Reklama

Sztafeta złotych serc

2017-05-17 23:02

AKW

Anna Wyszyńska

Ten dzień zapisze się na zawsze w kronice Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa. Piękną uroczystość wręczenia medalu „Przyjaciel Szkoły”, która odbyła się 17 maja br. w Muzeum Monet i Medali w Częstochowie zaszczycili znakomici goście: Arturo Mari – fotograf papieski oraz o. Jerzy Tomziński, nestor zakonu paulinów, dwukrotny generał zakonu. Na tę niecodzienną uroczystość przyjechały przedstawicielki władz zgromadzenia s. Marit Kot - przełożona Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, s. Mateusza Ciszewska - przełożona Prowincjalna Prowincji Wrocławskiej i s. Daria Śledziona – Ekonomka Prowincjalna.

Prezentem urodzinowym dla Ojca Świętego Jana Pawła II, który 18 maja obchodziłby 97 urodziny oraz osób odznaczonych była bajka „Księżniczka na ziarnku grochu”, którą wystawili rodzice, nauczyciele i uczniowie.

- Spotykamy się, by wręczyć medal „Przyjaciela Szkoły” tym, dla których jesteśmy wyjątkowo ważni i którzy oddali nam kawałek swojego serca - podkreśliła witając uczestników Grażyna Biesiekierska - dyrektor placówki. Przyjaciele, którzy w tym dniu otrzymali odznaczenia to: Zgromadzenie Sióstr św. Józefa, które w 2013 roku podjęło się prowadzenia Zespołu Szkół w Częstochowie; o. Jan Poteralski – podprzeor Jasnej Góry, który od lat wspiera placówkę i opiekuje się nią niczym prawdziwy ojciec; Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, która wspaniale współpracuje ze szkołą, zarówno za czasów poprzedniego dowódcy płk. Wiesława Kukuły, jak i obecnie, oraz komandosi na czele z dowódcą – płk. Romanem Bednarskim; płk. Krzysztof Kędryk – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Marta i Wojciech Kaniowscy, Lech Jędryka oraz Krzysztof Witkowski – Dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

W imieniu odznaczonych podziękowała major Magdalena Otocka-Szwed, która odebrała odznaczenie dla jednostki oraz o. Jan Poteralski, który podkreślił: - Słowo przyjaciel zobowiązuje. Myślę, że każdy, kto otrzymał ten piękny medal czuje to samo. Możecie do nas pisać, dzwonić o każdej porze i z każdym problemem. W miarę możliwości będziemy się starać zaradzić potrzebom. Obiecuję przede wszystkim modlitwę na Jasnej Górze. To bardzo ważne dla mnie odznaczenie.

Reklama

Na pamiątkę spotkania w Muzeum Monet i Medali szkoła otrzymała album z I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 r. Album wręczył Arturo Mari, który powiedział: - Znajdują się w nim niezwykłe, historyczne dzisiaj zdjęcia. Życzę wszystkiego najlepszego dla Pani służby.

Natomiast pamiątkowy medal z papieskiej pielgrzymki w 1979 r. ofiarował szkole i wręczył dyrektor Krzysztof Witkowski.

Niezwykłych wrażeń dostarczył publiczności spektakl przygotowany przez nauczycieli, rodziców i uczniów, ze starannie dobranymi kostiumami i ciekawą oprawą muzyczną. Autorką dowcipnego scenariusza jest Iwona Migas. Z grona rodziców wystąpili: Jan Bździon jako król, Dorota Moskot - królowa, w rolach księżniczek: Jolanta Oziębała, Agnieszka Konieczna, Anita Waszkiewicz, Jolanta Glińska i Olga Kotlińska jako księżniczka Pirlipatka. W rolach księżniczek wystąpiły też nauczycielki: Iwona Migas, Kamila Cisłowska, Małgorzata Molis, Iwona Nowakowska, Marlena Niemiec-Wilk oraz Aleksander Świąć jako błazen i Zbigniew Gładysz jako ochmistrz. Uczennica Kornelia Nicpoń wystąpiła jako panna służąca, a Michał Bździon jako książę. W rolę lwa wcielił się Mirosław Kurek – konserwator szkoły.

- Jestem poruszona tym wieczorem, tym co się wydarzyło i miejscem, w którym się znajdujemy – powiedziała s. Mateusza, która w imieniu Zgromadzenia podziękowała wykonawcom przedstawienia oraz darczyńcom szkoły. - Tego wieczoru była wzajemna pomoc. To dzięki wzajemnej pomocy nauczycieli, uczniów i rodziców mogliśmy obejrzeć przedstawienie, które wszystkim dostarczyło pięknych przeżyć. Poznaliśmy przyjaciół szkoły, dzięki którym placówka może się tak pięknie rozwijać, uczniowie mogą doświadczać waszej życzliwości i nieść to dobro dalej. To tak bardzo wpisuje się w to miejsce poświęcone Janowi Pawłowi II. Dziękuję wszystkim dyrekcji, nauczycielom, rodzicom za tą piękną współpracę, za trud. Życzę, aby to piękno i dobro szło dalej z wami , żebyście się rozwijali dla piękna i dobra i Bożej chwały.

Tagi:
Częstochowa

Reklama

Matka Słowa z Kibeho

2019-12-10 10:48

Mirosława Łęska
Edycja częstochowska 50/2019, str. VI

Co łączy Matkę Bożą Lgocką z Matką Słowa z Kibeho i Matką Bożą z pallotyńskiej kaplicy w podwarszawskich Ząbkach? To Jola Stolarczyk, misyjna wolontariuszka, z Kolonii Lgota Wielka k. Radomska, do niedawna nauczycielka plastyki, od lat współpracująca z parafią w Lgocie Wielkiej, gdzie upiększała i projektowała. Nie myślała, że kiedyś będzie to robiła na misjach

Zdjęcia: Archiwum prywatne
Jola Stolarczyk i jej ciekawi świata uczniowie

O możliwości wyjazdu dowiedziałam się od przyjaciół z Radomska – mówi Jola. – Wraz z nimi wybrałam się w lutym 2018 r. do Warszawy na spotkanie wolontariatu prowadzonego przez werbistów. Zobaczyłam tam wiele młodych osób, zapalonych do udziału w misjach. Czy może to być moja droga? Czy ja, emerytka, podołam takim wyzwaniom? Kiedy udałam się do swojego pokoju, na modlitwie pytałam Boga, czy to jest dla mnie. Następnego dnia otrzymałam odpowiedź. W drodze na śniadanie o. Michał rzucił radośnie: – W lipcu jedziemy do Rwandy! Odpowiedziałam: – Chętnie, jeśli tylko będę do czegoś potrzebna. – Na pewno będziesz – zapewnił. Wylecieliśmy na miesiąc. Zakwaterowano nas w domu misyjnym w Kibeho.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Symbole i zwyczaje Adwentu

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 49/2002

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Bożena Sztajner

Wieniec adwentowy

W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

Roraty

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Adwentowe zwyczaje

Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali "otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była najlepsza słyszalność.
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają Konkursy Gry na Instrumentach Pasterskich (w tym także na ligawkach) organizowane w pierwszą niedzielę Adwentu w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku miała miejsce już XXII edycja tego konkursu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ostrów Wlkp: bp Janiak odwiedził osadzonych w areszcie śledczym

2019-12-11 14:02

ek / Ostrów Wielkopolski (KAI)

Bp Edward Janiak i kapłani odwiedzili osadzonych w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. – Starajmy się, aby więcej było w nas dobra niż goryczy. Życzę wam, mimo że w takich okolicznościach, wewnętrznego spokoju i błogosławieństwa Bożego - mówił biskup kaliski przez radiowęzeł. Obecnie w areszcie przebywa ponad 250 osób.

sw.gov.pl

Wizytę w areszcie śledczym rozpoczęło spotkanie z pracownikami. Gości powitał dyrektor kpt. Waldemar Zaremba. Po odczytaniu Ewangelii o Bożym Narodzeniu przez ks. Pawła Wczesnego, wikariusza konkatedry i kapelana aresztu, słowo do pracowników aresztu skierował bp Edward Janiak, który dziękował za trudną służbę i dawanie dobrego świadectwa. – W okresie Adwentu idziemy do wszystkich z przesłaniem Bożego Narodzenia, które jest świętem rodzinnym. To jest okazja, żeby dzielić się dobrym słowem, czasem także chlebem i życzliwością z drugim człowiekiem – powiedział duchowny.

Biskup kaliski Srebrnym Pierścieniem Św. Józefa odznaczył dyrektora aresztu kpt. Waldemara Zarembę.

Zwracając się do osadzonych przez radiowęzeł bp Janiak zachęcał, aby w czasie świąt Bożego Narodzenia duchowo łączyli się ze swoimi najbliższymi. - Święta Bożego Narodzenia uczą nas życzliwości i miłości wobec innych. Nieraz wystarczy dobre słowo, niekoniecznie trzeba dzielić się materialnie, wszyscy, którzy mają wewnętrzny spokój święta przeżywają radośnie. Życzę, byście przygotowali się do świąt przez spowiedź, pojednanie się z Panem Bogiem i ludźmi. Zapewniam was o modlitwie – zaznaczył ordynariusz kaliski.

Pracownicy aresztu ofiarowali biskupowi obraz przedstawiający pejzaż wykonany przez jednego z aresztantów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem