Reklama

Święto

Jan Sabela
Edycja łódzka 30/2000

Dotychczas Święto Młodych miało charakter imprezy plenerowej. Dwie poprzednie weekendowe edycje "Święta Młodych" miały miejsce w Dzierżąznej koło Zgierza. Tegoroczne "Święto młodych" pod hasłem " wolny jak ziarno, czysty jak mąka, potrzebny jak chleb..." miało charakter festynu ulicznego na pasażu Schillera. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo.

Pasaż Schillera znany jest w całej Łodzi koncertów ulicznych, znany jest także z obecności deleerów, którzy sprzedają młodzieży narkotyki czy samobójstwo na raty. Goście i organizatorzy "Święta Młodych" w tym miejscu pragnęli przedstawić młodzieży łódzkiej piękną alternatywę życia w przyjaźni z Bogiem w miejsce brania narkotyków czy używania alkoholu. O. Tomasz Alexiejewicz , dominikanin zajmujący się problematyką sekt i alkoholizmu ukazał młodym ludziom zagrożenia związane działalnością i sekt i grup destrukcyjnych. Ks. Arkadiusz Nowak z zakonu kamilianów opiekująch się chorymi na AIDS zaprosił młodzież do odpowiedzialnego korzystania ze swej wolności podczas wakacji. Ks. Andrzej Szpak, salezjanin, wielki przyjaciel młodzieży, organizator "Szpakowisk", od 25 lat zajmujący się młodzieżą trudną, zagrożoną uzależnieniem podzielił się swym doświadczeniem wiary, będącej nadzieją w Bogu, która leczy zranione ludzkie serca. Marek Kotański, psycholog i terapeuta, założyciel Młodzieżowego Ruchu na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii - Monar zapraszał młodzież do udziału w Ruchu Czystych Serc. Celem tego ruchu jest niesienie dobra potrzebującym i przeciwstawianie się złu zgodnie z hasłem "Daj siebie innym". " Zespólmy się w jeden ´Łańcuch Czystych Serc´, aby narkotyki i alkohol nie zapanowały nad naszym życiem i nie zabiły tego co w nas dobre i wartościowe" - apelował do młodzieży zebranej na pasażu Schillera Marek Kotański. Ks. Mariusz Ostrowski SCJ mówił o prawdziwej, lecz przemilczanej stronie używania narkotyków, pełnej dramatu, śmierci w samotności i w cierpieniu. Wszystkie wypowiedzi zaproszonych gości połączyły się w jeden głos, głos pełen miłości i szacunku do młodzieży, głos będący wołaniem do młodego człowieka o refleksję nad swoim życiem oraz zaproszeniem do odpowiedzialnego korzystania z daru wolności w swym życiu. Na estradzie święta młodych wystąpiły znakomite zespoły " Arka Noego", "Jafia Namuel" oraz Robert Gawliński. Gwiazdą tegorocznego Święta Młodych na pewno był zespół "Arka Noego". Ich koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem łodzian, których tysiące przybyło na Pasaż Schillera. Drugim ulubieńcem publiczności był Robert Gawliński, który na prośbę publiczności wielokrotnie przedłużał swój recital. Podczas festynu ruchy i organizacje młodzieżowe miały do swojej dyspozycji po kilka minut na przedstawienie tego czym się zajmują i co młodzieży mogą zaproponować. Na estradzie "Święta Młodych" swoje propozycje zaprezentowały: "Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło-Życie, Pustynia Miast, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Parafialny Klub Sportowy " Markus", Bractwo Rycerskie, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Przed koncertem Roberta Gawlińskiego wniesiony na estradę został wniesiony duży bochen świeżo upieczonego chleba jako symbol dobra i miłości potrzebnej do życia. Został on upieczony z mąki ze zmielonych ziaren zebranych przez młodzież na Pasażu Schillera. Chleb Abp Władysław Ziółek pobłogosławił, połamał, i oddał chleb w ręce młodych ludzi, aby oni dalej chlebem się dzielili.

Patronat nad Świętem Młodych objęli: Ordynariusz łódzki abp Władysław Ziółek oraz Prezydent Miasta Łodzi Tadeusz Matusiak. Gościem specjalnym "Święta Młodych" był wojewoda łódzki dr Michał Kasiński, który zawsze znajduję czas, by spotkać się z młodzieżą. Młodzież miała okazję porozmawiać z zaproszonymi gośćmi w namiotach tematycznych na Pasażu Schillera. Wielu młodych osób skorzystało z tej szansy i przez długie minuty w rozmowach z gośćmi "Święta Młodych" szukali odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości.

Reklama

Papież do młodych Wietnamczyków: Kościół jest waszym domem

2019-11-20 16:49

Krzysztof Ołdakowski SJ/vaticannews.va / Watykan (KAI)

„Niech rozbłyśnie wasza piękna katolicka tożsamość” – z tym apelem Papież zwrócił się do młodych Wietnamczyków. Pod hasłem: „Idź do swojego domu, do swoich” w tym kraju odbywa się Dzień Młodzieży.

Grzegorz Gałązka

Ojciec Święty przypomniał, że temat spotkania nie oznacza jedynie powrotu. Dom nie jest miejscem zamkniętym i ograniczonym, ale wskazuje na drogę, na misyjne wyjście. Zachęcił młodzież do podjęcia dziedzictwa męczenników wietnamskich oraz rodziców i dziadków, którzy podczas wojny utracili wszystko, oprócz siły i piękna wiary. Wezwał do dawania szczerego, odpowiedzialnego i pełnego nadziei świadectwa.

"Nie zapominajcie, że pozostajecie mniejszością pośród swojego ludu. Żyje pośród was większość, która ma prawo usłyszeć orędzie Ewangelii – podkreślił Franciszek w swym przesłaniu. – Wezwanie Chrystusa jest więc tym bardziej naglące dla was dzisiaj. Teraz do was należy zadanie budowania młodego i radosnego, pełnego życia i braterstwa Kościoła-domu. Oby poprzez wasze świadectwo zbawcze przesłanie Boga dotarło do serc waszych bliskich i rodaków. Zawsze świadectwo, nigdy prozelityzm. ”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: zakończyły się doroczne rekolekcje Episkopatu Polski

2019-11-21 14:34

it (KAI) / Częstochowa

Mszą św. za zmarłych kardynałów, arcybiskupów i biskupów z odczytaniem ich nazwisk od czasu po II wojnie światowej na Jasnej Górze zakończyły się doroczne rekolekcje Episkopatu Polski. Prowadził je w tym roku o. Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego a ich temat brzmiał: „Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa”.

KRZYSZTOF ŚWIERTOK

- Duszom zmarłych można dać pokrzepienie i ochłodę poprzez Eucharystię, modlitwę i jałmużnę - przypomniał na początku Mszy św. prymas Polski abp Wojciech Polak. Podkreślił, że „od wieków chrześcijaństwo żywi przekonanie, że miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granice śmierci a to przekonanie również dziś pozostaje pocieszającym doświadczeniem”.

Wstawiennictwu kard. Stefana Wyszyńskiego biskupi polecali zmarłych członków Konferencji Episkopatu Polski w ostatnim 80-leciu odczytując nazwiska m.in. kard. Augusta Hlonda, Adama Sapiehy, Bolesława Kominka czy Adama Kozłowieckiego.

Bp Jan Wątroba z Rzeszowa zauważył, że wspólna modlitwa za zmarłych ma duże znaczenie i daje nadzieję. - To jest piękna tradycja, tyle Mszy odprawianych jednocześnie za zmarłych i tak myślę, wsłuchując się w odczytywane nazwiska, że może i za mnie ktoś się pomodli i odprawi Mszę św. - powiedział biskup.

To już wieloletni zwyczaj, że polscy biskupi na zakończenie czterodniowych rekolekcji celebrują Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej za zmarłych współbraci.

Przez cztery dni na Jasnej Górze pasterze Kościoła w Polsce trwali na modlitwie, rozważali Słowo Boże, sprawowali sakramenty i słuchali konferencji w temacie „Eucharystia radosnym udziałem w ofierze Chrystusa”.

- Ufam, że te rekolekcje będą nas zmieniać, że będziemy na tę zmianę, której Pan Bóg od nas oczekuje, otwarci - powiedział bp Marek Marczak z Łodzi. Zauważył, że „każdy z nas potrzebuje nawrócenia a rekolekcje temu służą”.

- Pierwszy krąg wiernych, których chciałbym bardzo mocno zarazić tą prawdą o Eucharystii są kapłani – wyznał bp Andrzej Przybylski.- Chciałbym przypomnieć im, że tak naprawdę największą pracę duchową i duszpasterską jaką mamy do wykonania to właśnie w obszarze Mszy św., szczególnie tej niedzielnej, bo dzięki Bogu jeszcze dużo ludzi w niej uczestniczy - dodał częstochowski biskup pomocniczy.

Bp Grzegorz Olszowski z Katowic wyraził nadzieję, że czas rekolekcji będzie owocny i podziękował wszystkim za modlitwę. - To bardzo ważne doświadczenie wspólnoty nie tylko z biskupami, ale całego ludu Bożego, bo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni i mamy się wzajemnie wspierać - zauważył.

Bp Jan Wątroba podkreśla, że „kocha ten czas rekolekcji, zwłaszcza, że one odbywają się na Jasnej Górze”. - Raz nasze były w innym miejscu i brakowało tego „czegoś” co jest w tym Sanktuarium - powiedział ordynariusz rzeszowski. - Jednak pod okiem i przy sercu Matki najłatwiej wchodzi się w klimat modlitwy - dodał.

Bp Wątroba podkreśla, że tegoroczne dni skupienia to był czas mobilizacji do jeszcze większego wysiłku zwłaszcza, gdy chodzi o wyznawanie wiary w Eucharystię i Jej celebrowanie, „bo to jest, i nasz codzienny przywilej i powinność”. - Chodzi też o to, by życie było eucharystyczne; aby było przedłużeniem tego, co dokonuje się na Eucharystii. To była okazja do rachunku sumienia w poczuciu odpowiedzialności za posługę w diecezji, by owocniej świadczyć - powiedział ordynariusz rzeszowski.

Ćwiczenia duchowe polskich biskupów na Jasnej Górze prowadził o. Wojciech Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.

W ciągu czterech dni hierarchowie wysłuchali ośmiu konferencji poświęconych Eucharystii. W programie znalazła się wspólna modlitwa brewiarzowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, oraz codzienna Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym. Środa była dla biskupów tradycyjnie dniem sakramentu pokuty i pojednania. We wtorek uczestnicy rekolekcji obejrzeli film „Nieplanowane”.

Każdy rekolekcyjny dzień kończyła wieczorna modlitwa Apelu Jasnogórskiego, podczas której rozważania wygłaszali uczestniczący w rekolekcjach biskupi. Jest też zwyczajem, że czynią to najmłodsi święceniami biskupimi kapłani.

W poniedziałek, 18 listopada modlitwie apelowej przewodniczył bp Wojciech Osial, 19 listopada rozważanie wygłosił bp Leszek Leszkiewicz a w środę, 20 listopada Apel Jasnogórski poprowadził bp Krzysztof Włodarczyk.

Rekolekcje biskupów po raz pierwszy odbyły się na Jasnej Górze w 1946 roku. Zwyczaj regularnie odbywających się dni skupienia dla Episkopatu Polski wprowadził na stałe w 1950 r. kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem