Reklama

Wydarzenia z diecezji

Diecezja Płocka z pomocą misjom

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 13/2005

16 lutego w Katolickim Centrum Formacji w Sikorzu odbyło się spotkanie dekanalnych referentów ds. misji. Sesja rozpoczęła się nabożeństwem pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego.

W homilii skierowanej do przybyłych kapłanów, zajmujących się w poszczególnych dekanatach problematyką misyjną, Biskup Roman podkreślił potrzebę rozbudzania ducha misyjnego u wiernych poprzez przypominanie, że Kościół jest misyjny ze swej natury. „Odpowiadamy przed Panem Bogiem nie tylko za naszą parafię, dekanat czy diecezję, lecz także za to, na ile potrafiliśmy ofiarnie wspierać dzieło misji katolickich na świecie” - mówił Ksiądz Biskup.
Po modlitewnym spotkaniu świadectwo z misyjnej pracy w Rwandzie złożyła s. Danuta Mierzejewska. W swoim wystąpieniu wspomniała ona toczącą się przed kilku laty bratobójczą wojnę w tym kraju. W tym kontekście podkreśliła ogrom zadań, jakie stoją dziś przed misjonarzami, których zadaniem jest często łagodzenie napięć społecznych i rozwiązywanie ich w duchu ewangelicznej miłości bliźniego.
Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z działalności Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji płockiej w 2004 r., które przedstawił ks. kan. dr Dariusz Kisiel, diecezjalny dyrektor PDM. Ksiądz Dyrektor przypomniał, że w misyjnym dziele wspierał go ks. Andrzej Nowakowski z Kurii Diecezjalnej oraz 26 dekanalnych referentów misyjnych, pośród których znaleźli się: ks. Andrzej Marchlewski (dekanat Bielsk), ks. Eugeniusz Światkowski (dekanat Bodzanów), ks. kan. Jan Jóźwiak (dekanat Ciechanów Zachód), ks. Bogusław Grzybowski (dekanat Ciechanów Wschód), ks. Leszek Błaszczak (dekanat Dobrzyń n. Drwęcą), ks. Sławomir Wiśniewski (dekanat Dobrzyń n. Wisłą), ks. Józef Kamiński (dekanat Dzierzgowo), ks. Zdzisław Witkowski (dekanat Gąbin), ks. Bogdan Adamowicz (dekanat Gostynin), ks. kan. Remigiusz Sęderski (dekanat Maków Maz.), ks. Andrzej Majewski (dekanat Mława), ks. kan. Stanisław Niedźwiecki (dekanat Nasielsk), ks. kan. Henryk Lipka (dekanat Płock Zachód), ks. kan. Stanisław Górski (dekanat Płock Wschód), ks. kan. Stanisław Gutowski (dekanat Płońsk), o. Zbigniew Warchoń CP (dekanat Przasnysz), ks. kan. Kazimierz Kozicki (dekanat Pułtusk), ks. Zbigniew Kluba (dekanat Raciąż), ks. kan. Wiesław Goszczycki (dekanat Rypin), ks. kan. Walerian Niewiadomski (dekanat Serock), ks. Wiesław Witulski (dekanat Sierpc), ks. Stanisław Gajewski (dekanat Strzegowo), ks. Zbigniew Galas (dekanat Tłuchowo), ks. kan. Jan Pikulski (dekanat Zakroczym), ks. kan. Tadeusz Buławski (dekanat Wyszogród), ks. Sławomir Wądołek (dekanat Żuromin).
Owocem współpracy księży proboszczów, katechetów i Diecezjalnego Ośrodka Misyjnego i animacji w szkołach prowadzonej przez dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych było zwiększenie liczby ognisk misyjnych z 126 w 2003 r. do 145 w 2004 r. Fakt ten cieszy zwłaszcza przed zapowiedzianym na 28 maja 2005 r. III Diecezjalnym Kongresem Misyjnym dzieci w Rypinie.
Dyrektor diecezjalny PDM i wiele parafialnych ognisk misyjnych dzieci utrzymywało stały kontakt listowny z naszymi misjonarzami. Ciekawą inicjatywę podjęły dzieci z grupy misyjnej prowadzonej przez ks. Jarosława Bukowskiego. Podczas połączenia telefonicznego z ks. Henrykiem Lewandowskim w Rosji wspólnie odmawiały Koronkę do Miłosierdzia Bożego za misjonarzy.
W 2004 r. po raz pierwszy odbyła się kolęda misyjna w Kurii Diecezjalnej. Dzieci z Koła Misyjnego PDMD działającego w parafii Krysk odwiedziły bp. Stanisława Wielgusa i bp. Romana Marcinkowskiego oraz poszczególne wydziały Kurii.
Z inną pożyteczną inicjatywą wyszły dzieci z grupy misyjnej z Modlina, które przekazały stroje komunijne dla dzieci w Zambii, gdzie pracuje pochodzący z Pułtuska ks. Adam Pergół. Z wielką radością i ofiarnością spotkał się projekt zakupu tabernakulum dla budującego się kościoła w Kamerunie, gdzie biskupem jest polski misjonarz bp Jan Ozga.
Dzięki znaczącemu wsparciu diecezji płockiej i MIVA Polska udało się sfinalizować projekt zakupu samochodu dla ks. Dariusza Gudajczyka, misjonarza w Brazylii, który do tej pory korzystał z 24-letniego pożyczanego samochodu.
W 2004 r. do pracy misyjnej w Rosji w Nowogrodzie wyjechał ks. kan. Mirosław Danielski. Po kilku latach pracy w Rosji powrócił ks. Jarosław Bukowski.
Przez cały rok trwała wytężona praca w zakresie animacji misyjnej. Ks. Dariusz Kisiel odwiedził 45 szkół, spotykając się z ok. 6,5 tys. dzieci i młodzieży. Animacja misyjna prowadzona była także w innych instytucjach, takich jak kluby seniora czy świetlice środowiskowe. Na uwagę zasługują także inne inicjatywy. W marcu ub.r. zorganizowano konkurs na kartki wielkanocne o tematyce misyjnej. Nagrodzone w konkursie diecezjalnym prace zostały rozprowadzone w liczbie 4000. Ich autorami były dzieci z parafii: pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, Sulerzyż, pw. św. Michała w Płońsku. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem 28 dyrektorów krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych zebranych na konferencji misyjnej w Luksemburgu (pojedyncze egzemplarze kartek przekazano do 28 krajów Europy i Kanady); 25 marca ub.r. miało miejsce otwarcie wystawy misyjnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Z inicjatywy prof. Elżbiety Karney, dziekana Wydziału Pedagogicznego i ks. Dariusza Kisiela, odbyła się sesja naukowa pt. Problem szkolnictwa w Afryce i Ameryce Południowej. Wystawę zwiedziło 2500 dzieci z pułtuskich szkół i ok. 2000 studentów Wydziału Pedagogicznego. Kilkoro studentów zgłosiło chęć wyjazdu w przyszłości na misje jako misjonarze świeccy.
15 kwietnia otwarto natomiast wystawę pt. Dzieci Afryki w parafii pw. św. Stanisława w Rypinie. Ekspozycję obejrzało ok. 3000 dzieci i młodzieży.
9 maja w parafii pw. św. Józefa w Pułtusku odbył się Kiermasz Misyjny, podczas którego panie z Klubu Seniora wystawiły na sprzedaż 60 ciast. Dochód - 1200 zł przeznaczono na misje.
28 maja dzieci z parafii Ostrowite i parafii Sulerzyż zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Misyjnym Konkursie Plastycznym (w kategorii dzieci młodszych i starszych). 29 maja ok. 250 dzieci z diecezji płockiej wzięło udział w V Ogólnopolskim Kongresie Misyjnym Dzieci na Jasnej Górze.
Jak podkreślił w sprawozdaniu ks. Dariusz Kisiel, cieszy fakt, że wzrasta zainteresowanie sprawami misji wśród młodzieży. Świadczą o tym zaproszenia na spotkania misyjne w szkołach średnich. Grupa młodzieży z trzech parafii wzięła udział w Ogólnopolskim Kongresie Misyjnym Młodzieży w Toruniu. Tematyka misyjna była obecna również podczas Diecezjalnego Forum Młodzieży w Ciechanowie.
Warto również odnotować fakt, że po raz pierwszy odbyła się animacja misyjna wśród studentów w Wyższej Szkole Humanistycznej im. prof. A. Gieysztora w Pułtusku. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się wystawy misyjne w Pułtusku i Rypinie, które obejrzało ok. 4500 dzieci i studentów.
W minionym roku ożywiła się współpraca z mediami, tj. ukazało się kilka artykułów w „Niedzieli Płockiej”, zaś w Katolickim Radiu Płock w każdy poniedziałek przez cztery miesiące emitowana była audycja misyjna przygotowywana we współpracy misyjnej z dyrektorem diecezjalnym PDM.
Bardzo ważnym wyzwaniem dla ognisk misyjnych PDMD w roku 2005 będzie przygotowanie i udział w I Sacrosongu Misyjnym (23 kwietnia w Płońsku) oraz w III Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci (28 maja w Rypinie).
Dyrektor PDM złożył także sprawozdanie finansowe z działalności misyjnej. W minionym roku suma wszystkich ofiar zebranych na misje w diecezji wyniosła: 573 772,48 zł. Ofiary zbierano na następujące cele: pomoc Afryce - 67 723,22 zł, I Komunia dzieci - 39 112,66 zł, kolędnicy misyjni - 7 882,00 zł, składki PDMD - 24 708,00 zł, ofiary dla misjonarzy - 77 298,00 zł, ofiary kwartalne - 75 440,68 zł, środki za materiały misyjne - 11 401,00 zł, akcja „św. Krzysztof” - 9 947,00 zł, taca z uroczystości Trzech Króli - 62 076,82 zł, kolekta z Niedzieli Misyjnej - 147 889,76 zł, pomoc Kościołowi na Wschodzie - 50 292,98 zł.
Jak poinformował Ksiądz Dyrektor, najofiarniejszymi parafiami w 2004 r. okazały się: Popowo, Święte Miejsce oraz Stara Biała. Najofiarniejsze ogniska misyjne PDMD działają natomiast w Wyszogrodzie, Niedzborzu, Krysku, Gralewie i Pułtusku-Popławach.

Bp Pindel: szkaplerz zobowiązuje, nie zwalnia z wysiłku, uczy zaangażowania

2019-07-17 12:40

rk / Oświęcim (KAI)

„Szkaplerz to znak podporządkowania życiu Matki Bożej” – przypomniał 16 lipca w Oświęcimiu bp Roman Pindel, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy oświęcimskiego klasztoru sióstr karmelitanek bosych. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej sprawował liturgię z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Podczas odpustowej uroczystości kilkunastu wiernych przyjęło po raz pierwszy szkaplerz.

PB

W homilii bp Pindel wyjaśnił wymowę teologiczną i duchową szkaplerznej szaty. Zwrócił uwagę, że wskazuje ona na wolę związania życia z Matką Pana, a jednocześnie podporządkowania się głównemu życiowemu przesłaniu Maryi. Jak wytłumaczył biskup, przesłanie to zostało wypowiedziane w Kanie Gallilejskiej w słowach: „Uczyńcie wszystko, co On wam powie”.

„Chodzi tu o codzienne nasze posłuszeństwo wobec słowa Bożego - tego słuchanego w Kościele, rozważanego w domu podczas czytania czy medytacji. To przede wszystkim poddanie się temu słowu. Poddanie się z wiarą, jak po usłyszeniu słów Jezusa: «Napełnijcie stągwie wodą!»” – dodał biskup, wskazując na dokonany przez Jezusa cud przemiany wody w wino, opisany w Ewangelii św. Jana.

„Godnie nosi szkaplerz uczeń Jezusa, który jest posłuszny, jak żołnierz dowódcy, noszący taki sam mundur tylko z innymi stopniami” – kontynuował duchowny i przypomniał, że Maryja nie tylko rozważa każde słowo i wydarzenie, ale także przechowuje je w swoim sercu i przekazuje dla dobra tych, którzy, tak jak ona, są uczniami Chrystusa.

Kaznodzieja podkreślił, że szkaplerz daje nadzieję na zbawienie i ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. „Zarazem szkaplerz jest zobowiązaniem po stronie Tego, który jest Zwycięzcą i Zbawicielem. Szkaplerz nie zwalnia z wysiłku i nie uczy bierności. Nie jest dla takich, którzy liczyliby na innych, nie wypełniając swoich zobowiązań” – zaznaczył. Hierarcha zachęcił do noszenia szkaplerza. Porównał to do brania na co dzień Maryi „do siebie, do tego, co do nas należy, niczego przed nią nie ukrywając”.

Wspólnie z biskupem w Karmelu modlili się kapłani z dekanatu oświęcimskiego, księża salezjanie, ojcowie karmelici i franciszkanie, przebywające za klasztorną klauzurą karmelitanki, oświęcimskie siostry serafitki, misjonarki św. Maksymiliana oraz wierni z Oświęcimia. Byli uczestnicy także prenowicjatu salezjańskiego.

Podczas odpustowej uroczystości kilkunastu wiernych przyjęło po raz pierwszy szkaplerz.

Nazwa „szkaplerz” pochodzi od łacińskiego słowa „scapularis”, czyli „noszony na plecach”. Zakonnicy noszą szkaplerz w postaci prostokątnego kawałka materiału z otworem na głowę, wkładanego na tunikę habitu. Taką szatę jako element habitu noszą dziś nie tylko karmelici, ale i inne zakony. Świeccy noszą go w formie medalika. Tradycyjnym dniem, kiedy przyjmuje się szkaplerz jest święto Matki Bożej Szkaplerznej. Odwiedzenie karmelitańskiej wspólnoty jest zewnętrznym znakiem włączenia się w duchowe dobra zakonu, jakich poprzez nałożenie szkaplerza dostępujemy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

100. rocznica powstania Policji Państwowej

2019-07-18 20:13

Agata Pieszko

Z przeprowadzonych w 2019 r. badań opinii publicznej wynika, że 75 % Polaków wystawiło pozytywną ocenę polskiej policji, 89% Polaków powiedziało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, a 98 % rodaków stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w okolicach swojego miejsca zamieszkania. To piękny prezent na 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Agata Pieszko

Obchody 100-lecia Policji Państwowej rozpoczęły się we Wrocławiu 17 lipca. Ten dzień był poświęcony uczczeniu pamięci poległych polskich policjantów. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce 18 lipca. W kościele św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława odprawiono Mszę św., po której na Placu Wolności odbył się uroczysty apel z wręczeniem odznaczeń i nominacji dla funkcjonariuszy policji.

– Tylko w służbie drugiemu policjant może odnaleźć siebie i swoje miejsce w społeczeństwie. Na służbę policjanta należy patrzeć nie jak na każdą inną profesję, ale szukać w niej powołania, pewnej misji. Czy mamy świadomość, że każdego dnia na służbę wychodzi rzesza funkcjonariuszy, aby przede wszystkim służyć człowiekowi? My spokojnie śpimy, pracujemy, spacerujemy, odpoczywamy, a gdzieś na ulicy, w parku, na wodzie, w powietrzu, także przy biurku służbę pełni mnóstwo funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. To oni służą człowiekowi każdego dnia i nocy – mówił podczas homilii ks. Stanisław Stelmaszek, kapelan dolnośląskiej policji

W wydarzeniach na Placu Wolności udział wzięli m.in. generalny inspektor Policji Jarosław Szymczyk, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki, wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński.

– Kłaniam się przed wami nisko, jako szef polskiej Policji i dziękuję za ten ogromny trud i wysiłek, który włożyliście w taką ocenę i w taki poziom bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Bardzo proszę, abyście nie ustawali w tych wysiłkach i kontynuowali tę misję. Misję bezpieczeństwa Polski i Polaków. W sposób szczególny proszę, abyśmy konsekwentnie i bezwzględnie oczyszczali środowisko policyjne z tych, którzy nie są godni nosić munduru, abyśmy zjednoczyli siły i wykluczyli fałszywą zawodową solidarność i abyśmy dbali o tych, którzy rzetelnie i pełni poświęcenia pracują w polskiej Policji – mówił do funkcjonariuszy Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, komentując wyniki tegorocznych badań opinii publicznej

Obchody święta Policji Państwowej honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

– Bez bezpiecznego państwa nie można budować przyszłości dla naszych obywateli. Dolny Śląsk, miejsce szczególne mojemu sercu, bo jestem stąd, jest terenem trudnym dla policji. Mamy bliskość granic, autostradę A4, drogę S3, jesteśmy świetnie skomunikowani, mamy wielu turystów, bo mamy wiele atrakcji i cieszymy się z tego, ale to są zwiększone zagrożenia i to wymaga zwiększonej czujności. Mundur wiąże się z odwagą, determinacją i honorem, pamiętajcie, abyście nigdy tego honoru nie splamili – przypominała Elżbieta Witek policjantom i policjantkom

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zakomunikowała, że dzięki 2 edycji Programu Modernizacji Służb Mundurowych do 2020 r. na służy mundurowe, w tym na policję zostaną przekazane środki w wysokości 9,2 mld złotych.

– Chcemy zainwestować w ludzi, którzy na co dzień narażają swoje życie – dodała Elżbieta Witek

Obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej uświetniła Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na czele z kapelmistrzem nadkom. Adamem Witiwem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem