Reklama

Wydarzenia z diecezji

Diecezja Płocka z pomocą misjom

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 13/2005

16 lutego w Katolickim Centrum Formacji w Sikorzu odbyło się spotkanie dekanalnych referentów ds. misji. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego.

W homilii skierowanej do przybyłych kapłanów, zajmujących się w poszczególnych dekanatach problematyką misyjną, Biskup Roman podkreślił potrzebę rozbudzania ducha misyjnego u wiernych poprzez przypominanie, że Kościół jest misyjny ze swej natury. „Odpowiadamy przed Panem Bogiem nie tylko za naszą parafię, dekanat czy diecezję, lecz także za to, na ile potrafiliśmy ofiarnie wspierać dzieło misji katolickich na świecie” - mówił Ksiądz Biskup.
Po modlitewnym spotkaniu świadectwo z misyjnej pracy w Rwandzie złożyła s. Danuta Mierzejewska. W swoim wystąpieniu wspomniała ona toczącą się przed kilku laty bratobójczą wojnę w tym kraju. W tym kontekście podkreśliła ogrom zadań, jakie stoją dziś przed misjonarzami, których zadaniem jest często łagodzenie napięć społecznych i rozwiązywanie ich w duchu ewangelicznej miłości bliźniego.
Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji płockiej w 2004 r., które przedstawił ks. kan. dr Dariusz Kisiel, diecezjalny dyrektor PDM. Ksiądz Dyrektor przypomniał, że w misyjnym dziele wspierał go ks. Andrzej Nowakowski z Kurii Diecezjalnej oraz 26 dekanalnych referentów misyjnych, pośród których znaleźli się: ks. Andrzej Marchlewski (dekanat Bielsk), ks. Eugeniusz Światkowski (dekanat Bodzanów), ks. kan. Jan Jóźwiak (dekanat Ciechanów Zachód), ks. Bogusław Grzybowski (dekanat Ciechanów Wschód), ks. Leszek Błaszczak (dekanat Dobrzyń n. Drwęcą), ks. Sławomir Wiśniewski (dekanat Dobrzyń n. Wisłą), ks. Józef Kamiński (dekanat Dzierzgowo), ks. Zdzisław Witkowski (dekanat Gąbin), ks. Bogdan Adamowicz (dekanat Gostynin), ks. kan. Remigiusz Sęderski (dekanat Maków Maz.), ks. Andrzej Majewski (dekanat Mława), ks. kan. Stanisław Niedźwiecki (dekanat Nasielsk), ks. kan. Henryk Lipka (dekanat Płock Zachód), ks. kan. Stanisław Górski (dekanat Płock Wschód), ks. kan. Stanisław Gutowski (dekanat Płońsk), o. Zbigniew Warchoń CP (dekanat Przasnysz), ks. kan. Kazimierz Kozicki (dekanat Pułtusk), ks. Zbigniew Kluba (dekanat Raciąż), ks. kan. Wiesław Goszczycki (dekanat Rypin), ks. kan. Walerian Niewiadomski (dekanat Serock), ks. Wiesław Witulski (dekanat Sierpc), ks. Stanisław Gajewski (dekanat Strzegowo), ks. Zbigniew Galas (dekanat Tłuchowo), ks. kan. Jan Pikulski (dekanat Zakroczym), ks. kan. Tadeusz Buławski (dekanat Wyszogród), ks. Sławomir Wądołek (dekanat Żuromin).
Owocem współpracy księży proboszczów, katechetów i Diecezjalnego Ośrodka Misyjnego i animacji w szkołach prowadzonej przez dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych było zwiększenie liczby ognisk misyjnych z 126 w 2003 r. do 145 w 2004 r. Fakt ten cieszy zwłaszcza przed zapowiedzianym na 28 maja 2005 r. III Diecezjalnym Kongresem Misyjnym dzieci w Rypinie.
Dyrektor diecezjalny PDM i wiele parafialnych ognisk misyjnych dzieci utrzymywało stały kontakt listowny z naszymi misjonarzami. Ciekawą inicjatywę podjęły dzieci z grupy misyjnej prowadzonej przez ks. Jarosława Bukowskiego. Podczas połączenia telefonicznego z ks. Henrykiem Lewandowskim w Rosji wspólnie odmawiały Koronkę do Miłosierdzia Bożego za misjonarzy.
W 2004 r. po raz pierwszy odbyła się kolęda misyjna w Kurii Diecezjalnej. Dzieci z Koła Misyjnego PDMD działającego w parafii Krysk odwiedziły bp. Stanisława Wielgusa i bp. Romana Marcinkowskiego oraz poszczególne wydziały Kurii.
Z inną pożyteczną inicjatywą wyszły dzieci z grupy misyjnej z Modlina, które przekazały stroje komunijne dla dzieci w Zambii, gdzie pracuje pochodzący z Pułtuska ks. Adam Pergół. Z wielką radością i ofiarnością spotkał się projekt zakupu tabernakulum dla budującego się kościoła w Kamerunie, gdzie biskupem jest polski misjonarz bp Jan Ozga.
Dzięki znaczącemu wsparciu diecezji płockiej i MIVA Polska udało się sfinalizować projekt zakupu samochodu dla ks. Dariusza Gudajczyka, misjonarza w Brazylii, który do tej pory korzystał z 24-letniego pożyczanego samochodu.
W 2004 r. do pracy misyjnej w Rosji w Nowogrodzie wyjechał ks. kan. Mirosław Danielski. Po kilku latach pracy w Rosji powrócił ks. Jarosław Bukowski.
Przez cały rok trwała wytężona praca w zakresie animacji misyjnej. Ks. Dariusz Kisiel odwiedził 45 szkół, spotykając się z ok. 6,5 tys. dzieci i młodzieży. Animacja misyjna prowadzona była także w innych instytucjach, takich jak kluby seniora czy świetlice środowiskowe. Na uwagę zasługują także inne inicjatywy. W marcu ub.r. zorganizowano konkurs na kartki wielkanocne o tematyce misyjnej. Nagrodzone w konkursie diecezjalnym prace zostały rozprowadzone w liczbie 4000. Ich autorami były dzieci z parafii: pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, Sulerzyż, pw. św. Michała w Płońsku. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem 28 dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych zebranych na konferencji misyjnej w Luksemburgu (pojedyncze egzemplarze kartek przekazano do 28 krajów Europy i Kanady); 25 marca ub.r. miało miejsce otwarcie wystawy misyjnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Z inicjatywy prof. Elżbiety Karney, dziekana Wydziału Pedagogicznego i ks. Dariusza Kisiela, odbyła się sesja naukowa pt. Problem szkolnictwa w Afryce i Ameryce Południowej. Wystawę zwiedziło 2500 dzieci z pułtuskich szkół i ok. 2000 studentów Wydziału Pedagogicznego. Kilkoro studentów zgłosiło chęć wyjazdu w przyszłości na misje jako misjonarze świeccy.
15 kwietnia otwarto natomiast wystawę pt. Dzieci Afryki w parafii pw. św. Stanisława w Rypinie. Ekspozycję obejrzało ok. 3000 dzieci i młodzieży.
9 maja w parafii pw. św. Józefa w Pułtusku odbył się Kiermasz Misyjny, podczas którego panie z Klubu Seniora wystawiły na sprzedaż 60 ciast. Dochód - 1200 zł przeznaczono na misje.
28 maja dzieci z parafii Ostrowite i parafii Sulerzyż zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Misyjnym Konkursie Plastycznym (w kategorii dzieci młodszych i starszych). 29 maja ok. 250 dzieci z diecezji płockiej wzięło udział w V Ogólnopolskim Kongresie Misyjnym Dzieci na Jasnej Górze.
Jak podkreślił w sprawozdaniu ks. Dariusz Kisiel, cieszy fakt, że wzrasta zainteresowanie sprawami misji wśród młodzieży. Świadczą o tym zaproszenia na spotkania misyjne w szkołach średnich. Grupa młodzieży z trzech parafii wzięła udział w Ogólnopolskim Kongresie Misyjnym Młodzieży w Toruniu. Tematyka misyjna była obecna również podczas Diecezjalnego Forum Młodzieży w Ciechanowie.
Warto również odnotować fakt, że po raz pierwszy odbyła się animacja misyjna wśród studentów w Wyższej Szkole Humanistycznej im. prof. A. Gieysztora w Pułtusku. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się wystawy misyjne w Pułtusku i Rypinie, które obejrzało ok. 4500 dzieci i studentów.
W minionym roku ożywiła się współpraca z mediami, tj. ukazało się kilka artykułów w „Niedzieli Płockiej”, zaś w Katolickim Radiu Płock w każdy poniedziałek przez cztery miesiące emitowana była audycja misyjna przygotowywana we współpracy misyjnej z dyrektorem diecezjalnym PDM.
Bardzo ważnym wyzwaniem dla ognisk misyjnych PDMD w roku 2005 będzie przygotowanie i udział w I Sacrosongu Misyjnym (23 kwietnia w Płońsku) oraz w III Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci (28 maja w Rypinie).
Dyrektor PDM złożył także sprawozdanie finansowe z działalności misyjnej. W minionym roku suma wszystkich ofiar zebranych na misje w diecezji wyniosła: 573 772,48 zł. Ofiary zbierano na następujące cele: pomoc Afryce - 67 723,22 zł, I Komunia dzieci - 39 112,66 zł, kolędnicy misyjni - 7 882,00 zł, składki PDMD - 24 708,00 zł, ofiary dla misjonarzy - 77 298,00 zł, ofiary kwartalne - 75 440,68 zł, środki za materiały misyjne - 11 401,00 zł, akcja „św. Krzysztof” - 9 947,00 zł, taca z uroczystości Trzech Króli - 62 076,82 zł, kolekta z Niedzieli Misyjnej - 147 889,76 zł, pomoc Kościołowi na Wschodzie - 50 292,98 zł.
Jak poinformował Ksiądz Dyrektor, najofiarniejszymi parafiami w 2004 r. okazały się: Popowo, Święte Miejsce oraz Stara Biała. Najofiarniejsze ogniska misyjne PDMD działają natomiast w Wyszogrodzie, Niedzborzu, Krysku, Gralewie i Pułtusku-Popławach.

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem