchodzimy ten jubileusz i prosimy naszą Patronkę, aby nas dalej prowadziła na kolejne lata Polskich Lasów Państwowych, w służbie lasom i ludziom”.

Przed Mszą św. list do uczestników pielgrzymki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej. „Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom Lasów Państwowych za trud, jaki wkładają państwo w zachowanie polskich lasów - pisał prezydent RP - 95 lat państwowej gospodarki leniej w Polsce, upewnia nas w przekonaniu, że las jako dobro wspólne, powinien podlegać szczególniej ochronie Państwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne, są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, a gwarancją tego są Lasy Państwowe”. Prezydent podziękował m.in. za wspólne akcje „Sadzimy” i „Sprzątamy”, ponieważ „przypominają one, że o las możemy i powinniśmy dbać wszyscy”.

Słowa pozdrowienia od premiera RP Mateusza Morawieckiego odczytał Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. „Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom - pisze do leśników premier Morawiecki - Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli”.

Przemówienia wygłosili również: minister środowiska Henryk Kowalczyk i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Eucharystii o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W koncelebrze udział wzięli: bp Tadeusz Lityński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz regionalni duszpasterze. W imieniu ojców i braci paulinów słowa pozdrowienia wygłosił o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry.

„Gromadzimy się dzisiaj na Jasnej Górze, aby na wzór Maryi, czuwać nad naszą wiernością Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie - mówił w homilii abp Wacław Depo - Ta wierność, jako zadanie trudnej i odpowiedzialnej pracy, została wpisana w hasło waszej pielgrzymki ‘Wiernie z Narodem’. Jednocześnie dziękujemy Bogu za dar odzyskania utraconej wolności przeszło sto lat temu, w tym również za dar istnienia, piękno i dobroczynny charakter polskich lasów. Ten dar jest konstruktywny także w dziedzinie duchowej, czego dowodem jest wasze pielgrzymowanie, już po raz 23. na Jasną Górę”.

„Wy zawsze, pielgrzymując, idziecie ku lepszej przyszłości, za którą dzisiaj już bierzecie odpowiedzialność. Ta wasza pielgrzymka, wspólnoty ludzi w zielonych mundurach, jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze i serca ludzkie, i życiu naszemu przywraca pełny wymiar, i sens bytowania i pracy” - mówił do leśników abp Depo.

W czasie Eucharystii Akt Zawierzenia odczytał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosił bp Tadeusz Lityński.

Oprawę muzyczną przygotowali: Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ sm

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Przybylski do ceremoniarzy: w liturgii najważniejsze jest to, że Bóg jest tutaj

2019-09-21 22:09

Ks. Mariusz Frukacz


Ks. Mariusz Frukacz

To, co w liturgii jest najważniejsze, to mieć pełne przekonanie, że Bóg jest tutaj – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, który 21 września przewodniczył w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie Mszy św. z udzieleniem błogosławieństwa nowym 17 ceremoniarzom Liturgicznej Służby Ołtarza w archidiecezji częstochowskiej.

Zobacz zdjęcia: Nowi cremoniarze Liturgicznej Służby Ołtarza w archidiecezji częstochowskiej.

Na początku Mszy św. ks. dr Jerzy Bielecki, rektor seminarium wskazując na słowa „Pójdź za Mną” podkreślił, że Niższe Seminarium Duchowne jest szczególnym miejscem realizacji słów Jezusa.

Mszę św. z bp. Przybylskim koncelebrowali m. in. ks. Paweł Wróbel, duszpasterz LSO w archidiecezji częstochowskiej oraz kapłani z parafii nowych ceremoniarzy. Na uroczystości zgromadzili się także rodzina i bliscy ceremoniarzy.

– Każde powołanie w Ewangelii zaczyna się od modlitwy. To nie są tylko ludzkie decyzje i wybory. Bóg wybiera do wielkie bliskości z sobą – mówił bp Przybylski, rozpoczynając liturgię Mszy św.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej za św. Grzegorzem Wielkim zaznaczył, że „czasy, w których żyjemy, to czasy jakby zorzy porannej. Już Chrystus nas zbawił, za każdego z nas oddał życie na krzyżu. Jednak jeszcze tego wszystkiego dokładnie nie widzimy. Widzimy to w liturgii, w znakach”.

– To co w liturgii jest najważniejsze, to mieć pełne przekonanie, że Bóg tutaj jest. Dla każdego człowieka, ministranta, ceremoniarza i księdza jest bardzo ważne to wszystko, czego się nauczyliśmy, ale pierwsze i zawsze najważniejsze jest to, żeby mieć pełna świadomość i mocno w to wierzyć, że tu obecny jest Bóg – podkreślił bp Przybylski i dodał: „To jest najważniejszy powód dlaczego Kościół tak bardzo się troszczy o liturgię. Jeśli chcemy, żeby być blisko Jezusa i żeby On był blisko nas, to jest tylko jeden sposób - to jest Msza św.”.

– Kiedy św. Jan Maria Vianney był już bardzo schorowany i nie miał sił na mówienie wielu słów w kazaniu, to wskazywał na tabernakulum i mówił: „On tu jest”. I to było najważniejsze kazanie – kontynuował bp Przybylski.

– Obrzęd ustanowienia Was ceremoniarzami w Liturgicznej Służbie Ołtarza jest bardzo ważny. Bardzo ważna jest duża wiedza o liturgii, ale to wszystko na nic by się zdało, gdybyście poszli do ołtarza i zapomnieli, że to wszystko dla Pana – przypomniał biskup ceremoniarzom i zachęcił ich, aby będąc przy ołtarzu pokazywali ludziom żywą obecność Boga.

Biskup przypomniał również, że bardzo ważne, aby posłudze ceremoniarza, ministranta, lektora towarzyszyła modlitwa. ¬– Bardzo ważne jest to, abyście mieli czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Służcie świętej obecności Boga – zachęcił bp Przybylski.

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Mariusz Bakalarz, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie podkreślił, że „podczas kursów ceremoniarzy chodzi o to, by to nie było tylko takie techniczne przygotowanie do posługi liturgicznej, ale uczyło zrozumienia tego, co się dokonuje podczas liturgii”.

Dla Jakuba Klimasa z parafii Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie, który w Liturgicznej Służbie Ołtarza jest już dziesięć lat „kurs ceremoniarza oprócz całej ważnej teorii na temat liturgii pozwala też w piękny sposób jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga”. W rozmowie z „Niedzielą” podkreślił również, że czymś ważnym dla samego tygodnika mogłyby być prezentacje poszczególnych grup ministranckich.

Natomiast Maciej Szymczykiewicz z parafii św. Lamberta w Radomsku powiedział nam, że bycie ministrantem, lektorem zawsze traktował jako Boże wezwanie. – Faktycznie bardzo mocno poczułem, że to Pan Bóg mnie powołuje, żeby być przy Jego ołtarzu. A to posługiwanie rzutuje na moją codzienność, tę szkolną i w rodzinie. Liturgia wzywa mnie do tego, żebym także udoskonalał się w stosunku do drugiego człowieka. Liturgia jest znakiem Bożego miłosierdzia i ja to miłosierdzie powinienem również przekazać drugiemu człowiekowi – powiedział „Niedzieli” Maciej Szymczykiewicz.

– Myślę, że potrzebna jest nie tylko wiedza o liturgii, ale doświadczenie liturgii, to doświadczenie wspólnotowe. Aby zachęcić innych to służenia przy ołtarzu, to potrzebne jest braterstwo z tymi, którzy już przy tym ołtarzu są. Nie wystarczy powiedzieć, że tego lub innego dnia jest zbiórka ministrancka, ale trzeba młodych ludzi spotkać, wyjść do nich i dać świadectwo – dodał Maciej Szymczykiewicz.

Adrian Barczyk i Maciej Ciszewski z parafii św. Stanisława Kostki w Zawierciu ministrantami zaczęli być już od Pierwszej Komunii Świętej. Adrianowi podobało się to, co robili starsi koledzy, a Macieja do bycia ministrantem zachęcił ksiądz z parafii – Początkowo bałem się, ale potem zobaczyłem, że to fajne doświadczenie – powiedział Maciej. Zarówno Adrian, jak i Maciej uważają, że do bycia ministrantem trzeba już zachęcać od Pierwszej Komunii Świętej.

To już piąty kurs ceremonarza zorganizowany w archidiecezji częstochowskiej. Kursy te odbywają się co dwa lata. Już ponad stu chłopców zostało przygotowanych i pobłogosławionych do pełnienia posługi ceremoniarza w archidiecezji częstochowskiej.

W tym roku kurs odbył się w dniach 19-23 sierpnia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Celem jego było pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Nowi ceremoniarze odbyli również dzień skupienia w Domu Ruchu Światło-Życie w Częstochowie, który odbył się 20-21 września br.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem