Reklama

Święto w Zawadzie

Dzień odpustu parafialnego jest szczególnym dniem dla całej wspólnoty parafialnej. Odpust w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawadzie w dniu 26 sierpnia br. miał wyjątkowo uroczysty charakter, swoją obecnością zaszczycił go bowiem metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Dostojnego Gościa powitał proboszcz parafii - ks. Jacek Fuljanty.

Celebrującemu Mszę św., o godz. 15.30 Księdzu Arcybiskupowi towarzyszyli: dziekan dekanatu kłomnickiego - ks. kan. Zdzisław Bednarz i proboszcz parafii w Borownie - ks. Piotr Krzemiński. W uroczystości wzięli udział kapłani z diecezji, zaproszeni goście, a także licznie przybyli wierni.

Podczas Eucharystii Ksiądz Arcybiskup udzielił sakramentu bierzmowania 24 młodym parafianom. W homilii, skierowanej głównie do przyjmujących sakrament, wzywał do wiary, choć przyznał: "Ja wiem, młodzi, że jest Wam trudno wierzyć. Współczesnego młodego człowieka karmi się fałszywymi ideami, dlatego też należy się bardzo modlić, aby zachować czystość swego serca, obronić Boga w swojej duszy, a to nie jest łatwe. Jezus Chrystus dla człowieka XXI w. nie jest " tani". Ale trzeba zachować wiarę. Dlatego Jezus oddał nas Matce. Maryja Wam Kochani, pomoże. Maryja za Was się modli, a Duch Święty wyciśnie na Was podobieństwo do Jezusa i jeszcze bardziej zdecydowanie będziecie mówić: «Abba Ojcze»". Odpowiedzią na to wezwanie były bardzo świadomie wypowiedziane przez młodych słowa: "Pragnę, aby Duch Święty umocnił mnie do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad".

Znamienne było to, że młodzi przyjęli sakrament bierzmowania w dniu, w którym Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.

Wyrazem gorliwości wiernych w oddawaniu czci Matce Bożej, troskliwej Opiekunce wiary, która wstawia się za nami u Miłosiernego Syna, było poświęcenie mozaiki przedstawiającej Matkę Bożą Częstochowską i obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Autorem mozaiki jest Witold Maciejowski - wykładowca częstochowskiej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego. Natomiast obraz został namalowany przez Monikę Jaszczyszyn, absolwentkę POSSP, pod kierunkiem Witolda Maciejowskiego i Zdzisława Stępnia. Dzieła te to efekt 2-tygodniowego pleneru malarskiego, jaki miał miejsce w Zawadzie na zaproszenie Księdza Proboszcza i wójta Andrzeja Perlińskiego skierowane pod adresem dyrektor POSSP - Anny Maciejowskiej. Pobyt młodych artystów w uroczej Zawadzie był także możliwy dzięki otwartości dyrekcji miejscowych szkół: Elżbiety Michalik - dyrektor Szkoły Podstawowej i Jana Miarzyńskiego - dyrektora Gimnazjum, gdzie młodzież miała zapewniony nocleg. Fundatorami ramy do obrazu Pana Jezusa Miłosiernego są Walentyna i Andrzej Wilkowie.

Na zakończenie uroczystości wyrazy wdzięczności Księdzu Arcybiskupowi złożyli bierzmowani. Symbolicznie każdy z nich wręczył Jego Ekscelencji różę. W imieniu parafian słowa podziękowania wypowiedzieli Halina i Andrzej Perlińscy, a ks. Jacek Fuljanty, wdzięczny Dostojnemu Gościowi za to, że mimo wypełnionego licznymi obowiązkami dnia znalazł czas, aby przewodniczyć tej doniosłej uroczystości, wspominał jeszcze mozolną pracę nad mozaiką. Zaakcentował ofiarność wykonawcy i dziękował " za błogosławiony trud szukania na śmietnikach płytek na mozaikę". Poświęcony obraz Jezusa Miłosiernego w uroczystej procesji wniesiono do kościoła i umieszczono w bocznym ołtarzu.

Darem dla kościoła od młodzieży bierzmowanej oraz tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych są dwie wieczne lampy.

Po uroczystościach wierni zgromadzili się przed domem parafialnym, gdzie rozpoczął się festyn. Najważniejszym punktem programu tego rodzinnego spotkania była loteria fantowa, na którą przygotowano 330 prezentów. Sprzedano wszystkie losy, a na biorących udział w loterii czekały atrakcyjne nagrody. Sponsorzy ufundowali: radiomagnetofon ( Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - dr Krzysztof Nadaj), rower ( rodziny: Budziałowskich i Poteralskich), 2 m3drewna opałowego (tartak Kłomnice - Czesław Wilk), suszarkę do owoców (Jan Miarzyński), mikser ( radny Rady Gminy - Andrzej Śpiewak), 3 pejzaże (poplenerowe prace uczniów z POSSP).

Dzięki wójtowi - Andrzejowi Perlińskiemu uczestnicy festynu mogli posilić się smacznym bigosem. Konkurs plastyczny budził duże zainteresowanie wśród najmłodszych. Dzieci w artystycznym atelier wykazywały się swoimi zdolnościami. 15 najciekawszych prac zostało nagrodzonych, a w świetlicy parafialnej miała miejsce ekspozycja wszystkich rysunków. Do późnych godzin wieczornych zebrana młodzież bawiła się na festynowej dyskotece.

Zrealizowanie tak udanej parafialnej inicjatywy było możliwe dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian oraz wsparciu sponsorów. Zysk z loterii zostanie przeznaczony na parafialne inwestycje: zabezpieczenie kościoła przed wilgocią oraz granitowe chodniki wokół świątyni.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Częstochowa: ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w „Niedzieli”

2020-01-23 15:07

[ TEMATY ]

ekumenizm

Słowo Boże

Tygodnik Niedziela

Bożena Sztajner /Niedziela

„Dziś Chrystus wzywa nas do otwartości na siebie. Ta otwartość uzewnętrznia się: życzliwością, gościnnością, zrozumieniem i poszanowaniem” – mówił 23 stycznia w kazaniu ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, podczas Ekumenicznego Nabożeństwa Słowa Bożego. Zorganizowano je w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w auli redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Zobacz zdjęcia: Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego w „Niedzieli”

Nabożeństwu przewodniczył ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny „Niedzieli” i kierownik Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. – Jako redakcja wchodzimy w nurt Kościoła. Modlimy się razem. Taka jest droga Kościoła. Łączy nas Boże Słowo. Łączy nas Jezus Chrystus – mówił na początku nabożeństwa ks. Grabowski.

W kazaniu ks. Adam Glajcar wskazał na postać św. Pawła apostoła, jako tego, który doświadczył szczególnego nawrócenia – Bóg ma litość. On nie chce śmierci grzesznika. Przekonuje o tym także życie apostoła Pawła, który pod Damaszkiem przeżywa wielką teofanię i spotkanie z Bogiem, Jezusem Chrystusem, którego prześladuje. Tam Bóg powołał Saula z Tarsu na swojego apostoła, którego nazywamy Apostołem Narodów – mówił ks. Glajcar.

Duchowny luterański podkreślił, że „oczyma wiary poprzez pryzmat przymusowej wizyty apostoła Pawła na Malcie i poprzez Chrystusowe zwiastowanie mamy zastanowić się nad zapomnianą cechą chrześcijaństwa – życzliwością połączoną z gościnnością”.

– Któż z nas nie lubi być goszczonym? Kto nie lubi przychodzić na wszelkiego rodzaju uroczystości i do tego być pięknie przywitanym, przedstawionym? – pytał duchowny luterański. – Któż jest uczestnikiem takich uroczystości? Ten, kogo cenimy, z kim chętnie przebywamy, przyjaźnimy się, w towarzystwie którego chcemy po prostu być. Często te uroczystości są elitarne, albo wbrew pozorom ograniczone. Co z tego, że jest tam zwiastowane Boże Słowo? Co z tego, że tam się ludzie modlą? Co z tego, że są śpiewane piękne, nabożne pieśni? To wszystko jest nam bardzo dobrze znane. Niewątpliwie to jest piękne, urzekające, a jednak zamykające wiarę, Ewangelię w odpowiednim kręgu – podkreślił ks. Glajcar.

– To my ludzie wprowadziliśmy pewne ograniczenia w interpretacji misyjnego Chrystusowego rozkazu: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami…”. Jak mamy czynić uczniami tych, którzy błądzą po bezdrożach dnia codziennego? Jak mamy czynić uczniami tych, którzy przybywają do nas z odległych krajów, a my się nimi brzydzimy, albo ich odpychamy czy izolujemy. Getta były już zrobione i one funkcjonowały, ale do Boga nie zbliżały – kontynuował ks. Glajcar.

– „W domu Ojca wiele jest mieszkań”. Jezus przygotował tam miejsce dla każdego człowieka. Uczynił to poprzez swoją mękę i śmierć na krzyżu Golgoty oraz swoje zmartwychwstanie. Na krzyżu Jezus nie umierał za jedną grupę ludzi. On nie umierał za jedną denominację wyznaniową, ale za każdego człowieka, także tego, który nie wyznaje Boga Jahwe. On każdego zaprasza i mówi: „Pójdźcie, bo już wszystko przygotowane”. – dodał proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie.

Ks. Adam Glajcar podkreślił, że „tu nie chodzi o niedzielne, świąteczne chrześcijaństwo, ale chodzi o codzienne życie, o codzienne relacje z drugim człowiekiem. Jak one wyglądają w naszych Kościołach, pracy, szkole, na ulicy? Czy ja jestem chrześcijaninem pełnym życzliwości, gościnności, uprzejmości?

Jaka to gościnność i życzliwość, gdy nasze domy odwiedzają ludzie brudni, głodni, samotni, schorowani czy też niechrześcijanie? Co my im wówczas mówimy? Czy pamiętamy o nauce Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, to Mnie uczyniliście”.

Duchowny zaznaczył, że „Bóg zbawienie ofiarował darmo z łaski każdemu człowiekowi”. – Każdy jest godnym Bożego miłosierdzia i łaski. To my, chrześcijanie jesteśmy zobligowani swoją postawą do zwiastowania Ewangelii, zwłaszcza obcemu, przybyszowi. Chrześcijaństwo nie dzieli, ale otwiera się na drugiego człowieka. Gdyby ludzie pozytywnie odpowiadali na zaproszeniem Jezusa, to nie byłoby dziś tylu wojen, kłótni, waśni, antagonizmów, uprzedzeń. Nie byłyby dziś ulice zapełnione dziećmi płaczącymi i wołającymi: „matko, ojcze, gdzie jesteś…”, gdyż zasiadali by wspólnie za stołem przygotowanym przez Pana – podkreślił ks. Glajcar.

Podczas nabożeństwem swoim świadectwem podzielił się ks. radca Krzysztof Michałek-Góral z parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Kleszczowie. Natomiast Michał Michałek – zastępca wójta gminy Kleszczów wskazał na to, że wspólna modlitwa chrześcijan jest bardzo potrzebna w naszych czasach.

We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, a także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, wierni różnych wyznań chrześcijańskich, pracownicy redakcji „Niedzieli”, osoby życia konsekrowanego, siostry brygidki, siostry Misjonarki św. Rodziny i siostry Uczennice Boskiego Mistrza.

W Częstochowie znajduje się parafia prawosławna ze świątynią pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk. Jest również parafia ewangelicko-augsburska, której proboszczem jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków, a także parafia polskokatolicka Matki Bożej Królowej Apostołów, z duszpasterzem ks. Szczepanem Rycharskim.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się starokatolicka parafia mariawitów, istniejąca od 1906 r., a w Kleszczowie parafia ewangelicko-reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy się wspólnym kolędowaniem 26 stycznia o godz. 18.00 w Sali Jana Pawła II na Jasnej Górze, z udziałem zespołu Pastores & Przyjaciele.

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski zachęca do uczczenia pamięci ofiar Holokaustu

2020-01-24 12:28

[ TEMATY ]

abp Marek Jędraszewski

Holocaust

Bożena Sztajner/Niedziela

Abp Marek Jędraszewski

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu abp Marek Jędraszewski zachęca wiernych Archidiecezji Krakowskiej do zapalenia świecy w oknie każdego domu 27 stycznia o godz. 18.00.

Akcja „Światło Pamięci” ma na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nietolerancją religijną i etniczną. Jest ona adresowana do wszystkich tych, którym bliskie są podstawowe prawa człowieka – prawo do życia i wolności, bez względu na różnice rasowe i wyznaniowe.

Skierowana do wiernych Archidiecezji Krakowskiej zachęta, aby zapalić świecę w oknie każdego domu 27 stycznia o godz. 18.00, stanowi odpowiedź na apel wystosowany w tej sprawie przez Fundację Shalom.

27 stycznia, rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady Auschwitz, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję