Reklama

Pieszycka parafia pw. św. Antoniego z Padwy

Wspólnota pełna inicjatyw

Marek Zygmunt
Edycja dolnośląska 13/2005

Pierwsza wzmianka o Pieszycach pochodzi z 1258 r., kiedy wrocławski biskup Tomasz I dekretem powołał samodzielną parafię przy kaplicy św. Jakuba. Wspólnotę pw. św. Antoniego utworzono w 1946 r., a kościołem parafialnym stał się obiekt poprotestancki, neogotycki, murowany na planie krzyża z lat 1871-1875 r. Dzięki staraniom ks. Leona Izdebskiego władze państwowe przekazały świątynię dla kultu rzymskokatolickiego. Od 1949 r. ołtarz główny świątyni zdobi obraz przedstawiający św. Antoniego z Dzieciątkiem, autorstwa A. Borna z Wambierzyc, którego drugie dzieło - obraz Serca Jezusowego - znalazło sie w ołtarzu bocznym.

Od 1958 r. w kościele prowadzone są właściwie cały czas różnego rodzaju prace remontowe i budowlane. W 1962 r. Pieszyce - co okazało się też niezwykle istotne dla funkcjonowania tej parafii - otrzymały prawa miejskie. W latach 1969-78 wymalowano kościół, położono posadzkę, sprawiono nowy ołtarz posoborowy, lektorium i świecznik pod Paschał. Od 1982 do 1993 r. przeprowadzono kapitalny remont dużej i małej wieży. W 1995 r. rozpoczęto trwający do dzisiaj remont dachu od strony północnej, zmieniając pokrycie na blachę miedzianą. W grudniu 1997 r. założono ufundowane przez Urząd Miejski elektroniczne dzwony i uruchomiono zegar z kurantem na wieży.
- To wszystko jest dziełem moich wspaniałych poprzedników: ks. prał. Franciszka Bieleckiego i ks. kan. Mariana Obratańskiego - podkreśla ks. Dzik.
Swojego obecnego proboszcza - ks. kan. Edwarda Dzika - mieszkańcy Pieszyc poznali w 1997 r., kiedy objął kierowanie parafią pw. św. Antoniego z Padwy.
Dla upamiętnienia posługi duszpasterskiej ks. Bieleckiego jedna z pieszyckich ulic otrzymała w 2000 r. jego imię. Poświęcił ją podczas swojej wizyty ówczesny metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz, który podarował wtedy pieszyckiej świątyni relikwie św. Antoniego z Padwy.
W 2000 r. parafia wspólnie z Urzędem Miejskim ufundowała zewnętrzną iluminację kościoła.
W latach 2001-2003 pokryto południową stronę dachu kościoła blachą miedzianą, częściowo odremontowano ławki, odnowiono kilka witraży, a plac kościelny wyłożono kostką brukową. Po objęciu funkcji proboszcza ks. Dzik musiał także wyremontować budynek plebanii.
Do pieszyckiej parafii należy również filialny kościół z końca XVIII w. pw. św. Aniołów Stróżów w Kamionkach. Ta świątynia także wymagała sporego nakładu pracy: w latach 1967-1972 wyremontowano organy, rozbudowano zakrystię, odnowiono elewację, odmalowano wnętrze świątyni. Po 30 latach od poprzednich remontów wadliwie położona instalacja elektryczna groziła pożarem, więc w 2002 r. wymieniono ją na nową. To jednak spowodowało konieczność kapitalnego remontu kościoła i osuszenie fundamentów poprzez założenie nowego drenażu. Odrestaurowano także ołtarz główny. Finałem tego remontu był położony w 2004 r. nowy dach.
Wszystkie te działania były i są możliwe przede wszystkim dzięki wielkiej pomocy, zaangażowaniu i ofiarności parafian i władz miejskich. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że w Pieszycach panuje duże bezrobocie spowodowane zamknięciem i znacznym ograniczeniem działalności wielu miejscowych zakładów pracy, jak i tych znajdujących się w pobliskim Dzierżoniowie. Wśród prawie 5 tysięcy wiernych na terenie tej parafii mieszka wiele osób chorych, cierpiących i ponad 300 wdów (częściej umierają mężczyźni niż kobiety). Osoby najuboższe otrzymują pomoc od parafialnej Caritas (paczki wielkanocne i bożonarodzeniowe). - Po 1 maja 2004 r. dużo młodzieży w poszukiwaniu lepszych warunków życia wyjechało do pracy za granicę, m.in. do Anglii, Irlandii, Belgii, Holandii i Włoch - ze smutkiem podkreśla ks. Dzik
Mimo takich uwarunkowań proboszcz i parafianie pragną jeszcze w tym roku sfinalizować najtrudniejszy i najdroższy zarazem etap remontu kościelnego dachu oraz rozsypujących się tzw. pinakli kamiennych. Do tego jednak nie wystarczy ich ofiarność, pomoc Urzędu Miejskiego i wielkie oddanie dla tej inwestycji wałbrzyskiego konserwatora zabytków Barbary Obelindy. Niezbędne jest również wsparcie finansowe ze strony Funduszu Kościelnego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury. Ksiądz Proboszcz składał już w tych instytucjach wielokrotnie stosowne wizyty, złożył odpowiednie wnioski. Jest przekonany, że te działania przyniosą pozytywne skutki, a biskup świdnicki Ignacy Dec, któremu sprawa remontu pieszyckiej świątyni leży głęboko na sercu, jeszcze w tym roku aktem poświęcenia sfinalizuje kompleksowy remont tego obiektu.
Jednak ks. Edward Dzik podkreśla, że ważniejsze od wszelkich prac w parafii jest duszpasterstwo, troska o Zbawienie parafian. Ważną rolę w parafii wypełniają katecheci (w dwóch szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek) - dwie siostry salezjanki, jedna katechetka i wikariusz ks. Robert Begierski. Opieką duszpasterską objęty jest też pieszycki Dom Dziecka. Parafianie angażują się aktywnie w Żywy Różaniec, Straż Honorową, Grupę Modlitewną, Koło Misyjne. Działają tu Współpracownicy Salezjańscy, Salezjańska Organizacja Sportowa, chór, schola, lektorzy, ministranci, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zespół Caritas, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci, Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. W codzienne życie parafii włączają się również siostry salezjanki.
Dobra współpraca pieszyckiej parafii z Urzędem Miejskim widoczna jest tu w każdej inicjatywie. Burmistrz Mirosław Obal podkreśla, że trwa ona od wielu lat na różnych płaszczyznach (m. in. remontowej, charytatywnej i kulturalnej), a ks. Edward Dzik i jego parafianie wprowadzają wiele energii i życia w funkcjonowanie całej gminy. - Cieszyliśmy się bardzo, kiedy Ojciec Święty podjął w ub. r. decyzję o utworzeniu diecezji świdnickiej i ustanowieniu jej pierwszym ordynariuszem tak wspaniałego kapłana i przyjaciela naszego miasta ks. prof. Ignacego Deca - mówi burmistrz Obal. - Dzięki temu do naszego Biskupa mamy teraz tylko kilkanaście kilometrów! Gospodarz miasta cieszy się również i z tego, że Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej zaakceptował jego propozycję i inauguracja tegorocznej edycji tej popularnej imprezy odbędzie się we wrześniu właśnie w Pieszycach. Jest także przekonany, że tak jak w roku ubiegłym, również i w tym w Pieszycach zatrzymają się pątnicy II Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę.
Zarówno ks. kan. Edward Dzik, jak i burmistrz Mirosław Obal podkreślają wspaniałą pracę duszpasterską i wiele działań dla dobra mieszkańców w ciągu 22 lat przez zmarłego niedawno proboszcza drugiej pieszyckiej parafii pw. św. Jakuba ks. prał. Krzysztofa Wałeckiego. Obaj są przekonani, że ten piękny dorobek będzie rozwijał jego następca ks. Sławomir Białobrzeski.

Nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły!

2016-12-26 23:12

Zachęcamy do odmawiania Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Już od dziś poświęć kilka minut w Twoim życiu i zwróć swą twarz ku Tej, która zdeptała głowę szatanowi.

Wiesław Podgórski
Obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

1. Znak krzyża

2. Akt skruchy – Ojcze nasz – Zdrowaś Maryjo

3. Trzy pierwsze dziesiątki różańca

4. Rozważanie na dany dzień nowenny

5. Dwie następne dziesiątki różańca

6. Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

7. Znak krzyża

Akt skruchy

Boże mój, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, ponieważ Ty jesteś nieskończenie dobry i nie masz upodobania w grzechu. Zdecydowanie postanawiam, z pomocą Twojej świętej łaski, już więcej Cię nie obrażać i winy odpokutować.

Rozważanie na dany dzień nowenny

Pierwszy dzień

Święta Matko Ukochana, Przenajświętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły

pozbawiające oddechu Twoje dzieci, wyciągnij do mnie swoje ręce.

Oddaję Ci dzisiaj ten „węzeł” ...... (nazwać go, w miarę możności) i wszystkie jego negatywne konsekwencje w moim życiu.

Powierzam Ci ten dręczący mnie „węzeł”, który czyni mnie nieszczęśliwym i tak bardzo mi przeszkadza w zjednoczeniu się z Tobą i z Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, bo w Tobie pokładam nadzieję i wiem, że nigdy nie wzgardziłaś błaganiem grzesznego dziecka, proszącego Cię o pomoc.

Wierzę, że możesz rozwiązać ten „węzeł”, gdyż Jezus daje Ci wszelką moc.

Ufam, że zgodzisz się rozwiązać ten węzeł, gdyż jesteś moją Matką. Wiem, że to zrobisz. Dziękuję Ci, moja ukochana Matko.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Kto szuka łaski, znajdzie ją w rękach Maryi.

Drugi dzień

Maryjo, Matko bardzo kochana, źródło wszystkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Wyznaję, że jestem grzeszny, i że potrzebuję Twojej pomocy. Przez mój egoizm, urazy, brak wielkoduszności i brak pokory, bardzo często lekceważyłem łaski, jakie dla mnie wypraszasz.

Zwracam się do Ciebie dzisiaj, Maryjo, która rozwiązujesz węzły, abyś mi uprosiła u swego Syna czystość serca, oderwanie się od siebie, pokorę i ufność. Przeżyję dzisiejszy dzień, praktykując te cnoty. Ofiaruję je Tobie w dowód mojej miłości do Ciebie. Powierzam w Twoje ręce ten „węzeł”...... (nazwać go, w miarę możności), który mi przeszkadza być odbiciem chwały Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja ofiarowała Bogu każdą chwilę swojego dnia.

Trzeci dzień

Matko Pośredniczko, Królowo Nieba, Której ręce otrzymują i przekazują wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku mnie swoje miłosierne spojrzenie. Składam w Twoje święte ręce ten „węzeł” mojego życia.....,wszelką urazę, wszelki żal, którego on jest źródłem.

Boże Ojcze, wybacz mi moje winy. Pomóż mi teraz wybaczyć wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, stali się sprawcami tego „węzła”. W takim stopniu, w jakim Tobie zawierzę, będziesz mógł go rozwiązać. Wobec Ciebie, Matko ukochana, i w imieniu Twojego Syna Jezusa, mojego Zbawiciela, który został tak zelżony, i który potrafił wybaczyć, wybaczam teraz tym wszystkim osobom......, i sobie samemu także wybaczam, na zawsze. Dziękuję Ci Matko, która rozwiązujesz węzły, za rozwiązanie w moim sercu węzła urazy, i tego oto węzła, który Ci powierzam. Amen.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Ten, kto chce łask, zwraca się do Maryi.

Czwarty dzień

Święta Matko Ukochana, przyjmująca wszystkich, którzy Cię szukają, miej litość nade mną.

Składam w Twoje ręce ten „węzeł”..... Przeszkadza mi być w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza mi iść na spotkanie mojego Pana i oddać w służbie dla Niego moje życie.

Rozwiąż Matko ten „węzeł” mojego życia. Poproś Jezusa, by uleczył z paraliżu moją wiarę, potykającą się i upadającą na kamieniach drogi. Idź ze mną, Matko ukochana, abym pojął, że te kamienie są w istocie moimi przyjaciółmi, abym przestał szemrać i bym nauczył się w każdym momencie składać dziękczynienie, uśmiechać się ufny w Twoją moc.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest słońcem i cały świat korzysta z Jej ciepła.

Piąty dzień

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, wielkoduszna i pełna współczucia, zwracam się do Ciebie, by oddać w Twoje ręce, po raz kolejny, ten „węzeł”..... Proszę Cię o Bożą mądrość, abym działał w świetle Ducha Świętego, by rozwiązać wszystkie te trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewaną, przeciwnie, Twoje słowa zawsze były tak pełne łagodności, że widziano w Tobie serce Boga.

Uwolnij mnie od goryczy, gniewu i nienawiści, jakie ten „węzeł” we mnie zrodził.

Matko Ukochana, daj mi Twoją łagodność i Twoją mądrość, abym nauczył się wszystko rozważać w ciszy mojego serca. I tak jak Ty to uczyniłaś w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstaw się za mnie u Jezusa, bym otrzymał w moim życiu nowe wylanie Ducha Świętego. Duchu Boży, zstąp na mnie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

Maryja jest bogata w moc u Boga

Szósty dzień

Królowo Miłosierdzia, oddaję Ci ten „węzeł” mojego życia.... i proszę byś mi dała serce,

które umie być cierpliwe, gdy Ty rozwiązujesz ten „węzeł”.

Naucz mnie zasłuchania w Słowo Twojego Syna, spowiadania się, Komunii św., na koniec zostań ze mną i przygotuj moje serce, by z aniołami świętowało łaskę jaką nieprzerwanie mi wypraszasz.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Cała jesteś piękna Maryjo i nie pokalała Cię żadna zmaza.

Siódmy dzień

Matko Przeczysta, zwracam się dzisiaj do Ciebie, błagam Cię byś rozwiązała ten „węzeł” w moim życiu... i uwolniła mnie spod panowania Złego. Bóg powierzył Ci wielką moc nad wszystkimi demonami. Wyrzekam się dzisiaj złych duchów i wszelkich związków, jakie mnie z nimi łączyły. Oświadczam, że Jezus jest moim jedynym Zbawicielem, moim jedynym Panem.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, zetrzyj głowę Kusiciela. Zniszcz pułapki, w których uwięzło moje życie. Dziękuję Ci Matko Ukochana. Przez Twą drogocenną Krew uwolnij mnie Panie!

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mnie.

Ty jesteś chwałą Jeruzalem, Ty jesteś dumą naszego narodu.

Ósmy dzień

Dziewicza Matko Boga, bogata w miłosierdzie, miej litość nad Twoim dzieckiem i rozwiąż ten „węzeł”... w moim życiu.

Potrzebuję, byś mnie nawiedziła, tak jak nawiedzałaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, aby On przyniósł mi Ducha Świętego. Naucz mnie korzystać z cnoty odwagi, radości, pokory, wiary i spraw bym jak Elżbieta został napełniony Duchem Świętym. Chcę żebyś była moją Matką, moją Królową i moją przyjaciółką. Oddaję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, moją rodzinę, moje dobra materialne i duchowe. Należę do Ciebie na zawsze. Złóż we mnie Twoje serce, abym mógł czynić wszystko, co Jezus chce, bym czynił.

Idźmy więc, pełni ufności, do tronu łaski.

Dziewiąty dzień

Matko Przenajświętsza, nasza Orędowniczko, Ty, która rozwiązujesz „węzły”, przychodzę dziś, by Ci podziękować, że zechciałaś rozwiązać ten „węzeł” w moim życiu. Znasz ból, jaki mi sprawia. Dziękuję Matko, że osuszasz w swoim miłosierdziu łzy w moich oczach.

Dziękuję, że mnie przygarniasz w swoje ramiona i pozwalasz, bym otrzymał kolejną łaskę od Boga.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, moja Matko Ukochana, dziękuję Ci za rozwiązanie „węzłów” mojego życia. Otul mnie płaszczem Twej miłości, strzeż mnie, otaczaj swą opieką, napełnij światłem Twego pokoju.

Maryjo, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY

Dziewico Maryjo, Matko pięknej Miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka,

wołającego o pomoc, Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je Miłość Boża i nieskończone Miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca, zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie. Wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie.

Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz jak bardzo te węzły mnie paraliżują.

Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie „węzłów” życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia.

Nikt, nawet Zły Duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy.

W Twoich rękach, nie ma ani jednego węzła, który nie mógłby zostać rozwiązany.

Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u Swojego Syna Jezusa, mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten „węzeł” ... (nazwać go w miarę możności).

Na chwałę Boga, proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję

Jesteś jedyną Pocieszycielką, jaką dał mi Bóg, jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem.

Przyjmij moje wołanie.

Strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem.

Maryjo, Ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną.

EGZORCYZM

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

USA: Netflix stracił na aborcyjnym szantażu

2019-07-22 18:40

Vaticannews.com

Netfilix stracił w minionym kwartale 126 tys. subskrybentów w USA. Obrońcy życia wiążą te wyniki z bojkotem amerykańskiego giganta show biznesu, po tym, jak podjął się on bezpardonowej walki o aborcję w stanie Georgia.

W minionym kwartale Netflix odnotował najgorsze wyniki w swej historii. Po raz pierwszy od ośmiu lat ubyło mu subskrybentów, podczas gdy prognozy przewidywały wzrost o 352 tys.

Warto pamiętać, że pod koniec maja do bojkotu Netflixa wezwali obrońcy życia. Amerykańska firma szantażowała bowiem władze stanu Georgia, który przyjął nowe antyaborcyjne prawo. Ogranicza ono aborcję do momentu, w którym wykrywalne jest bicie serca dziecka, czyli do ok. 6 tygodnia ciąży. Netflix zapowiedział, że jeśli prawo wejdzie w życie, to zaprzestanie tam swoich produkcji i wycofa inwestycje. Przemysł filmowy ma tymczasem wielkie znaczenie dla stanu Georgia. Zatrudnia on 92 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem