Reklama

Niedziela Częstochowska

60 lat duszpasterstwa głuchych

[ TEMATY ]

duszpasterstwo

głuchoniemi

DUSZPASTERSTWO GŁUCHONIEMYCH

10 listopada miała miejsce podniosła uroczystość dziękczynna za 60 lat posługi, pracy i działalności Duszpasterstwa Głuchych na terenach diecezji częstochowskiej. Uroczystości jubileuszowe połączone z peregrynacją relikwii św. Filipa Smaldone miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, przy ulicy św. Barbary 41.

Wszystko zaczęło się w 1952 r., kiedy to w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie zaistniała trudność w udzieleniu sakramentu małżeństwa dwojga młodym głuchoniemym analfabetom. Głuchoniemy chłopak, który był sierotą pochodzenia żydowskiego pokochał ze wzajemnością głuchoniemą dziewczynę - katoliczkę.

Ksiądz proboszcz Antoni Mietliński przedstawił problem ówczesnemu Biskupowi Częstochowskiemu. Bp Zdzisław Goliński, referent duszpasterski ks. Władysław Gołąb i Ksiądz Proboszcz nawiązali kontakt z ks. Konradem Lubosem - duszpasterzem głuchoniemych z Katowic i ks. Janem Urbaczką z Lublińca.

Reklama

Głuchoniemy chłopak po przygotowaniu przez duszpasterzy głuchoniemych został przygotowany do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. I tak w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego został udzielony po raz pierwszy przez ks. Ryszarda Lubosa sakrament małżeństwa - dający początek Duszpasterstwa Głuchoniemych w Częstochowie.

W roku 1952 na zlecenie bp. Golińskiego został przeprowadzony spis głuchoniemych. 14 września 1952 r. zorganizowano Pierwszą Pielgrzymkę Głuchych na Jasną Górę. Rok później został zorganizowany I Ogólnopolski Kurs Formacyjny dla Księży i Sióstr, którzy byli gotowi podjąć pracę wśród głuchoniemych. Z naszej diecezji udział wzięło czterech kapłanów: ks. Henryk Bąbiński, ks. Jan Kiwacz, ks. Tadeusz Michałek – pallotyn i o. Wawrzyniec Kościelecki - paulin z Jasnej Góry.

Zaczęły powstawać ośrodki duszpasterskie, w których pracowali kapłani znający język migowy. Pierwszym ośrodkiem stała się parafia Niwka koło Sosnowca, gdzie samodzielną pracę z głuchoniemymi rozpoczął ks. Henryk Bąbiński. 20 września 1953 r. po raz pierwszy została odprawiona Msza św. dla głuchych Częstochowy i okolic. Na Mszy św. był obecny bp Stanisław Czajka, Mszę św. celebrował ks. Wincenty Kochanowski, a kazanie wygłosił ks. Tadeusz Michałek - który rozpoczął comiesięczne spotkania z głuchymi.

Reklama

Różne były dzieje i losy ośrodków duszpasterskich i duszpasterzy i tak, od już 60 lat mimo, iż zmieniają się czasy, zmieniają miejsca, i ludzie nieprzerwanie trwa w naszej archidiecezji praca Duszpasterstwa Głuchych. Obecnie w naszej archidiecezji działa 5 ośrodków duszpasterskich: największym z nich jest ośrodek w Częstochowie, później ośrodki w Radomsku, Zawierciu, Wieluniu, Myszkowie. W każdym z tych punktów jest duszpasterz znający język migowy i służący podopiecznym swoją pomocą.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się okazją do sakramentu pokuty i pojednania. Uroczystą Mszę św. dziękczynną sprawował opiekun Duszpasterstwa, długoletni duszpasterz głuchych bp. Antoni Długosz w koncelebrze byli zaproszeni kapłani – byli i obecni duszpasterze głuchych z naszej diecezji i sąsiednich.

Wszystkich zebranych na uroczystości powitał diecezjalny duszpasterz głuchych i dyrektor Ośrodka Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń” – ks. Janusz Rosłanowski. „Gromadzi nas dziś miłość Chrystusa przy tym ołtarzu w miejscu, gdzie rodzą się nowe powołania do posługi ludziom w kapłaństwie, przychodzimy, aby podziękować Bogu za 60 lat pracy wśród ludzi świata ciszy. Chcemy dziś wspominać, tych, którzy tworzyli to duszpasterstwo, a już przeszli do wieczności, tych, którzy pracowali i tych którzy nadal pracują wśród Was – ludzi świata ciszy. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkich dobrodziejów ofiarodawców, przyjaciół i wolontariuszy, którzy wspierają nas w posłudze duszpasterskiej. Witam wszystkich na naszej uroczystości cieszę się, że jest nam dane spotkać się i razem wielbić Boga”. W homilii Ksiądz Biskup wspominał pracę wśród ludzi głuchoniemych przywołał kapłanów, którzy przeszli już do Domu Ojca.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie w auli seminaryjnej – na początku tego spotkania zastępca dyrektora OPLG – ks. Artur Stopikowski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i wręczył podziękowania wszystkim kapłanom, wolontariuszom, dobroczyńcom i dobrodziejom naszego Ośrodka. Została przedstawiona postać św. Filipa Smaldone, którego relikwie posiadamy i których peregrynacja będzie się odbywać w naszej archidiecezji.

Wspólny obiad w refektarzu seminaryjnym był spotkaniem i możliwością wymienienia doświadczeń i wspomnień minionych lat. Po obiedzie uczestnicy uczcili relikwie św. Filipa Smaldone – patrona głuchoniemych.

Duszpasterstwo Głuchych w archidiecezji:

Myszków

Ośrodek Duszpasterski w Myszkowie skupia wiernych z Myszkowa oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Myszkowskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. kan. mgr lic. Jan Berdys (1983). Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica przy par. św. Stanisława BM ul. Prymasa Wyszyńskiego 7. II niedziela miesiąca o godz. 14.45 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świat Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia godz. 14.45. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. kan. mgr lic. Jan Berdys - Parafia św. Jana Chrzciciela, Lgota Mokrzesz, 42-350 Koziegłowy tel. 034 3142337

Radomsko

Ośrodek Duszpasterski w Radomsku skupia wiernych z Radomska oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Radomszczańskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje Ks. mgr Przemysław Schänwalder Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie Kaplica na Plebanii - Parafia św. Lamberta ul. Narutowicza 2. IV niedziela miesiąca o godz. 12.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). III niedziela miesiąca - w miesiącu kiedy przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia godz. 12.00. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z pełniącym obowiązki duszpasterza: Ks. mgr Przemysław Schänwalder (2011) - Parafia św. Lamberta w Radomsku ul. Narutowicza 2, tel. 691770194

Wieluń

Ośrodek Duszpasterski we Wieluniu skupia wiernych z Wielunia oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Wieluńskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. mgr Rafał Omyła Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica Sióstr Antoninek ul. Szkolna 4. II niedziela miesiąca o godz. 12.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz. 12.00. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. mgr Rafał Omyła - par. św. Stanisława BM , ul. 18 Stycznia 50 98-300 WIELUŃ tel. 0-43 843-88-20

Zawiercie

Ośrodek Duszpasterski w Zawierciu skupia wiernych z Zawiercia oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Zawierciańskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. mgr Michał Korzeniec (2010) Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica przy par. św. Brata Alberta Chmielowskiego - ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 29. II niedziela miesiąca o godz. 9.30 (za wyjštkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz. 9.30. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. mgr Michał Korzeniec par. św. Brata Alberta Chmielowskiego - ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 29, 42-400 Zawiercie.

Częstochowa

Ośrodek Duszpasterski w Częstochowie skupia wiernych z Częstochowy i dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Częstochowskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawują: ks. mgr Janusz Rosłanowski (1997); ks. mgr Artur Stopikowski (1999, 2008); ks. mgr Władysław Golis (2003); O. Franciszek Morgiel (2008, 2012), ks. Robert Tarasek (2011), ks. Andrzej Witek (2012) Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica Sióstr Zmartwychwstanek Aleja Najśw. Maryi Panny 58/60. I, II, III, IV niedziela miesiąca o godz. 10.30 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). I, II, III, IV niedziela Wielkiego Postu o godz. 10.30. I, II, III niedziela Adwentu o godz. 10.30. II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz.10.30. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW.

Kontakt z duszpasterzami:

Ks. mgr Janusz Rosłanowski - Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Częstochowska 15, 42-231 Cykarzew, tel.728715034 e-mail: januszros@poczta.fm;

ks. mgr Artur Stopikowski - Parafia św. Antoniego Padewskiego, ul. Wysoka 9, 42-216 Częstochowa, tel. 034 3638742, kom. 609951675, e-mail: arturstopik@buziaczek.pl;

ks. mgr Władysław Golis - Dom Księży Emerytów im. Jana Pawła II, ul. 3 Maja 6/8, 42-200 Częstochowa, tel. 034 3243673 wew. 58.

ks. mgr Robert Tarasek - Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Starzyńskiego 11 42-200 Częstochowa tel. kom. 514222115

ks. mgr Andrzej Witek - Parafia św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników ul. Mickiewicza 5/17 42-200 Częstochowa tel. 34 365-44-98

2012-11-15 10:09

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Aby głusi słyszeli

Niedziela małopolska 3/2020, str. VI

[ TEMATY ]

niepełnosprawni

taniec

głuchoniemi

osoby niesłyszące

Maria Fortuna-Sudor

Dzięki specjalnym plecakom głusi mogą tańczyć w rytm muzyki

– To był mój pierwszy raz. Bardzo mi się podobało, czułam wibracje, rytm, wyczuwałam tempo – mówiła niesłysząca od urodzenia Edyta Kozub z Fundacji Między Uszami po „wysłuchaniu” piosenki zagranej przez November Project.

Karnawał w pełni. Bale, zabawy taneczne, dyskoteki wypełniają czas osób lubiących tańczyć. Grudniowy koncert grupy November Project, przygotowany w ramach  Forum Kultury Wrażliwej (realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury) w Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, pokazał, że także osoby głuchonieme i niedosłyszące mogą korzystać z tej formy rozrywki.

Koncert dla wszystkich

Jak podkreślali organizatorzy, po raz pierwszy koncert był w pełni dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami; np. osoby niewidome mogły skorzystać z audiodeskrypcji wykonywanej na żywo przez specjalistę z tej dziedziny. Z kolei dla osób niedosłyszących zainstalowano pętlę indukcyjną, a głusi mogli „usłyszeć” muzykę, korzystając ze specjalnych „plecaków”. Tłumaczka polskiego języka migowego migała śpiewane piosenki i wypowiadane przez artystów kwestie.

Warto zaznaczyć przemyślany dobór wykonawcy koncertu. November Project założył Piotr Wiernik Wiernikowski. W składzie zespołu są również osoby z niepełnosprawnościami. Przed rozpoczęciem koncertu Włodek Paprodziad Dembowski (wokalista i autor tekstów) podkreślił: – Nie zapominajmy, że jest jeden najważniejszy sprzęt, który powoduje, iż ludzie chcą się bawić, uczestniczyć w koncertach. To jest żar w sercu i tego sprzętu nic nam nie zastąpi.

Zainteresowanie wzbudziły zestawy, dające możliwość przeżycia koncertu dla osób niesłyszących. Jak poinformował Tomasz Włodarski, zastępca dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury oraz koordynator projektu „Małopolska. Kultura Wrażliwa”, to rozwiązanie miało już zastosowanie podczas innego wydarzenia muzycznego. I wyjaśniał: – Ten jakby egzoszkielet, tzw. plecak przekazuje drgania muzyczne na kręgosłup, a słuchawki – na podstawę czaszki. Dzięki temu osoby głuche mogą czuć rytm i „słyszeć” muzykę.

Cudowne uczucie

Grzegorz Piotrowski, prezes zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, przyznał, że rzadko można uczestniczyć w takim koncercie jak ten zorganizowany w Krakowie. Tłumaczył: – Dzięki pętli indukcyjnej, która tu jest założona, docierają do mnie nawet słowa piosenki. Przyznał, że pierwszy raz korzysta z „plecaka” i uznał, że jest to bardzo dobre rozwiązanie ułatwiające odbiór muzyki dla osób głuchoniemych. I wyjaśniał: – To urządzenie pozwala odczuwać jakby wibracje na plecach w takt muzyki. Dzięki temu mogę lepiej wyczuć jej rytm, co może pomóc w tańcu (mój rozmówca tańczył już przed koncertem, korzystając z „plecaka”). Można się zorientować, czy muzyka jest szybka, wolna, bardziej subtelna czy agresywna.

Edyta Kozub przyznała, że wcześniej uczestniczyła w koncertach, gdzie z myślą o niesłyszących organizatorzy korzystali z pętli indukcyjnej. Dopytywana o „plecak” stwierdziła: – Bardzo dokładnie czuję wibrację, tempo, rytm, muzykę. To jest cudowne uczucie. Natomiast słuchawki, które tu otrzymałam, są dla mnie niewygodne. Lepiej czuję się w samej kamizelce z tym plecakiem. Byłam bardzo ciekawa, jak to działa. Chciałam tu przyjść, poznać to urządzenie, doświadczyć tego, co tutaj się będzie działo. I jest naprawdę super!

CZYTAJ DALEJ

Znak Przymierza

Niedziela płocka 10/2003

Bożena Sztajner/Niedziela

"Łuk mój kładę na obłoki" - tak jest zatytułowany jeden z pięknych witraży Marka Chagalla w katedrze św. Stefana w Moguncji.
W pierwszej i ostatniej Księdze Pisma Świętego jest mowa o łuku tęczy. Po potopie Bóg mówi do Noego: "A ten jest znak przymierza, który Ja zawieram z wami (...) łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią" (Rdz 9, 13). Zaś w Księdze Apokalipsy św. Jan ogląda tron Boży i tęczę dokoła niego: "a tęcza dokoła tronu - z wyglądu do szmaragdu podobna" (Ap 4, 2-3).
W Piśmie Świętym, podobnie jak w witrażu Chagalla, rozciąga się barwna tęcza jako znak dziejów zbawienia, jako znak Przymierza.
Tęcza jest zjawiskiem fascynującym: światło rozszczepione w kroplach wody wydaje się łączyć niebo z ziemią, Boga z ludźmi. I choć ogląda się ją jedynie krótki czas, to widok tęczy wystarcza, aby nie tylko ziemię, ale i własne życie dostrzec w nowym świetle. Tęcza mówi o wspaniałości stworzenia.
Wspaniałość stworzenia? Jest w Biblii miejsce, w którym czytamy, iż Bóg żałował, że stworzył człowieka i zasmucił się (Rdz 6, 6). Czyżby się pomylił? Czy to negatywne doświadczenie Boga z dziełem Jego rąk nie stoi w sprzeczności ze słowami, które wypowiadał po każdym etapie stwarzania: "A widział Bóg, że były dobre"? (Rdz 1, 18).
Bóg pomyślał ziemię jako przestrzeń życia dla ludzi i stworzeń. Po upadku pierwszych rodziców w ludziach zaznaczyły się jednak inne siły: agresja, brutalność, pragnienie niszczenia. Tak ludzie, jak i zwierzęta, uczynili ziemię terenem walki. Gdyby Bóg pragnął położyć kres przemocy, pozostałoby mu tylko jedno rozwiązanie: zniszczyć całe stworzenie. Tak jednak nie postąpił. Znalazł alternatywę - przebaczenie. Znajduje ona pełny wyraz w przymierzu zawartym z Noem i jego potomstwem, to znaczy z wszystkimi narodami.
Tęcza jest znakiem tego przymierza. Możemy ja zrozumieć jako złamanie wojennego łuku. Bóg obiecuje: "nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię" (Rdz 9,11). To przymierze między Bogiem i stworzeniem jest w pewnym sensie dopełnieniem dziejów stworzenia. Ziemia nie tylko wyszła z ręki Boga, ale także jej przyszłość spoczywa w Jego rękach. Bóg jest przecież Bogiem życia, a nie śmierci. Po potopie odnawia więc ziemię i powierza ją jeszcze raz człowiekowi - Noemu i jego potomstwu - jako przestrzeń życia.
Woda chrztu nas ocala... Już nie jesteśmy skazani na ciągłe uleganie Złemu. Wezwanie do nawrócenia (Ewangelia) jest zachętą do zerwania z grzechem i do zaufania Bogu Przymierza.
"Czas się wypełnił i bliskie już jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Takie są ostanie słowa dzisiejszej Dobrej Nowiny o zbawieniu.

CZYTAJ DALEJ

Pontonowe szaleństwo [wideo]

2020-08-13 23:26

ks.Piotr Rozpędowski

Wakacje w pełni. Świetnie wykorzystują ten czas księża z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.W ramach cotygodniowych spotkań “Młodzież w klasztorze”zaprosili oni młodych na spływ pontonowy Nysą Kłodzką.

Nasza redakcja uczestniczyła w tym wydarzeniu. Nagraliśmy krótką relację wideo z tego wydarzenia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję