Reklama

Zimowe wakacje

Zdzisław Wójcik
Edycja przemyska 8/2005

Skończyły się ferie, podczas których w wielu szkołach zorganizowane zostały zimowiska. Jedną z nich była przemyska „15”. Szkoła specyficzna z uwagi na to, że posiada pewien kapitał. Jest nim inwencja twórcza dyrektora tej placówki Mirosława Bara, którego w bogatym zakresie działalności wspiera wspaniałe grono pedagogiczne.

Podczas ferii dzieci ze SP nr 15 w Przemyślu nie miały czasu na nudę. W budynku szkolnym zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, komputerowe i świetlicowe, prowadzone przez nauczycieli. Kierownikiem zimowiska odpowiedzialnym m.in. za bezpieczeństwo uczestników i koordynację zimowego wypoczynku była Małgorzata Wajda. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawowała pielęgniarka szkolna Lidia Dacko. Zajęcia trwały od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 15. Zimowisko, z którego skorzystało 91 dzieci, miało charakter półkolonii z dwoma posiłkami (II śniadanie, obiad). Młodzież skorzystała także z zabaw kształtujących podstawowe cechy psychomotoryczne i prawidłową postawę ciała, gier i zabaw dydaktycznych. Duży nacisk położono na rozgrywki sportowe. Ogromna wola sportowej walki cechowała pojedynki podczas rozgrywek w piłkę nożną, koszykową, siatkową, unihokej czy tenis stołowy. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła rozrywka na śniegu. W czasie zabawy na lodzie jedne dzieci skorzystały z możliwości nauki, inne z doskonalenia jazdy na łyżwach. Dzieci i młodzież mogły także skorzystać z nauki pływania podczas zajęć na basenie. Do tej niemałej dawki ruchu należy „dorzucić” jeszcze spacer po mieście czy też wyjście do muzeum.
Żeby zachowana została równowaga pomiędzy ciałem a duchem, organizatorzy zadbali także o inne zajęcia. Nie zabrakło atrakcyjnych filmów, zabaw i zajęć z komputerem. Dużym powodzeniem cieszył się konkurs
Europa bez granic. Grzegorz Lewandowski ciekawie opowiadał o Szwecji oraz o zwyczajach panujących w szkołach w tym kraju, po czym przeprowadzono „egzamin” ze zdobytej wiedzy.
Organizatorzy szczególny nacisk położyli na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dzieci odwiedził Andrzej Żółtek z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, który wygłosił pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem dojścia i powrotu do szkoły, czyli czasu, kiedy najczęściej dzieci ulegają wypadkom. Eugeniusz Tamaka z Komendy Miejskiej Policji mówił o bezpieczeństwie na drodze, na przejściach dla pieszych, wokół szkoły, na przystankach. Rzecznik prasowy
Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu aspirant sztabowy Zdzisław Wójcik, podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą omówił m.in. zagadnienia bezpiecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu zimą. Przypomniał też o potrzebie udzielania pomocy osobom starszym, które mają trudności z poruszaniem się w warunkach zimowych. Przedstawił zasady udzielania pierwszej pomocy, zaprezentował kronikę KM PSP, omówił i przekazał do wglądu plansze z kolorowymi zdjęciami obrazującymi działalność tutejszej jednostki. Tydzień później młodzież miała okazję zaprezentować swoją wiedzę na tematy związane z ochroną przeciwpożarową podczas przeprowadzonego w szkole Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego organizatorem był rzecznik. Jury natomiast składało się z kilkunastu uczniów - członków zimowiska.
Kolejną piękną i pożyteczną inicjatywą był konkurs plastyczny pt. Praca strażaka. Dzieci po obejrzeniu plansz ze zdjęciami oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tutejszej Komendy, a zaprezentowanego im przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. kpt. Pawła Żygałę, asp. Jeremiusza Skórkę, ogn. Józefa Jakubca i sekc. Mariusza Kozyrę, puściły wodze fantazji. Oceniający mieli sporo kłopotu z wytypowaniem najlepszych prac. W rezultacie pierwsze miejsce w grupie starszej zajęła Adrianna Pusz, drugie - Kamil Skowronek, a trzecie - Angelika Janiszyn. W młodszej natomiast najlepsza okazała się Klaudia Iwasieczko, a na kolejnych pozycjach uplasowały się prace Wojciecha Morawskiego i Eweliny Olear. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody, a wszystkie dzieci słodkie upominki.
„Zaplanowane zajęcia miały na celu m.in. bezpieczne i aktywne spędzenie wolnego czasu” - mówi pani Małgorzata. „Jako jedyna szkoła podstawowa w Przemyślu braliśmy udział w konkursie pod hasłem Zimowa przygoda 2005 zorganizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Stanisława Rusznicę. Warto wspomnieć, że funkcjonariusze Straży Miejskiej służyli pomocą w doprowadzaniu dzieci m.in. na basen, lodowisko, do muzeum” - dodaje z zadowoleniem Kierownik zimowiska.
„Zainteresowanie feriami w szkole było bardzo duże. Organizowane zajęcia cieszyły się powodzeniem. Chętnych nie brakowało, a wprost przeciwnie. Najważniejszy jest dobry pomysł i kilka osób, które zechcą go zrealizować” - przyznaje dyrektor tej placówki Mirosław Bar.
Wspomniałem na początku o bogatej działalności szkoły. Dzieje się w niej bardzo wiele w różnym zakresie. W placówce mieści się Centrum Piosenki Dziecięcej, działają Zespoły: „Rytm”, „Gama”, „Mezar”, taneczne „Miraż”, „Iskierki”, „Układanka”, Grupa Teatralna, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aktywności Twórczej. Prężną działalność prowadzą także kluby: literacki - prowadzony przez znanego poetę Mateusza Pieniążka, sportowy, młodego gitarzysty, tenisa ziemnego, rowerowy. Kuźnią młodych talentów są klasy o profilu muzycznym, tanecznym i plastycznym. W szkole realizowany jest program autorski Jesteśmy blisko, bądźmy razem: w rodzinie, szkole, środowisku. Współpracuje ona również z innymi szkołami na terenie kraju i poza jego granicami, m.in. w Łodzi, Ropie, Hazlinie na Słowacji, Dallas w USA, z polskimi szkołami w
Mościskach i Strzelczyskach na Ukrainie, a także z miastem Innsbruck w Austrii. Ostatnio nawiązano kolejne kontakty z Egerem na Węgrzech i Falun w Szwecji. W uznaniu dużego dorobku, dwa lata temu „15” otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, została również laureatem ogólnopolskiego konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych. Szkoła otrzymała austriackie odznaczenie „Czarny Krzyż”. Została laureatem Dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla.
Na potwierdzenie faktu, że dzieci wraz ze swoimi dorosłymi przewodnikami po życiu są obecne w wielu miejscach, warto przytoczyć przykład z ostatniej chwili. 30 stycznia br. dzieci z „15” wraz z koleżankami i kolegami ze szkół w Żurawicy, Wyszatycach, oraz z przemyskich placówek - SP nr 4, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 spotkały się z rówieśnikami w Mościskach i Strzelczyskach. W Domach Kultury w tych miejscowościach wystąpiły podczas pięknych koncertów dedykowanych miejscowej społeczności. Występy połączone były z przekazaniem darów dla dzieci uczęszczających do tamtejszych szkół podstawowych. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości byli m.in. prezydent Przemyśla, radni przemyscy, zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM w Przemyślu, mer Mościsk, prezesi polskich organizacji z Ukrainy i Polski. Radość ze spotkania, zarówno w tych mniejszych, jak i większych serduszkach pozostanie na długo. Często podczas zwykłych spotkań rodzą się niezwykłe przyjaźnie. I tego wszystkim serdecznie życzę.

Reklama

Przez ciasne drzwi

2016-08-17 08:31

O. Stanisław Jarosz OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 34/2016, str. 32-33

rcher10-(Dennis)--Foter.com--CC-BY-SA

Słowa Pana Jezusa nie zostawiają wątpliwości, jaka jest droga zbawienia: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają”– dosłownie: nie będą mieli siły. Możemy mieć wejściówkę do nieba „wypracowaną” przez Zbawiciela, ale możemy nie mieć sił wejść, ponieważ straciliśmy je na wysiłki nieprowadzące do zbawienia. Być może po drodze będę niósł bagaż trosk, będę zmęczony staraniem tylko o to, co ziemskie. Droga jest wąska i stroma. Św. Paweł wprost stwierdza: „walcz o życie wieczne” (por. 1 Tm 6,12).

Niebo jest dla nas, ale mamy ruszyć w drogę jak Abraham, jak Mojżesz z Izraelitami do Ziemi Obiecanej, pójść za Jezusem Jego śladami. My najczęściej boimy się wędrówki, wolimy stabilizację. Chcemy Pana Boga zatrzymać i zaprosić Go, by nam pomagał w naszej koncepcji życia bez zmian, bez niepewności, jaka wynika z wędrówki, z Paschy.

Jak rozumieć słowa Pana: „Nie wiem, skąd jesteście”. Jeżeli ja bym nie wiedział, skąd jest mój rozmówca, to jest pewne, że on mnie nie zna, a ja jego. Zmartwychwstały Pan będzie wiedział, skąd jesteśmy – „z wielkiego utrapienia” (por. Ap 7,14). Bóg powie: Znam ciebie, jesteś podobny do Ukrzyżowanego. Masz Jego życie, myślenie, poglądy, Jego punkt widzenia.

Werset „Alleluja” jest kluczem rozumienia Ewangelii: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Również drugie czytanie o karceniu daje światło na nasze życie w drodze do zbawienia. Bóg nie karze nas dla kary. Będąc Ojcem, jest pedagogiem, wie, czego potrzeba dzieciom. Nie zapominajmy, że mamy naturę grzeszników i potrzebujemy korygowania. Mamy powszechnie fałszywe widzenie karcenia: jeśli ktoś karze, to musi się gniewać, być oburzony. Bóg się nie denerwuje, Bóg się nie złości. Jeżeli Biblia mówi o gniewie Pana, to ukazuje pewien obraz tego, czego nie można inaczej wyrazić – Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie podlega nastrojom, negatywnym emocjom, chociaż czuje, ponieważ jest osobą. Dlatego ważne są słowa: „nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza”.

Patrząc na nasze dzieciństwo, rzadko dostrzegamy to, że błogosławieństwem był fakt, iż rodzice nas karcili. Dzięki temu, że ojciec mnie przywoływał do porządku, dziś wiem, iż bardzo mu na mnie zależało, że chciał mojego dobra.

Karcenie ma doprowadzić do tego, byśmy się nauczyli opierać grzechowi (por. Hbr 12, 4). Oprze się ten, kto potrafi z nim walczyć, jest zdyscyplinowany, wyćwiczony. Jak sportowcom potrzebny jest trening, tak i nam potrzebne jest zmaganie. Bóg chce doprowadzić do zbawienia wszystkie ludy i narody – według pierwszego czytania, dlatego potrzebuje doświadczonych uczniów – śpiewamy wszak w psalmie: „Całemu światu głoście Ewangelię”.

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kaszak: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli

2019-08-25 22:24

jc / Częstochowa (KAI)

"Niestety, z bólem i trwogą musimy stwierdzić, że Maryja, Matka Boga Najwyższego i nasza ukochana Matka, na naszej polskiej ziemi jest obrażana, i to poprzez profanację cudownego, od wieków świętego dla wielu Polaków Jej wizerunku ‒ obrazu Matki Bożej Częstochowskiej" – mówił biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze w przeddzień uroczystości NMP Częstochowskiej.

M. Sztajner/Niedziela

Odnosząc się do niedawnych wydarzeń biskup podkreślał, że "jesteśmy świadkami podejmowania dalszych akcji przeciwko najukochańszej osobie, jaką Jezus miał na ziemi. Są to działania wyjątkowo haniebne i groźne, niosące ze sobą bardzo konkretne konsekwencje ‒ karę Bożą".

Zobacz zdjęcia: Procesja z Obrazem Matki Bożej z Archikatedry Częstochowskiej na Jasną Górę

- W trosce o szacunek dla naszej Królowej i o dobrobyt naszej ukochanej Ojczyzny nie możemy milczeć, tylko na rożne sposoby musimy wyrażać swój sprzeciw przeciwko tym skandalicznym zachowaniom oraz podejmować czyny pokutne, by zadośćuczynić Panu Bogu za bluźnierstwa wobec Maryi i Jego osoby - podkreślał.

"Pytamy autorów i uczestników ataków na Przenajświętszą Panią: Cóż złego zrobiła Wam Maryja? Za co Ją tak straszliwie obrażacie? To nas bardzo boli. Maryja jest Matką Boga i naszą ukochaną Matką, którą bardzo szanujemy. Tymi haniebnymi czynami obrażacie także nasze uczucia religijne. Dlatego nie ma i nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na takie niedopuszczalne zachowanie" - pytał bp Kaszak.

Nawiązując do orędzia Matki Bożej z Fatimy, wzywał do praktykowania wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Podkreślał, że w zaistniałej sytuacji katolikom nie wolno milczeć – muszą stanowczo przeciwstawiać się moralnie złym działaniom oraz brać w obronę tych, którzy w trosce o dobro Polski głoszą prawdę o zagrożeniach ideologii LGBT.

W tym kontekście przypomniał osobę abp. Marka Jędraszewskiego. Zachęcał też rodziców do podpisywania deklaracji sprzeciwiającej się wychowywaniu dzieci zgodnie z ideologią LGBT.

"Jasnogórska Pani, wspieraj nas, abyśmy byli w stanie naszymi modlitwami i ofiarami wynagrodzić Bogu bluźnierstwa, jakich doznaje On od ludzi. Pomóż nam uśmierzyć sprawiedliwy gniew Boży, do którego sami zmuszamy Stwórcę grzechem i nieposłuszeństwem, bo kiedy zapłonie jego ogień, nikt i nic się nie ostoi" – zakończył homilię bp Kaszak.

25 sierpnia w południe na Jasną Górę przybyło ponad tysiąc pielgrzymów z Zagłębia Dąbrowskiego. To druga część diecezjalnej pielgrzymki – 13 sierpnia do Częstochowy weszło prawie 1500 osób z regionu olkuskiego. Obu pielgrzymkom towarzyszył na trasie biskup Grzegorz Kaszak.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem