Reklama

Z Papieżem Janem Pawłem II w XXI wiek

W Galerii im. Jana Pawła II w Karpaczu rozstrzygnięto konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkołę w Centrum Pneumonologii Dziecięcej oraz Urząd Miasta w Karpaczu. Głównym tematem konkursu była osoba i nauczanie Ojca Świętego w kontekście rozpoczynającego się Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa.

Tegoroczna, druga edycja konkursu, zaplanowana jako uczczenie 81. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, zatytułowana została: "Z Papieżem Janem Pawłem II w XXI wiek". Konkurs zgromadził ponad 100 młodych twórców z Karpacza i miejscowości Dolnego Śląska. Bardzo wyrównany poziom przysporzył komisji konkursowej niemałych kłopotów. W efekcie przyznano ponad 40 nagród i wyróżnień w 5 kategoriach wiekowych.

Dominującym akcentem w konkursie stało się wskazanie na wyjątkowość osoby obecnego Papieża oraz czasów, w których przebiega ten pontyfikat. Oglądający wystawę muszą przyznać, że taki właśnie wymiar osiągnięto. Ze ścian galerii wyłaniają się sylwetki, mimo że różne, to jednak zawsze z łatwością kojarzone z naszym wielkim rodakiem. Wiele prac prostych, spontanicznych i dziecięco szczerych sąsiaduje z dziełami starannie dopracowanymi, dogłębnie przemyślanymi, z widocznymi śladami długotrwałego artystycznego wysiłku. Obok prac naiwnych wiszą prawie dojrzałe realizacje, a wszystkie, czy to najmłodszych przedszkolaków, czy gimnazjalistów - ukazują człowieka który w zmieniających się czasach, głosi nieprzemijające wartości.

Papież pogrążony w modlitwie, Papież cierpiący, Papież spacerujący w zamyśleniu, Papież roześmiany na wspomnienie wadowickich kremówek. Różne pomysły, często sięgające do bardzo poważnych i trudnych problemów, w efekcie jednak dające obraz przepojony spokojem, stabilizacją i radością. Nasuwa się też skojarzenie specyficznego klimatu wytwarzanego przez prezentowane prace z atmosferą spokoju i podniosłości, jakiego doznaje się w bliskości widzianych przez pryzmat Chrystusa: wiary, nadziei i miłości. To porównanie nabiera głębszego znaczenia zwłaszcza w kontekście nauczania samego Ojca Świętego, który wciąż podkreśla pierwszoplanowość osoby Jezusa Chrystusa w życiu każdego chrześcijanina. Chrystusowa radość i nadzieja zdają się towarzyszyć młodym twórcom na początku nowego tysiąclecia, mimo wszechobecnych przejawów przemocy, zła i niesprawiedliwości. Ta radość i ta nadzieja znakomicie ożywiają prace plastyczne i literackie zgromadzone w podziemiach kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Karpaczu, będąc jedyną w swoim rodzaju ilustracją do słów Chrystusa "Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!" (Mt 14,27). Jest to także najprostsze wskazanie, jakim powinni kierować się współcześni nauczyciele i wychowawcy w swojej trudnej i wymagającej pracy.

Dzieła zaprezentowane na wystawie kierują myśl bacznego obserwatora także na grunt, na którym powstawały. Należy tu podkreślić rolę warsztatu chrześcijańskiego pedagoga, kolejne fazy postępowania, w efekcie których uzyskuje się zadawalające wszystkich wyniki. Chodzi tu o budzenie zainteresowania tematem, który w jednym momencie ze znanej i szanowanej postaci staje się nagle "problemem" plastycznym, poszukiwanie idei wiążącej poszczególne elementy kompozycji w logiczną całość i znalezienie właściwej sobie techniki plastycznej, a wreszcie - kreatywne działanie, które stanowi przecież istotę każdej aktywności dziecka, niekoniecznie oczekującego takiego jak dorośli rezultatu.

Znakomity, niepowtarzalny i bogaty plon wystawy "Z Papieżem Janem Pawłem II w XXI wiek" wynika z połączenia wysiłków biorących udział w konkursie dzieci oraz zaangażowanych w działalność wychowawczą i pedagogiczną nauczycieli, opiekunów, księży i katechetów oraz rodziców i środowisk rodzinnych mających znaczny wpływ na ostateczne dzieło. To właśnie oni często dawali pierwszy impuls do powstania rysunku, malowidła, tekstu literackiego i ostatecznie - do zaistnienia tej konkretnej wystawy. W gronie nauczycieli mogących szczycić się sukcesami swoich wychowanków znaleźli się m.in.: Agata Kupczyk, Monika Teneta-Bierut i Anna Mikołów, Małgorzata Krysiak, Halina Jacuńska, Róża Krynicka-Legut, Jan Musielski, Małgorzata Śniegocka i nauczyciele z Zespołu Szkół w CPDz w Karpaczu.

Grono laureatów rozpoczynają m.in.: Jakub Futerhendler i Krzysztof Polikowski (Karpacz), Agnieszka Hus (Ściegny), Małgorzata i Magdalena Pokój, Monika Skiba (Karpacz), Marta Krasuwka (Jelenia Góra), Ewa Szczudłowska, Tomasz Tysler, Emilia Hudak, Antonina Kołton, Sandra Pazgan (Karpacz), Katarzyna Kuboń (Oleśnica), Magdalena Furs ( Sędziszowa), Anna Jakubowska, Aleksandra Szczepaniak, Marta Garbat ( Karpacz), Krzysztof Zdobyłek (Głogów).

Niemały wkład wnieśli opiekunowie konkursu, a zwłaszcza ks. Krzysztof Madej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy od kilku już lat angażują się w pracę społeczną i w pracę z dziećmi.

Można jeszcze dodać, że w Galerii im. Jana Pawła II w Karpaczu w roku szkolnym 2000/2001 podjęto wiele inicjatyw, w tym wiele skierowanych było bezpośrednio do dzieci i młodzieży, np.: " Jesienne prezentacje" - wystawa twórczości wychowanków Domu Opieki Społecznej w Miłkowie (wrzesień 2000), konkurs plastyczno-literacki w 40. rocznicę uzyskania przez Karpacz praw miejskich pt.: "U stóp Śnieżki" (listopad 2000), V Miejski Konkurs Plastyczny "Gdy się Chrystus rodzi - Boże Narodzenie 2000" (grudzień 2000 - styczeń 2001) oraz ostatni konkurs na cześć patrona Galerii - "Z Papieżem Janem Pawłem II w XXI wiek". W przygotowaniu znajdują się nowe i niemniej ciekawe propozycje.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Siedlce: święcenia biskupie ks. Grzegorza Suchodolskiego

2020-06-01 12:43

[ TEMATY ]

święcenia

Gzegorz Suchodolski/twitter

Święcenia biskupie ks. Grzegorza Suchodolskiego, nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej, odbyły się w poniedziałek 1 czerwca w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Dotychczasowy proboszcz parafii katedralnej, a wcześniej wieloletni dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży i sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej 16 kwietnia.

Głównym szafarzem święceń biskupich był biskup siedlecki Kazimierz Gurda a współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i biskup radomski Henryk Tomasik.

Wśród zgromadzonych w siedleckiej katedrze hierarchów byli także m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

"Otaczamy dziś modlitwą ks. Grzegorza, aby Pan Bóg obdarzył go potrzebnymi łaskami do tego, żeby mógł jak najlepiej wypełnić zadanie posługi biskupiej, które zostało mu dane, zlecone. Prosimy o to, aby Duch Święty wypełnił jego serce, umocnił jego działania i sprawił, aby były one w naszym Kościele w Polsce skuteczne" - powiedział we wstępie do liturgii biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Po odczytaniu papieskiej bulli nominacyjnej przez przedstawiciela Nuncjatury Apostolskiej, w homilii bp Gurda zaznaczył, że mianowanie nowego biskupa pomocniczego dla diecezji siedleckiej nastąpiło po wielu miesiącach oczekiwań ze strony miejscowej wspólnoty.

Gzegorz Suchodolski/twitter

Następnie poświęcił swoje słowa zadaniom, jakie spoczywają na każdym biskupie. Nawiązał przy tym do następującego po homilii samego obrzędu święceń biskupich, w ramach których główny konsekrator stawia biskupowi nominatowi pytania dotyczące jego przyszłej posługi, a ten ostatni na te pytania odpowiada.

Podkreślił jednak, że wszystkie pytania, jakie zostaną postawione kapłanowi wyświęcanemu na nowego biskupa, są pytaniami zastępczymi jednego podstawowego pytania - "pytania o miłość, bo tylko miłość może być motywem wiernego wypełniania obowiązków, motywem nieustannej modlitwy, dochowania wierności, opieki nad cierpiącymi i biednymi, gorliwości w sprawowaniu liturgii i sakramentów".

Kaznodzieja zaznaczył, że "stale, pomimo zmieniających się warunków, aktualne jest oddanie przez pasterza swojego życia za owce, bez względu na to, czy jest to ofiara jednorazowa i krwawa czy też jest to ofiara codziennego życia, jego trudu i cierpienia".

Dodał, że powołanie do posługi pasterza w Kościele polega na "zapewnieniu pokarmu powierzonej owczarni". Tym pokarmem jest Słowo Boże i Eucharystia. - Ten obowiązek wypływa z nakazu, jaki uczniowie usłyszeli we Wniebowstąpienie: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, udzielając chrztu wszystkim, którzy uwierzą - przypomniał bp Gurda.

Bp Gurda podkreślił bogate doświadczenie ewangelizacyjne, które rozwinął najpierw jako katecheta i duszpasterz akademicki, potem w Rzymie angażując się w pomoc duszpasterską Polakom zmuszonym do opuszczenia Ojczyzny w latach 80., a następnie przygotowując polską młodzież do kolejnych Światowych Dni Młodzieży od roku 1996 (ŚDM w Paryżu) do 2016 (ŚDM w Krakowie), w czasie których młodzi katolicy spotykali się z trzema kolejnymi papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem.

"Niczego w tym czasie nie czynił dla siebie. Wszystko dla Kościoła i obecnego w nim zmartwychwstałego Chrystusa. Pragnął jak najlepiej wypełnić misję, jaka została mu zlecona. Zaskarbił też sobie przyjaźń swoich współpracowników, którzy razem z nim dźwigali ciężar odpowiedzialności. I te więzy trwają do dzisiaj. Zapewne wiele z tych osób dzisiaj uczestniczy duchowo w jego święceniach biskupich" - powiedział bp Gurda.

Na zakończenie dodał, że wierni diecezji siedleckiej patrzą na posługę nowego biskupa pomocniczego z nadzieją, a jego wierna posługa kapłańska w różnych miejscach i okolicznościach oraz wieloletnie doświadczenie duszpasterskie zapowiadają, że te oczekiwania nie będą płonne.

Nowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski urodził się 10 listopada 1963 r. w Łukowie. W latach 1982-1988 odbywał formację w Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1988 r. W latach 1988-1990 był wikariuszem parafii św. Zygmunta w Łosicach. W latach 1990-1996 mieszkał w Rzymie i studiował katolicką naukę społeczną na Papieskim Uniwersytecie Angelicum, uzyskując licencjat (1996).

Po powrocie do Polski w 1996 r. był duszpasterzem akademickim, a od 2001 r. diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Funkcje te pełnił do 2006 r., kiedy został proboszczem parafii Matki Bożej Korony Polski w Kopciach.

W latach 1996-2016 był dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, a w latach 2014-2016 – sekretarzem generalnym Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016.

W październiku 2016 r. został proboszczem parafii katedralnej w Siedlcach i dziekanem dekanatu Siedlce. Zna język włoski.

Bp Grzegorz Suchodolski jako hasło swojego posługiwania wybrał słowa „Głosić Jezusa Chrystusaˮ. Nawiązują one do napisu, jaki widnieje na Krzyżu Światowych Dni Młodzieży. Również herb biskupi zawiera znaki ŚDM. W pierwszej części górnego pasa tarczy herbowej znajduje się krzyż Światowych Dni Młodzieży, w drugiej części widnieje wyobrażenie Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzące z ikony „Salus Populi Romani” („Ocalenie Ludu Rzymskiego”). Ikona Matki Bożej wiąże się ściśle z patronem nowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej – św. Grzegorzem Wielkim.

CZYTAJ DALEJ

Cielesność odzwierciedleniem tajemnicy Boga. Ruszyły spotkania dla małżeństw online

2020-06-01 21:35

[ TEMATY ]

małżeństwo

komunikacja

Tydzień modlitw

cielesność

MJscreen

Siostra Judyta Pudełko głosiła pierwszą konferencję.

– Wiemy, że w ostatnich dziesięcioleciach rzeczywistość cielesności jest mocno uderzana – z jednej strony brutalizuje się tę kwestię, w pewnych środowiskach podchodzi się nawet w sposób wulgarny do człowieka, czy nawet traktuje się seksualność w sposób przedmiotowy, błahy. Jest drugie skrajne podejście – gdzie podchodzi się do tej sfery z pewnym wstydem, zażenowaniem, skrępowaniem, gdzie ludzie pobożni i wierzący wstydzą się mówić o cielesności, płciowości, o potrzebach seksualnych, o relacji intymnej pomiędzy kobietą i mężczyzną. A przecież w opisie biblijnym mamy wręcz odniesienie do części ciała człowieka – mówiła s. Judyta Pudełko PDDM na pierwszym spotkaniu zorganizowanym w Tygodniu Modlitw za Powołanych do Małżeństwa w ramach projektu „Tak na serio” w Bielsku-Białej.

Rozpoczął się Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa, a wraz z nim cykl konferencji zorganizowanych przez osoby skupione w inicjatywie „Tak na serio” w Bielsku-Białej.

Tegoroczne spotkania przebiegają pod hasłem: „Posłuchaj mnie… czyli o małżeńskich rozmowach”. Tym razem są transmitowane online z racji trwającej sytuacji epidemicznej i obostrzeń z nią związanych.

Pierwsza konferencja miała miejsce w niedzielę 31 maja. Wygłosiła ją online s. Judyta Pudełko PDDM ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, autorka różnych prac o tematyce biblijnej i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Poruszała temat „Małżeństwo jako dialog człowieka z Bogiem”.

Siostra w odniesieniu do Słowa Bożego, do Ewangelii, wyjaśniała, jak należy rozumieć małżeństwo i skąd wiemy, że małżeństwo ma stanowić dialog człowieka z Bogiem.

– Pan Bóg chce nam powiedzieć niezwykłą prawdę – że cielesność człowieka, płciowość człowieka, wszystko to, co jest związane z bliskością małżeńską, z seksualnością człowieka i wszystkimi jego funkcjami, umiejętnością relacji, wdrażania miłości poprzez ciało – że to stanowi odzwierciedlenie tajemnicy samego Boga, Który jest miłością. To jest podstawowa sprawa w rzeczywistości rozumienia tajemnicy i piękna relacji małżeńskiej – zauważyła s. Judyta Pudełko PDDM.

Zwróciła uwagę na fakt, że w ostatnich dziesięcioleciach rzeczywistość cielesności jest mocno uderzana – z jednej strony brutalizuje się tę kwestię, w pewnych środowiskach podchodzi się nawet w sposób wulgarny do człowieka, czy nawet traktuje się seksualność w sposób przedmiotowy, błahy. A z drugiej strony pojawiają się sytuacje, że ludzie pobożni i wierzący wstydzą się mówić o cielesności, płciowości, o potrzebach seksualnych, o relacji intymnej pomiędzy kobietą i mężczyzną.

– W opisie biblijnym mamy wręcz odniesienie do części ciała człowieka. Jako mężczyźni i kobiety mamy wpisaną, wdrukowaną daną – to jest ten głos woli Boga już zapisany w naszej naturze. Mamy w sobie język do wyrażania miłości, a miłość odzwierciedla rzeczywistość samego Boga, bo Bóg jest miłością. Rzeczywistość cielesności człowieka, jego płciowości, jego ciała również, jest rzeczywistością świętą – podkreśliła siostra.

A o czym jeszcze mówiła? W jaki sposób małżeństwo ma być dialogiem z Panem Bogiem? Zachęcamy, Drodzy Czytelnicy, do wysłuchania całego wykładu na kanale YouTube Tak na serio: Małżeństwo jako dialog człowieka z Bogiem/ s. Judyta Pudełko PDDM

Jak wyjaśniają organizatorzy, czyli grupa osób z salwatoriańskiej parafii NMP Królowej Świata w Bielsku-Białej – „Tak na Serio” to nazwa tygodnia modlitw za małżonków i osoby powołane do małżeństwa. Projekt kierują nie tylko małżeństw, ale i do osób samotnych, żyjących w związkach niesakramentalnych, narzeczonych, czy borykających się z problemami małżeńskimi. Dzięki inicjatywie można odnaleźć odpowiedzi na różne pytania dotyczące zagadnień małżeńskich czy też rozeznania swojego powołania.

Transmisja spotkań wokół różnych zagadnień małżeńskich i rodzinnych odbywa się codziennie od 31 maja do 7 czerwca o godz. 20 na Facebooku Tak na serio i kanale YouTube Tak na serio.

Program:

31 maja – niedziela 19.15 – Msza św. za narzeczonych – z błogosławieństwem 20.00 – konferencja: s. Judyta Pudełko: “Małżeństwo jako dialog człowieka z Bogiem”

1 czerwca – poniedziałek 18.00 – Msza św. za kobiety 20.00 – konferencja: Kamila i Maciej Rajfurowie: “O małżeńskich rozmowach oczami kobiety i mężczyzny”

2 czerwca – wtorek 18.00 – Msza św. za mężczyzn 20.00 – konferencja: Mateusz Ochman: “Jak unieszczęśliwić siebie oraz własną rodzinę? Antyporadnik”

3 czerwca – środa 18.00 – Msza św. za małżeństwa pragnące mieć potomstwo 20.00 – konferencja: ks. Wojciech Żmudziński: “Jak wychowywać dzieci do osobistej relacji z Bogiem?”

4 czerwca – czwartek 18.00 – Msza św. za małżeństwa w kryzysie 20.00 – konferencja: Bogdan Kryzys Krzak: “Kryzys – skąd się bierze, co z nim zrobić?”

5 czerwca – piątek 18.00 – Msza św. za rozwiedzionych 20.00 – konferencja: Katarzyna i Arkadiusz Aszykowie: “Kłótnia i co dalej? O pojednaniu w małżeństwie”

6 czerwca – sobota 18.00 – Msza św. za za wdowy i wdowców 20.00 – konferencja: Anna Małecka-Puchałka: “Teściowie z nieba rodem”

7 czerwca – niedziela 12.30 – Msza św. za małżeństwa – z odnowieniem przysięgi małżeńskiej 20.00 – konferencja: ks. Jarosław Ogrodniczak: “Po ślubie kończy się bajka – jak korzystać z sakramentu małżeństwa na co dzień”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję