Reklama

Rekolekcje KSM

Rzecznik Prasowy KSM DL - Joanna Waszkiewicz, Anna Kondrat
Edycja legnicka 44/2001

W dniach od 21 do 23 września br. odbyły się rekolekcje formacyjne dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej w Zagórzu Śląskim. Po raz pierwszy prowadzili je księża salezjanie: ks. Andrzej Postawa z Kluczborka oraz kleryk Jerzy Gonta z Lubina. W spotkaniu wzięło udział 30 osób z ośmiu oddziałów: Krzeszów, Mirsk, Czarny Bór, Lubin, Karpacz, Jedlina Zdrój, Wałbrzych i Rudna. Spotkanie rozpoczęło się w piątek o godz. 18.00. Po kolacji wszyscy udali się do kaplicy, by w ciszy i skupieniu dokonać rachunku sumienia i w łączności z Ojcem Świętym wyśpiewać Apel Maryjny. Kiedy późnym wieczorem na miejsce dotarli księża prowadzący rekolekcje, rozpoczął się krótki wieczorek integracyjny. Po zapoznaniu się i wspólnej modlitwie wieczornej uczestnicy udali się na spoczynek, gdyż sobota zapowiadała się bardzo pracowicie.

Dzień rozpoczął się o godz. 7.30. Już o 8.00 wszyscy zgromadzili się w kaplicy, by podziękować Bogu za spokojną noc i prosić Go o dobre przeżycie dnia. Zaraz po śniadaniu ks. Andrzej wygłosił konferencję na temat: "Chrystus jako człowiek", kładąc szczególny nacisk na postawę ludzi wobec pokus życia. Zaznaczył, że mogą one przybierać różne formy np. bogactwo czy sława. Niekoniecznie jednak muszą prowadzić do grzechu; mogą stać się potwierdzeniem wierności Bogu.

Swoimi przemyśleniami na następujące tematy: Chrystus Syn Człowieczy, Chrystus Droga Prawdy, Chrystus Świętość Wzór, Chrystus Życie Świata, Chrystus na modlitwie, uczestnicy mogli podzielić się po zakończeniu pracy w grupach. Po krótkim odpoczynku KSM-owicze udali się w góry, by tam podczas "namiotu spotkania" w zupełnej ciszy i odosobnieniu usłyszeć głos Boga. Wszyscy pragnący oczyścić swe serca mieli zarówno wtedy, jak i przez cały dzień możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania i wyjść naprzeciw Miłości, którą jest sam Chrystus. Wyciszeni i pokrzepieni Słowem Bożym, młodzi udali się na obiad. O wymarzonym odpoczynku nie było mowy. Każdy członek KSM-u, w myśl szóstej zasady, dba również o rozwój fizyczny. Zamiast krótkiej drzemki wszyscy uczestniczyli w zabawie, której autorem był ks. Andrzej, a nie była to zwykła gra. Wymagała nie tylko sprawności ciała, lecz także dużej gimnastyki umysłu. Dopiero wtedy wszyscy uczestnicy poczuli się naprawdę zmęczeni. Zaletą młodych jest jednak to, że bardzo szybko regenerują siły, dlatego już po 15 minutach zgromadzili się na kolejnej konferencji. Tym razem prowadzący poruszył temat miłości, dając wskazówki, jak kochać, by być szczęśliwym i uszczęśliwiać bliźnich. Przytoczył słowa Papieża Jana Pawła II, że "Miłość to dar z siebie dla drugiej osoby" i dodał, że "nie, wystarczy kochać, musicie dać do zrozumienia innym, że ich kochacie". Najważniejszym wydarzeniem dnia była Eucharystia, podczas której uczestnicy, wysłuchawszy kazania o wdzięczności, dziękowali Bogu za wszelkie otrzymane dary, szczególnie zaś za dar życia. Po Mszy św. przeszli do jadalni, by wspólnie spożyć kolację. O zmęczeniu wszyscy zapomnieli, kiedy tylko rozpoczął się pogodny wieczór. Towarzyszyła mu wspaniała atmosfera, dlatego grom i zabawom nie było końca. Wyczerpani, ale zadowoleni uczestnicy poszli wreszcie spać. Spotkanie zakończyło się w niedzielę Eucharystią sprawowaną przez księdza dyrektora tamtejszego ośrodka.

Watykan: czterech Polaków weźmie udział w Synodzie dla Amazonii

2019-09-21 13:39

st (KAI) / Watykan

Czterech Polaków, w tym trzech biskupów, weźmie udział w rozpoczynającym się 6 października Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Amazonii – wynika z opublikowanej dziś listy jego uczestników.

Agnieszka Kutyła

W gronie 185 członków obok moderatorów Synodu, prefektów dykasterii Kurii Rzymskiej, wymieniono także nazwiska biskupów reprezentujących zainteresowane konferencje episkopatów, osoby mianowane przez Ojca Świętego, audytorów i autorki, przedstawicieli zakonów, delegatów bratnich Kościołów chrześcijańskich, a także współpracowników.

Jednym z delegatów episkopatu Boliwii jest biskup pomocniczy archidiecezji Santa Cruz de la Sierra, Stanisław Dowlaszewicz OFM Conv. Natomiast wśród delegatów episkopatu Brazylii znaleźli się biskupi Romuald Kujawski, ordynariusz diecezji Porto Nacional oraz biskup Marian Marek Piątek CSsR, ordynariusz diecezji Coari. Jednym z asystentów w sekretariacie generalnym synodu będzie ks. Mirosław Juchno z diecezji rzeszowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Przybylski do ceremoniarzy: w liturgii najważniejsze jest to, że Bóg jest tutaj

2019-09-21 22:09

Ks. Mariusz Frukacz


Ks. Mariusz Frukacz

To, co w liturgii jest najważniejsze, to mieć pełne przekonanie, że Bóg jest tutaj – mówił w homilii bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, który 21 września przewodniczył w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie Mszy św. z udzieleniem błogosławieństwa nowym 17 ceremoniarzom Liturgicznej Służby Ołtarza w archidiecezji częstochowskiej.

Zobacz zdjęcia: Nowi cremoniarze Liturgicznej Służby Ołtarza w archidiecezji częstochowskiej.

Na początku Mszy św. ks. dr Jerzy Bielecki, rektor seminarium wskazując na słowa „Pójdź za Mną” podkreślił, że Niższe Seminarium Duchowne jest szczególnym miejscem realizacji słów Jezusa.

Mszę św. z bp. Przybylskim koncelebrowali m. in. ks. Paweł Wróbel, duszpasterz LSO w archidiecezji częstochowskiej oraz kapłani z parafii nowych ceremoniarzy. Na uroczystości zgromadzili się także rodzina i bliscy ceremoniarzy.

– Każde powołanie w Ewangelii zaczyna się od modlitwy. To nie są tylko ludzkie decyzje i wybory. Bóg wybiera do wielkie bliskości z sobą – mówił bp Przybylski, rozpoczynając liturgię Mszy św.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej za św. Grzegorzem Wielkim zaznaczył, że „czasy, w których żyjemy, to czasy jakby zorzy porannej. Już Chrystus nas zbawił, za każdego z nas oddał życie na krzyżu. Jednak jeszcze tego wszystkiego dokładnie nie widzimy. Widzimy to w liturgii, w znakach”.

– To co w liturgii jest najważniejsze, to mieć pełne przekonanie, że Bóg tutaj jest. Dla każdego człowieka, ministranta, ceremoniarza i księdza jest bardzo ważne to wszystko, czego się nauczyliśmy, ale pierwsze i zawsze najważniejsze jest to, żeby mieć pełna świadomość i mocno w to wierzyć, że tu obecny jest Bóg – podkreślił bp Przybylski i dodał: „To jest najważniejszy powód dlaczego Kościół tak bardzo się troszczy o liturgię. Jeśli chcemy, żeby być blisko Jezusa i żeby On był blisko nas, to jest tylko jeden sposób - to jest Msza św.”.

– Kiedy św. Jan Maria Vianney był już bardzo schorowany i nie miał sił na mówienie wielu słów w kazaniu, to wskazywał na tabernakulum i mówił: „On tu jest”. I to było najważniejsze kazanie – kontynuował bp Przybylski.

– Obrzęd ustanowienia Was ceremoniarzami w Liturgicznej Służbie Ołtarza jest bardzo ważny. Bardzo ważna jest duża wiedza o liturgii, ale to wszystko na nic by się zdało, gdybyście poszli do ołtarza i zapomnieli, że to wszystko dla Pana – przypomniał biskup ceremoniarzom i zachęcił ich, aby będąc przy ołtarzu pokazywali ludziom żywą obecność Boga.

Biskup przypomniał również, że bardzo ważne, aby posłudze ceremoniarza, ministranta, lektora towarzyszyła modlitwa. ¬– Bardzo ważne jest to, abyście mieli czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Służcie świętej obecności Boga – zachęcił bp Przybylski.

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Mariusz Bakalarz, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie podkreślił, że „podczas kursów ceremoniarzy chodzi o to, by to nie było tylko takie techniczne przygotowanie do posługi liturgicznej, ale uczyło zrozumienia tego, co się dokonuje podczas liturgii”.

Dla Jakuba Klimasa z parafii Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie, który w Liturgicznej Służbie Ołtarza jest już dziesięć lat „kurs ceremoniarza oprócz całej ważnej teorii na temat liturgii pozwala też w piękny sposób jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga”. W rozmowie z „Niedzielą” podkreślił również, że czymś ważnym dla samego tygodnika mogłyby być prezentacje poszczególnych grup ministranckich.

Natomiast Maciej Szymczykiewicz z parafii św. Lamberta w Radomsku powiedział nam, że bycie ministrantem, lektorem zawsze traktował jako Boże wezwanie. – Faktycznie bardzo mocno poczułem, że to Pan Bóg mnie powołuje, żeby być przy Jego ołtarzu. A to posługiwanie rzutuje na moją codzienność, tę szkolną i w rodzinie. Liturgia wzywa mnie do tego, żebym także udoskonalał się w stosunku do drugiego człowieka. Liturgia jest znakiem Bożego miłosierdzia i ja to miłosierdzie powinienem również przekazać drugiemu człowiekowi – powiedział „Niedzieli” Maciej Szymczykiewicz.

– Myślę, że potrzebna jest nie tylko wiedza o liturgii, ale doświadczenie liturgii, to doświadczenie wspólnotowe. Aby zachęcić innych to służenia przy ołtarzu, to potrzebne jest braterstwo z tymi, którzy już przy tym ołtarzu są. Nie wystarczy powiedzieć, że tego lub innego dnia jest zbiórka ministrancka, ale trzeba młodych ludzi spotkać, wyjść do nich i dać świadectwo – dodał Maciej Szymczykiewicz.

Adrian Barczyk i Maciej Ciszewski z parafii św. Stanisława Kostki w Zawierciu ministrantami zaczęli być już od Pierwszej Komunii Świętej. Adrianowi podobało się to, co robili starsi koledzy, a Macieja do bycia ministrantem zachęcił ksiądz z parafii – Początkowo bałem się, ale potem zobaczyłem, że to fajne doświadczenie – powiedział Maciej. Zarówno Adrian, jak i Maciej uważają, że do bycia ministrantem trzeba już zachęcać od Pierwszej Komunii Świętej.

To już piąty kurs ceremonarza zorganizowany w archidiecezji częstochowskiej. Kursy te odbywają się co dwa lata. Już ponad stu chłopców zostało przygotowanych i pobłogosławionych do pełnienia posługi ceremoniarza w archidiecezji częstochowskiej.

W tym roku kurs odbył się w dniach 19-23 sierpnia 2019 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Celem jego było pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Nowi ceremoniarze odbyli również dzień skupienia w Domu Ruchu Światło-Życie w Częstochowie, który odbył się 20-21 września br.


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem