Reklama

Dzień Papieski

Pontyfikat przełomów

Oprac. Anna Gliwa
Edycja lubelska 41/2001

14 października br. po raz pierwszy odbędzie się "Dzień Papieski". Inicjatywa Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ma na celu propagowanie życia i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego Papieża - Polaka. "Dzień Papieski" odbywał się będzie pod hasłem " Papież przełomów".

Kochamy Ciebie, Ojcze Święty!

Kochamy Ciebie - słychać zawsze tam, gdzie pojawi się Ojciec Święty. Co się często pod tym kryje, wyjaśniają słowa Marcina. W Wąwolnicy, podczas Festiwalu Piosenki Pielgrzymkowej, opowiadał: "Ktoś niedawno zapytał mnie o autorytet. Odpowiedziałem: Papież. A ten ktoś na to: - a co Papieża czytałeś? No i nie wyszło". Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" postanowiła poradzić coś na powierzchowność naszej miłości. Za aprobatą Konferencji Episkopatu Polski ogłosiła 14 października 2001 roku pierwszym Dniem Papieskim, po to, by upowszechniać myśl i nauczanie Jana Pawła II w jak najszerszych kręgach, pokazywać, jakie znaczenie ma to nauczanie dla nas i jak realizować je praktycznie w życiu. "To powinien być dzień, kiedy o Papieżu można usłyszeć wszędzie - nie tylko w kościele, ale i w kawiarni" - powiedział bp Jan Chrapek, szef Komitetu Programowego Dnia Papieskiego.

Idea papieskiego święta

Dzień Papieski ma w zamyśle organizatorów odbywać się zawsze w niedzielę przed 16 października, czyli przed rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ma być ogólnonarodową akcją, w którą włączą się media katolickie i świeckie. Tegoroczny Dzień rozpocznie się 13 października w Warszawie sesją "Jan Paweł II - pontyfikat przełomów". Hasło sesji jest jednocześnie hasłem całego święta. O nauczaniu Jana Pawła II będą dyskutować m.in. autor bestsellerowej biografii Papieża George Weigel, dominikanie Maciej Zięba i Jacek Salij, i ks. Adam Boniecki. Na 14 października zaplanowane są programy radiowe i telewizyjne oraz publikacje prasowe, wręczenie nagród TOTUS oraz zbiórka pieniędzy na stypendia Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", odbywająca się pod hasłem "Dzielmy się miłością".

Zbiórka to ważny punkt tego dnia. Fundacja zamierza inwestować w konkretnych ludzi, zwłaszcza młodych, którym chce pomagać w kształceniu i przygotować ich do pełnienia służby publicznej, dlatego przyznaje stypendia uzdolnionej, ale ubogiej młodzieży z zaniedbanych terenów wiejskich. Stypendia mają być swoistym "pomnikiem" Papieża. W ostatnim roku szkolnym finansowa pomoc trafiła do gimnazjalistów z 5 najbiedniejszych diecezji. Od września program stypendialny będzie rozszerzony o następną diecezję i kolejnych 250 uczniów, a także o uczniów z terenów, które zostały w tym roku dotknięte powodzią. Na ten cel kwestować będą wolontariusze na ulicach i przed kościołami. Będzie ich ok. 50 tys. - swoją pomoc zapewniła Akcja Katolicka, harcerze z ZHR, ZHP, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" i Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży. Wolontariusze zbierający pieniądze do puszek dostaną identyfikatory i będą rozdawać małe obrazki z wybranymi myślami Jana Pawła II wszystkim, którzy ofiarują datki. Kwestowanie to nie jedyna propozycja skierowana do młodzieży. Temat "pontyfikat przełomów" ma być opracowany w formie katechez, które byłyby przeprowadzone w tygodniu poprzedzającym wydarzenie. W samym dniu ma odbyć się wieczorny apel dla młodych w kościołach parafialnych.

W Dniu Papieskim zostanie wręczona nagroda TOTUS za promowanie wartości humanitarnych. Fundacja zamierza corocznie przyznawać nagrodę za wybitne osiągnięcia w sześciu kategoriach: promocji człowieka, pracy charytatywnej i edukacyjno-wychowawczej, w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, w pracy na rzecz małej ojczyzny, w propagowaniu nauczania Ojca Świętego, w pracy na rzecz budowania pomostów w Europie i świecie oraz w rozwoju nauk kościelnych. Honorowy patronat nad Dniem Papieskim objął nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Organizator święta - "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - to fundacja Konferencji Episkopatu Polski. Jej idea powstała po ostatniej pielgrzymce Ojca Świętego do Polski, a celem jest upamiętnienie obecnego pontyfikatu. Oprócz Dnia Papieskiego "pomnik" Jana Pawła II mają tworzyć dzieła społeczne - przede wszystkim w dziedzinie edukacji i kultury.

Reklama

"Dzień Papieski" w Lublinie

Obchody papieskiego święta w Lublinie rozpoczną się już 11 października. Tego dnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się dyskusja panelowa nt. "Papież przełomów", w której udział wezmą m.in. bp Mieczysław Cisło oraz ks. prof. Andrzej Szostek. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, mieszczące się przy kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie, także przygotowuje panel nt. "Pontyfikat przełomów w oczach młodych". Dyskusja przygotowana przez młodych odbędzie się 12 października. 13 października, w sobotę, w kościele Świętego Ducha w Lublinie rozpocznie się całonocne czuwanie młodzieży w intencji Jana Pawła II. W niedzielę 14 października we wszystkich kościołach naszej archidiecezji sprawowane będą nabożeństwa dziękczynne za pontyfikat Papieża - Polaka, wierni będą mieli możliwość wysłuchania okolicznościowych kazań, ukazujących pontyfikat przełomów. Tego samego dnia w kościołach obędzie się zbiórka na rzecz fundacji " Dzieło Nowego Tysiąclecia". Ponadto w Lublinie, Puławach, Kazimierzu, Chełmie, Krasnymstawie, Łęcznej, Lubartowie i Kraśniku w godz. 8.00 - 18.00 odbędzie się uliczna kwesta, także na cele Fundacji.

Reklama

Okryci szatą Maryi

2019-07-10 09:40

Julia A. Lewandowska
Niedziela Ogólnopolska 28/2019, str. 16-17

Brązowy szkaplerz to nie talizman, nie ma właściwości magicznych. Noszenie go nie zagwarantuje nam automatycznie zbawienia. Od wieków jest on natomiast symbolem pójścia za Chrystusem na wzór Maryi, najdoskonalszej uczennicy Pana

Grażyna Kołek

Historia szkaplerza świętego sięga XIII wieku, kiedy pewnemu bogobojnemu człowiekowi – Szymonowi Stockowi w Cambridge w Anglii ukazała się Matka Boża. Szymon był generałem Zakonu Karmelitańskiego i dostrzegając zagrażające zakonowi niebezpieczeństwa, modlił się gorliwie do Matki Bożej o pomoc. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. ukazała mu się Najświętsza Panienka w otoczeniu aniołów. Szymon otrzymał od Maryi brązowy szkaplerz i usłyszał słowa: „Przyjmij, synu najmilszy, szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”. Od tamtej chwili karmelici noszą szkaplerz jako znak szczególnej więzi z Maryją. W 1910 r. papież Pius X zezwolił na zastąpienie szkaplerza (dwa prostokątne skrawki wełnianego sukna z naszytymi wyobrażeniami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa, połączone tasiemkami) medalikiem szkaplerznym.

Dwie obietnice i dwie łaski

Tradycja Karmelu wiąże ze szkaplerzem obietnice i łaski Maryi, które przekazała Ona generałowi zakonu i zapewniła je noszącym pobożnie szkaplerz karmelitański. Papież Jan XXII ogłosił te łaski światu chrześcijańskiemu bullą „Sabbatina” z 1322 r. i dzięki niemu szkaplerz stał się powszechny. W bulli jest mowa o tzw. przywileju sobotnim. Po pierwsze, Matka Boża obiecała, że „kto w nim (szkaplerzu – przyp. aut.) umrze, nie dozna ognia piekielnego”, a w drugiej obietnicy zapewniła o wybawieniu z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. Rychłe wybawienie z czyśćca otrzymają ci, którzy nosząc szkaplerz, zachowają czystość według stanu i wierność modlitwie: „Ja Matka w pierwszą sobotę po ich śmierci miłościwie przyjdę po nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę na świętą Górę żywota wiecznego”. Obok tego Matka Boża obiecała wspierać noszących szkaplerz na drodze naśladowania Chrystusa, a w ostatniej godzinie życia pomóc w ostatecznej walce o wieczne zbawienie. Noszący szkaplerz święty ma również uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego za życia i po śmierci (Mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach).

Szkaplerz to potężna tarcza

– Znam wiele osób okrytych szatą Maryi – szkaplerzem świętym i propozycję podzielenia się doświadczeniem opieki Matki Bożej z Góry Karmel skierowaną właśnie do mnie przyjęłam z zaskoczeniem. Jestem tylko cząstką Bractwa Szkaplerza Świętego w parafii pw. Świętych Pierwszych Męczenników Polski – mówi Irena Karpeta z Częstochowy. – Po zastanowieniu propozycję odebrałam jako znak Bożej ekonomii w moim życiu. Z perspektywy lat rozumiem, że całe moje życie i to, co przede mną – łącznie z wiecznością – jest realizacją Bożego planu dla mnie i obecności w nim Maryi. W realizację tego planu wpisuje się też przyjęcie szkaplerza świętego z rąk ówczesnego księdza wikariusza, a obecnie karmelity – o. Adama Hrabiego. To przez jego kapłańską posługę i przykład życia zostało we mnie zasiane ziarenko duchowości karmelitańskiej i pojawiło się pragnienie przyjęcia szkaplerza. Data też jest znacząca – mamusia i ja przyjęłyśmy szkaplerz w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel 16 lipca 2001 r. Otrzymałyśmy wtedy dar matczynej opieki Maryi i szczególnych łask obiecanych wszystkim okrytym Jej płaszczem, ale też dar, który stawia wymagania, by doskonalić się w Jej cnotach. Napisałam kiedyś: „Maryjo – Drabino Jakubowa/ Flos Carmeli/cnót boskich najpiękniejszy wzorze,/ kto Ciebie naśladuje/ Niebo osiągnąć może!”. Wstępując w 2002 r. do Bractwa Szkaplerznego, przyjęłam wszystkie wypływające z tego zobowiązania i zawierzyłam się całkowicie Matce Karmelu. Ona pomagała mi opiekować się chorą mamusią i jest obecna w moich własnych doświadczeniach zdrowotnych. Od Niej uczę się pokory, zaufania, posłuszeństwa, wdzięczności, radości wbrew wszelkim przeciwnościom i otwartości na drugiego człowieka. Przez te wszystkie lata, obleczona szczególnym znakiem bliskości Maryi, Jej zawierzam się na nowo każdego ranka i z Nią zanurzam się w sen. Dla mnie szkaplerz jest potężną tarczą i osłoną przed złym, ale i wielkim zobowiązaniem, by szata mojego życia była tkana na wzór życia Maryi.

Życiowy drogowskaz

– Odkąd tylko pamiętam, kochałem Matkę Bożą. Zachwycały mnie Jej matczyna miłość i opieka, którą zawsze odczuwałem – mówi Kazimierz Świeżak, animator Bractwa Szkaplerza Świętego w Prowincji Krakowskiej. – Dlatego kiedy w 2001 r. karmelita o. Dawid w przystępny sposób opowiedział nam, jakim darem Matka Boża obdarzyła swoje dzieci, nie wahałem się i od razu wiedziałem, że pragnę też przyjąć szkaplerz święty. Celem każdego katolika jest przecież osiągnięcie zbawienia, a Pan Bóg nigdy nie nakłada na nas ciężarów nie do uniesienia i nie żąda zbyt wiele. Przyjmując szkaplerz święty, zobowiązałem się do codziennego odmawiania modlitwy „Pod Twoją obronę”, noszenia szkaplerza świętego i pobożnego życia. Daje mi to nadzieję na szczególne miejsce w sercu Matki Bożej i wierzę, że moje życie jest pod Jej szczególnym spojrzeniem i że nie pozwoli mi Ona pogubić się w drodze do nieba. Widzę też, jak Matka Boża przez te wszystkie lata nieustannie pobudza mnie do przemiany życia. Staram się regularnie spowiadać w czasie pierwszych piątków miesiąca, a w 2017 r. obudziło się we mnie pragnienie, żeby zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. Wszystko, co dobre w moim życiu, zawdzięczam Bożej łasce, opiece Królowej szkaplerza świętego i, oczywiście mojej żonie.

Szkaplerz przyjąłem 16 lipca 2001 r. z rąk o. Dawida Ulmana, karmelity z Czernej. Do jego przyjęcia zachęciło mnie zapewnienie Matki Bożej o Jej szczególnej opiece, pomocy i obronie w niebezpieczeństwach duszy i ciała oraz o tym, że kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego, a Matka Boża wybawi go z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. Zachwyciło mnie to. Szkaplerz stał się dla mnie drogowskazem w życiu, ponieważ jego przyjęcie zobowiązuje również do naśladowania cnót Matki Bożej, starania się o świętość życia, codziennej modlitwy.Widzę, jak to ważne wydarzenie wpłynęło na całe moje życie i ciągle je zmienia.

* * *

Maryja stanowi klucz do zrozumienia Pana Boga i jako Matka dba o wszystkie swoje dzieci. Św. Jan Paweł II podczas audiencji ogólnej 25 lipca 1988 r. w Watykanie powiedział: „A może dzieci potrzebują jakiejś szczególnej szaty, czegoś więcej niż zwykłe odzienie? (...) I właśnie Ona, Dziewica Karmelu, Matka szkaplerza świętego, mówi nam o swej macierzyńskiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze odzienie; o nasze odzienie w sensie duchowym, którego szkaplerz jest symbolem, o odzianiu nas łaską Bożą i o wspomaganiu nas, aby zawsze była białą ta szata, którą (...) otrzymaliśmy podczas chrztu świętego. Ta biała szata jest symbolem owej duchowej szaty, w którą została przyobleczona nasza dusza – szaty łaski uświęcającej. Współpracujcie z tą dobrą Matką, Matką szkaplerza świętego, która dba bardzo o wasze szaty, a szczególnie o tę szatę, którą jest łaska uświęcająca w duszach Jej dzieci”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Niemcy: Kościół katolicki gratuluje von der Leyen

2019-07-17 13:00

tom (KAI) / Bonn

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, kard. Reinhard Marx, pogratulował Ursuli von der Leyen wyboru na przewodniczącą Komisji Europejskiej. "Wobec stojących przed Panią zadań, życzę odważnych wizji, wiele sił, niezbędnego wsparcia i przede wszystkim Bożego błogosławieństwa" - napisał w liście kardynał w imieniu niemieckiego episkopatu.

Wolfgang Roucka/pl.wikipedia.org

„Przejmuje Pani to stanowisko w decydującej fazie integracji europejskiej, w której toczy się ożywiona debata na temat przyszłości naszego wspólnego europejskiego domu. Szczególnie w tych czasach możemy być wdzięczni, że jest Pani gotowa przejąć ten ważny urząd" - napisał kard. Marx.

Niemiecki purpurat podziękował nowej przewodniczącej KE za pracę w różnych ministerstwach, ostatnio w ministerstwie obrony. "Pani von der Leyen wielokrotnie pokazywała, że kształtuje ją szeroki europejski duch, który jest potrzebny do kształtowania Unii. Dziś i w przyszłości potrzebujemy Unii Europejskiej, której głównymi celami są: stabilność, niezawodność i rządy prawa i która kieruje się zaangażowaniem w budowę udanego projektu pokojowego i jest gwarantem wartości europejskich” - napisał kard. Marks. I dodał: „Jestem głęboko przekonany, że dzięki Pani wieloletniemu bogatemu doświadczeniu politycznemu, które jest głęboko zakorzenione w chrześcijańskiej wizji człowieka, ma Pani najlepsze warunki do tego wypełnienia tego zadania”.

Wczoraj wieczorem Parlament Europejski wybrał w Strasburgu Ursulę von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Za jej kandydaturą zagłosowało 383 europosłów, przeciwko było 327, a 22 wstrzymało się od głosu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem