Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (18)

Dekanat rembertowski

Dekanat rembertowski został utworzony w archidiecezji warszawskiej przez kard. Augusta Hlonda 15 listopada 1947 r. Początkowo liczył dziesięć parafii, później, w latach siedemdziesiątych, nawet siedemnaście. Kilkakrotnie jego granice ulegały zmianom. W 1992 r. wszedł w skład nowej diecezji warszawsko-praskiej. Ostatnia jego reorganizacja nastąpiła 25 marca 2003 r.

Niedziela warszawska 40/2003

Ks. prał. Edward Żmijewski, dziekan dekanatu rembertowskiego, urodził się 21 marca 1942 r. w Godach (par. Czerwin w diecezji łomżyńskiej). Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1965 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest magistrem teologii (KUL - teologia pastoralna). Był wikariuszem w parafiach: Kołbiel, Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie, Matki Bożej Loretańskiej na Pradze, rektorem i budowniczym kościoła w Górkach Kampinoskich. W latach 1976-79 dyrekor Domu Księży Emerytów, następnie do 1987 r. referent Wydziału Gospodarczo-Budowlanego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, najbliższy współpracownik bp. Jerzego Modzelewskiego. W latach 1992-97 sekretarz Komisji Episkopatu ds. Budowy Kościołów. Funkcję proboszcza pełnił w parafiach Pyry, Jabłonna, a od 10 lat jest proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Jest duszpasterzem środowisk pracy. Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, kapelan honorowy Jego Świątobliwości.

Parafie i kościoły

Aktualnie dekanat rembertowski liczy osiem parafii:
1. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej
2. Św. Hieronima w Starej Miłosnej
3. Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie
4. Św. Łucji Dziewicy i Męczennicy w Rembertowie
5. Św. Wacława w Warszawie na Gocławiu
6. Św. Feliksa z Cantalicjo w Marysinie Wawerskim
7. Opatrzności Bożej w Wesołej
8. Św. Brata Alberta w Wesołej-Zielonej
Ponadto na terenie dekanatu znajdują się dwie parafie personalne (garnizonowe): św. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie (AON) i św. Andrzeja Boboli w Wesołej.
Najstarsza w dekanacie jest parafia dziekańska Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, erygowana w 1928 r. przez kard. Aleksandra Kakowskiego. Miejscowy kościół jest wotum parafian za Cud nad Wisłą. W sierpniu parafia uroczyście obchodziła swoje 75-lecie. Najmłodsza jest parafia św. Hieronima w Starej Miłosnej, erygowana 18 września 2002 r.
Siedem parafii ma już swoje kościoły parafialne, jedynie w parafii św. Hieronima jest na razie tymczasowa kaplica, a proboszcz ks. Stanisław Popis wraz z miejscową wspólnotą parafialną przygotowuje się do rozpoczęcia budowy świątyni. Jej projekt jest już zatwierdzony przez władze kościelne. 30 września, w liturgiczne wspomnienie św. Hieronima, poświęcona została tam figura Pana Jezusa oraz obraz przedstawiający patrona parafii.
Również do poważnych inwestycji przygotowuje się parafia św. Wacława. Miejscowy kościółek św. Wacława - jak na potrzeby liczącej ponad 6 tys. wiernych parafii - jest zbyt mały. Dlatego jest już projekt jego rozbudowy. Niedawno zakończyła się w tej parafii budowa plebanii.
Z kolei parafia w Wesołej-Zielonej przygotowuje się do konsekracji kościoła.
Największe pod względem liczby wiernych są parafie w Marysinie Wawerskim (10 tys.) i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie (7 tys.). Najmniejsza jest parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej (2,5 tys.) mieszkańców.

W mury kościoła św. Łucji w Rembertowie wmurowane są kamienie węgielne z Grobu Pańskiego i grobu św. Łucji z Syrakuz.
W kościele św. Brata Alberta w Wesołej-Zielonej jest kamień węgielny wyjęty z kościoła Sióstr Albertynek w Krakowie, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 r.

Reklama

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu rembertowskiego jest ks. prał. Edward Żmijewski, proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. Funkcję ojca duchownego pełni ks. prał. Józef Urcus. W parafiach na terenie dekanatu posługę kapłańską pełni 8 księży proboszczów, 11 wikariuszy i 5 rezydentów. Średnia wieku proboszczów wynosi 51 lat, a księży wikariuszy 37.
Najdłużej w dekanacie jako proboszcz (od 1989 r.) pełni swą posługę ks. prał. Józef Skarpetowski z Wesołej-Zielonej. Natomiast najkrócej proboszczem jest ks. dr Bernard Czerwiński z Marysina Wawerskiego, który objął swą funkcję 1 września 2003 r. Jest on też najmłodszym proboszczem w stolicy (ur. 1964 r.).
W parafii św. Wacława mieszka jako rezydent ks. prał. Wacław Karłowicz, najstarszy kapłan diecezji warszawsko-praskiej (ur. 1907 r., wyświęcony 1932 r.), opiekun miejsca uświęconego krwią bohaterów walczących pod Olszynkę Grochowską.
Na terenie dekanatu są żeńskie zgromadzenia zakonne. W Marysinie Wawerskim Siostry Felicjanki mają swój dom prowincjalny. Prowadzą dwa zespoły szkół oraz dwa przedszkola. W Rembertowie są Siostry Loretanki (prowadzą działalność wydawniczą oraz mają własną drukarnię), Siostry Imienia Jezus, Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza oraz Misjonarki Klaretynki. W Starej Miłosnej pracują Siostry Jadwiżanki. Na terenie warszawskiej parafii św. Wacława swoje domy mają Siostry Sercanki, Siostry Obliczanki oraz panie z Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła.

Życie religijne

W każdej parafii działają ruchy religijne. Wszędzie są koła Żywego Różańca, które w Roku Różańca bardzo ożywiły swoją działalność. Np. w parafii dziekańskiej działa 14 kół skupiających osoby dorosłe (w tym jedno koło męskie) i 3 koła dziecięce. Księżom zależy też na istnieniu przy parafiach Legionu Maryi. - Ludzie zrzeszeni w Legionie Maryi dobrze czują Kościół, wspaniale wspomagają księży proboszczów - podkreśla ks. prał. Żmijewski. Głównym ośrodkiem kultu maryjnego jest parafia dziekańska. Tu też 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odpust - obok miejscowych wiernych - gromadzi wojsko, przedstawicieli władz, wojskowy korpus dyplomatyczny akredytowany w stolicy.
We wszystkich parafiach jest nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Czczeni są również święci. W parafii św. Wacława jest żywy kult patrona, a świątynia posiada jego relikwie ofiarowane w 1956 r. przez inż. Wacława Tarnowskiego z Anina, który przywiózł je z Włoch. W Wesołej-Zielonej bardzo czczony jest św. Brat Albert. Jego podobizna znajduje się na pięknym obrazie, uroczyście obchodzony jest doroczny odpust. Św. Faustyna Kowalska, apostołka Miłosierdzia Bożego, czczona jest w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Można ją uczcić w relikwiarzu wystawianym w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Z ruchów działających na terenie dekanatu widoczny jest neokatechument w Marysinie Wawerskim. W parafii Opatrzności Bożej w Wesołej działa Instytut Chemin Neuf. U św. Łucji w Rembertowie jest młodzieżowa grupa teatralna, która działa pod kierunkiem Sióstr Klaretynek.
Dwie parafie posiadają swoje chóry (dziekańska i w Zielonej), wszystkie parafie mają zespoły młodzieżowe i dziecięce. Na wyróżnienie zasługuje dziecięcy chór w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej, który śpiewał m.in. Ojcu Świętemu w Watykanie. Najbardziej znana jest oczywiście działająca w parafii dziekańskiej Orkiestra Koncertowa Victoria odnosząca wspaniałe sukcesy w kraju i zagranicą.
Dziekan ks. Edward Żmijewski zamierza założyć Klub Inteligencji Katolickiej. W jego parafii samych rodzin wojskowych mieszka blisko 500. Wielu z nich to wykładowcy uczelni wojskowych. Klub byłby wolny od jakichkolwiek powiązań z partiami politycznymi.
Radością Księdza Dziekana jest dobra współpraca parafii ze szkołami. Wszędzie udaje się utrzymać 2 godziny katechizacji tygodniowo. Współpraca układa się dobrze nie tylko na płaszczyźnie katechizacji. Kiedy gmina ociągała się z wyposażeniem szkół w komputery, ks. Żmijewski ufundował dwa zestawy. W ten sposób przyspieszył decyzję i szkoła szybko otrzymała sprzęt komputerowy.

Być blisko księży

- Jako dziekan chciałbym być blisko każdego księdza - mówi Dziekan rembertowski.
- W kwietniu 2003 r., zaraz po nominacji, wystosowałem list do wszystkich kapłanów w dekanacie. Napisałem im, że ze wszystkich czynności, które lubię, spotkania z ludźmi należą do najprzyjemniejszych. Zaprosiłem księży na spotkanie. Przyszli wszyscy, nawet ci, którzy nie są zaangażowani w bezpośrednią pracę duszpasterską, ale mieszkają na terenie dekanatu. Niedawno mieliśmy miłe spotkanie z okazji dziesięciolecia mojej obecności w Rembertowie. Ważne być blisko wszystkich ważnych spraw duszpasterskich - podkreśla ks. prał. Żmijewski.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Franciszek do Polaków: zawierzcie siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu św. Jana Pawła II

2020-04-01 11:08

[ TEMATY ]

papież

papież Franciszek

yt.com/vaticannews

„W tych trudnych dniach, które przeżywamy, zachęcam was do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu św. Jana Pawła” – zachęcił Ojciec Święty wiernych języka polskiego podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowanej przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Bracia i siostry, współczesny człowiek dostrzega znaki śmierci, które na horyzoncie cywilizacji stały się bardziej obecne. Coraz bardziej żyje w lęku, zagrożony w samym rdzeniu swojej egzystencji. Gdy będzie wam trudno, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi: wiedzcie, że nie jesteście sami. On wam towarzyszy i nigdy nie zawodzi. W tych trudnych dniach, które przeżywamy, zachęcam was do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu św. Jana Pawła, w przededniu 15. rocznicy jego śmierci. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, pragniemy dzisiaj przybliżyć sobie szóste błogosławieństwo Pana Jezusa z Kazania na Górze: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Każdy z nas chciałby zapewne nawiązać osobistą relację z Bogiem. Jak to uczynić? Wspomniane błogosławieństwo przypomina, że kontemplacja Boga domaga się przede wszystkim wejścia w głąb samego siebie i uczynienia w sercu miejsca dla Boga. Nieodzowna jest przy tym czystość duszy. Jest ona wynikiem procesu, który zakłada wyrzeczenie się zła i wyzwolenie, które w Biblii nazywa się obrzezaniem serca. Pozwala ono nawiązać szczególną relację z Bogiem. Polega ona na poddaniu się natchnieniom Ducha Świętego i pragnieniu prowadzenia przez Niego. Jest to droga wiodąca do wizji uszczęśliwiającej „oglądania Boga” i eschatologicznej wizji radości Królestwa Niebieskiego. Ta relacja pozwala także rozumieć plany Bożej Opatrzności dotyczące naszego życia, rozpoznawać obecność Boga w sakramentach, w braciach, w tym, co przez Niego stworzone. Rozważane błogosławieństwo zaprasza nas do poważnej pracy nad sobą. Niech dzięki niej uda się nam poznać obecność Boga w naszym życiu, odczuć Jego bliskość i doznać pokoju, który wlewa w nasze serca.

CZYTAJ DALEJ

Gorzów rok po śmierci papieża

2020-04-03 21:32

[ TEMATY ]

św. Jan Paweł II

Archiwum Aspektów /br. Paweł Gondek OFM Cap/

Jak Gorzów upamiętnił Jana Pawła II rok po jego odejściu do Domu Ojca? Zapraszamy do naszej "Aspektowej" fotorelacji z 2 kwietnia 2006 roku.

Zobacz zdjęcia: Gorzów rok po śmierci papieża
CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję