Reklama

Dzień Papieski - po raz pierwszy

ELŻBIETA RUMAN
Edycja warszawska (st.) 40/2001

"Gdybyśmy lepiej rozumieli naukę Jana Pawła II, może ochronilibyśmy się przed aktami przemocy i terroru" - mówił bp Jan Chrapek przedstawiając ideę pierwszy raz organizowanego w Polsce - 14 października - Dnia Papieskiego.

- My Polacy dość entuzjastycznie chwalimy się Papieżem-Polakiem, stawiamy mu liczne pomniki, jego imieniem nazywamy szkoły i ulice. Czas Jego pontyfikatu nazwaliśmy czasem przełomu! - pora, aby spróbować żyć przesłaniem, które On głosi, aby przełom dokonał się także w naszych duszach - dodał bp Chrapek.

Przybliżyć wszystkim ogromne bogactwo nauczania Jana Pawła II, pobudzić do głębokiej refleksji, zachęcić do dokładnego studiowania jego encyklik, adhortacji i listów apostolskich, oraz zaprosić do modlitwy za Ojca Świętego - to cel organizowania ogólnopolskiego Dnia Papieskiego. Jak zapowiadają organizatorzy - Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i Katolicka Agencja Informacyjna - nie ma to być jednodniowa akademia, ale stopniowe wprowadzanie do polskiego życia społecznego uzdrawiającego nauczania Papieża-Polaka. - Aby nam kiedyś nie zarzucono, że zmarnowaliśmy skarb! - stwierdza prezes zarządu fundacji, Piotr Gaweł.

Pierwszy w polskiej historii Dzień Papieski odbędzie się 14 października - w kolejnych latach będzie to zawsze ostatnia niedziela przed tradycyjnym już dniem modlitwy za Jana Pawła II, 16 października.

Podjęty przez organizatorów temat Pontyfikat przełomów ukazać ma ogromne zmiany, jakie przyniósł światu Papież z Polski. Karol Wojtyła jest pierwszym Papieżem, który opuszcza mury Watykanu i jedzie wszędzie tam, gdzie go oczekują. Jego wizyty zmieniły dzieje wielu krajów, w Europie Środkowej przyczyniły się do upadku komunizmu, a w Polsce do powstania "Solidarności", dzięki której nasz kraj odzyskał niepodległość. Nikt tak, jak ten ubrany na biało i coraz bardziej pochylony człowiek nie potrafi porozumieć się z młodymi ludźmi - na Jego apel zjeżdżają z całego świata tylko po to, aby posłuchać, co ma im do powiedzenia. Z ogromną miłością podejmuje trudne spotkania ekumeniczne i modli się z wyznawcami innych religii.

Już 24 września, na uroczystości w Nuncjaturze Apostolskiej, apel Dnia Papieskiego o Przełom dla każdego z nas przyjęli ludzie kultury i nauki. 13 października o godz. 13. 30 w Sekretariacie Episkopatu Polski przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego rozpocznie się międzynarodowa konferencja naukowa Jan Paweł II - pontyfikat przełomów, z udziałem Prymasa Polski, abp. Tadeusza Gocłowskiego, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i wielu innych gości z Polski i zagranicy. O godz. 18.00 na Zamku Królewskim wręczone zostaną nagrody TOTUS 2001, corocznie przyznawane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" za szczególne osiągnięcia w propagowaniu nauczania Ojca Świętego, w działalności charytatywnej i wychowawczej.

14 października, czyli pierwszy Dzień Papieski, rozpocznie się o godz. 9.00 transmitowaną przez Polskie Radio Mszą św. w kościele św. Krzyża w Warszawie celebrowaną przez bp. Sławoja Leszka Głódzia. Po uroczystym przejściu do Teatru Wielkiego o godz. 11.45 czeka nas koncert galowy, na początku którego połączymy się z Watykanem, aby wspólnie z Ojcem Świętym odmówić Anioł Pański. W koncercie wystąpią bardzo różni wykonawcy, usłyszymy zarówno chór prawosławny, jak i " Arkę Noego". Pojawi się Anna Maria Jopek, Natalia Niemen, "Deus Meus", Mietek Szcześniak i wielu innych interesujących wykonawców. Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Polską, która z okazji Dnia Papieskiego zapowiada też - tak I jak i II program - nowe filmy o Ojcu Świętym.

Ważną rolę tego dnia odegrają też harcerze - poprowadzą oni zbiórki pieniędzy na ulicach dużych miast i pod kościołami, które przeznaczone będą na stypendia dla utalentowanej młodzieży z całej Polski. Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" zajmuje się pomocą rodzinom najbiednieszym, pomagając im wykształcić dzieci. Nikomu dziś nie trzeba tłumaczyć, jak wielkich nakładów finansowych - szczególnie od rodziców licznych rodzin - wymaga każdy początek roku szkolnego, jak często zdarza się, że dzieci nie idą do szkoły, bo rodziców nie stać na ciepłą kurtkę czy zimowe buty. Dramatem jest zaprzepaszczanie talentów z powodu tak prozaicznego, jak pieniądze. Dlatego fundacja zbiera środki, aby móc pomóc tym dzieciom, które naprawdę chcą się uczyć, a którym rodzice nie są w stanie tego zapewnić. Każda darowana tego dnia moneta trafi do młodzieży z najbardziej zaniedbanych regionów.

Dzielmy się miłością, tylko nią można obdzielać bez końca. Dzień Papieski ma nam pomóc znaleźć konkretne odpowiedzi na nieustanne wołanie Jana Pawła II o budowanie cywilizacji miłości, o odpowiedź na zaproszenie Chrystusa: "wypłyń na głębię".

Reklama

Kanada: w parlamencie Quebecu usunięto ze ściany krzyż

2019-07-14 16:14

vaticannews.va / Quebec (KAI)

W sali obrad zgromadzenia parlamentarnego Quebecu usunięto ze ściany krzyż. Jest to jeden ze skutków przyjętego w marcu nowego prawa o świeckości państwa. Krzyż nie zniknie jednak z parlamentu. Ze względu na rolę chrześcijaństwa w historii tej francuskojęzycznej prowincji Kanady, krucyfiks trafi do muzealnej gabloty.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Głównym celem kontrowersyjnego prawa były muzułmańskie nakrycia głowy. Wraz z nimi zakazano też innych symboli religijnych. Nie mogą ich nosić niektóre kategorie pracowników państwowych, w tym sędziowie, policjanci, adwokaci czy nauczyciele. Nowe prawo o świeckości nie przewiduje natomiast wycofania się państwa z finansowania kościelnego szkolnictwa.

Na zagrożenia wypływające z nowych rozporządzeń wskazywali kanadyjscy biskupi. Ich zdaniem zakaz noszenia symboli religijnych nie przyczyni się do budowania pokoju społecznego. Wręcz przeciwnie może zachęcać do nietolerancji i lęku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Czerna: rozpoczęły się uroczystości odpustowe w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

2019-07-16 18:00

md / Czerna (KAI)

Mszą św. pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa OFM rozpoczęły się w Czernej ogólnopolskie obchody uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej. Na polskiej Górze Karmel potrwają one do niedzieli.

polskieszlaki.pl
Karmelitański klasztor w Czernej k. Krakowa

Święto Matki Bożej z Góry Karmel zgromadziło w klasztorze ojców karmelitów tysiące pielgrzymów. W wygłoszonej do nich homilii bp Muskus wymieniał trzy konsekwencje Jezusowego testamentu z krzyża: dojrzałość chrześcijańską, wspólnotę Kościoła i naśladowanie maryjnego stylu życia.

Zwracał uwagę na to, że w „Bożym akcie adopcji”, który dokonał się na Golgocie, nie zostaliśmy dziećmi Maryi tylko po to, by szukać u Niej ciepła i akceptującej macierzyńskiej miłości. - Radością każdej matki jest dojrzewanie jej dzieci, ich dorastanie i stopniowe podejmowanie kolejnych zadań, aż do osiągnięcia samodzielności i wejścia w dorosłe życie – wyjaśniał hierarcha. Jak podkreślał, aktem dojrzałej, mądrej miłości jest umiejętność ofiarowania wolności dorosłemu dziecku. - Taka jest miłość Maryi. Nie zniewala, nie chowa pod kloszem, ale uczy odpowiedzialnego życia i podejmowania wyborów w duchu miłości – mówił.

- Nasza Matka nie oczekuje od nas, że będziemy uciekać od świata w Jej ramiona. Nie oczekuje też tego, że w Jej obronie będziemy jak chłopcy bawić się w Jej wojowników. Największą radością Matki jest nasza ludzka i chrześcijańska dojrzałość, wyrażająca się w najprostszych rzeczach, w spójności życia i modlitwy, wiary i codzienności, w konsekwentnym i wytrwałym wypełnianiu zadań, do których zostaliśmy powołani – nauczał kaznodzieja. Podkreślał, że wyrazem miłości do Maryi nie jest „toczenie wojen z rzeczywistymi lub wyimaginowanymi wrogami”, ale bycie światłem przed ludźmi.

Drugą konsekwencją testamentu z krzyża jest wspólnota Kościoła, którego Matką jest Maryja. - Nie jesteśmy samotnymi wyspami, ale rodziną, która wciąż uczy się kochać i przyjmować miłość, troszczyć się o siebie wzajemnie, akceptować to, że każdy z nas jest inny i nikogo z tego powodu nie wykluczać – wyjaśniał bp Muskus. - Zbyt często o tym zapominamy, gdy toczymy swoje wojenki, gdy z taką łatwością przychodzi nam oceniać i potępiać zagubione owce i marnotrawnych synów. Zapominamy o tym, gdy angażujemy się w spory wewnątrz wspólnoty, krytykując tych, którzy swoją wiarę wyrażają inaczej niż my, wyrokując, kto jest ważniejszy w oczach Boga, nadając etykietki postępowych bądź konserwatywnych, wiernych bądź liberalnych, i okopując się w nieprzyjaznych obozach lepiej i gorzej wierzących – ubolewał. Apelował, by patrzeć oczami Maryi na inaczej myślących, bo Ona jest Matką wszystkich, również zagubionych czy żyjących na obrzeżach Kościoła.

Trzecią konsekwencją Jezusowego testamentu z krzyża jest zaproszenie do naśladowania Matki Bożej. – Jej droga nie była triumfalnym pochodem przez życie. Maryja nie afiszowała się tym, że została wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna. Nie patrzyła z moralną wyższością ani na tłumy, które za Nim chodziły, ani na odrzucające Go elity. Nie wykorzystywała swojej pozycji do uzyskania jakichkolwiek przywilejów – zaznaczył biskup. Zwrócił uwagę na to, że była zwyczajną kobietą, która żyła w ukryciu, w cichym posłuszeństwie Bogu. - Maryjny styl bycia jest zupełnie inny od propozycji świata. Więcej, czasem nasze ludzkie sposoby okazywania Jej miłości i przywiązania stoją w sprzeczności z tym, w jaki sposób żyła i kochała Niewiasta z Nazaretu – zaznaczył hierarcha. Podkreślał, że najdoskonalszym sposobem oddania Jej czci i naśladowania tego maryjnego stylu jest pokora i miłość w codziennych relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem.

Biskup mówił ponadto, że szkaplerz jest nie tylko przywilejem, ale i zadaniem. - Jest przyjęciem odpowiedzialności za Kościół, zwłaszcza w czasie kryzysu i zamętu. Jest wreszcie deklaracją wierności i wytrwania przy Matce – podsumował.

Uroczystości w Czernej potrwają do niedzieli, wypełniając sanktuarium pielgrzymami z całej Polski. Pani Ewa przyjechała z Zabrza. Szkaplerz przyjęła jako studentka. – Jestem już matką i babcią, i mogę zaświadczyć, że szata Maryi chroni moją rodzinę. Bez Niej nie przetrwalibyśmy kryzysów i nieszczęść – deklaruje. Pan Zdzisław przywędrował pieszo z Krakowa, jak co roku od dwudziestu lat. – Te dni w Czernej są najważniejsze w całym roku. Tu się duchowo odnawiam – mówi.

Lipcowe obchody święta Patronki Karmelu ściągają do Czernej członków Rodziny Szkaplerznej, która ciągle się powiększa. - Co roku wpisujemy do naszej księgi szkaplerznej ok. 4 tys. osób. Do tego doliczyć należałoby wszystkich przyjętych przy innych klasztorach karmelitańskich, podczas rekolekcji czy w parafiach pw. Matki Bożej Szkaplerznej, których jest w całej Polsce ponad 70 – wylicza moderator Bractw Szkaplerznych, o. Włodzimierz Tochmański OCD. Według jego szacunków, w sumie ponad pół miliona Polaków nosi szkaplerz.

Klasztor karmelitów bosych w Czernej został ufundowany w 1629 r. przez Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową. Klasztorny kościół św. Eliasza konsekrowano w 1644 roku. Aż do 1805 r. klasztor był pustelnią i wierni nie mieli do niego wstępu. Po wyłączeniu kościoła spod klauzury Czerna stała się miejscem kultu Matki Boskiej Szkaplerznej. Rozpoczęły się pielgrzymki do Matki Bożej, zwłaszcza spośród mieszkańców Małopolski i Śląska. Świadectwem licznych łask, jakich doznawali, były wota, z których wykonano ozdobną sukienkę i korony.

Z klasztorem w Czernej związany był św. Rafał Kalinowski, kanonizowany przez Jana Pawła II w 1991 roku. Tutaj również żył i służył wiernym o. Alfons Mazurek. Był przeorem i ekonomem klasztoru. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców 28 sierpnia 1944 r. w Nawojowej Górze koło Krzeszowic. Beatyfikował go, w gronie 108 męczenników, papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku. W Czernej znajduje się nowicjat zakonny, prężnie działa Dom Pielgrzyma oraz Sekretariat Rodziny Szkaplerznej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem