Reklama

Dni Prymasowskie w dekanacie i gminie Kłomnice

Myśleć jak Kardynał Wyszyński

Wiesława Jarońska, Renata Zaraś, Wojciech Mścichowski
Edycja częstochowska 24/2001

Wśród wielu inicjatyw odbywających się w naszej archidiecezji w ramach Roku Prymasa kard. Stefana Wyszyńskieho warto przybliżyć Dni Prymasowskie obchodzone w dekanacie kłomnickim pod patronatem abp. Stanisława Nowaka i senator Alicji Grześkowiak. Dniom Prymasowskim towarzyszyły liczne konkursy wiedzy o życiu Prymasa Tysiąclecia, występy zespołów artystycznych, spotkania, wystawy, a przede wszystkim modlitwa o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Organizatorzy

Na długiej liście organizatorów i sponsorów znaleźli się m.in. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, parafie dekanatu kłomnickiego, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Zarząd i Rada Gminy Kłomnice, samorządy gmin ościennych, Akcja Katolicka, Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie, Liga Krajowa oraz Jasnogórska Fundacja "Pro Patria" Bastion św. Rocha. Patronat medialny nad Dniami objęły: Gazeta Częstochowska, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, TVP Katowice, Gazeta Solidarna, Magazyn Muzyczny Ruah oraz Tygodnik Katolicki Niedziela. Organizatorzy stworzyli warunki, by młodzież okolicznych szkół mogła z pomocą katechetów i nauczycieli zgłębiać mądrość Prymasa Tysiąclecia i czerpać z niej inspiracje do dalszego życia. Wśród uczestniczących w Dniach Prymasowskich nie zabrakło przedstawicieli Sejmu i Senatu, samorządów, księży z dekanatu z dziekanem ks. Zdzisławem Bednarzem, dyrektorów szkół i nauczycieli. "Kocham Ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla Niej" - mówił kard. Stefan Wyszyński. Jedność myślenia i wspólnota działania małych ojczyzn to trwały fundament dla odradzającej się Polski, opartej na tysiącletniej tradycji narodu i dwutysiącletniej wierze i nauce Kościoła.

Uroczystości w Rzerzęczycach...

"Aby Polska - Polską była. Aby w Polsce - po polsku się myślało!" - te słowa Prymasa Tysiąclecia stały się hasłem uroczystości związanych z obchodami Dni Prymasowskich w dekanacie i gminie. Dni rozpoczęły się 15 maja w szkole Podstawowej w Rzerzęczycach. Prelekcję dla uczniów i zaproszonych gości nt. Człowiek w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego wygłosiła Jolanta Ewartowska z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. W konkursie wiedzy o Prymasie dla szkół podstawowych dekanatu Kłomnice wzięły udział dzieci ze szkół w Rzekach Wielkich, Konarach, Zawadzie, Garnku, Kruszynie, Jackowie, Lgocie Małej, Widzowie, Skrzydlowie i Rzerzęczycach, a także Witkowicach i Kłomnicach. Prezentowana była również wystawa publikacji dotyczących życia i nauczania Księdza Prymasa oraz prac plastycznych uczniów szkół podstawowych dekanatu Kłomnice. Uroczystość uświetnił chór Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach.

Reklama

... Zawadzie

Otwarcia uroczystości Prymasowskich w Gimnazjum w Zawadzie 19 maja dokonała senator Alicja Grześkowiak, która z rąk prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - Mariana Dziewońskiego otrzymała tytył honorowego członka Stowarzyszenia. W tym dniu świadectwo spotkania z Księdzem Prymasem złożyła Maria Oprządek, która przez ostatnie 12 lat życia Księdza Kardynała należała do ścisłego grona jego współpracowników. W międzygimnazjalnym konkursie wiedzy o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia wzięli udział uczniowie z Borowna, Garnka, Kłomnic, Kruszyny, Widzowa i Zawady. Wzruszającym momentem dnia był występ młodzieżowych zespołów z Zawad i Kłomnic, a także przybyłego z Zakopanego zespołu " Stokrotki"oraz Antoniny Krzysztoń.

... i Kłomnicach

W niedzielę 20 maja w kościele pw. św. Marcina w Kłomnicach abp Stanisław Nowak odprawił uroczystą Mszę św., w kazaniu powiedział m.in.: "Miłość, jaką daje i proponuje Bóg, znacznie różni się od miłości, jaką daje świat. Miłość od Boga - to miłość czysta, szczera, głęboka, ofiarna, to miłość wymagająca posłuszeństwa, oparta na prawie i Słowie Bożym. Potrzeba nam takiej miłości na co dzień, w rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie i ojczyźnie". Taką właśnie drogą, przepełnioną miłością do Boga i narodu, żył i podążał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Warto taką drogą podążać i korzystać z mądrości Prymasa Tysiąclecia. Ksiądz Arcybiskup dokonał również otwarcia wystawy w remizie OSP poświęconej Prymasowi Tysiąclecia, na której zgromadzone zostały zdjęcia i pamiątki ilustrujące przemyślenia Księdza Prymasa dotyczące narodu, Kościoła i człowieka. Miłym akcentem kończącym Dni Prymasowskie w dekanacie i gminie Kłomnice był występ zespołu Kłomnickie Płomyczki, gorąco oklaskiwany przez Dostojnego Gościa.

Wszyscy zaangażowani w organizację Dni mają nadzieję, że wiedza o życiu i dziele Sługi Bożego kard. Stefania Wyszyńskiego zaowocuje postawami oddanymi wierze i narodowi, czyli tym wszystkim, czym żył i o czym nauczał Prymas Tysiąclecia. Należą się wyrazy uznania dla organizatorów, świeckich i duchownych, którzy połączyli wysiłki dla dobra młodego pokolenia Polaków.

Reklama

Cuda uzdrowienia za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego!

2019-10-21 14:16

Znany jest cud uzdrowienia niedługo po śmierci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowione zostało wówczas dziecko, które uległo poparzeniom. To ten cud był badany na potrzeby beatyfikacji. Ale znane są także inne przypadki interwencji wstawienniczej kardynała. Pisze o tym Milena Kindziuk w biografii „Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia”.

Pierwszy ślad cudownego uzdrowienia za wstawiennictwem Stefana Wyszyńskiego sięga dnia pogrzebu Prymasa w 1981 roku. Zrozpaczona matka modliła się wtedy o zdrowie dla swojej rocznej córki. Dziewczynka była tak mocno poparzona, że wszystko wskazywało na to, iż wkrótce umrze. Kobieta, wracając od dziecka ze szpitala, na dworcu kolejowym oglądała transmisję z pogrzebu Prymasa. Wówczas resztkami sił zaczęła go błagać o pomoc. Kiedy następnego dnia lekarz powiedział jej, że dziecko będzie jednak żyło, była niezwykle zdumiona.

Ten właśnie przypadek miał zostać zbadany pod kątem cudu potrzebnego do beatyfikacji Kardynała. Pogrzeb bowiem stanowi szczególny moment, w którym utrwala się sława świętości kandydata na ołtarze. Okazało się jednak, że zaginęła dokumentacja medyczna dotycząca dziewczynki.

Znane są przypadki innych uzdrowień za wstawiennictwem prymasa Wyszyńskiego.

Czterdziestopięcioletnia mieszkanka Łodzi zachorowała na nowotwór złośliwy narządów wewnętrznych. Lekarze mówili wprost, że nie ma dla niej ratunku. Diagnoza brzmiała jak wyrok.

„I wtedy zaczęłam prosić o pomoc prymasa Wyszyńskiego, o jego wstawiennictwo za mną u Boga” – wyznawała kobieta. W szpitalu miała ze sobą obrazek z wizerunkiem Prymasa. – „Patrząc na niego, dostrzegłam w pewnym momencie, jakby wyszły z niego promienie, które objęły mnie całą. Wszystko trwało około minuty. Miałam wrażenie, jakby ze mnie coś spływało, i od razu poczułam się lepiej na duchu”.

Tydzień później nowotwór się wchłonął. Lekarze byli zdumieni, gdyż z medycznego punktu widzenia stan zdrowia nie miał prawa się poprawić. Kobieta żyje. Uważa, że dzięki wstawiennictwu kard. Wyszyńskiego.

Inny przykład to ksiądz z archidiecezji częstochowskiej, który zachorował na raka prostaty. Po operacji lekarz uznał, że choroba w tym stadium jest nieuleczalna. Wtedy wiele środowisk zaczęło się modlić o zdrowie dla niego za wstawiennictwem Prymasa. Sam kapłan natomiast udał się na Jasną Górę i całą noc modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej – także za przyczyną Wyszyńskiego. Nagle usłyszał wewnętrzny głos: „Zostań w domu!”. „Następnego dnia miałem jechać do Katowic na kolejną operację. Nagle zostałem olśniony łaską zdrowia. Odczułem natychmiastowe, cudowne uzdrowienie. Organizm zaczął normalnie działać, a ból całkowicie ustąpił” – wspominał kapłan. Lekarz powiedział mu wtedy: „Jeżeli ksiądz przeżyje jeden tydzień, uznam to za cud”. Po upływie tygodnia ten sam lekarz stwierdził: „Uważam ten przypadek za cud Miłosierdzia Bożego”. A duchowny jest przekonany, że uratował go Prymas.

Materiały prasowe

Powyższy tekst jest fragmentem książki Mileny Kindziuk „Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zielona Góra: Ks. Andrzej Ziombra o Cudzie Eucharystycznym w Legnicy

2019-10-23 00:22

Kamil Krasowski

Ks. Andrzej Ziombra, proboszcz parafii pw. św. Jacka w Legnicy 22 października wygłosił prelekcję nt. Cudu Eucharystycznego w Legnicy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.

Karolina Krasowska
Ks. Andrzej Ziombra przedstawił faktografię oraz swoje refleksje nt. Cudu Eucharystycznego w Legnicy

Spotkanie z kustoszem sanktuarium św. Jacka w Legnicy, gdzie przed 6 laty wydarzył się cud eucharystyczny, poprzedziły Różaniec i Msza św. Po nich odbyła się prelekcja ks. Andrzeja wzbogacona projekcją zdjęć nt. cudu, do którego doszło nad Kaczawą. - Cud miał swój początek 25 grudnia 2013. Ponieważ niechcący wypadła Hostia księdzu wikariuszowi, później po badaniach okazało się, że naukowcy znaleźli w niej fragmenty mięśnia sercowego oraz rodzaj tkanek przez DNA podobny do ludzkiego, co było wielkim odkryciem - mówił proboszcz z Legnicy. - Ksiądz biskup zawiózł te informacje do Stolicy Apostolskiej, a Watykan wydał pozytywną aprobatę dla tego wydarzenia, dlatego nasz biskup Zbigniew Kiernikowski 10 kwietnia 2016 roku wydał komunikat "o wydarzeniu eucharystycznym o znamionach cudu", do którego doszło w kościele św. Jacka w Legnicy. Od tego czasu rozpoczęła się nowa era w naszej parafii, która odtąd funkcjonuje również jako miejsce pielgrzymek. Jeździmy nie tylko po Polsce, ale także po Europie. Zapraszają nas na różne konferencje, odczyty, bo chcą się dowiedzieć, co wydarzyło się w naszym kościele. Przede wszystkim mamy jednak teraz takie poczucie misji, żeby mówić o tym, co się stało, bo widzimy w tym wyraźny znak. Pan Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy zainteresowali się Eucharystią  oraz żebyśmy odkryli jej tajemnicę i piękno.

Zobacz zdjęcia: Prelekcja nt. Cudu Eucharystycznego w Legnicy.

Spotkanie w kościele Najświętszego Zbawiciela składało się z dwóch części. Ks. Andrzej Ziombra przedstawił faktografię, a następnie podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi Cudu Eucharystycznego i tego co on oznacza dla każdego z nas.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem