Reklama

Pieszycka parafia pw. św. Antoniego z Padwy

Wspólnota pełna inicjatyw

Pierwsza wzmianka o Pieszycach pochodzi z 1258 r., kiedy wrocławski biskup Tomasz I dekretem powołał samodzielną parafię przy kaplicy św. Jakuba. Wspólnotę pw. św. Antoniego utworzono w 1946 r., a kościołem parafialnym stał się obiekt poprotestancki, neogotycki, murowany na planie krzyża z lat 1871-1875 r. Dzięki staraniom ks. Leona Izdebskiego władze państwowe przekazały świątynię dla kultu rzymskokatolickiego. Od 1949 r. ołtarz główny świątyni zdobi obraz przedstawiający św. Antoniego z Dzieciątkiem, autorstwa A. Borna z Wambierzyc, którego drugie dzieło - obraz Serca Jezusowego - znalazło sie w ołtarzu bocznym.

Od 1958 r. w kościele prowadzone są właściwie cały czas różnego rodzaju prace remontowe i budowlane. W 1962 r. Pieszyce - co okazało się też niezwykle istotne dla funkcjonowania tej parafii - otrzymały prawa miejskie. W latach 1969-78 wymalowano kościół, położono posadzkę, sprawiono nowy ołtarz posoborowy, lektorium i świecznik pod Paschał. Od 1982 do 1993 r. przeprowadzono kapitalny remont dużej i małej wieży. W 1995 r. rozpoczęto trwający do dzisiaj remont dachu od strony północnej, zmieniając pokrycie na blachę miedzianą. W grudniu 1997 r. założono ufundowane przez Urząd Miejski elektroniczne dzwony i uruchomiono zegar z kurantem na wieży.
- To wszystko jest dziełem moich wspaniałych poprzedników: ks. prał. Franciszka Bieleckiego i ks. kan. Mariana Obratańskiego - podkreśla ks. Dzik.
Swojego obecnego proboszcza - ks. kan. Edwarda Dzika - mieszkańcy Pieszyc poznali w 1997 r., kiedy objął kierowanie parafią pw. św. Antoniego z Padwy.
Dla upamiętnienia posługi duszpasterskiej ks. Bieleckiego jedna z pieszyckich ulic otrzymała w 2000 r. jego imię. Poświęcił ją podczas swojej wizyty ówczesny metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz, który podarował wtedy pieszyckiej świątyni relikwie św. Antoniego z Padwy.
W 2000 r. parafia wspólnie z Urzędem Miejskim ufundowała zewnętrzną iluminację kościoła.
W latach 2001-2003 pokryto południową stronę dachu kościoła blachą miedzianą, częściowo odremontowano ławki, odnowiono kilka witraży, a plac kościelny wyłożono kostką brukową. Po objęciu funkcji proboszcza ks. Dzik musiał także wyremontować budynek plebanii.
Do pieszyckiej parafii należy również filialny kościół z końca XVIII w. pw. św. Aniołów Stróżów w Kamionkach. Ta świątynia także wymagała sporego nakładu pracy: w latach 1967-1972 wyremontowano organy, rozbudowano zakrystię, odnowiono elewację, odmalowano wnętrze świątyni. Po 30 latach od poprzednich remontów wadliwie położona instalacja elektryczna groziła pożarem, więc w 2002 r. wymieniono ją na nową. To jednak spowodowało konieczność kapitalnego remontu kościoła i osuszenie fundamentów poprzez założenie nowego drenażu. Odrestaurowano także ołtarz główny. Finałem tego remontu był położony w 2004 r. nowy dach.
Wszystkie te działania były i są możliwe przede wszystkim dzięki wielkiej pomocy, zaangażowaniu i ofiarności parafian i władz miejskich. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że w Pieszycach panuje duże bezrobocie spowodowane zamknięciem i znacznym ograniczeniem działalności wielu miejscowych zakładów pracy, jak i tych znajdujących się w pobliskim Dzierżoniowie. Wśród prawie 5 tysięcy wiernych na terenie tej parafii mieszka wiele osób chorych, cierpiących i ponad 300 wdów (częściej umierają mężczyźni niż kobiety). Osoby najuboższe otrzymują pomoc od parafialnej Caritas (paczki wielkanocne i bożonarodzeniowe). - Po 1 maja 2004 r. dużo młodzieży w poszukiwaniu lepszych warunków życia wyjechało do pracy za granicę, m.in. do Anglii, Irlandii, Belgii, Holandii i Włoch - ze smutkiem podkreśla ks. Dzik
Mimo takich uwarunkowań proboszcz i parafianie pragną jeszcze w tym roku sfinalizować najtrudniejszy i najdroższy zarazem etap remontu kościelnego dachu oraz rozsypujących się tzw. pinakli kamiennych. Do tego jednak nie wystarczy ich ofiarność, pomoc Urzędu Miejskiego i wielkie oddanie dla tej inwestycji wałbrzyskiego konserwatora zabytków Barbary Obelindy. Niezbędne jest również wsparcie finansowe ze strony Funduszu Kościelnego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury. Ksiądz Proboszcz składał już w tych instytucjach wielokrotnie stosowne wizyty, złożył odpowiednie wnioski. Jest przekonany, że te działania przyniosą pozytywne skutki, a biskup świdnicki Ignacy Dec, któremu sprawa remontu pieszyckiej świątyni leży głęboko na sercu, jeszcze w tym roku aktem poświęcenia sfinalizuje kompleksowy remont tego obiektu.
Jednak ks. Edward Dzik podkreśla, że ważniejsze od wszelkich prac w parafii jest duszpasterstwo, troska o Zbawienie parafian. Ważną rolę w parafii wypełniają katecheci (w dwóch szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek) - dwie siostry salezjanki, jedna katechetka i wikariusz ks. Robert Begierski. Opieką duszpasterską objęty jest też pieszycki Dom Dziecka. Parafianie angażują się aktywnie w Żywy Różaniec, Straż Honorową, Grupę Modlitewną, Koło Misyjne. Działają tu Współpracownicy Salezjańscy, Salezjańska Organizacja Sportowa, chór, schola, lektorzy, ministranci, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespół Caritas, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci, Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W codzienne życie parafii włączają się również siostry salezjanki.
Dobra współpraca pieszyckiej parafii z Urzędem Miejskim widoczna jest tu w każdej inicjatywie. Burmistrz Mirosław Obal podkreśla, że trwa ona od wielu lat na różnych płaszczyznach (m. in. remontowej, charytatywnej i kulturalnej), a ks. Edward Dzik i jego parafianie wprowadzają wiele energii i życia w funkcjonowanie całej gminy. - Cieszyliśmy się bardzo, kiedy Ojciec Święty podjął w ub. r. decyzję o utworzeniu diecezji świdnickiej i ustanowieniu jej pierwszym ordynariuszem tak wspaniałego kapłana i przyjaciela naszego miasta ks. prof. Ignacego Deca - mówi burmistrz Obal. - Dzięki temu do naszego Biskupa mamy teraz tylko kilkanaście kilometrów! Gospodarz miasta cieszy się również i z tego, że Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej zaakceptował jego propozycję i inauguracja tegorocznej edycji tej popularnej imprezy odbędzie się we wrześniu właśnie w Pieszycach. Jest także przekonany, że tak jak w roku ubiegłym, również i w tym w Pieszycach zatrzymają się pątnicy II Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę.
Zarówno ks. kan. Edward Dzik, jak i burmistrz Mirosław Obal podkreślają wspaniałą pracę duszpasterską i wiele działań dla dobra mieszkańców w ciągu 22 lat przez zmarłego niedawno proboszcza drugiej pieszyckiej parafii pw. św. Jakuba ks. prał. Krzysztofa Wałeckiego. Obaj są przekonani, że ten piękny dorobek będzie rozwijał jego następca ks. Sławomir Białobrzeski.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

98-letni chiński biskup uleczony z koronawirusa

2020-02-18 15:28

[ TEMATY ]

biskup

Chiny

koronawirus

youtube.com

98-letni chiński biskup Joseph Zhu Baoyu z diecezji Nanyang jest najstarszym jak dotąd pacjentem, który wyzdrowiał po infekcji spowodowanej koronawirusem - donosi azjatycka agencja katolicka „Ucanews”. Sędziwy hierarcha trafił do szpitala na początku lutego. Teraz został zwolniony, ponieważ został uleczony z infekcji .

Zhu był w latach 2002-2010 uznanym przez Stolicę Apostolską biskupem diecezji Nanyang w prowincji Henan. Jako członek nie uznawanego przez państwo Kościoła „podziemnego” przesiedział wiele lat w więzieniach i obozach pracy. Sakrę biskupią otrzymał w ukryciu w 1995 r. jako biskup koadiutor w Nanyang.

CZYTAJ DALEJ

Białystok: warsztaty duszpasterskie dla księży poświęcone uzależnieniom

2020-02-19 19:43

[ TEMATY ]

uzależnienia

©freshidea – stock.adobe.com

W Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku zakończyły się dwudniowe warsztaty formacyjno-pastoralne dla księży archidiecezji białostockiej poświęcone profilaktyce różnego rodzaju uzależnień. Tegoroczne spotkanie, przygotowane przez Zespół ds. Stałej Formacji Kapłanów we współpracy z Katedrą Teologii Katolickiej UwB, podobnie jak ubiegłoroczne poświęcone seksualności, wpisuje się w działania Kościoła na rzecz ochrony dzieci i młodzieży.

Warsztaty prowadzili terapeuci z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „Etap”, współpracującym z białostockim Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”. Zajęcia obejmowały trzy prelekcje dotyczące rodzajów, przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.

Prezes Stowarzyszenia „Droga”, o. Edward Konkol SVD, pracujący od lat z osobami uzależnionymi, podkreślał zróżnicowanie pomiędzy osobą a jej chorobą. Zaznaczał, że są oni często „swoiście skonstruowani, podatni na zranienia i najczęściej z zaburzonym poczuciem własnej wartości”.

Krzysztof Paliński, doświadczony terapeuta uzależnień, przedstawił poszczególne ich rodzaje: od alkoholu, narkotyków i zmodyfikowanych narkotyków (tzw. dopalaczy), leków, hazardu, pornografii, zakupów, internetu i korzystania z mediów społecznościach, okaleczania się i innych. Wyjaśnił ich złożone w sensie psychologicznym podłoże, choć wszystkie one – jak tłumaczył – w badaniach neurologicznych dają taki sam obraz choroby.

Prelegent wskazywał, że każde uzależnienie jest zaburzeniem psychicznym, sprawiając, że człowiek traci niezależność wewnętrzną i komunikację z otoczeniem. „Pierwszą ofiarą uzależnienia jest sam człowiek” – stwierdził, wskazując na jego skutki fizyczne i psychiczne. Tłumaczył również, co sprzyja uzależnieniom, wymieniając m.in. przekaz kulturowy, dziedziczenie genetyczne oraz przyczyny wewnętrzne (psychiczne). Wskazywał, jak rozeznać moment, w którym można mówić uzależnieniu i o jego mechanizmach.

Na zakończenie wystąpienia przytoczył „Elementarz nadziei”, który stosowany jest w terapii i może pomóc osobom uzależnionym wyjść z nałogu.

Elżbieta Powichrowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka „Etap”, mówiła o profilaktyce uzależnień. Jako najczęstsze przyczyny zachowań ryzykownych wśród młodzieży wskazała brak dialogu i więzi emocjonalnej, nieumiejętność komunikowania uczuć oraz zaburzone poczucie własnej wartości.

Wymieniła również podstawowe błędy wychowawcze, które mogą sprzyjać powstawaniu uzależnień: podkreślanie złych nawyków czy cech, a niewydobywanie dobrych; porównywanie z innymi oraz „etykietowanie”. Podkreślała, jak ważny jest dialog motywujący, akceptacja, empatia oraz wydobywanie z młodego człowieka dobra.

„Problematyka uzależnień współcześnie dotyka wiele różnych środowisk, jak również poszerza się zakres uzależnień – podkreślał bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu ds. Formacji Duchowieństwa. - Jako kapłani jesteśmy w tych środowiskach – pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami. Ludzie przychodzą do nas ze swoimi problemami, dlatego tak ważne jest wiedzieć, jak im pomóc, jaki im radzić, gdzie ich skierować, jak pomóc im znaleźć fachową pomoc” - mówił biskup.

Duchowny wskazywał, że problem uzależnień dotyka także duchownych „Dlatego my, jako kapłani, musimy być również świadomi tych zagrożeń i wiedzieć, jak sobie nawzajem pomagać” – stwierdził.

Zapowiedział przeprowadzenie w archidiecezji białostockiej pogłębionych szkoleń dla zainteresowanych kapłanów i stworzyć grupę towarzyszenia, wiedzieć jak sobie i innym pomagać – dodał duchowny.

Podsumowując dwudniowe warsztaty abp Tadeusz Wojda podkreślił, że osoby duchowne, żyjąc w świecie są również dotykane jego problemami. "Jako kapłani jesteśmy zobowiązani do stanięcia w pierwszym szeregu w walce z uzależnieniami, które nas tak bardzo dotykają. Dlatego każda tego typu formacja, która poszerza nam pole ich widzenia, daje nam, choćby najprostsze narzędzia do ręki, aby podjąć z nimi walkę" – mówił arcybiskup.

Doroczne warsztaty dla kapłanów archidiecezji białostockiej dotyczą aktualnych zagadnień i problemów duszpasterskich oraz są okazją do poszerzania wiedzy i wypracowania wspólnych stanowisk i postulatów do przyszłej realizacji w parafiach. W tegorocznych warsztatach duszpasterskich uczestniczyło ponad 300 kapłanów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję