Reklama

Wydarzyło się...


Edycja częstochowska 8/2005

Ewa Nocoń
Abp Stanisław Nowak odmawia modlitwę z obrzędu poświęcenia

Pamięć o Kapelanie „Solidarności”

Działacze częstochowskiej „Solidarności” i „Civitas Christiana” oraz wierni parafii Krzepice spotkali się na wspólnej modlitwie za śp. ks. Zenona Raczyńskiego - pierwszego kapelana „Solidarności”. Mszy św., sprawowanej w 9. rocznicę jego śmierci, przewodniczył ks. Ryszard Umański - obecny kapelan „Solidarności”. Nawiązując do fragmentu Ewangelii o 8 Błogosławieństwach, ks. Umański podkreślił obowiązek służby Ojczyźnie i nieustannego budowania królestwa Bożego na ziemi.
Po Mszy św. złożono na grobie ks. Zenona wiązanki kwiatów. Następnie, podczas spotkania w salce parafialnej wspominano jego zasługi w budzeniu świadomości społeczeństwa w nowej rzeczywistości, po upadku systemu komunistycznego. Wysunięto wniosek o przygotowanie sesji, poświęconej pierwszemu Kapelanowi rodzącej się w latach 80. „Solidarnosci” i skierowanie do władz miasta prośby o nadanie imienia ks. Zenona Raczyńskiego jednej z ulic częstochowskiej dzielnicy Raków. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prezydent miasta Częstochowy Tadeusz Wrona, przewodniczący Zarządu Regionu „Solidarności” Mirosław Kowolik, przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” Częstochowskich Hutników Marek Wójcik, Czesław Janiszewski z częstochowskiego oddziału „Civitas Christiana” oraz proboszcz parafii w Krzepicach ks. prał. Marian Gąsiorowski.

Jubileusz SRRW

28 stycznia br., z racji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Rodziców Rodzin Wielodzietnych, odbyło się uroczyste spotkanie w Klubie „Civitas Christiana” w Częstochowie. Uczestniczył w nim prezydent Tadeusz Wrona, który podziękował członkom Stowarzyszenia za dotychczasową działalność, za pomoc rodzinom wielodzietnym i ubogim oraz przekazał kalendarze, wydane z okazji 350. rocznicy obrony Jasnej Góry. Na spotkanie przybyli także: Czesław Janiszewski - przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Komisji Zdrowia Rady Miejskiej, mecenas Aleksandra Przedpełska - radca prawny SRRW oraz Adam Banaszkiewicz - wiceprzewodniczący Rady Miasta. W czasie spotkania listy gratulacyjne na ręce Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Rodzin Wielodzietnych złożyli: Adela Kasztelan - w imieniu PCK, Bożena Szecówka - w imieniu Wydziału Zdrowia, Artur Kępiński - w imieniu Związku Stowarzyszeń „Częstochowski Bank Żywności”. Na zakończenie uroczystość Prezes SRRW podziękowała sponsorom, darczyńcom i zasłużonym działaczom za okazaną pomoc i życzliwość. Natomiast Mieczysław Malik (współzałożyciel Stowarzyszenia) przypomniał historię SRRW.

Kaplica w Domu Archidiecezjalnym

3 lutego abp Stanisław Nowak dokonał poświęcenia kaplicy pw. bł. Ludwika Rocha Gietyngiera i bł. Maksymiliana Binkiewicza w Domu Archidiecezjalnym przy ul. Ogrodowej w Częstochowie. Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup dziękował wszystkim budowniczym Domu, błogosławiąc im za łaskę obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina w Najświętszym Sakramencie w tym miejscu. „W Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy - powtórzył za św. Pawłem Arcypasterz. - Wiemy, ze Bóg jest wszędzie, jednak w szczególny sposób jest obecny pod dwiema postaciami. Jezus jest Chlebem, który przyjmujemy, i za który powinniśmy dziękować”. Podczas uroczystości obecni byli: ks. inf. Marian Mikołajczyk, ks. prał. Stanisław Gębka, ks. prał. Jarosław Sroka, ks. prał. Zdzisław Wójcik, ks. dyr. Andrzej Kuliberda, ks. Grzegorz Ułamek i ks. Zbigniew Heluszka. Metropolita Częstochowski pobłogosławił także ołtarz, dokonał poświęcenia tabernakulum i uroczystego wprowadzenia Najświętszego Sakramentu oraz erygował drogę krzyżową autorstwa Tadeusza Goliszka. Po Eucharystii ogłoszono, że 7 stycznia będzie tu sprawowana Doba Eucharystyczna.

Reklama

Wystawa polskich pejzażystów

4 lutego w Miejskiej Galerii Sztuki odbył się wernisaż wystawy pt. Pejzaż malarzy polskich w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. Obszerna ekspozycja zawiera prace wielu znakomitych autorów, wśród nich: Bernarda Bellotto zwanego Canaletto, Jana Cybisa, Juliana Fałata, Józefa Kamockiego, Ferdynanda Ruszczyca, Henryka Siemiradzkiego, Jana Stanisławskiego. Prawdziwą rzadkością jest pejzaż z okolic Konstantynopola, namalowany przez Jana Matejkę oraz obraz pisarza Józefa Kraszewskiego. Zbiory z Ukrainy zostały sprowadzone do Częstochowy dzięki pośrednictwu Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Wystawa będzie czynna do 27 lutego br.

Poświęcenie siedziby administracji Muzeum

7 lutego abp Stanisław Nowak poświęcił „odwach” przy częstochowskim Ratuszu. Nowy budynek będzie siedzibą administracji Muzeum. W uroczystości wzięli udział: ks. inf. Ireneusz Skubiś - redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego Niedziela, ks. Witold Pękalski, ks. kan. Janusz Wojtyla, przedstawiciele Władz Urzędu Wojewódzkiego i Władze Urzędu Miasta Częstochowy z prezydentem Tadeuszem Wroną.

Reklama

Franciszek: ubodzy są cenni w oczach Boga, ponieważ nie mówią językiem "ja"

2019-11-17 11:03

st, kg (KAI) / Watykan

Ubodzy są cenni w oczach Boga, ponieważ nie mówią językiem "ja": nie utrzymują się samodzielnie, potrzebują ludzi, którzy wezmą ich za rękę. Zwrócił na to uwagę Franciszek w kazaniu podczas Mszy św., której przewodniczy 17 listopada w 33. niedzielę zwykłą – w III Światowym Dniu Ubogich – w bazylice św. Piotra w Watykanie. Przestrzegł przed skupianiem się na rzeczach "przedostatnich" kosztem tych najważniejszych, ostatecznych. W liturgii uczestniczą osoby biedne i potrzebujące wraz z towarzyszącymi im wolontariuszami oraz przedstawiciele licznych organizacji charytatywnych.

Vatican Media

Nawiązując do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii św. Łukasza, mówiącego o zapowiedzi zburzenia wspaniałej Świątyni Jerozolimskiej Ojciec Święty zwrócił uwagę na przemijalność rzeczy doczesnych, "przedostatnich" i o wiecznym trwaniu rzeczy ostatecznych. Te pierwsze upadną, ale te drugie pozostaną: świątynia, ale nie Bóg; królestwa i sprawy rodzaju ludzkiego, ale nie człowiek - zaznaczył kaznodzieja. Nawet jeśli są to rzeczy wspaniałe, jak świątynie, i przerażające, jak trzęsienia ziemi, znaki na niebie i wojny i wydają się nam wydarzeniami z pierwszej strony, to jednak Pan umieszcza je na drugiej. Na pierwszym miejscu pozostaje to, co nigdy nie przeminie: żywy Bóg i człowiek, nasz bliźni, który jest wart więcej niż wszystkie informacje świata.

W tym kontekście papież wymienił dwie pokusy, przed którymi przestrzega nas Jezus. Pierwszą jest pośpiech i to, co natychmiastowe. W imię Jezusa nie wolno iść za tymi, którzy mówią, że kres nadejdzie natychmiast, że „nadszedł czas”, nie należy naśladować tych, którzy szerzą niepokój i podsycają lęk przed innymi i przed przyszłością, bo strach paraliżuje serce i umysł. Wielokrotnie ulegamy temu pośpiechowi, chcąc poznać wszystko i natychmiast, z ciekawości, pod wpływem najnowszej wiadomości szokującej lub skandalicznej, słuchają głośnych i gniewnych krzyków tych, którzy wołają „teraz albo nigdy”. Jeśli gonimy za "natychmiast", zapominamy o tym, co trwa na zawsze i tracimy z oczu niebo – przestrzegł Ojciec Święty. Dodał, że w ten sposób odrzucamy tych, którzy nie nadążają w tym szalonym wyścigu i zostają z tyłu: o ludziach starszych, nienarodzonych, niepełnosprawnych, ubogich, których uważamy za bezużytecznych.

Jezus w zamian proponuje dziś każdemu wytrwałość, która jest codziennym dążeniem naprzód, wpatrując się przy tym w to, co nie przemija: w Pana i bliźniego. Dlatego wytrwałość jest darem Boga, dzięki któremu zachowywane są wszystkie Jego inne dary – przypomniał Franciszek, apelując o trwanie w dobru i aby nie tracić z oczu tego, co naprawdę się liczy.

Drugie złudzenie to pokusa własnego "ja" – tłumaczył dalej ego. Zauważył, że chrześcijanin, dążąc do tego, co wieczne i trwałe, jest też uczniem nie "ja", lecz "ty", to znaczy, że podąża nie za swymi kaprysami, ale za wezwaniem miłości i głosem Jezusa. Aby go rozpoznać, trzeba mówić tym samym językiem, co Jezus: językiem miłości i "ty". Po Jezusowemu mówi nie ten, kto rozwodzi się nad "ja", ale kto je porzuca. Nierzadko nawet czynimy dobro po to, aby uważano mnie za dobrego; dajemy, aby samemu otrzymać, pomagamy, aby pozyskać przyjaźń kogoś ważnego – ostrzegł mówca.

Wskazał, że ubodzy są cenni w oczach Boga, ponieważ nie mówią językiem "ja": nie utrzymują się samodzielnie, o własnych siłach, ale potrzebują ludzi, którzy wezmą ich za rękę. Przypominają nam, że w ten sposób przeżywa się Ewangelię, jak żebracy zwracający się do Boga – podkreślił papież. Zachęcił, aby zamiast czuć poirytowanie, gdy ktoś ubogi puka do naszych drzwi, przyjąć ich wołanie o pomoc jako wezwanie do porzucenia naszego "ja" i przyjęć ich z takim samym spojrzeniem miłości, jakie ma dla nich Bóg. Przebywając z ubogimi i służąc im, uczymy się gustów Jezusa, rozumiemy, co zostaje, a co przemija – zaznaczył kaznodzieja.

"Ubodzy ułatwiają nam dostęp do Nieba, dlatego wiara ludu Bożego postrzegała ich jako odźwiernych Nieba. Już teraz są naszym skarbem, skarbem Kościoła. Istotnie odsłaniają nam bogactwo, które się nigdy nie starzeje, to, które łączy ziemię z Niebem i dla którego naprawdę warto żyć: miłość" – zakończył swe kazanie Ojciec Święty.

(Rozszerzymy)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Światowy Dzień Ubogich krzykiem o obecność Boga

2019-11-17 21:33

Maciej Orman, ks. Mariusz Frukacz

– Chodząc po ulicach Częstochowy, spotykamy nie tylko biedę materialną, ale i duchową. Ten dzień jest dlatego krzykiem o obecność Boga pośród nas – mówił 17 listopada w kościele św. Zygmunta w Częstochowie ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, podczas Mszy św. w intencji ubogich, która jednocześnie rozpoczęła XXI Święto Muzyki

Maciej Orman

– „Biedni to nie są numery, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami i projektami. (...) Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa” – cytował fragment orędzia papieża Franciszka na III Światowy Dzień Ubogich ks. Paweł Dzierzkowski. – Ten dzień ma uwrażliwić nasze serca na drugiego człowieka. W czasie Eucharystii mamy spotkać Chrystusa, a później dostrzec Jego oblicze w drugim człowieku – wyjaśnił kaznodzieja.

Zobacz zdjęcia: Światowy Dzień Ubogich krzykiem o obecność Boga

Ks. Dzierzkowski zwrócił uwagę na bardzo niebezpieczną formę ubóstwa, jaką jest „brak dialogu, który dotyka naszych relacji”. – Z przerażeniem przypatrujemy się kryzysowi, który wyniszcza nasze rodziny, a który swoje podłoże tak często ma w odrzuceniu Boga. Tam, gdzie pojawia się problem na drodze duchowej, tam człowiek zaczyna uciekać od drugiego człowieka i szuka środków zastępczych. Rodzinny stół zamieniliśmy na komputer, tablet, telefon lub telewizor. To, co miało służyć człowiekowi, doprowadziło do izolacji od bliźniego, wspólnoty i rodziny – wyliczał ks. Dzierzkowski.

– Znakiem dzisiejszych czasów stała się obojętność wobec bliźniego, brak wrażliwości i miłosierdzia, brak przebaczenia sobie nawzajem. Łatwiej nam dzisiaj uciekać od siebie, niż być blisko siebie. Człowiek z takim przekonaniem chce ratować planetę i środowisko, w którym żyje, ale nie jest w stanie zauważyć współczesnego Łazarza, który prosi go o miłosierdzie. Czy to nie paradoks naszych czasów? – pytał retorycznie kaznodzieja.

– Chodząc po ulicach Częstochowy, możemy dostrzec osoby ubogie, bezdomne i uzależnione. Spotykamy nie tylko biedę materialną, ale i duchową, dlatego ten dzień jest też krzykiem o obecność Boga pośród nas – kontynuował.

Dzieląc się świadectwem pracy w częstochowskiej Caritas, ks. Dzierzkowski podkreślał, że osoby bezdomne i uzależnione często tracą poczucie swojej wartości, „bo tak wielu z nas nie potrafi jej w nich dostrzec”.

Mówiąc o osobach krytykujących tych, którzy niosą pomoc potrzebującym, ks. Dzierzkowski przytoczył tragiczne fakty z historii. – To echo totalitaryzmów, niemieckiego i komunistycznego, zbudowanych na filozofii Nietzschego. Bo jak można im pomagać, kiedy oni nie mogą nic dać?

– Jezus głosi Ewangelię miłości, przebaczenia, miłosierdzia i sprawiedliwości, gdzie człowiek jest wyniesiony bardzo wysoko. Jezus nie miał w pogardzie nikogo, nawet wtedy, gdy wpadał w gniew, wyrzucał przekupniów ze świątyni, czy kiedy zapowiadał, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, zburzenie pięknej Świątyni Jerozolimskiej. Jego słowa i czyny wypływały z troski o zbawienie człowieka – podkreślił ks. Dzierzkowski.

Kaznodzieja przyznał, że osoby starsze, którym również pomaga Caritas, często ubolewają, że najbliżsi nie mają czasu, żeby ich odwiedzić. – Światowy Dzień Ubogich jest więc wielkim wołaniem do każdego z nas, abyśmy byli dla siebie wrażliwi i otwarci. Jak mówi Jezus, to, co nas ocali, obok naszej wierności, to będzie miłosierdzie. Kiedy doświadczamy tego, że Bóg przebacza nam grzechy, możemy z tą miłością wyjść do drugiego człowieka. Tu nie potrzeba wiele. Chodzi o najprostsze gesty – wyjaśnił ks. Dzierzkowski.

– „Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – te słowa mają pomóc ponownie postawić drugiego człowieka na właściwym miejscu. Słowo Dobrej Nowiny jest nieustannym wezwaniem do nawrócenia, do zmiany myślenia, do spoglądania na świat Bożymi oczami – kontynuował zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas.

– Wyobraźnia miłosierdzia, o której mówił św. Jan Paweł II, stanowi dla nas wyzwanie także i dziś, a może szczególnie dziś, aby od pięknych słów o miłosierdziu przejść do działania, gdyż widząc i czując miłosierdzie, czyni się je kreatywnie i twórczo – powiedział ks. Dzierzkowski.

– Przejawem tego zmagania się, najpierw z samym sobą, a później w walce o dobro, będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale nade wszystko zdolność bycia z bliźnim i współodczuwanie, które sprawi, że będziemy „weselić się z tymi, którzy się weselą, i płakać z tymi, którzy płaczą” – wyjaśnił kaznodzieja.

Ks. Dzierzkowski zakończył słowami modlitwy św. Pawła VI: „Spraw, Panie, żeby moja wiara była skuteczna. Niech się w miłości objawia na zewnątrz, jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi”.

Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii św. Zygmunta ks. dr Jacek Marciniec.

Podczas Mszy św. śpiewała schola liturgiczna Domine Jesu pod batutą ks. Mateusza Ociepki. Wierni mogli również po Eucharystii wysłuchać utworów w jej wykonaniu.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, zarządził w niedzielę 17 listopada zbiórkę do puszek we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej. Zbiórka ta zostanie przeznaczona na działania prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, takie jak m.in. streetworking – wyjście do osób przebywających w miejscach publicznych lub w ukryciu, zagubionych życiowo, które nie korzystają z pomocy zinstytucjonalizowanej, edukacja dla wolontariuszy w ramach programów Caritas czy dofinansowanie placówek Caritas dla bezdomnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem